Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Sử dụng Excel Add-in Gitiho để tăng tốc công việc

Khoá học này sẽ có:

Video

0h 06m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

2 Chương . 3 bài giảng . 0h 06m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu về Gitiho Add-in và cách cài đặt

0 bài giảng • 0 phút

Mô tả khoá học

Nếu các bạn đang tìm kiếm một giải pháp cải thiện hiệu năng làm việc trên Excel, add-in Excel của Gitiho có thể là vị cứu tinh của bạn. Bạn sẽ có một add-in cực kỳ hữu dụng đối với công việc xử lý, tính toán và phân tích dữ liệu trên trang tính Excel. 

Gitiho add-in cung cấp cho bạn các hàm không có sẵn trong hệ thống, các form dữ liệu và các thao tác xử lý dữ liệu được gói gọn trong một vài cú nhấn chuột. Nhờ các add-in Excel mà chúng ta có thể giảm thiểu thời gian dành cho việc viết các công thức hàm Excel phức tạp hay áp dụng một hàm Excel nhiều lần. Như vậy, rõ ràng tốc độ làm việc trên Excel sẽ được đẩy nhanh hơn nhiều lần.


Đánh giá của học viên

4/5

2 Đánh giá và nhận xét

  • 50%

  • 0%

  • 50%

  • 0%

  • 0%

Hoang Thi Nga

Hoang Thi Nga

10:59 23/06/2023

Cần có các video hướng dẫn cách sử dụng các hàm add in

Giảng viên:

Tuấn Ba Giảng viên

Phát triển ứng dụng C# cho Excel

Tuấn Ba
  • 3.5 điểm đánh giá

  • 5 đánh giá

  • 504 học viên

  • 2 khóa học

Là Tác giả của Add- Ins Gitiho tools cho phép truy vấn dữ liệu trong Excel và Access và trả ra một giá trị động.

Học viên cũng mua

Ebook: Tuyệt đỉnh Power Pivot
2 bài giảng
0
470
69,000 đ
100,000 đ
Ebook: Tuyệt đỉnh Power Pivot
File mẫu: Phần mềm quản lý kho Nhập Xuất Tồn bằng file Excel
8 bài giảng
2.67
85
50,000 đ
199,000 đ
File mẫu: Phần mềm quản lý kho Nhập Xuất Tồn bằng file Excel
File mẫu: Tra cứu thuế GTGT bằng file Excel theo Quyết định 15/2022/NĐ-CP
3 bài giảng
0
83
50,000 đ
199,000 đ
File mẫu: Tra cứu thuế GTGT bằng file Excel theo Quyết định 15/2022/NĐ-CP

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

53 thảo luận

Lý Thị Thanh Ngà

Lý Thị Thanh Ngà

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Anh/Chị vui lòng tham khảo nội dung sau để biết cách sử dụng 1 số add-in ạ:

hw_dungeonstory10a_h_en_171 (youtube.com)

lo ngoc ha

lo ngoc ha

thầy ơi có hướng dẫn về từng hàm hay PDF hướng dẫn chi tiết từng hàm không ạ
Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên]

{"id":210752,"crm_contact_id":362276,"name":"lo ngoc ha","email":"longocha8914@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"03036ce1de76e2b4e4600b2af9cf2982","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-03-23T03:39:36.000000Z","updated_at":"2024-02-24T11:10:58.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":24100,"google_id":"109165898209955437312","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_211\/lo-ha.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/210752-lo-ngoc-ha","vip_account":null,"roles":[]}

lo ngoc ha

thầy ơi mk có bài tập để thực hành không ạ
Vũ Thiên Hà

Vũ Thiên Hà

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên]

Bạn xem đã có cài addins trong control panel chưa?

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Khoa

Khi bấm vào cài đặt thì có thông báo lỗi như thế ạ.

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2024-04-12T17:53:41.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":2700996,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3198,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Giảng viên]

Bạn Cho gitiho xin ultraview nhé.

Cẩm Tú

Cẩm Tú

Cho em hỏi là add in này có dùng cho máy MAC được ko ah?

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên]

Mác ko chạy được bạn nhé

{"id":94773,"crm_contact_id":44006,"name":"C\u1ea9m T\u00fa","email":"camtu.nguyenngoc@ymail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-06-25 13:56:08","confirmation_code":"fe606ccfae9638db7e97de804e821921","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-06-22T09:30:56.000000Z","updated_at":"2024-03-27T03:56:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624350177.png","gender":1,"birthday":"1986-05-03 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Ng\u1ecdc C\u1ea9m T\u00fa","address":"S\u1ed1 79\/10, \u0110\u01b0\u1eddng 20, Ph\u01b0\u1eddng Long Th\u1ea1nh M\u1ef9, Tp. Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c, Tp. HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989396377","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2770,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624350177.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/94773-cam-tu","vip_account":null,"roles":[]}

Cẩm Tú

dạ vậy anh có tạo add in dành cho mac ko ah?

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2024-04-12T17:53:41.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":2700996,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3198,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Giảng viên]

Chào bạn do vài thứ macbook không hỗ trợ nên rất khó tích hợp bạn nhé.

{"id":94773,"crm_contact_id":44006,"name":"C\u1ea9m T\u00fa","email":"camtu.nguyenngoc@ymail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-06-25 13:56:08","confirmation_code":"fe606ccfae9638db7e97de804e821921","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-06-22T09:30:56.000000Z","updated_at":"2024-03-27T03:56:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624350177.png","gender":1,"birthday":"1986-05-03 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Ng\u1ecdc C\u1ea9m T\u00fa","address":"S\u1ed1 79\/10, \u0110\u01b0\u1eddng 20, Ph\u01b0\u1eddng Long Th\u1ea1nh M\u1ef9, Tp. Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c, Tp. HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989396377","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2770,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624350177.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/94773-cam-tu","vip_account":null,"roles":[]}

Cẩm Tú

Em dùng add in để tạo pgh tự động. Em dùng được từ đầu tuần thì ko có vấn đề gì xảy ra nhưng nay lại báo như thế này. Nhờ thầy xem gấp giúp em với ah. Vì tối nay em cần làm pgh để ngày mai mn soạn hàng ah.

99,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/