Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Thành thạo nghiệp vụ nhân sự tổng hợp

Khoá học này sẽ có:

Video

9h 58m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

8 Chương . 54 bài giảng . 9h 58m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Hướng dẫn chung trước khi học tập

0 bài giảng • 6 phút

Mô tả khoá học

Quản trị nhân sự là công việc vô cùng quan trọng trong 1 doanh nghiệp, nguồn nhân lực chính là nội lực, là sức mạnh bên trong, là tài sản quý giá và đòn bẩy trong sự phát triển. Dù khoa học hiện đại đến đâu cũng cần con người xử lý và giải quyết toàn diện. Vì vậy người làm nghề này cũng cần kiến thức chuyên sâu, bài bản và kiến thức đa lĩnh vực. Vai trò của người làm nhân sự rất lớn, và để thực hiện được, chúng ta cần có sự đam mê và kiến thức nền tảng.

Đánh giá của học viên

5/5

2 Đánh giá và nhận xét

  • 100%

  • 0%

  • 0%

  • 0%

  • 0%

Lâm Uyển Nhi

Lâm Uyển Nhi

09:46 14/05/2022

Giảng viên nhiệt tình, nhanh chóng khắc phục các vấn đề phát sinh trong bài giảng. Kiến thức sát với thực tế, cô đọng nội dung, dễ nắm bắt và giúp em hiểu một cách tổng quan về ngành nhân sự đối với một newbie đang tìm hiểu và tích lũy kiến thức về nghề như bản thân em.

Giảng viên:

SprinGO HR Giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo doanh nghiệp về Quản trị và phát triển Tổ chức

SprinGO HR
  • 5 điểm đánh giá

  • 14 đánh giá

  • 1,949 học viên

  • 9 khóa học

Học viên cũng mua

HCNSG02- Kỹ năng công việc Hành chính Nhân sự tổng hợp A-Z
186 bài giảng
4.74
9,373
599,000 đ
799,000 đ
HCNSG02- Kỹ năng công việc Hành chính Nhân sự tổng hợp A-Z
Podcast Quản trị nhân sự - Nghiệp vụ HR
10 bài giảng
4.6
2,327
19,000 đ
49,000 đ
Podcast Quản trị nhân sự - Nghiệp vụ HR

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

171 thảo luận

TRỊNH THỊ TÚ SƯƠNG

TRỊNH THỊ TÚ SƯƠNG

Video mục số 17 bị lỗi không xem được ạ

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho ghi nhận thông tin từ Anh/Chị và đã báo với bộ phận liên quan để xử lý ạ.

tienphan@vietop.edu.vn

tienphan@vietop.edu.vn

Thưa, cho em hỏi, ý “bao gồm nhưng không giới hạn bởi” trong điều khoản bảo mật, hiểu như thế nào cho sát nghĩa?

SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

"Bao gồm nhưng không giới hạn" là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng. Bởi mục đích của thuật ngữ này là nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên khi xảy ra trường hợp không thể dự liệu trước, đồng thời hạn chế hết sức có thể những rủi ro về mặt pháp lý có thể xảy ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của cụm từ "bao gồm nhưng không giới hạn"

Ta có thể hiểu khách quan thuật ngữ "bao gồm nhưng không giới hạn" là bao gồm những vấn đề, những điều khoản đã được liệt kê nhưng không chỉ giới hạn trong những vấn đề, những điều khoản đó. Tức là những thứ được liệt kê ra chỉ là một phần của những thứ nhiều hơn, rộng hơn, to lớn hơn, có thể bao gồm những cái khác nữa

Trên thực tế, khi thực hiện hợp đồng đã giao kết, việc tránh khỏi những tình huống phát sinh mà hai bên giao kết hợp đồng không lường trước được là rất khó. Hoặc trên thực tế, có những tình huống phát sinh không thể liệt kê hết hoặc có quá nhiều để có thể liệt kê hết mà chỉ nêu ra những ý chính liên quan đến tình huống phát sinh đó. Khi đó, người soạn thảo hợp đồng sẽ sử dụng thuật ngữ "bao gồm nhưng không giới hạn" để phòng tránh những tình huống phát sinh, cũng như hạn chế tối đa những tổn thất mà hai bên giao kết hợp đồng phải chịu khi rơi vào tình huống đó.

Trong quá trình xác lập, giao kết hợp đồng, không gì là không thể xảy ra và không gì là không thể đàm phán. Tất cả mọi thứ, bao gồm cả những điều các bên cam kết không thể xảy ra thì vẫn có thể đàm phán. Bởi khi tranh chấp xảy ra, những điều được cam kết không thể xảy ra kia có thể trở thành sự trở ngại, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị thiệt hại. Vì thế, trong giai đoạn đàm phán, thỏa thuận, các bên nên xác định trước những vấn đề không thể chấp nhận và những vấn đề "xấu" có thể chấp nhận được

Ví dụ nội quy lao động bạn không thể liệt kê mọi hành vi vi phạm vì có thể có những hành vi bạn chưa từng gặp bao giờ sẽ bị coi là vi phạm thì sẽ phải mở rộng tình huống/hành vi đó để đưa vào xử lý.

Ví dụ trong bảo mật, nếu công ty bạn không thể liệt kê các ndung bảo mật, thì có thể đưa câu này vào đề phòng những nội dung họ tiết lộ khi đó được phân tích nó thuộc điều khoản bảo mật hợp pháp, hợp lệ… 

Còn nếu bạn thấy bạn liệt kê được mọi yếu tố…. thì không cần dùng câu này

 

Vũ Thị Dung

Vũ Thị Dung

SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

Chào bạn. Mình gửi bạn file mẫu tham khảo nhé.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yza9uPobML2RUPRxlrdxqGXTp9LAfsxc/edit?usp=sharing&ouid=104603570306614645465&rtpof=true&sd=true

{"id":159498,"crm_contact_id":249044,"name":"V\u0169 Th\u1ecb Dung","email":"vudung.oc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"e41e11664126ba4e0ebb65b5acdb9bd5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-15T16:17:29.000000Z","updated_at":"2024-04-11T20:15:30.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":83935,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_159\/vu-dung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/159498-vu-thi-dung","vip_account":null,"roles":[]}

Vũ Thị Dung

Mình mở file link dẫn k được, nhờ bạn kiểm tra lại giúp mình nhé!

{"id":91381,"crm_contact_id":14034,"name":"SprinGO HR","email":"hrspring.vn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-12 08:51:50","confirmation_code":"34febf555b0667f725c21b6ecb83080d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-12T12:50:14.000000Z","updated_at":"2024-04-12T13:24:31.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624004774.jpg","gender":1,"birthday":"1982-07-15 00:00:00","position":"Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o doanh nghi\u1ec7p v\u1ec1 Qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n T\u1ed5 ch\u1ee9c","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","address":"s\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969798944","become_teacher":0,"primary_wallet":3577513,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":4990,"google_id":"104603570306614645465","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1414,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"2021\/H\u0110HT\/GITIHO-SPR","contract_date":"2021-06-11T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","contract_address":"S\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"26010000875735","contract_bank":"BIDV chi nh\u00e1nh M\u1ef9 \u0110\u00ecnh - H\u00e0 N\u1ed9i","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624004774.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/91381-springo-hr","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":91381,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"biz_business_id":0,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":91381,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

SprinGO HR [Giảng viên]


 

Mình vẫn thấy vào được bạn ạ, mình test bằng nick khác vẫn vào được bình thường, bạn kiểm tra lại nhé

BUI THI HUONG LAN

BUI THI HUONG LAN

Cho e hỏi có phần ppt của bài này không ạ

SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

Trong tài liệu khóa học là có em nhé, em xem link tải ở bài hướng dẫn tải tài liệu nha

Nhựt An Nguyễn

Nhựt An Nguyễn

Cho em hỏi, bảng chấm công mình quy định HC/P và K/P đều chỉ hưởng nửa ngày lương vậy có mâu thuẫn không ạ ? Trường hợp HC/P nên tính là 1 ngày lương vì nửa ngày làm việc và nửa ngày có sử dụng phép có hưởng lương, còn nếu cty đó có chế độ tính lương cho TH HC/P khác vs lương ngày HC thì nên tách một cột riêng như cột TR ạ.

 

SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

Đây là thiết lập công thức bình thường mà em

HC/P nghĩa là: ½ ngày làm hành chính

và ½ ngày phép

Em nhìn cột tổng ngày phép  nó sẽ cộng các ½ đấy vào (nếu công ty nào tính phép đến 0.5 ngày)

Còn công ty nào sẽ làm tròn nghĩa là nghỉ có nửa ngày phép mà bị tính là nghỉ 1 ngày thì hơi vô lý

Tại sao phải tách ngày công cô có nói rõ trong video rồi đó

Về mặt công thức tính toán em tính nửa phép + nửa hành chính = 1  ngày hưởng nguyên lương là đúng (nếu công ty em tính lương HC = lương phép) có nhiều công ty tính lương phép chỉ tính trên mức đóng BHXH (vẫn đúng luật nha)

Giả sử  bên em lương phép và các ngày hc là như nhau thì về công thức toán học em tính nó là 1 ngày là đúng

NHƯNG CÔ ĐANG HƯỚNG DẪN CÁC EM BÓC TÁCH NGÀY CÔNG ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT NỮA.

Nếu em cộng ngày phép vào ngày công đi làm --→ sau này trưởng phòng em phải tính toán năng suất lao động hoặc cần bóc tách chi tiết chi phí ngày công làm thực tế và chi phí các loại ngày nghỉ mà DN phải trả tiền, thì bảng phân tích sẽ bị sai. 

Khoản tiền nghỉ phép, lễ, các ngày người lao động nghỉ hưởng nguyên lương công ty bỏ chi phí ra nhưng mà không có năng suất lao động.

Nên nếu cộng các ngày này vào thì kết quả tính năng suất lao động không chính xác

Hơn nữa, khi cuối năm em phải bóc tách bao nhiêu ngày phép, nếu em không có 1 bảng tổng hợp phép riêng thì em lại mò lại bảng công rồi bóc tách như vậy mất thời gian

Nếu ngay  trên bảng công mình tách sẵn (vừa đúng với nguyên tắc quản trị, vừa thuận tiện cho việc tổng hợp dữ liệu --→ tư duy thiết kế dữ liệu thuận tiện) thì cuối năm em chỉ cần dùng vài hàm công thức như INDEX, MATH….là có thể lấy 1 lần cho toàn bộ dữ liệu trong 12 tháng. 

---

Với các lớp nghiệp vụ như này cô biết các em sẽ tính toán rất đơn giản là nghĩ về mặt công thức thông thường chưa hình dung ra công tác quản lý, quản trị về sau cần như thế nào. 

Nên trong các bài học cô đã cố gắng giải thích thêm những kiến thức mở rộng hơn để giúp các em nhìn nhận vấn đề 1 cách hệ thống hơn. 

--Còn trường hợp em tính toán chỉ để phục vụ về mặt tiện ích công thức, làm tắt thì không cần tách nó vẫn đúng kết quả. Sau này hơi vất vả nếu tổng hợp lại thôi.

 

{"id":91381,"crm_contact_id":14034,"name":"SprinGO HR","email":"hrspring.vn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-12 08:51:50","confirmation_code":"34febf555b0667f725c21b6ecb83080d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-12T12:50:14.000000Z","updated_at":"2024-04-12T13:24:31.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624004774.jpg","gender":1,"birthday":"1982-07-15 00:00:00","position":"Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o doanh nghi\u1ec7p v\u1ec1 Qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n T\u1ed5 ch\u1ee9c","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","address":"s\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969798944","become_teacher":0,"primary_wallet":3577513,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":4990,"google_id":"104603570306614645465","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1414,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"2021\/H\u0110HT\/GITIHO-SPR","contract_date":"2021-06-11T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","contract_address":"S\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"26010000875735","contract_bank":"BIDV chi nh\u00e1nh M\u1ef9 \u0110\u00ecnh - H\u00e0 N\u1ed9i","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624004774.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/91381-springo-hr","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":91381,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"biz_business_id":0,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":91381,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

SprinGO HR [Giảng viên]

K/P là 1 nửa không lương 1 nửa phép.

Thì sau các cột nào tổng P (Phép) nó chỉ đếm là ½ thôi. Không có gì mâu thuẫn em nhé. 

499,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/