Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Nắm được kiến thức cơ bản của Word 2016
Hiểu cách hỏi & ra đề của bài thi MOS Word 2016
Thành thạo kỹ năng xử lý bộ đề của MOS Word 2016

Khoá học này sẽ có:

Video

9h 26m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

3 tài liệu đính kèm

Exam questions

10 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

18 Chương . 64 bài giảng . 9h 26m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu giao diện MOS 2016 & Bộ tài liệu ôn tập

3 bài giảng • 13 phút

Mô tả khoá học

▶ Chứng minh RÕ RỆT kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng một cách hiệu quả Microsoft Office.

▶ Khai thác ĐẦY ĐỦ tính năng và chức năng của hệ thống Microsoft Office

▶ Nâng cao của hiệu suất cá nhân, sự tự tin và sự KHÁC BIỆT so với 2010 và 2013

▶ Gắn liền với tính ỨNG DỤNGSỬ DỤNG phiên bản Office tại các công ty, doanh nghiệp

▶ Tăng độ TIN CẬY của người dùng với mọi vị trí công việc (các tính năng mới)

Giảng viên:

Tin học Doit
  • 0 điểm đánh giá

  • 0 đánh giá

  • 59 học viên

  • 2 khóa học

Đào tạo chứng chỉ MOS, IC3 & Tin học ứng dụng

Học viên cũng mua

WOG01 - Tuyệt đỉnh Microsoft Word - Chuyên gia soạn thảo văn bản
49 bài giảng
4.72
9,307
299,000 đ
799,000 đ
WOG01 - Tuyệt đỉnh Microsoft Word - Chuyên gia soạn thảo văn bản
MOSW - Chinh phục MOS Word 2013 cùng Nimbus
46 bài giảng
0
55
499,000 đ
699,000 đ
MOSW - Chinh phục MOS Word 2013 cùng Nimbus
Phím tắt trong Word, Excel, Power Point và Tips để tăng tốc độ làm việc
15 bài giảng
5
42
299,000 đ
499,000 đ
Phím tắt trong Word, Excel, Power Point và Tips để tăng tốc độ làm việc

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

32 thảo luận

Phúc Lê

Phúc Lê

Cho mình hỏi là các bài tập số 1,2,3,4, và 5 không chấm điểm sau khi làm bài xong phải ko? Mình làm xong bấm submit project mà nó không hiển thị điểm 

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Anh/Chị có thể chụp màn hình để Gitiho biết đó là các bài tập nào không ạ? Với các đề kiểm tra được gắn ở từng chương thì Gitiho đã kiểm tra và thấy vẫn hiện điểm ạ.

{"id":346250,"crm_contact_id":604538,"name":"Ph\u00fac L\u00ea","email":"phucle94828@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-23 13:03:49","confirmation_code":"b8c7805ecc36d7353ac3710bca8f556a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-23T05:42:15.000000Z","updated_at":"2024-04-23T00:31:40.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0777928894","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":93718,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_346\/phuc-le.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/346250-phuc-le","vip_account":null,"roles":[]}

Phúc Lê

Trong các projects của bài tập  số 1,2,3,4,5, và đề thi số 1 & 2, sau khi mình làm xong thì không thấy hiển thị điểm, câu làm đúng và sai. 

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2024-05-29T05:51:30.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":92,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho

Ý của Anh/Chị là trong phần mềm HELOMOS16 ạ?

{"id":346250,"crm_contact_id":604538,"name":"Ph\u00fac L\u00ea","email":"phucle94828@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-23 13:03:49","confirmation_code":"b8c7805ecc36d7353ac3710bca8f556a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-23T05:42:15.000000Z","updated_at":"2024-04-23T00:31:40.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0777928894","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":93718,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_346\/phuc-le.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/346250-phuc-le","vip_account":null,"roles":[]}

Phúc Lê

Dạ, đúng rồi ạ

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2024-05-29T05:51:30.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":92,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng vì đây không phải là phần mềm trực thuộc Gitiho nên Gitiho sẽ báo lên cho bộ phận liên quan và giải đáp anh/chị sớm nhất ạ!

{"id":151322,"crm_contact_id":227375,"name":"Tin h\u1ecdc Doit","email":"doit.boxs@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"f20ab7a42d43747d5f529b0dc4850c75","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T05:27:51.000000Z","updated_at":"2024-05-23T03:02:31.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1622797137.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":"<p><span style=\"color: rgb(103, 119, 136); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;\">\u0110\u01a1n v\u1ecb \u0111\u1ea7u ti\u00ean &amp; duy nh\u1ea5t t\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n th\u00e0nh c\u00f4ng b\u1ed9 ph\u1ea7n m\u1ec1m \u00f4n thi MOS, IC3 v\u1edbi giao di\u1ec7n, thao t\u00e1c &amp; b\u1ed9 c\u00e2u h\u1ecfi gi\u1ed1ng 99% thi th\u1eadt.<\/span><br><\/p>","full_name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn C\u01b0\u1eddng","address":"S\u1ed1 16E, ng\u00e1ch 21 ng\u00f5 197 Ho\u00e0ng Mai, HN","status_text":"<p>\u0110\u00e0o t\u1ea1o ch\u1ee9ng ch\u1ec9 MOS, IC3 &amp; Tin h\u1ecdc \u1ee9ng d\u1ee5ng<\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tinhocic3mos\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0354902976","become_teacher":0,"primary_wallet":429879,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"116034985527084276586","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":764,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Trung t\u00e2m Tin h\u1ecdc Doit","contract_number":".","contract_date":"2024-03-29T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn C\u01b0\u1eddng","contract_address":"86 T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0981918609","contract_bank":"TPBank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1622797137.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/151322-tin-hoc-doit","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":151322,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tin học Doit [Giảng viên]

Chào bạn Phúc Lê, hiện phần mềm HELOMOS chưa có tính năng chấm điểm. Bạn thao tác chính xác theo các bước được giảng viên hướng dẫn qua video ha.

{"id":166861,"crm_contact_id":273652,"name":"Trung t\u00e2m New Life","email":"ttnewlife918@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"f6c7204ad0f552663b440905a825b852","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-27T06:54:05.000000Z","updated_at":"2024-05-23T00:44:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00d4NG TY TNHH GI\u00c1O D\u1ee4C \u0110\u00c0O T\u1ea0O NEW LIFE","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1658999309.png","gender":0,"birthday":"1994-04-10 00:00:00","position":"GI\u00c1M \u0110\u1ed0C","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Ng\u1ecdc Dung","address":"44 \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 2-P. Ph\u01b0\u1edbc Long B-Tp. Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c-Tp. HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tinhocngoaingunewlife","social_google":"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCqwiHS6QWWtT7QfmCebDogg","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0327835689","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":64503,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":219,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00d4NG TY TNHH GI\u00c1O D\u1ee4C \u0110\u00c0O T\u1ea0O NEW LIFE","contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":"NGUY\u1ec4N NG\u1eccC DUNG","contract_address":"44 \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 2-P. Ph\u01b0\u1edbc Long B-Tp. Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c-Tp. HCM","contract_account_number":"699969989999","contract_bank":"NG\u00c2N H\u00c0NG QU\u00c2N \u0110\u1ed8I (MB)","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1658999309.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/166861-trung-tam-new-life","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":166861,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trung tâm New Life

Hiện em ko đăng nhập được phần mềm? Thầy cô hướng dẫn giúp e với

 

Chau Ninh Thi Minh

Chau Ninh Thi Minh

Tin học Doit

Tin học Doit [Giảng viên]

Chào bạn. Bạn nhắn tin qua fanpage để được hỗ trợ tốt hơn nhé

{"id":151322,"crm_contact_id":227375,"name":"Tin h\u1ecdc Doit","email":"doit.boxs@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"f20ab7a42d43747d5f529b0dc4850c75","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T05:27:51.000000Z","updated_at":"2024-05-23T03:02:31.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1622797137.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":"<p><span style=\"color: rgb(103, 119, 136); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;\">\u0110\u01a1n v\u1ecb \u0111\u1ea7u ti\u00ean &amp; duy nh\u1ea5t t\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n th\u00e0nh c\u00f4ng b\u1ed9 ph\u1ea7n m\u1ec1m \u00f4n thi MOS, IC3 v\u1edbi giao di\u1ec7n, thao t\u00e1c &amp; b\u1ed9 c\u00e2u h\u1ecfi gi\u1ed1ng 99% thi th\u1eadt.<\/span><br><\/p>","full_name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn C\u01b0\u1eddng","address":"S\u1ed1 16E, ng\u00e1ch 21 ng\u00f5 197 Ho\u00e0ng Mai, HN","status_text":"<p>\u0110\u00e0o t\u1ea1o ch\u1ee9ng ch\u1ec9 MOS, IC3 &amp; Tin h\u1ecdc \u1ee9ng d\u1ee5ng<\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tinhocic3mos\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0354902976","become_teacher":0,"primary_wallet":429879,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"116034985527084276586","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":764,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Trung t\u00e2m Tin h\u1ecdc Doit","contract_number":".","contract_date":"2024-03-29T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn C\u01b0\u1eddng","contract_address":"86 T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0981918609","contract_bank":"TPBank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1622797137.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/151322-tin-hoc-doit","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":151322,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tin học Doit [Giảng viên]

Vinh Tran Ngoc

Vinh Tran Ngoc

Cho mình hỏi tài khoản đăng nhập để làm bài tập và luyện thi phần mềm HELLOMOS2016 thì lấy ở đâu nhỉ?

Tin học Doit

Tin học Doit [Giảng viên]

Chào bạn, bạn truy cập bài học số 2 trong chương I để lấu tài khoản nhé

Chau Ninh Thi Minh

Chau Ninh Thi Minh

Tại sao em đăng nhập vào phần mềm hello mos lại bị báo hết hạn đăng nhập ạ?

Tin học Doit

Tin học Doit [Giảng viên]

Tài khoản đã được gia hạn rồi nha bạn! ^^

Pham Lam

Pham Lam

Phần mềm HELOMOS 2016 đang bị lỗi, mình mở mà cứ liên tục hiện lên cái này.

Pham Lam

Pham Lam

phần mềm lại oke rồi nhé. Mình khởi động lại máy là lại vào được.
{"id":151322,"crm_contact_id":227375,"name":"Tin h\u1ecdc Doit","email":"doit.boxs@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"f20ab7a42d43747d5f529b0dc4850c75","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T05:27:51.000000Z","updated_at":"2024-05-23T03:02:31.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1622797137.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":"<p><span style=\"color: rgb(103, 119, 136); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;\">\u0110\u01a1n v\u1ecb \u0111\u1ea7u ti\u00ean &amp; duy nh\u1ea5t t\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n th\u00e0nh c\u00f4ng b\u1ed9 ph\u1ea7n m\u1ec1m \u00f4n thi MOS, IC3 v\u1edbi giao di\u1ec7n, thao t\u00e1c &amp; b\u1ed9 c\u00e2u h\u1ecfi gi\u1ed1ng 99% thi th\u1eadt.<\/span><br><\/p>","full_name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn C\u01b0\u1eddng","address":"S\u1ed1 16E, ng\u00e1ch 21 ng\u00f5 197 Ho\u00e0ng Mai, HN","status_text":"<p>\u0110\u00e0o t\u1ea1o ch\u1ee9ng ch\u1ec9 MOS, IC3 &amp; Tin h\u1ecdc \u1ee9ng d\u1ee5ng<\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tinhocic3mos\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0354902976","become_teacher":0,"primary_wallet":429879,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"116034985527084276586","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":764,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Trung t\u00e2m Tin h\u1ecdc Doit","contract_number":".","contract_date":"2024-03-29T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn C\u01b0\u1eddng","contract_address":"86 T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0981918609","contract_bank":"TPBank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1622797137.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/151322-tin-hoc-doit","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":151322,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tin học Doit [Giảng viên]

bạn nên giản nén thư mục trước khi sử dụng để hạn chế gặp lỗi nhé!

499,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/