Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Thành thạo các hàm Excel: Khóa học Excel này sẽ hướng dẫn công thức các hàm, cách sử dụng hàm kèm ví dụ trực quan giúp bạn học hàm Excel nhanh hơn
Làm quen với Excel: Bạn sẽ biết cách sử dụng các công cụ và chức năng cơ bản của bảng tính Excel như định dạng số, tính toán cơ bản, định dạng ô, tạo biểu đồ và cách sử dụng hàm Excel.
Cách quản lý dữ liệu trên Excel: Bạn sẽ hiểu đặc điểm dữ liệu trong Excel bao gồm nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu trùng lặp và bị lỗi, cập nhật dữ liệu và sao chép dữ liệu.
Kỹ năng Excel nâng cao: Nội dung chương trình đào tạo sẽ hướng dẫn cách sử dụng các công cụ và chức năng nâng cao của Excel như Pivot Table, Vlookup, Hlookup, Filter, Sort và Conditional Formatting...
Biết cách phân tích dữ liệu bằng Excel: Với các tính năng được hướng dẫn trong khóa học bạn sẽ biết cách sử dụng Excel để phân tích dữ liệu bằng cách tạo biểu đồ, báo cáo và đồ thị.
Lập kế hoạch và quản lý dự án bằng Excel: Các công cụ và tính năng được hướng dẫn trong khóa học này bạn sẽ dễ dàng lập kế hoạch và quản lý dự án, tính toán ngân sách, thời gian và phân tích hiệu suất dự án...
Tự động hóa công việc với Excel: Với các tính năng nâng cao trong Excel được hướng dẫn như macro, VBA và automation sẽ giúp bạn tăng hiệu suất làm việc và tiết kiệm thời gian.

Khoá học này sẽ có:

Video

17h 18m giờ học

Article

58 bài viết chuyên môn

Material

38 tài liệu đính kèm

Exam questions

2 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

20 Chương . 208 bài giảng . 17h 18m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mô tả khoá học

Tuyệt đỉnh Excel là khóa học Excel online ứng dụng thực tế để áp dụng vào công việc hằng ngày của bạn. Bất kể bạn chưa biết gì về Excel hay đã có hiểu biết về Excel thì Tuyệt Đỉnh Excel sẽ cung cấp cho bạn tất tần tật những chức năng có trong Excel và những bí quyết để làm chủ công cụ Excel này.

Bạn có biết rằng,

61% NHÀ TUYỂN DỤNG YÊU CẦU KỸ NĂNG EXCEL KHI TUYỂN DỤNG 

Theo một báo cáo từ Business Insider, 61% nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên cần có kỹ năng Excel văn phòng trong quá trình làm việc. Thống kê này cho thấy tầm quan trọng của Excel trong môi trường làm việc hiện nay. Các nhà tuyển dụng đánh giá cao kỹ năng này bởi công cụ này giúp nhân viên thực hiện tính toán phức tạp, làm việc dễ dàng với lượng dữ liệu lớn, quản lý dữ liệu hiệu quả cũng như tạo báo cáo chính xác. Từ đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp.

Tóm lại nếu bạn sử dụng Excel thành thạo, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian thay vì phải làm theo phương pháp thủ công từ đó mọi công việc đều diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. 

Bạn có thể tham khảo ngay khóa học Tuyệt đỉnh Excel - Khóa học Excel online cơ bản đến nâng cao trên nền tảng trực tuyến Gitiho để làm chủ công cụ Excel chỉ sau hơn 17 giờ học tập. Khóa học Excel online này hiện đang có gần 40.000+ học viên và nhận được hàng trăm đánh giá 5 sao chất lượng từ người học. 

Khóa học Tuyệt Đỉnh Excel được hàng trăm nghìn học viên lựa chọn
Khóa học Tuyệt Đỉnh Excel được hàng trăm nghìn học viên lựa chọn

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC ĐƯỢC GÌ TRONG KHÓA HỌC EXCEL NÀY?

Khóa học này với thời lượng 17 giờ 18 phút học tập với 20 chương208 bài giảng. Theo lộ trình học tập, bạn sẽ có thể tự học Excel trong 5 tuần (chưa bao gồm thời gian tự thực hành). Hình thức học tập sẽ là xem video bài giảng, thực hành trên file bài tập được kèm theo. 

Như vậy, tất tần tật kiến thức trong khóa Excel từ cơ bản đến nâng cao này: 

Giao diện, cấu trúc và các chức năng trong Excel

Bạn sẽ biết đến tính năng và cách sử dụng của thanh công cụ Excel như: Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Nút Office

Các định dạng dữ liệu Excel từ căn bản đến chuyên sâu trong Excel

Bạn sẽ biết đến các định dạng dữ liệu như: Số nguyên (Number), Tiền tệ (Currency), Ngày tháng (Date), Văn bản (Text), Phần trăm (Percentage), Thời gian (Time), Số thập phân (Decimal), Hình ảnh (Image)

Sử dụng thành thạo các hàm Excel từ cơ bản đến nâng cao

Các hàm xử lý ngày tháng

Bạn sẽ biết cách sử dụng các hàm như: TODAY(), NOW(), DATE(year, month, day), TIME(hour, minute, second), HOUR(serial_number), MINUTE(serial_number), SECOND(serial_number), DAY(date), MONTH(date), YEAR(date), DATEDIF(start_date, end_date, "unit"), EDATE(start_date, months), EOMONTH(start_date, months), WEEKDAY(date, [return_type]).

Các hàm xử lý chuỗi

LEFT(text, num_chars): Trích xuất một số ký tự từ phía bên trái của một chuỗi.

RIGHT(text, num_chars): Trích xuất một số ký tự từ phía bên phải của một chuỗi.

MID(text, start_num, num_chars): Trích xuất một phần của chuỗi, bắt đầu từ vị trí đã cho và với số lượng ký tự xác định.

LEN(text): Trả về số ký tự trong một chuỗi.

LOWER(text): Chuyển đổi các ký tự trong chuỗi thành chữ thường.

UPPER(text): Chuyển đổi các ký tự trong chuỗi thành chữ hoa.

PROPER(text): Chuyển đổi chuỗi thành dạng chữ hoa đầu tiên của từng từ.

TRIM(text): Loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết từ chuỗi.

CONCATENATE(text1, text2, ...): Ghép nối các chuỗi lại với nhau.

FIND(find_text, within_text, [start_num]): Tìm vị trí của chuỗi con trong chuỗi khác.

REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text): Thay thế một phần của chuỗi bằng chuỗi khác.

SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num]): Thay thế các chuỗi con trong chuỗi khác.

TEXT(value, format_text): Định dạng một giá trị dưới dạng chuỗi, sử dụng định dạng được chỉ định.

Các hàm số học

SUM(number1, number2, ...): Tổng của các số.

SUMIF(range, criteria, [sum_range]): Tính tổng các ô trong một phạm vi nếu các điều kiện được thỏa mãn.

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...): Tính tổng các ô trong một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện.

SUMPRODUCT(array1, [array2, ...]): Nhân các phần tử tương ứng của các mảng với nhau và trả về tổng của các kết quả.

ABS(number): Giá trị tuyệt đối của số.

ROUND(number, num_digits): Làm tròn số với số chữ số thập phân xác định.

MOD(number, divisor): Trả về phần dư của một phép chia.

RAND(): Trả về một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1.

RANDBETWEEN(bottom, top): Trả về một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ nhỏ đến lớn.

INT(number): Trả về phần nguyên của một số.

PRODUCT(number1, number2, ...): Trả về tích của các số.

Hàm dò tìm

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]): Tìm kiếm một giá trị trong một phạm vi và trả về giá trị tương ứng từ cột được chỉ định.

HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup]): Tìm kiếm một giá trị trong một phạm vi và trả về giá trị tương ứng từ hàng được chỉ định.

MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type]): Tìm kiếm giá trị trong một mảng và trả về vị trí của giá trị đó.

INDEX(array, row_num, [column_num]): Truy xuất giá trị từ một phạm vi dựa trên số hàng và số cột xác định.

CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...): Chọn giá trị từ một danh sách các giá trị dựa trên chỉ số.

SEARCH(find_text, within_text, [start_num]): Tìm kiếm một chuỗi con trong chuỗi khác và trả về vị trí của chuỗi con đó.

Hàm thống kê

AVERAGE(number1, number2, ...): Trung bình cộng của các số.

AVERAGEIF(range, criteria, [average_range]): Tính trung bình cộng của các ô trong một phạm vi chỉ khi điều kiện được thỏa mãn.

MAX(number1, number2, ...): Giá trị lớn nhất trong danh sách.

MIN(number1, number2, ...): Giá trị nhỏ nhất trong danh sách.

COUNT(number1, number2, ...): Đếm số lượng giá trị trong danh sách.

COUNTA(value1, value2, ...): Đếm số lượng giá trị không rỗng trong danh sách.

COUNTIF(range, criteria): Đếm số lượng ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện cụ thể.

RANK(number, ref, [order]): Xếp hạng của một số trong một danh sách.

Hàm luận lý

IF(logical_test, value_if_true, value_if_false): Thực hiện một kiểm tra logic và trả về giá trị dựa trên kết quả kiểm tra.

AND(logical1, [logical2], ...): Kiểm tra nhiều điều kiện và trả về TRUE nếu tất cả điều kiện đều đúng.

OR(logical1, [logical2], ...): Kiểm tra nhiều điều kiện và trả về TRUE nếu ít nhất một điều kiện đúng.

NOT(logical): Đảo ngược kết quả của một kiểm tra logic.

Xử lý, định dạng dữ liệu nâng cao 

Lọc dữ liệu

Bôi đen bảng dữ liệu mà bạn muốn lọc thông tin > chọn Data > chọn Filter > chọn kiểu lọc theo ý muốn của bạn:

Sort A to Z: dữ liệu được sắp xếp tăng dần

Sort Z to A: dữ liệu được sắp xếp giảm dần

Sort by color: dữ liệu được sắp xếp theo màu sắc

Text Filter: lọc theo điều kiện

Equals: so sánh bằng

Does not Equals: So sánh không bằng

Begin With: bắt đầu với

Does not begin with: không bắt đầu với

End with: kết thúc với

Content: bao gồm

Muốn hủy lọc: vào data/chọn Filter.

Muốn bỏ lọc để lọc điều kiện khác: vào Select All hoặc Clear Filter From.

Thao tác trên hàng, cột

Chèn thêm hàng, cột trong thẻ Home > Insert (Cell, columns, rows, sheet)

Thao tác xóa ô, hàng, cột trong thẻ Home > Delete (Cell, columns, rows, sheet)

Thay đổi độ rộng của hàng, cột: đặt con trỏ chuột tới viền phải của cột hoặc hàng, sau đó nhấn và kéo thả để thay đổi.

Ẩn (hide), hiện (unhide) cột, hàng, bảng tính trong thẻ Home > Format

Thay đổi phông chữ: Chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ trực tiếp trên thanh menu Home. Hoặc vào nhóm Font trong tab Home để định dạng phông chữ.

Tạo đường viền: Thẻ Home > chọn Border > chọn kiểu đường viền (nét đơn, đôi, đứt)

Hợp/ tách ô: Vào thẻ Home > Merge (Merge & Center, Merge Across, Unmerge Cells)

Đổi hướng chữ, căn lề dữ liệu trong ô: Chọn trực tiếp các nút căn lề mong muốn trong nhóm Alignment ở thẻ Home như Horizontal, General, Left, Center, Right,...)

Chèn các ký tự đặc biệt: Vào thẻ Insert > chọn Symbol

Thao tác với bảng tính

Chèn thêm bảng tính: Nhấn vào dấu (+) trên thanh Sheet bar.

Xóa bảng tính: Nhấn chuột phải tại sheet cần xóa, bấm Delete.

Đổi tên bảng tính: Nhấn chuột phải vào sheet muốn đổi tên > Rename.

Di chuyển sao chép bảng tính: Nhấn chuột phải tại sheet cần di chuyển hoặc sao chép > chọn Move or Copy.

Đổi màu tên bảng tính:  Nhấn chuột phải trên bảng tính > Tab color > chọn màu.

Ẩn hiện bảng tính: Nhấn chuột phải vào bảng tính > chọn hide hoặc unhide

In trong Excel

In tất cả các trang trong cùng một tệp đều có tiêu đề: Chọn tab Page Layout > chọn Header/ Footer trong nhóm Page Setup

Chuẩn bị trang in: Trong tab Page Layout > chọn Margins

Chọn khổ và hướng giấy in: Page Layout > Page Setup > Page

Chọn vùng và hướng in: Page Layout > Print Titles

Xem trước khi in: Nhấn Ctrl + F2 hoặc nhấn nút Office > Print  để chọn Print Preview.

Cài đặt và hủy dấu ngắt trang: Page Layout > Breaks > Insert Page Break hoặc Remove page Break hoặc Reset All Page Breaks.

In dữ liệu: nút Office > Print

Bảo mật bảng tính Excel

Cài đặt mật khẩu cho trang tính: Chọn Review > Protect sheet

Hủy bỏ chế độ bảo mật: Review > Unprotect

Bảo mật tệp dữ liệu Excel

Cài đặt mật khẩu cho tệp Excel: Vào tab Review > Protect Workbook > Nhập password vào ô Protect Structure and Windows

Hủy bỏ mật khẩu: Review > Protect Workbook > Nhập password vào ô Unprotect Workbook.

Các kiến thức khác trong khóa học Tuyệt đỉnh Excel

 • Sử dụng thành thạo Power Query, Pivot Table trong Excel
 • Sử dụng thành thạo cách lập biểu đồ thông dụng
 • Biết cách lập báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết bằng Excel đơn giản
 • Luyện tập thông qua các bài tập thực hành sau mỗi bài học

BẠN SẼ THU LẠI ĐƯỢC GÌ SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC? 

Với nội dung kiến thức Excel từ cơ bản đến nâng cao trong khóa học, sau khi học xong bạn sẽ trở thành “Bậc thầy Excel”, nắm vững trong lòng bàn tay cách dùng hàm Excel; xử lý và phân tích dữ liệu phức tạp trên Excel; tạo báo cáo và biểu đồ chuyên nghiệp… và nhiều hơn thế nữa. Khi nâng cấp và cải thiện được các kỹ năng, thao tác công việc nhanh hơn sẽ giúp bạn:

Tăng hiệu suất làm việc: Nắm được những kiến thức và kỹ năng Excel văn phòng cơ bản đến chuyên sâu, bạn sẽ thực hiện các tác vụ và tính toán nhanh chóng, chính xác. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian khi làm việc và năng suất công việc tăng đáng kể. 

Execel giúp gia tăng hiệu suất làm việc hiệu quả
Execel giúp gia tăng hiệu suất làm việc hiệu quả

Đưa ra quyết định thông minh: Khả năng phân tích và xử lý dữ liệu phức tạp trong quá trình h Excel sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về tình hình và xu hướng. Nhờ đó thay vì đưa ra quyết định trên suy đoán thiếu tính chính xác và logic thì bạn ra quyết định dựa trên dữ liệu, từ đó giúp tối ưu hóa kết quả và đạt được mục tiêu trong công việc. 

 

Tối ưu hóa quy trình làm việc: Với khả năng sử dụng các công cụ và tính năng Excel nâng cao, bạn có thể tối ưu hóa quy trình làm việc và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Như vậy sẽ giúp giảm thiểu lỗi và tăng hiệu suất làm việc đáng kể. 

Tăng cơ hội nghề nghiệp: Khi trở thành người thành thạo công cụ Excel, bạn sẽ có lợi thế rất lớn khi ứng tuyển và được đề cao hơn trong công việc. 

Đó chính là những giá trị mà bạn nhận được sau khi hoàn thành khóa học Tuyệt đỉnh Excel - Khóa học Excel cơ bản đến nâng cao này.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO EXCEL NÀY?

Dưới đây là những câu hỏi thắc mắc về khóa học được người học quan tâm nhiều nhất:

Cách để tự học Excel hiệu quả?

Chúng ta hoàn toàn có thể tự học Excel tại nhà thay vì tốn thời gian đến trung tâm hay lớp học thêm. Một vài lời khuyên giúp bạn có thể chinh phục kiến thức Excel và áp dụng trong công việc hiệu quả như sau:

Xác định rõ mục tiêu của bạn khi học Excel: Điều này giúp bạn tập trung vào những kỹ năng cụ thể mà bạn muốn phát triển thay vì học lan man tất cả các kiến thức liên quan nhưng cái trọng tâm lại không nắm vững.

Học thông qua video hướng dẫn: Bạn có thể tìm kiếm các video liên quan đến bài học Excel mà bạn đang cần trên các trang mạng như Youtube, Facebook, Tiktok,... Với nguồn tài liệu phong phú và miễn phí, và bạn có thể học ở bất kỳ không gian hay thời gian nào chỉ cần có thiết bị kết nối internet.  Tuy nhiên, bạn sẽ cần tốn thời nhiều thời gian để tìm kiếm video học chất lượng, và lộ trình học Excel sẽ không được bài bản. Bởi vậy, tham gia khóa học Tuyệt đỉnh Excel của Gitiho trong trường hợp này là giải pháp tối ưu nhất. 

Học Excel qua sách hướng dẫn: Hiện nay trên thị trường có nhiều loại sách giúp bạn tự học Excel cơ bản đến nâng cao như Hướng dẫn sử dụng Excel cho người tự học, Excel ứng dụng văn phòng từ cơ bản đến nâng cao,... với các chương học được trình bày chi tiết giúp bạn có thể nghiền ngẫm và áp dụng nó trong công việc của mình.

Học thuộc và hiểu cách dùng của các hàm cơ bản trong Excel: đây là điều bắt buộc đối với những ai muốn thành tạo công cụ này. Ban đầu, bạn có thể học cách làm quen với các hàm tính toán cơ bản như SUM, AVERAGE, IF,... và sau đó nâng cao dần nên các hàm khó hơn. 

Hiểu được các lỗi sai hàm trong Excel: Khi dùng hàm Excel, bạn thường gặp một số lỗi sai như: ###, #NUM!, #DIV/0!, #FEF, #NAME, #VALUE... Nếu như hiểu được các lỗi này do nguyên nhân gì thì bạn có thể sửa lỗi nhanh hơn thay vì dò lại toàn bộ công thức và dữ liệu.

Hãy nhớ rằng, quá trình học Excel cần thời gian và kiên nhẫn. Hãy tập trung vào việc hiểu rõ cơ bản và thực hành thường xuyên bạn nhé.

Nên tự học Excel hay tham gia một khóa học Excel online?

Bạn đang băn khoăn có nên tham gia một khóa học Excel cơ bản hay tự học? Tham khảo ngay một số lời khuyên của Gitiho nhé:

 • Nếu mục tiêu học của bạn là các kiến thức Excel cơ bản và bạn có nhiều thời gian, bạn có thể tự học thông các các phương pháp mà Gitiho vừa đề cập ở trên.
 • Còn nếu mục tiêu của bạn là nắm được kiến thức Excel từ cơ bản đến nâng cao trong thời gian ngắn, hoặc học Excel để thi hay áp dụng trong công việc thì bạn nên đăng ký một khóa học Excel chẳng hạn như Tuyệt đỉnh Excel của Gitiho.

Tôi cần chuẩn bị gì trước khi tham gia khóa học Tuyệt đỉnh Excel?

Excel là kỹ năng mà bất cứ ai cũng cần phải nắm được để phục vụ công việc đạt hiệu suất cao. Tự học Excel không quá khó như bạn nghĩ, bởi nó đều có những công thức và cách làm cụ thể mà bạn chỉ cần áp dụng là thành công. Với Excel bạn chỉ cần có kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản và một tinh thần học tập chăm chỉ, say mê. 

Khóa học Excel này chỉ là khóa cơ bản hay bao gồm cả kiến thức nâng cao?

Hệ thống kiến thức trong khóa học vô cùng chi tiết, hướng dẫn bạn thực hành từ A→Z mọi tính năng cơ bản đến nang cao có trong Excel. Từ việc làm quen với Excel, quản lý dữ liệu, kỹ năng Excel nâng cao bằng cách sử dụng các công cụ như Pivot Table, Vlookup, Hlookup, Filter, Sort và Conditional Formatting… đến cách phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và quản lý dự án bằng Excel, tự động hóa công việc cũng sẽ có trong khóa học này. 

Khóa học Excel này có bài tập thực hành Excel? 

Để thành thạo Excel, bạn bắt buộc phải thực hành nhiều lần. Vì vậy, khóa học cung cấp cho người học hệ thống ví dụ và bài tập đa dạng, đầy đủ. Sau khi kết thúc khóa học, giảng viên sẽ hướng dẫn học viên giải các bài tập một cách chi tiết và cặn kẽ. Thông qua những bài tập Excel, người học sẽ nhanh chóng áp dụng được kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề, biết được tính năng này thì sử dụng để làm gì cũng như cách để sử dụng các công cụ có trong Excel phù hợp, hiệu quả.  

VÌ SAO NÊN CHỌN TUYỆT ĐỈNH EXCEL CỦA GITIHO?

Học từ chuyên gia: Khóa học Excel từ cơ bản đến nâng cao này được xây dựng và giảng dạy bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tin học văn phòng, có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về Excel. 

Học tập linh hoạt: Bạn sẽ được sở hữu khóa học trọn đời và có thể học tập bất cứ lúc nào và học trên bất kỳ thiết bị nào miễn là có kết nối internet. Hơn nữa, khi gặp khó khăn trong công việc hoặc không nhớ cách thực hiện, bạn chỉ cần mở lại khóa học và ôn tập lại kỹ thức. Từ đó, khả năng ghi nhớ lâu hơn và giải quyết công việc một cách kịp thời, nhanh chóng.

Nội dung dễ học, tinh gọn, áp dụng ngay vào công việc: Nói không với nội dung dài dòng, rườm rà, máy móc… Gitiho tập trung vào các khía cạnh nội dung Excel quan trọng, thiết thực cho công việc của người đi làm. Nội dung được chia thành các phần nhỏ, diễn đạt và trình bày dễ hiểu giúp bạn nhanh chóng nắm bắt thông tin và học tập hiệu quả.

Nâng cao hiệu suất công việc: Khi thành thạo Excel, lợi ích mà bạn nhận thấy ngay được chính là công việc được thực hiện một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn cho dù đó là một khối lượng dữ liệu lớn, phức tạp. Chỉ cần biết cách áp dụng đúng, mọi yêu cầu sẽ được hoàn thành trong giây lát. 

Câu hỏi được giải đáp trong 8h làm việc: Mọi thắc mắc của bạn liên quan đến các bài học trong chương trình đào tạo Excel này sẽ được chuyên gia giải đáp chi tiết, cụ thể trong 8 tiếng làm việc. 

Cơ hội thăng tiến: Không phải đồng nghiệp nào của bạn cũng giỏi Excel giống như bạn. Vì vậy khi sử dụng thành thạo Excel sẽ giúp bạn giải quyết công việc nhanh hơn, khoa học hơn, thông minh hơn so với đồng nghiệp. Đây cũng chính là lý do bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và gia tăng thu nhập nhờ hiệu suất công việc tăng. 

Chứng chỉ hoàn thành khóa học: Sau khi học xong, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học Excel tại Gitiho, đây chắc chắn sẽ là điểm cộng đối với bất kỳ ai khi xin việc. Bởi tuyển dụng nào cũng sẽ đánh giá cao ứng viên “thành thạo Excel”. 

Mẫu chứng chỉ Excel sau khi hoàn thành khóa học tại Gitiho
Mẫu chứng chỉ Excel sau khi hoàn thành khóa học tại Gitiho

Với khóa học Excel Online - Tuyệt đỉnh Excel của Gitiho, bạn sẽ trở thành chuyên gia Excel chỉ sau 17h học tập. Khóa học sẽ giúp bạn làm việc linh hoạt hơn, mở ra cơ hội thành công trong sự nghiệp của bạn. Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi tuyệt vời từ Gitiho nhé.

Đánh giá của học viên

4.81/5

149 Đánh giá và nhận xét

 • 87%

 • 10%

 • 4%

 • 0%

 • <1%

Ngô Quang Lập

Ngô Quang Lập

Khóa này đúng là chi tiết, mình thích nhất là bài tóm tắt đầu mỗi chương và bài tổng kết cuối các chương cùng với tài liệu đi kèm trong chương. Có bài tập khá thực tế và bài giải hay, dễ hiểu.
Lê Hữu Phước

Lê Hữu Phước

Khoá học Excel có lộ trình rõ ràng, giảng viên dạy dễ hiểu, giá thành hợp lý (do mình là thành viên pro :) ) (không seeding)
Phạm Trang Quốc Nhựt

Phạm Trang Quốc Nhựt

:))) thiết nghĩ bạn nào cần thi MOS thì học khóa Excel này rồi qua IIG thi luôn chứ khỏi đi học thầy gì các kiểu. Bài giảng chi tiết, người mới tìm hiểu Excel cũng học được
Hoàng Vân Anh

Hoàng Vân Anh

Khóa học được giảng chi tiết và thực tế. Mình học thêm được nhiều mẹo excel khá hay. Recommend mọi người học và trải nghiệm.
Anh Linh

Anh Linh

Khóa học Excel rất đầy đủ nội dung cần thiết để nắm vứng kiến thức về excel. Giao vien hướng dẫn dễ hiểu ngắn gọn. Phù hợp với các bạn chưa biết về excel theo học.

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
 • 4.3 điểm đánh giá

 • 758 đánh giá

 • 290,101 học viên

 • 99 khóa học

Học viên cũng mua

EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng
107 bài giảng
4.67
69,841
199,000 đ
499,000 đ
EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng
VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
143 bài giảng
4.86
20,013
499,000 đ
799,000 đ
VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
EXG08 - Excel cho Tài chính, Kế toán và Phân tích tài chính
67 bài giảng
5
1,666
499,000 đ
899,000 đ
EXG08 - Excel cho Tài chính, Kế toán và Phân tích tài chính
EXG05 - Kỹ năng sử dụng công thức và hàm A-Z trong Excel
107 bài giảng
4.83
751
499,000 đ
799,000 đ
EXG05 - Kỹ năng sử dụng công thức và hàm A-Z trong Excel
BCG01 - Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel
54 bài giảng
4.67
597
799,000 đ
1,500,000 đ
BCG01 - Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel
Power Pivot, Power Query - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu
54 bài giảng
4.67
590
599,000 đ
799,000 đ
Power Pivot, Power Query - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
111 bài giảng
4.25
445
499,000 đ
999,000 đ
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
Sử dụng Gitiho Excel Add-in để tăng 200% hiệu quả làm việc trên Excel
3 bài giảng
4
386
99,000 đ
199,000 đ
Sử dụng Gitiho Excel Add-in để tăng 200% hiệu quả làm việc trên Excel

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

17,116 thảo luận

trang

trang 21 Sep 2023

 

Em có công thưc như thế này ạ: =IF($N$1="","",$N$1&O$6&$C1)

Mặc dù N1 có giá trị nhưng đi so với bảng khác bằng “”. Nhưng trong công thức em không thấy. Em cảm ơn ạ!

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho 21 Sep 2023

=IF($N$1="","",$N$1&O$6&$C1)

Công thức này của Anh/Chị có nghĩa là: Nếu N1 không có giá trị nào thì sẽ cho ra kết quả là ô trống, ngược lại, sẽ cho kết quả là $N$1&O$6&$C1

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh 21 Sep 2023

tôi chưa hiểu cách đổ màu cho ô, cột mà khi muốn xóa k xóa được như là do đâu. cách tạo nó ra sao

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho 21 Sep 2023

Đây là do sử dụng conditional formatting để tô màu cột thứ 6 và thứ 7. Anh/Chị có thể tham khảo ở đây ạ: Hướng dẫn cách tô màu ngày chủ nhật trong bảng chấm công trên Excel (gitiho.com)

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh 21 Sep 2023

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho 21 Sep 2023

Dạ vâng. Theo ý của Anh/Chị thì muốn để format đều là 25/8/2023 hay là 25-Aug-23 ạ?

Vấn đề xảy ra ngoài vấn đề định dạng còn có thể ở ô muốn sửa đổi thì trước đã được định dạng Text → Khi chỉnh sang Date thì vẫn là Text nên sẽ không thể sửa được.

Anh/Chị có thể xóa ô, định dạng ô trước khi điền ạ

Hương Phạm

Hương Phạm 20 Sep 2023

bài giảng nên kèm file để HS thực hành theo lời giảng

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2023

Chào bạn tài liệu sẽ để ở đầu các chương bạn nhé. hoặc trong bài học phần tài liệu sẽ có link tải

Bằng Mv

Bằng Mv 02 Apr 2023

thầy ơi! HD em cách lm cái hàm ktra này với

 

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 03 Apr 2023

Chào bạn phần này là kiến thức của conditional formatting  kết hợp với cột ẩn thôi bạn nhé. bạn kiểm tra ô nhập với vùng kết quả cho trước nếu đúng thì conditional hiện xanh còn không thì ngược lại

{"id":366364,"crm_contact_id":629259,"name":"B\u00f9i Th\u1ecb Thu An","email":"buithuan75@yahoo.com.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2fed066361947917a72a113ddbb9cb12","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-09-11T01:47:52.000000Z","updated_at":"2023-09-11T16:12:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0972010875","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19960,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_366\/bui-an.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/366364-bui-thi-thu-an","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Bùi Thị Thu An 20 Sep 2023

Thầy ơi hướng dẫn giúp chị cách làm cái hàm Kiểm tra nhé

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-09-21T02:54:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":1355449,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2694,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"badge badge-secondary\"> Deactivated <\/span>","bizUser":"","had_subscription":0}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2023

499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/