Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hệ thống kiến thức căn bản về Hệ thống Pháp luật lao động
Thay đổi Tư duy pháp luật để vận dụng linh hoạt trong công việc
Tự tin xây dựng và triển khai chính sách phúc lợi trong doanh nghiệp
Làm nền tảng kiển thức để tiếp tục nâng cao khả năng giải quyết công việc và phát triển ở vị trí cao hơn.

Khoá học này sẽ có:

Video

8h 29m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

4 Chương . 43 bài giảng . 8h 29m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

HƯỚNG DẪN CHUNG TRƯỚC KHI HỌC TẬP

0 bài giảng • 6 phút

Mô tả khoá học

Khóa học online cung cấp các kiến thức chuyên sâu về Luật lao động 2019, qua đó người học sẽ biết cách vận dụng hiệu quả vào thực tế công tác Quản trị Nhân sự như các Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn đang làm.

Luật lao động là một trong những vấn đề tối quan trọng trong đời sống con người và xã hội loài người. Người lao động tạo ra hầu hết các giá trị vật chất và tinh thần và quyết định sự phát triển xã hội. Do đó, luật lao động sinh ra là để giúp người lao động đón nhận những chính sách phúc lợi có lợi nhất cho bản thân họ

Đánh giá của học viên

5/5

2 Đánh giá và nhận xét

 • 100%

 • 0%

 • 0%

 • 0%

 • 0%

DUY HOANG DINH

DUY HOANG DINH

08:48 08/05/2023

một bài học hay giúp tôi có thêm nhiều kiến thức hơn

Giảng viên:

SprinGO HR Giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo doanh nghiệp về Quản trị và phát triển Tổ chức

SprinGO HR
 • 5 điểm đánh giá

 • 14 đánh giá

 • 1,957 học viên

 • 9 khóa học

Học viên cũng mua

HCNSG02- Kỹ năng công việc Hành chính Nhân sự tổng hợp A-Z
186 bài giảng
4.74
9,395
599,000 đ
799,000 đ
HCNSG02- Kỹ năng công việc Hành chính Nhân sự tổng hợp A-Z
Podcast Quản trị nhân sự - Nghiệp vụ HR
10 bài giảng
4.6
2,334
19,000 đ
49,000 đ
Podcast Quản trị nhân sự - Nghiệp vụ HR

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

149 thảo luận

Nguyễn Văn Tư

Nguyễn Văn Tư

Thậm chí đã tải file pdf về, click vào link, quay một hồi lâu rồi cũng báo lỗi

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Anh/Chị vui lòng chụp màn hình để Gitiho có thể hiểu rõ lỗi để hỗ trợ ạ. Vì Gitiho vừa tải xong thì file vẫn bình thường ạ

{"id":405381,"crm_contact_id":null,"name":"Nguy\u1ec5n V\u0103n T\u01b0","email":"vantu1.nguyen@ctr.co.kr","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-01-12T04:29:12.000000Z","updated_at":"2024-01-12T04:29:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":0,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_405\/nguyen-tu.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/405381-nguyen-van-tu","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Văn Tư

{"id":405381,"crm_contact_id":null,"name":"Nguy\u1ec5n V\u0103n T\u01b0","email":"vantu1.nguyen@ctr.co.kr","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-01-12T04:29:12.000000Z","updated_at":"2024-01-12T04:29:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":0,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_405\/nguyen-tu.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/405381-nguyen-van-tu","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Văn Tư

sau khi click vào dòng chữ xanh, quay hồi lâu thì nó dừng lại như này, mình đã thử 3 lần rồi

 

{"id":405381,"crm_contact_id":null,"name":"Nguy\u1ec5n V\u0103n T\u01b0","email":"vantu1.nguyen@ctr.co.kr","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-01-12T04:29:12.000000Z","updated_at":"2024-01-12T04:29:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":0,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_405\/nguyen-tu.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/405381-nguyen-van-tu","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Văn Tư

Phiền bên trung tâm hỗ trợ gửi tài liệu về mail vantu1.nguyen@ctr.co.kr để mình tiếp tục học kịp tiến độ ạ!

Võ Thị Nhi

Võ Thị Nhi

dạ cô ơi, cô có mẫu thỏa ước lao động tập thể năm 2024 cho em xin với ạ.
SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

Cô chưa có mẫu 2024 em nhé, ra Tết âm các văn bản mới mới cập nhật

Tạm thời em lấy bản cũ sửa theo Luật 2019 và những điều khoản thỏa ước mới của công ty là được

{"id":7450,"crm_contact_id":120491,"name":"V\u00f5 Th\u1ecb Nhi","email":"vonhi90office@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-07-17 22:45:01","confirmation_code":"d19663d23379847c89627b1241b64285","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-03-02T07:45:27.000000Z","updated_at":"2024-04-12T14:33:39.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1990-03-10 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"V\u00f5 Th\u1ecb Nhi","address":"Qu\u1eadn B\u00ecnh T\u00e2n, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0931454364","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":31395,"google_id":"104189626181402095422","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_7\/vo-nhi.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/7450-vo-thi-nhi","vip_account":null,"roles":[]}

Võ Thị Nhi

cô cho em xin mẫu cũ cũng dc ạ
Trần Thị Minh Thùy

Trần Thị Minh Thùy

 

 • 1 nhân viên được thuê từ  bên ngoài vào công ty, được ban lãnh đạo ưu ái, tuyển thẳng & ko phải ký HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC - 2 THÁNG, công ty muốn ký HĐLĐ (đóng BHXH) luôn
  1/ Trường hợp này, được ký HĐLĐ thẳng được ko ?
  2/ Có cần phải ký thêm loại giấy tờ nào từ phía công ty ko; như QUYẾT ĐỊNH …. ?

  Xin cám ơn giáo viên đã đọc
SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

lý được hdlđ luôn em nhé, không phải thử việc, và không sai luật, còn quyết định tiếp nhận vẫn làm bình thường

Trần Thị Minh Thùy

Trần Thị Minh Thùy

 • Xin phéo hỏi: 
  1/ NLĐ “Nghĩ hưởng thai sản”, trong thời gian này BHXH sẽ chi trả cho NLĐ, đúng ko ạ ? 
  2/ Số tiền NLĐ nhận từ BHXH trong thời gian “Nghĩ hưởng thai sản”, là số tiền của NLĐ trước đó đã tham gia BHXH, bây giờ nhận lại 1 phần hay là số tiền “trợ cấp từ phía BHXH” riêng, ko liên quan gì đến, tiền NLĐ đã tham gia BHXH trước đó ?
   
 • Mong dc phản hồi & xin cám ơn giáo viên đã trả lời.
SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

Chào em

1/ Nghỉ hưởng thai sản là được coi đó là thời gian đóng BHXH -→ NLĐ không phải đóng tiền nhưng vẫn được tính là đóng BHXH em nhé (có 1 phần của NN và NLĐ)

Tiền thai sản do cơ quan BHXH chi trả

2/ Có thể cô chưa hiểu rõ ý em nhưng số tiền đó là quyền lợi của NLĐ khi tham gia BHXH đủ điều kiện, theo quy định của Luật (không phải là nhận lại từ số tiền đã đóng) mà là quyền lợi được hưởng em nhé.

 

 

Learner (TVL)

Learner (TVL)

Vui lòng cho xin tài liệu của phần này. Để Slide chạy vậy không hiệu quả.

SprinGO HR

SprinGO HR [Giảng viên]

Chào bạn, phần này là tài liệu bổ trợ và có trong link tài liệu bạn nhé

https://drive.google.com/drive/folders/1FyQSZBS3hxXXE209zak9JqgjNkksgopt?usp=drive_link

{"id":350026,"crm_contact_id":610113,"name":"Learner (TVL)","email":"hr@thaivanlinh.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-08-02 15:50:18","confirmation_code":"cb94d1d17c687d974dcfc94da6ca36c2","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-08-02T02:18:42.000000Z","updated_at":"2023-09-14T06:24:15.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0901199323","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_350\/learner-tvl.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/350026-learner-tvl","vip_account":null,"roles":[]}

Learner (TVL)

Cám ơn Team nhiều!

Link này hoàn toàn khác link mình để trong mục đăng tải tài liệu (Phần hướng dẫn trước khi học) đính kèm bên trên - Mình xem chuẩn hoá lại để học viên dễ tham chiếu/khảo hơn nhé! https://drive.google.com/drive/folders/1viYKKEc5a1S2FDQhYjxvNn34usgdUU-_

{"id":91381,"crm_contact_id":14034,"name":"SprinGO HR","email":"hrspring.vn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-12 08:51:50","confirmation_code":"34febf555b0667f725c21b6ecb83080d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-12T12:50:14.000000Z","updated_at":"2024-04-21T14:08:54.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624004774.jpg","gender":1,"birthday":"1982-07-15 00:00:00","position":"Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o doanh nghi\u1ec7p v\u1ec1 Qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n T\u1ed5 ch\u1ee9c","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","address":"s\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969798944","become_teacher":0,"primary_wallet":4200269,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":4990,"google_id":"104603570306614645465","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1428,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"2021\/H\u0110HT\/GITIHO-SPR","contract_date":"2021-06-11T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","contract_address":"S\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"26010000875735","contract_bank":"BIDV chi nh\u00e1nh M\u1ef9 \u0110\u00ecnh - H\u00e0 N\u1ed9i","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624004774.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/91381-springo-hr","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":91381,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"biz_business_id":0,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":91381,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

SprinGO HR [Giảng viên]

Cảm ơn bạn nhiều ạ, có thể do link Drive chưa cập nhật, nó không khác nhau mà thiếu phần tài liệu bảo hiểm xã hội, mình đã cập nhật tài liệu theo link cũ theo mục đăng tải tài liệu (Phần hướng dẫn trước khi học) rồi ạ, Cảm ơn bạn!

https://drive.google.com/drive/folders/1viYKKEc5a1S2FDQhYjxvNn34usgdUU-_?usp=drive_link

399,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/