Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Sử dụng Excel Add-in Gitiho để tăng tốc công việc

Khoá học này sẽ có:

Video

0h 06m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

2 Chương . 3 bài giảng . 0h 06m giờ học

1

Giới thiệu về Gitiho Add-in và cách cài đặt

2

Hướng dẫn sử dụng Gitiho Add-in

Mô tả khoá học

Nếu các bạn đang tìm kiếm một giải pháp cải thiện hiệu năng làm việc trên Excel, add-in Excel của Gitiho có thể là vị cứu tinh của bạn. Bạn sẽ có một add-in cực kỳ hữu dụng đối với công việc xử lý, tính toán và phân tích dữ liệu trên trang tính Excel. 

Gitiho add-in cung cấp cho bạn các hàm không có sẵn trong hệ thống, các form dữ liệu và các thao tác xử lý dữ liệu được gói gọn trong một vài cú nhấn chuột. Nhờ các add-in Excel mà chúng ta có thể giảm thiểu thời gian dành cho việc viết các công thức hàm Excel phức tạp hay áp dụng một hàm Excel nhiều lần. Như vậy, rõ ràng tốc độ làm việc trên Excel sẽ được đẩy nhanh hơn nhiều lần.


Giảng viên:

Tuấn Ba Giảng viên

Phát triển ứng dụng C# cho Excel

Tuấn Ba
  • 4 điểm đánh giá

  • 2 đánh giá

  • 426 học viên

  • 2 khóa học

Là Tác giả của Add- Ins Gitiho tools cho phép truy vấn dữ liệu trong Excel và Access và trả ra một giá trị động.

Thảo luận về bài học

30 thảo luận

Hồ thị nhung

Hồ thị nhung 30 Oct 2022

Em sử dụng WPS Office có cài được Add In Excel của Gitiho được không ạ?

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 31 Oct 2022

Chào bạn addins dùng cho office bạn nhé.

Đỗ Thanh Hương

Đỗ Thanh Hương 20 Oct 2022

thầy ơi, em đang học làm báo cáo chi tiết dùng sql, nhưng khi xem báo cáo theo từng ngày thì các ngày đầu tháng như 01,02,…,09 thì kết quả trả value. còn xem từng ngày như các ngày có 2 chữ số trở lên 10,11,…,31 thì xem bình thường. thầy hỗ trợ em phần này nhé ạ
Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 21 Oct 2022

Chào bạn bạn đẩy file lên giúp gitiho nhé.

{"id":151263,"crm_contact_id":227234,"name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","email":"dt.huong1301@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-05-31 12:51:45","confirmation_code":"8a9eb44207b31a176dac161a160e347b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T01:03:29.000000Z","updated_at":"2022-10-20T02:43:53.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","address":"S\u1ed1 92 Kh\u01b0\u01a1ng Trung - Thanh Xu\u00e2n - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904754385","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":39280,"google_id":"116710989844035582445","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/teacher.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151263-do-thanh-huong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Đỗ Thanh Hương 21 Oct 2022

Em gửi thầy ạ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hAu26lgg3CoZm6pV5CHBvU50tDYdyls15r8S-iMXHHA/edit?usp=sharing

{"id":151263,"crm_contact_id":227234,"name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","email":"dt.huong1301@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-05-31 12:51:45","confirmation_code":"8a9eb44207b31a176dac161a160e347b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T01:03:29.000000Z","updated_at":"2022-10-20T02:43:53.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","address":"S\u1ed1 92 Kh\u01b0\u01a1ng Trung - Thanh Xu\u00e2n - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904754385","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":39280,"google_id":"116710989844035582445","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/teacher.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151263-do-thanh-huong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Đỗ Thanh Hương 21 Oct 2022

em đang để định dạng ngày tháng là dd/mm/yyyy, nhưng khi viết công thức sql thì em thấy phần ngày excel lại đang hiểu ở dạng mm/dd/yyyy. nên em chưa biết phải chỉnh thế nào ạ?
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2022-12-07T02:19:46.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":654006,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1823,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":41.52,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"ContentManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Giảng viên] 21 Oct 2022

bạn đổi GRANGE(C5,1)  thành GRANGE(C5,2) đổi các vị trí ngày tháng xem nếu không được liên hệ cskh để gitiiho ultraivew hỗ trợ nhé. 

{"id":151263,"crm_contact_id":227234,"name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","email":"dt.huong1301@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-05-31 12:51:45","confirmation_code":"8a9eb44207b31a176dac161a160e347b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T01:03:29.000000Z","updated_at":"2022-10-20T02:43:53.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","address":"S\u1ed1 92 Kh\u01b0\u01a1ng Trung - Thanh Xu\u00e2n - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904754385","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":39280,"google_id":"116710989844035582445","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/teacher.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151263-do-thanh-huong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Đỗ Thanh Hương 21 Oct 2022

thầy ơi em đã đổi và được rồi ạ. em cám ơn thầy ạ
{"id":151263,"crm_contact_id":227234,"name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","email":"dt.huong1301@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-05-31 12:51:45","confirmation_code":"8a9eb44207b31a176dac161a160e347b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T01:03:29.000000Z","updated_at":"2022-10-20T02:43:53.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","address":"S\u1ed1 92 Kh\u01b0\u01a1ng Trung - Thanh Xu\u00e2n - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904754385","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":39280,"google_id":"116710989844035582445","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/teacher.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151263-do-thanh-huong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Đỗ Thanh Hương 21 Oct 2022

vâng ạ. nhờ có add in này mà em cũng tạo đc file mong muốn. em cảm ơn thầy và gitiho ạ
Đỗ Thanh Hương

Đỗ Thanh Hương 19 Oct 2022

thầy cho em hỏi, làm thế nào để lưu đc công thức khi dữ liệu nguồn xoá đi. ví dụ: em làm phiếu xuất, nhưng khi xoá dữ liệu bên data để làm mới thì công thưc glookup bên phiếu xuất lại bị mất đi.
Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 19 Oct 2022

Chào bạn do mất nơi lấy dữ liệu nên phiếu không chạy được bạn nhé.

{"id":151263,"crm_contact_id":227234,"name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","email":"dt.huong1301@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-05-31 12:51:45","confirmation_code":"8a9eb44207b31a176dac161a160e347b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T01:03:29.000000Z","updated_at":"2022-10-20T02:43:53.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u0110\u1ed7 Thanh H\u01b0\u01a1ng","address":"S\u1ed1 92 Kh\u01b0\u01a1ng Trung - Thanh Xu\u00e2n - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904754385","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":39280,"google_id":"116710989844035582445","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/teacher.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151263-do-thanh-huong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Đỗ Thanh Hương 19 Oct 2022

vâng ạ
Đỗ Thanh Hương

Đỗ Thanh Hương 12 Oct 2022

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 13 Oct 2022

Bạn liên hệ cskh bạn nhé.

Nguyễn Thu Dung

Nguyễn Thu Dung 24 Aug 2022

sao githo không có các video về hướng dẫn sử dụng các hàm trong add-in để người dùng thực hành, chứ cài xong mà không dùng thì cũng như không ạ

 

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 24 Aug 2022

gitiho sẽ đẩy video hướng dẫn lên bạn nhé.

Hoàng Linh Chi

Hoàng Linh Chi 17 Aug 2022

Thầy cho xin thêm các HDSD add-in với ạ? Có nhiều tính năng quá mà chưa biết sử dụng hết. Mong các thầy up thêm các HDSD ạ

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 17 Aug 2022

Phần này gitiho sẽ update sau nhé.

{"id":126238,"crm_contact_id":172398,"name":"Ho\u00e0ng Linh Chi","email":"hoanglinhchi0311@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"026f09f17ce67640852c47f4c8cb3947","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-21T04:32:57.000000Z","updated_at":"2022-08-16T07:24:06.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":5969,"google_id":"115449827136803425844","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/woman.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/126238-hoang-linh-chi","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Hoàng Linh Chi 17 Aug 2022

Up sớm nha thầy ?
thaotran1106

thaotran1106 02 Aug 2022

cho em xin hướng dẫn sd các add in với ạ!
thaotran1106

thaotran1106 02 Aug 2022

em đã nhìn thấy rồi ạ!
Huỳnh Thị Thanh Thuý

Huỳnh Thị Thanh Thuý 27 May 2022

tại sao tôi cài add in rồi nhưng trên thanh công cụ không có hiện lên mục gitiho
Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 14 Jun 2022

Bạn có thể liên hệ cskh để đặt lịch ultraview nhé.

Huỳnh Thị Thanh Thuý

Huỳnh Thị Thanh Thuý 27 May 2022

sau khi đã cài add in gitiho
Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 14 Jun 2022

Bạn cần phải vào đường dẫn thư mục để chọn nhé.

Nguyễn Việt Quang

Nguyễn Việt Quang 28 May 2022

Cho mình hỏi hướng dẫn sử dụng các add-in ở đâu ah

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 14 Jun 2022

Video sẽ được update lên bạn nhé.

Nguyễn Thu Dung

Nguyễn Thu Dung 02 Jun 2022

cho mình hỏi khi tải add -in về, giải nén chỉ có 1 file duy nhất. em kích vào cũng báo lỗi, còn mình xem hướng dẫn đến 3 file lận. giảng viên nào giúp e với

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Giảng viên] 14 Jun 2022

Bạn cài đặt với link không dấu nhé.

Sử dụng Gitiho Excel Add-in để tăng 200% hiệu quả làm việc trên Excel
0

(0 đánh giá)

335 học viên
99,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/