Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Được tải và sử dụng file mẫu: Phần mêm quản lý kho
Được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chương trình bằng VBA
Trao đổi, thảo luận với tác giả thiết kế file về những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng

Khoá học này sẽ có:

Video

0h 25m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

2 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

1 Chương . 8 bài giảng . 0h 25m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Hướng dẫn sử dụng chương trình

8 bài giảng • 25 phút

Mô tả khoá học

Đây là chương trình có thể giúp bạn thực hiện các công việc cơ bản trong quản lý kho, bao gồm: Quản lý danh mục hàng tồn kho, Tạo các Phiếu Nhập kho, Phiếu Xuất kho, tạo báo cáo hàng tồn kho, thẻ kho... Bạn chỉ cần tải file và làm theo hướng dẫn là sử dụng được ngay.

Chương trình có thêm tính năng đăng nhập theo tài khoản giúp bạn tăng cường tính bảo mật khi sử dụng. Mọi thao tác khi làm việc đều thông qua các nút lệnh được lập trình sẵn nên hạn chế các sai sót do vô ý, nhầm lẫn. Khi xuất kho có thêm chức năng hiển thị số tồn kho, cảnh báo xuất âm để giúp bạn quản lý kho một cách chính xác và dễ dàng.


Đánh giá của học viên

2.67/5

3 Đánh giá và nhận xét

  • 34%

  • 0%

  • 0%

  • 34%

  • 34%

Đoàn Minh Nhật

Đoàn Minh Nhật

03:30 22/05/2022

không có gì liên quan đến tiêu đề và giới thiệu về khoá học. rất khong hài lòng về nôij dung này tìm mỏi mắt không thể thấy file mẫu nằm ở đâu... nói chung là cảm thấy thất vọng rất nhiều mong gitiho sớm cập nhật

Giảng viên:

Dương Mạnh Quân Giảng viên

Chuyên gia excel

Dương Mạnh Quân
  • 4.3 điểm đánh giá

  • 116 đánh giá

  • 10,166 học viên

  • 12 khóa học

Giảng viên: Dương Mạnh Quân

- Nơi công tác hiện tại: Chuyên gia giáo dục tại Gitiho.com

- Từng làm kế toán quản trị tại công ty TNHH DTK'Vina, trực thuộc tập đoàn DEAHO, Hàn Quốc.

- Hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc với excel trong lĩnh vực kế toán, tài chính

- Xây dựng nhiều phần mềm excel trong các lĩnh vực: Kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán tiền lương... trong nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.

- Xây dựng phần mềm excel trong lĩnh vực tài chính: lập phương án kinh doanh, quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp...

- Tư vấn giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý doanh nghiệp, áp dụng phần mềm excel nâng cao hiệu suất làm việc.


Học viên cũng mua

Ebook: Tuyệt đỉnh Power Pivot
2 bài giảng
0
470
69,000 đ
100,000 đ
Ebook: Tuyệt đỉnh Power Pivot
Sử dụng Gitiho Excel Add-in để tăng 200% hiệu quả làm việc trên Excel
3 bài giảng
4
405
99,000 đ
199,000 đ
Sử dụng Gitiho Excel Add-in để tăng 200% hiệu quả làm việc trên Excel
File mẫu: Tra cứu thuế GTGT bằng file Excel theo Quyết định 15/2022/NĐ-CP
3 bài giảng
0
83
50,000 đ
199,000 đ
File mẫu: Tra cứu thuế GTGT bằng file Excel theo Quyết định 15/2022/NĐ-CP

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

61 thảo luận

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

mình muốn định dạng cột mã hàng thành dạng text để tự động sắp xếp theo thứ tự alphabet thì làm thế nào nhỉ?
Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Anh/Chị tham khảo nội dung sau để chuyển từ dạng số sang text ạ: Hướng dẫn chuyển định dạng từ số sang chữ viết trong Excel (gitiho.com)

Tuy nhiên nếu để tự động sắp xếp thì Anh/Chị vẫn có thể sắp xếp ở định dạng khác text như bình thường ạ

{"id":42032,"crm_contact_id":86017,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","email":"hongnhungbn0304@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-02-12 19:56:10","confirmation_code":"ba9df4108045429e1c7c765446209c7d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-02-11T13:27:25.000000Z","updated_at":"2024-02-24T13:41:14.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1989-12-24 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","address":"C\u1ea7u Gi\u1ea5y, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0382202498","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":3250,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":1,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_42\/nguyen-nhung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/42032-nguyen-thi-hong-nhung","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Hồng Nhung

hiện file bị khoá nên mình k sửa định dạng được b ơi
{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2024-04-23T13:27:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":77,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng file có 

ID: Gitiho

Pass: admin

{"id":42032,"crm_contact_id":86017,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","email":"hongnhungbn0304@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-02-12 19:56:10","confirmation_code":"ba9df4108045429e1c7c765446209c7d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-02-11T13:27:25.000000Z","updated_at":"2024-02-24T13:41:14.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1989-12-24 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","address":"C\u1ea7u Gi\u1ea5y, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0382202498","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":3250,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":1,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_42\/nguyen-nhung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/42032-nguyen-thi-hong-nhung","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Hồng Nhung

{"id":42032,"crm_contact_id":86017,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","email":"hongnhungbn0304@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-02-12 19:56:10","confirmation_code":"ba9df4108045429e1c7c765446209c7d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-02-11T13:27:25.000000Z","updated_at":"2024-02-24T13:41:14.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1989-12-24 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","address":"C\u1ea7u Gi\u1ea5y, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0382202498","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":3250,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":1,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_42\/nguyen-nhung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/42032-nguyen-thi-hong-nhung","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Khi mình muốn sửa ô thì báo file bị khóa. còn ID và pass b gửi thì là để mở file thui

phạm hiến

phạm hiến

E muốn thêm 1 chức năng trong phần : BÁO CÁO TỔNG HỢP XUẤT -  NHẬP - TỒN

  • Thêm 1 chức năng lọc theo nhóm hàng nữa
Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Giảng viên]

Hiện với file mẫu thì không sửa được bạn nhé. Bạn có thể update báo cáo sau đó lọc ở cột tên hàng (sử dụng filter)

{"id":224425,"crm_contact_id":389598,"name":"ph\u1ea1m hi\u1ebfn","email":"hienpv231@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"d1f62a900be6aa7385d28d4d1afd711b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-05-23T02:24:58.000000Z","updated_at":"2024-02-24T13:41:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":"1988-11-04 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"h\u1ed3 ch\u00ed minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0915584637","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":9440,"google_id":"117560892868475729594","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_224\/pham-hien.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/224425-pham-hien","vip_account":null,"roles":[]}

phạm hiến

thầy ơi, chỗ filter bị khóa e k lọc đc ạ
{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2024-04-25T05:42:51.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":1255474,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2822,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Giảng viên]

Bạn thử mở khóa với mã là duongAQGitiho nhé.

{"id":42032,"crm_contact_id":86017,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","email":"hongnhungbn0304@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-02-12 19:56:10","confirmation_code":"ba9df4108045429e1c7c765446209c7d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-02-11T13:27:25.000000Z","updated_at":"2024-02-24T13:41:14.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1989-12-24 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","address":"C\u1ea7u Gi\u1ea5y, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0382202498","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":3250,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":1,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_42\/nguyen-nhung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/42032-nguyen-thi-hong-nhung","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Hồng Nhung

cho mình xin pass mở khoá nhé mình nhập mã như thầy gửi mà file báo k đúng
Trần Thùy Linh

Trần Thùy Linh

em xin lỗi nhưng mà nội dung bài giảng này dùng cho chương trình VBA mua từ Gitiho hay sao ạ? Lúc đầu em tưởng khóa học này dạy cách quản lý xuất nhập kho nên mua ạ. 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Giảng viên]

Nội dung khóa học này là khóa VBAG03 đó bạn. Do có nhiều bạn chỉ muốn mua riêng file mẫu nên mình có biên soạn lại file mẫu thành 1 file hoàn chỉnh, sử dụng được ngay. Còn bạn nào muốn tìm hiểu toàn bộ quy trình tạo file thì học trong khóa VBAG03.

{"id":12883,"crm_contact_id":115155,"name":"nguy\u1ec5n v\u0103n thanh","email":"92nguyenthanh@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-07-17 22:56:33","confirmation_code":"862ee16321eb092a0030bd945ac8634a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-05-14T02:16:30.000000Z","updated_at":"2024-02-24T15:33:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"nguy\u1ec5n v\u0103n thanh","address":"x\u00e3 h\u01b0ng h\u00f2a huy\u1ec7n b\u00e0u b\u00e0ng t\u1ec9nh b\u00ecnh d\u01b0\u01a1ng","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2000,"google_id":"111565447330338471581","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_13\/nguyen-thanh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/12883-nguyen-van-thanh","vip_account":null,"roles":[]}

nguyễn văn thanh

thầy ơi có thể cho em mật khẩu file để tìm hiểu thêm được không ạ

Trần Thị Bé Phương 

Trần Thị Bé Phương 

Cho em hỏi sao em tải file mẫu về máy xong mở lên thì báo lỗi như này xử lí ntn ạ?

Macros cannot be run because the VBA support library is not installed

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Giảng viên]

Đó là do bộ cài office của bạn đang bị thiếu phần thư viện VBA.

Bạn vui lòng cài đặt lại office nếu được nhé, vì thiếu VBA như vậy bạn sẽ không dùng được các file chứa VBA (và không học được cách sử dụng VBA trong excel).

Tốt nhất là nên cài đặt bản office từ 2010 trở lên (như 2010, 2013, 2016, 2019, office 365) và khi cài đặt bạn để chế độ mặc định.

{"id":92265,"crm_contact_id":24418,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb B\u00e9 Ph\u01b0\u01a1ng\u00a0","email":"tranlambaongoc1232@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-07-20 10:18:33","confirmation_code":"3211fc08eafbb0be4db780b53c9b3c5c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-22T18:35:03.000000Z","updated_at":"2024-02-24T13:44:02.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb B\u00e9 Ph\u01b0\u01a1ng\u00a0","address":"105K , \u0110\u01b0\u1eddng s\u1ed1 6, Ph\u01b0\u1eddng 8, Qu\u1eadn 11,TP HCM ","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0944397969","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":1500,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_92\/tran-phuong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/92265-tran-thi-be-phuong","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Bé Phương 

dạ em cảm ơn Thầy

 

{"id":196499,"crm_contact_id":336667,"name":"Nguy\u1ec5n Xu\u00e2n","email":"xuanmost@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"bfb38f2eef33786db7fed67142183031","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-01-18T14:10:47.000000Z","updated_at":"2024-02-24T13:44:06.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1642654563.jpg","gender":0,"birthday":"1988-07-25 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Ch\u1ee3 B\u1eb1ng An H\u00e0 L\u1ea1ng Giang B\u1eafc Giang","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0964585988","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":34959,"google_id":"110743097665450292976","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":5,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1642654563.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/196499-nguyen-xuan","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Xuân

Sau khi tải file về, em sửa năm, sửa danh sách, mọi thứ đều ổn, chỉ có mục báo cáo chi tiết là bị báolỗi khi chọn mã mới. Sau đó em làm lại là ko xoá mã hàng mẫu , thêm 2mã mới, tab báo cáo chi tiết không bị lỗi khi nhập mã thứ tư còn đến mã thứ năm là bắt đầu vào báo lỗi. thầy cho em hỏi file này thì áp dụng được với bao nhiêu mã hàng và bao nhiêu sản phẩm ạ. em có khoảng 10 mã hàng và 500 sản phẩm thì có dùng được file này không. nếu phải nâng cấp cần thêm phí thì em sẽ đóng thêm. em đã đăng ký gói VGA 03 nhưng chưa có thời gian thực hành hết
Hòa Phạm

Hòa Phạm

e muốn đổi id và mật khẩu khác có được không
Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Giảng viên]

Khi bạn đăng nhập vào rồi sẽ có phần quản lý tài khoản đăng nhập. Bạn xem hướng dẫn ở bài 4 nhé. Bạn tạo thêm 1 tài khoản đăng nhập khác cũng được.

50,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/