Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Nắm được hệ thống kiến thức cơ bản về After Effects
Các kiến thức - cách sử dụng các hiệu ứng để tạo video
Cách sử dụng tạo các hiệu ứng video - audio
Các bài thực hành chuyên sâu
Hệ thống kho tư liệu âm nhạc, project quảng cáo phong phú và có bản quyền
Những kinh nghiệm thực tế khi sản xuất hình ảnh

Khoá học này sẽ có:

Video

4h 26m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

2 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

10 Chương . 54 bài giảng . 4h 26m giờ học

1

Giới thiệu về khóa học

2

Giao diện phần mềm và các công cụ cơ bản

3

Các loại Layer trong After Effects

4

Keyframe trong After Effects

5

Sử dụng hiệu ứng trong After Effects

6

Text trong After Effects

7

Thêm âm thanh và hoàn thiện Project

8

Xuất file trong After Effects

9

Một số các hệ thống hiệu ứng khác trong After Effects

10

Bài tập thực hành

Mô tả khoá học

Vậy làm sao để có thể tạo ra được những video chất lượng. Tất cả sẽ được giải đáp trong khóa học "Học làm kỹ xảo video với After Effects cho người mới bắt đầu". Khóa học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cách làm thế nào để có thể sử dụng phần mềm After Effects để tạo ra những video có hiệu ứng thụ vị. Bạn sẽ được tiếp cận với những phương pháp học trực tuyến hiện đại mà không kém phần hiệu quả. Bạn sẽ hiểu rõ quy trình sáng tạo một sản phẩm video cụ thể. Biết cách biên tập và tạo video như thế nào với After Effects. Đặc biệt người sẽ hướng dẫn các bạn trong khóa học này là thầy Tú Thanh - Founder của Tú Thanh Media, Admin của 02 cộng đồng lớn về làm video như: Học dựng phim với Adobe Premiere - Cộng đồng After Effects Việt Nam. Đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Đồng thời, thầy cũng là đối tác của các doanh nghiệp lớn như Sony Việt Nam, LG Việt Nam...

Vậy để có thể sản xuất ra được những sản phẩm hình ảnh chất lượng, hãy đăng ký ngay khóa học "Học làm kỹ xảo video với After Effects cho người mới bắt đầu"

Giảng viên:

Tú Thanh Academy
  • 4.8 điểm đánh giá

  • 9 đánh giá

  • 5,397 học viên

  • 4 khóa học

Vũ Tiến Thành (Tú Thanh)

Nghề nghiệp: Giảng viên, Founder Tú Thanh Media 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hình ảnh và truyền thông quảng cáo, anh là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn như Sony, LG... Bên cạnh công việc chính là giảng dạy, anh còn là một Blogger, là Admin của Cộng đồng After Effects Việt Nam, Học dựng phim với Adobe Premiere với kho tư liệu khá lớn về phim ảnh, được đánh giá là trang web vô cùng hữu ích đối với các bạn thiết kế và dựng phim.


Thảo luận về bài học

9 thảo luận

Lê Kim Oanh

Lê Kim Oanh 01 Dec 2022

A cho e hỏi là e chèn âm thanh vào mà tiếng nó bị nhanh và méo tiếng e phải làm thế nào để khớp video với nhạc ạ

 

Tú Thanh Academy

Tú Thanh Academy [Giảng viên] 02 Dec 2022

Nếu âm thanh nhanh hơn video thì không khớp được em. Riêng với âm thanh thì ta chỉ có đảm bảo được nó phải tốt thôi. Còn nếu em chèn vào ae lúc em ấn cách cho chạy mà tiếng nó bị chậm với méo thì là do máy nó đang load. Em đợi cái đường ở trên nó xanh hết em xem lại là ko sao.

Trang PH.gitiho

Trang PH.gitiho 02 Aug 2022

Trang PH.gitiho

Trang PH.gitiho 02 Aug 2022

à thầy ơi e thấy rồi ạ

{"id":157887,"crm_contact_id":244661,"name":"T\u00fa Thanh Academy","email":"thanhbcnv@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"adce6f5de60f388c3a0812998109e875","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-06T04:36:14.000000Z","updated_at":"2022-12-07T03:01:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"T\u00fa Thanh Media","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1630852446.jpg","gender":0,"birthday":"1992-01-02 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"V\u0169 Th\u00e0nh","address":"23 ng\u00f5 11 Nguy\u1ec5n Qu\u00fd \u0110\u1ee9c","status_text":"<p>V\u0169 Ti\u1ebfn Th\u00e0nh (T\u00fa Thanh)<\/p><p>Ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p: Gi\u1ea3ng vi\u00ean, Founder T\u00fa Thanh Media&nbsp;<\/p><p>V\u1edbi nhi\u1ec1u n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c s\u1ea3n xu\u1ea5t h\u00ecnh \u1ea3nh v\u00e0 truy\u1ec1n th\u00f4ng qu\u1ea3ng c\u00e1o, anh l\u00e0 \u0111\u1ed1i t\u00e1c c\u1ee7a nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0 Sony, LG... B\u00ean c\u1ea1nh c\u00f4ng vi\u1ec7c ch\u00ednh l\u00e0 gi\u1ea3ng d\u1ea1y, anh c\u00f2n l\u00e0 m\u1ed9t Blogger, l\u00e0 Admin c\u1ee7a C\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng After Effects Vi\u1ec7t Nam, H\u1ecdc d\u1ef1ng phim v\u1edbi Adobe Premiere v\u1edbi kho t\u01b0 li\u1ec7u kh\u00e1 l\u1edbn v\u1ec1 phim \u1ea3nh, \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh gi\u00e1 l\u00e0 trang web v\u00f4 c\u00f9ng h\u1eefu \u00edch \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c b\u1ea1n thi\u1ebft k\u1ebf v\u00e0 d\u1ef1ng phim.<\/p><div><br><\/div>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tuthanhblog","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0854522428","become_teacher":0,"primary_wallet":31018305,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":957,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"V\u0169 Ti\u1ebfn Th\u00e0nh","contract_number":"01\/H\u0110HTBQ\/GITIHO-MCG","contract_date":"2022-02-09T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"V\u0169 Ti\u1ebfn Th\u00e0nh","contract_address":"23 Ng\u00f5 11 Nguy\u1ec5n Qu\u00fd \u0110\u1ee9c Thanh Xu\u00e2n H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0711000222250","contract_bank":"Vietcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1630852446.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157887-tu-thanh-academy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":157887,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":157887,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tú Thanh Academy [Giảng viên] 03 Aug 2022

ukie nha
Vũ Văn Cường

Vũ Văn Cường 20 Jul 2022

Tú Thanh Academy

Tú Thanh Academy [Giảng viên] 20 Jul 2022

Đối với phiên bản phần mềm trong học liệu cài trên window cứ thế chạy setup thôi mà có cần crack đâu :D

{"id":229109,"crm_contact_id":398417,"name":"Trang PH.gitiho","email":"trangph.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"fe1687ca08d2f319044772d467a56653","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-06-16T02:32:34.000000Z","updated_at":"2022-11-10T03:50:16.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"106825038010779858861","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/butcher.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/229109-trang-phgitiho","business_employers":[{"id":2958,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":46.42,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[]}

Trang PH.gitiho 02 Aug 2022

Thầy cho e hỏi file thực hành e có thể lấy ở đâu ạ?

 

Học làm kỹ xảo video với After Effects cho người mới bắt đầu
0

(0 đánh giá)

17 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/