Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Chủ shop kinh doanh online
Nhân viên Marketing muốn học để nâng cao kiến thức
Sinh viên muốn trang bị kỹ năng Marketing bài bản
Bất kỳ ai muốn học cách bán hàng đa kênh
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Biết cách xây dựng các kênh bán hàng online đúng chuẩn
Thực hành khởi tạo các kênh bán hàng online trên sàn TMĐT và Social: Như Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Facebook, Zalo,..
Biết lựa chọn phần mềm quản lý bán hàng đa kênh đúng đắn
Nắm được quy trình vận hành hệ thống bán hàng đa kênh hiệu quả
Tự tin đào tạo, chia sẻ lại cho nhân viên

Nội dung khóa học

1

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC OMNICHANNEL FUNDAMENTAL

2 bài học thử
2

TÌM HIỂU KÊNH VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE

1 bài học thử
3

THỰC HÀNH KHỞI TẠO CÁC KÊNH SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1 bài học thử
4

THỰC HÀNH KHỞI TẠO KÊNH BÁN HÀNG MẠNG XÃ HỘI

5

THỰC HÀNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH

6

THỰC HÀNH KHỞI TẠO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

7

TUY DUY TIẾP THỊ THEO MÔ HÌNH PHỄU MARKETING

8

TUY DUY CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Đánh giá Marketing và Bán hàng đa kênh - Omnichannel Fundamental

Thảo luận mới nhất khoá học

Nguyễn Xuân Tùng
Nguyễn Xuân Tùng

Mình đang phân vân không biết nên dùng nền tảng website bán hàng nào giữa SAPO hay Haravan ạ?

 

Nguyễn Hồng Quân
Nguyễn Hồng Quân

Nếu xét trên khía cạnh quản lý tại cửa hàng và quản lý đa kênh tập trung, Sapo đang làm tốt hơn, bạn tham khảo bài viết này nhé: https://medio.vn/business/so-sanh-bizweb-va-haravan-ban-nen-su-dung-ben-nao/

Nguyễn Xuân Tùng
Nguyễn Xuân Tùng

Mình cảm ơn

{"id":212200,"crm_contact_id":365716,"name":"VNET MEDIA","email":"lienhe.vnetmedia@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"01b8b450fc572aec55973e6eaa523a3a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-03-30T07:53:35.000000Z","updated_at":"2022-11-27T16:47:56.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00d4NG TY TNHH TRUY\u1ec0N TH\u00d4NG VNET MEDIA","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1648696620.png","gender":0,"birthday":"1996-01-21 00:00:00","position":"CEO","achievement":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean \u0111\u00e0o t\u1ea1o tr\u1ef1c tuy\u1ebfn v\u1ec1 Marketing Online v\u00e0 b\u00e1n h\u00e0ng.<\/p>","full_name":"Nguy\u1ec5n Ng\u1ecdc \u0110\u1ecbnh","address":"58 Nguy\u1ec5n X\u00ed, ph\u01b0\u1eddng 26, qu\u1eadn B\u00ecnh Th\u1ea1nh, Tp.H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">VNET MEDIA \u2013 TI\u00caN PHONG TRONG L\u0128NH V\u1ef0C B\u00c1N H\u00c0NG \u0110A K\u00caNH<\/span><\/p><p>\u0110\u01b0\u1ee3c th\u00e0nh l\u1eadp v\u00e0o n\u0103m 2019, khi m\u00e0 l\u0129nh v\u1ef1c b\u00e1n h\u00e0ng \u0111a k\u00eanh c\u00f2n kh\u00e1 m\u1edbi m\u1ebb. Vnet Media l\u00e0 c\u00f4ng ty ti\u00ean phong trong l\u0129nh v\u1ef1c b\u00e1n h\u00e0ng \u0111a k\u00eanh. M\u1ee5c ti\u00eau c\u1ee7a Vnet Media l\u00e0 n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng, t\u1ea1o l\u1ee3i th\u1ebf c\u1ea1nh tranh cho kh\u00e1ch h\u00e0ng.<\/p><p>V\u1edbi h\u01a1n 10 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m c\u1ee7a ban l\u00e3nh \u0111\u1ea1o trong l\u0129nh v\u1ef1c marketing th\u1ef1c chi\u1ebfn, c\u00f9ng \u0111\u1ed9i ng\u0169 nh\u00e2n s\u1ef1 c\u00f3 t\u00ecnh \u0111\u1ed9 chuy\u00ean m\u00f4n cao, d\u00e0y d\u1eb7n kinh nghi\u1ec7m th\u1ef1c chi\u1ebfn, Vnet Media \u0111\u00e3 th\u1ef1c hi\u1ec7n h\u01a1n 100 d\u1ef1 \u00e1n, \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ee3p t\u00e1c v\u00e0 \u0111\u1ed3ng h\u00e0nh v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u \u0111\u1ed1i t\u00e1c t\u00ean tu\u1ed5i v\u1edbi s\u1ef1 h\u00e0i l\u00f2ng tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i.<\/p><p>Vnet Media mang \u0111\u1ebfn cho qu\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng nh\u1eefng gi\u1ea3i ph\u00e1p to\u00e0n di\u1ec7n cho vi\u1ec7c kinh doanh, qu\u1ea3n l\u00fd b\u00e1n h\u00e0ng \u0111a k\u00eanh. Gi\u00fap kh\u00e1ch h\u00e0ng kinh doanh hi\u1ec7u qu\u1ea3, t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c b\u00e1n h\u00e0ng \u1edf t\u1eebng k\u00eanh, n\u00e2ng cao tr\u1ea3i nghi\u1ec7m ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/dinhnguyenceo\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/nguyenngocdinhnet\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969535231","become_teacher":0,"primary_wallet":1040163,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103912773739398007260","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":116,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Nguy\u1ec5n Ng\u1ecdc \u0110\u1ecbnh","contract_number":"01.05.05\/2022\/H\u0110HT-GITIHO\/SP","contract_date":"2022-05-04T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Ng\u1ecdc \u0110\u1ecbnh","contract_address":"58 Nguy\u1ec5n X\u00ed, P.26, Q.B\u00ecnh Th\u1ea1nh, TP.H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","contract_account_number":"19034006071018","contract_bank":"Techcombank \u2013 H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1648696620.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/212200-vnet-media","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":212200,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":212200,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":212200,"role_id":5}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":212200,"role_id":13}}]}
VNET MEDIA [Giảng viên] 21 Sep 2022

Cảm ơn câu hỏi của Tùng, và phần giải đáp của Quân nhé! Về phần nền tảng website, tuỳ nhu cầu, mục đích sử dụng của bạn mà nên lựa chọn. Kinh nghiệm là lựa chọn nền tảng  có tích hợp các đơn vị thanh toán trực tiếp, đơn vị vận chuyển đa dạng. Định cũng dùng cả 2 nền tảng Sapo và Haravan. Đều coi như tạm ổn, bạn có thể cân nhắc chọn Haravan.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

VNET MEDIA
Giảng viên
VNET MEDIA
CEO

VNET MEDIA – TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC BÁN HÀNG ĐA KÊNH

Được thành lập vào năm 2019, khi mà lĩnh vực bán hàng đa kênh còn khá mới mẻ. Vnet Media là công ty tiên phong trong lĩnh vực bán hàng đa kênh. Mục tiêu của Vnet Media là nâng cao hiệu suất hoạt động, tạo lợi thế cạnh tranh cho khách hàng.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm của ban lãnh đạo trong lĩnh vực marketing thực chiến, cùng đội ngũ nhân sự có tình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm thực chiến, Vnet Media đã thực hiện hơn 100 dự án, được hợp tác và đồng hành với rất nhiều đối tác tên tuổi với sự hài lòng tuyệt đối.

Vnet Media mang đến cho quý khách hàng những giải pháp toàn diện cho việc kinh doanh, quản lý bán hàng đa kênh. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa việc bán hàng ở từng kênh, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 44%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

499,000đ

899,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội