Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu được khái niệm và cách thức tổ chức, xây dựng hệ thống lương 3P
Nắm được cách thức định giá công việc – P1
Hiểu rõ cách xây dựng khung năng lực cho từng vị trí – P2
Xác định, đánh giá hiệu quả công việc thực tế của nhân sự - P3
Nắm vững được nền tảng kiến thức để xây dựng các chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp

Khoá học này sẽ có:

Video

4h 45m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

2 Chương . 17 bài giảng . 4h 45m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Chương 0. Hướng dẫn chung

2 bài giảng • 6 phút

Mô tả khoá học

Làm thế nào để trả lương cho nhân viên chính xác nhất? Đây là một trong những câu hỏi khó trong quản trị nhân sự tại doanh nghiệp. Việc đảm bảo tính chính xác và sự công bằng trong chế độ lương thưởng, phúc lợi là yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân nhân tài ở lại với doanh nghiệp trong thời đại cạnh tranh khốc liệt về nguồn nhân lực.

Chính vì lý do này mà Lương 3P là một trong những hình thức lương được lựa chọn nhiều nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Chính sách lương thưởng 3P ngoài việc đảm bảo cho doanh nghiệp dùng quỹ lương hiệu quả và đúng mục tiêu doanh nghiệp, còn giúp nhân viên nâng cao tính chủ động cho công việc và sự nghiệp của mình.

Giảng viên:

SprinGO HR Giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo doanh nghiệp về Quản trị và phát triển Tổ chức

SprinGO HR
  • 5 điểm đánh giá

  • 14 đánh giá

  • 1,879 học viên

  • 9 khóa học

Học viên cũng mua

HCNSG02- Kỹ năng công việc Hành chính Nhân sự tổng hợp A-Z
186 bài giảng
4.74
9,173
599,000 đ
799,000 đ
HCNSG02- Kỹ năng công việc Hành chính Nhân sự tổng hợp A-Z
Xây dựng bảng lương bằng Google Sheets cơ bản từ A-Z
4 bài giảng
4.71
1,354
99,000 đ
399,000 đ
Xây dựng bảng lương bằng Google Sheets cơ bản từ A-Z

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

86 thảo luận

Nguyễn Tình Thư

Nguyễn Tình Thư

Bên bạn vẫn chưa khắc phục được sao?

Không xem được - 3. Chức năng của tiền lương và lịch sử trả thù lao cho NLĐ - 

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho ghi nhận thông tin của Anh/Chị và sẽ gửi đến bộ phận liên quan để kiểm tra lại video trong hôm nay và có thể thì 1-2 ngày tới sẽ sửa xong ạ

Gitiho xin chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và chúc Anh/Chị học tốt cùng Gitiho ạ!

Nguyễn Tình Thư

Nguyễn Tình Thư

Bạn xem giúp mình, xem mục 3 chương 2 không xem được video nhé!

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho ghi nhận thông tin của Anh/Chị và sẽ gửi đến bộ phận liên quan để kiểm tra lại video ạ

Trần Thị Xuân Mai

Trần Thị Xuân Mai

Chào cô!

Ở sheet kết quả P1, có phải mình đi đánh giá lại toàn bộ các vị trí trong công ty? Xác định được hệ số của từng vị trí.

Ở cột hệ số, mình sẽ lấy tổng điểm/điểm min. Vì sao lại chia điểm min?

 Cảm ơn cô!

SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

Nguyên tắc toán học, cách tính hệ số em ạ.

Làm thế nào để tính được hệ số

gấp mấy lần so với 1 đó em

Trần Thị Xuân Mai

Trần Thị Xuân Mai

Cách xác định mức độ của các vị trí như thế nào? Có phải vây giờ đi xác định cho từng vị trí? Mình không hiểu?

SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

Ở phút thứ 16 mình có nói là đây là bảng điểm được tổng hợp từ bảng giá trị công việc, mức độ và điểm lấy từ bên sheet GTCV mà ra. Có thể bạn chưa nghe kỹ nên chưa hiểu.

Ở các câu hỏi khác của bạn mình thấy có 1 số ndung mình đã “giảng giải” nhưng bạn chưa nghe kỹ phần “giảng” trên video,  hoặc để hiểu rõ hơn bạn cần nghe đi nghe lại nữa. (Câu hỏi 100 với 1000 cũng vậy ạ)

 

{"id":342673,"crm_contact_id":350723,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Xu\u00e2n Mai","email":"tranthixuanmaintg@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-13 10:26:16","confirmation_code":"ee73e4d4d94b4e19ac79874988d62c1a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-13T03:17:21.000000Z","updated_at":"2024-02-25T01:20:58.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0915289557","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":22104,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_343\/tran-mai.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/342673-tran-thi-xuan-mai","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Xuân Mai

Mình hiểu lấy từ GTCV qua. Nhưng ý mình là mình dựa và GTCV để đánh giá lại từng chức danh và điềm mức độ vào đây có phải không ạ?

Và lương vị trí công việc sẽ kiểu bằng nhau ở điểm xuất phát.

{"id":91381,"crm_contact_id":14034,"name":"SprinGO HR","email":"hrspring.vn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-12 08:51:50","confirmation_code":"34febf555b0667f725c21b6ecb83080d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-12T12:50:14.000000Z","updated_at":"2024-02-27T15:45:25.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624004774.jpg","gender":1,"birthday":"1982-07-15 00:00:00","position":"Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o doanh nghi\u1ec7p v\u1ec1 Qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n T\u1ed5 ch\u1ee9c","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","address":"s\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969798944","become_teacher":0,"primary_wallet":4801772,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":4990,"google_id":"104603570306614645465","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1341,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"2021\/H\u0110HT\/GITIHO-SPR","contract_date":"2021-06-11T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","contract_address":"S\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"26010000875735","contract_bank":"BIDV chi nh\u00e1nh M\u1ef9 \u0110\u00ecnh - H\u00e0 N\u1ed9i","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624004774.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/91381-springo-hr","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":91381,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"biz_business_id":0,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":91381,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

SprinGO HR [Giảng viên]

Sao lại đánh giá lại? Bây giờ mới đến bước đánh giá, bạn đánh giá từng vị trí chức danh đưa mức độ và điểm vào nhé!

Lương vị trí công việc các chức danh giống nhau thì mới bằng nhau còn các vị trí khác nhau sẽ khác nhau

Trần Thị Xuân Mai

Trần Thị Xuân Mai

Hệ số 100 tính như thế nào mà ra được 100 cô? Tính min của cột điểm cũng ko ra 100

 

Hệ số 600 là tính như thế nào? Trong công thức mình thấy min của cột điểm?

SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

Nguyên tắc là bạn ấy điểm của từng vị trí đã đánh giá chia cho điểm Min sẽ ra hệ số 

Bạn chú ý nghe phần “giảng giải”, 100 hay 600 đó không phải là hệ số. 

Hệ số bạn nhìn từ dòng có chức danh xuất hiện là dòng 8

{"id":342673,"crm_contact_id":350723,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Xu\u00e2n Mai","email":"tranthixuanmaintg@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-13 10:26:16","confirmation_code":"ee73e4d4d94b4e19ac79874988d62c1a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-13T03:17:21.000000Z","updated_at":"2024-02-25T01:20:58.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0915289557","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":22104,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_343\/tran-mai.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/342673-tran-thi-xuan-mai","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Xuân Mai

Chỗ  100 và 600 tinhs như thế nào mà ra được ạ?

499,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/