Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Có hiểu biết căn bản về nhân sự

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Thành thạo nghiệp vụ nhân sự tổng hợp

Nội dung khóa học

1

Hướng dẫn chung trước khi học tập

2

Định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng nghề nghiệp

1 bài học thử
3

Kiến thức cơ bản về Pháp luật Lao động: Luật Lao động

1 bài học thử
4

Kiến thức cơ bản về Luật BHXH

1 bài học thử
5

Kiến thức cơ bản về Tiền lương trong doanh nghiệp

6

Kiến thức cơ bản về Tuyển dụng trong doanh nghiệp

2 bài học thử
7

Kiến thức cơ bản về Đào tạo trong doanh nghiệp

1 bài học thử
8

Kiến thức cơ bản về Hành chính trong doanh nghiệp

1 bài học thử

Thảo luận mới nhất khoá học

Nguyễn Thị Mỹ Hường
Nguyễn Thị Mỹ Hường 10 Jan 2022

video chương 1 và video 7 chương 3 không xem dc ạ

SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 11 Jan 2022

Kỹ thuật viên bên cô đã kiểm tra lại. Em xem lại video bài học nhé.

Vũ Ngọc Thúy
Vũ Ngọc Thúy 15 Sep 2021
Cô ơi. Cô có thể gửi cho em xin file Excel Diễn giảimức đóng BHXH theo luật, NĐ và Thông tư đc k ạ?
SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 16 Sep 2021

Hi em tài liệu này có trong link tổng 

Link tài liệu khóa học rồi em nhé, em check lại link đó nha

SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 16 Sep 2021
{"id":124923,"crm_contact_id":169636,"name":"Ph\u1ea1m th\u1ecb y\u1ebfn","email":"teovian91@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-02-18 14:02:12","confirmation_code":"48d710a631edbc243bd00d3ccf3ba9bd","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-18 13:58:02","updated_at":"2022-01-19 11:40:15","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m th\u1ecb y\u1ebfn","address":"547 T1 IDICO Hi\u1ec7p Ph\u01b0\u1edbc Nh\u01a1n Tr\u1ea1ch \u0110\u1ed3ng Nai","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0378382356","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":319000,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":43764,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0}
Phạm thị yến 10 Jan 2022

video bị lỗi hay sao vậy ạ? em xem tới hơn 8 phút là bị dừng

{"id":91381,"crm_contact_id":14034,"name":"SprinGO HR","email":"hrspring.vn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-12 08:51:50","confirmation_code":"34febf555b0667f725c21b6ecb83080d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-12 19:50:14","updated_at":"2022-01-19 19:27:46","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624004774.jpg","gender":1,"birthday":"1982-07-15 00:00:00","position":"Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o doanh nghi\u1ec7p v\u1ec1 Qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n T\u1ed5 ch\u1ee9c","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","address":"s\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-size: 14px; font-weight: bold;\">Mrs Nguy\u1ec5n Thanh Xu\u00e2n<\/span><\/p><p><span style=\"font-size: 14px;\">Founder &amp; CEO \u2013 SprinGO Academy &amp; Consultant<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\">MBA Qu\u1ea3n tr\u1ecb Ngu\u1ed3n nh\u00e2n l\u1ef1c\/<span style=\"background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);\">SHRM International<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><o:p><\/o:p><\/p><p><span style=\"font-weight: bold; background-color: transparent;\">Ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p:<\/span><br><\/p><ul><li><span style=\"font-size: 14px;\">Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n nh\u00e2n l\u1ef1c cho t\u1ed5 ch\u1ee9c, doanh nghi\u1ec7p, c\u00e1 nh\u00e2n.<\/span><\/li><li>Gi\u1ea3ng vi\u00ean th\u1ec9nh gi\u1ea3ng th\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c c\u1ee7a Trung t\u00e2m doanh nh\u00e2n VCCI<\/li><li>Founder &amp; CEO: SprinGO Academy &amp; Consultant \u2013 C\u00d4NG TY TNHH \u0110\u00c0O T\u1ea0O T\u01af V\u1ea4N PH\u00c1T TRI\u1ec2N SPRINGO<\/li><li>Founder: hocnhansuonline v\u00e0 daotaonhansuhc \u2013 Gi\u1ea3i ph\u00e1p \u0111\u00e0o t\u1ea1o nh\u00e2n s\u1ef1 tr\u1ef1c tuy\u1ebfn chuy\u00ean nghi\u1ec7p<\/li><li>Founder: C\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng nh\u00e2n s\u1ef1 chia s\u1ebb - k\u1ebft n\u1ed1i \u2013 th\u00e0nh c\u00f4ng <\/li><li>Founder: Di\u1ec5n \u0111\u00e0n nh\u00e2n s\u1ef1 hrspring.vn - s\u00e2n ch\u01a1i c\u1ee7a HR<\/li><li>T\u1ed5 ch\u1ee9c c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc Ti\u1ebfng Anh nh\u00e2n s\u1ef1 k\u1ebft n\u1ed1i to\u00e0n c\u1ea7u<\/li><\/ul><p><span style=\"font-size: 14px; font-weight: bold;\">Kinh nghi\u1ec7m t\u01b0 v\u1ea5n, gi\u1ea3ng d\u1ea1y, th\u00e0nh t\u1ef1u nghi\u00ean c\u1ee9u:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"font-size: 14px;\">Th\u1ea1c s\u1ef9 chuy\u00ean ng\u00e0nh Qu\u1ea3n tr\u1ecb nh\u00e2n l\u1ef1c.<\/span><\/li><li>Tr\u00ean 17 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c trong l\u0129nh v\u1ef1c nh\u00e2n s\u1ef1.<\/li><li>Tr\u00ean 17 n\u0103m trong t\u01b0 v\u1ea5n x\u00e2y d\u1ef1ng h\u1ec7 th\u1ed1ng qu\u1ea3n l\u00fd nh\u00e2n s\u1ef1 doanh nghi\u1ec7p.<\/li><li>T\u1eebng \u0111\u1ea3m nhi\u1ec7m v\u1ecb tr\u00ed: CEO-Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh, Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c nh\u00e2n s\u1ef1, Tr\u1ee3 l\u00fd Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u0110QT, Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng HCNS t\u1ea1i c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, D\u1ecbch v\u1ee5, X\u00e2y d\u1ef1ng, S\u1ea3n xu\u1ea5t, D\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m, ... t\u1eeb 200 \u0111\u1ebfn tr\u00ean 10.000 lao \u0111\u1ed9ng.<\/li><li>Nghi\u00ean c\u1ee9u v\u00e0 t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u00e0o t\u1ea1o c\u00e1c kh\u00f3a nghi\u1ec7p v\u1ee5 HCNS, c\u00e1c kh\u00f3a k\u1ef9 n\u0103ng d\u00e0nh cho c\u00e1 nh\u00e2n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o Inhouse Doanh nghi\u1ec7p.<\/li><li>L\u00e0 \u0111\u1ed1i t\u00e1c t\u01b0 v\u1ea5n c\u1ee7a nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p trong n\u01b0\u1edbc v\u00e0 n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam.<\/li><\/ul>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969798944","become_teacher":0,"primary_wallet":2055567,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":4990,"google_id":"104603570306614645465","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":156,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":91381,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":91381,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":91381,"role_id":5}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05 12:06:06","updated_at":"2021-07-05 12:06:06","pivot":{"user_id":91381,"role_id":13}}]}
SprinGO HR [Giảng viên] 11 Jan 2022

Kỹ thuật viên bên cô đã kiểm tra lại. Em xem lại video bài học nhé.

Trang Bùi Thu
Trang Bùi Thu 07 Jan 2022

Gửi các thầy cô giáo, em có một câu hỏi về trường hợp thực tế không liên quan đến bài học, cụ thể: Theo Luạt không được ký HĐ thử việc quá 60 ngày và làm 2 HĐ thử việc cùng 1 công việc, công ty em có 1 nhân sự đang thực tập, lãnh đạo yêu cầu làm HĐ thử việc 3 tháng, vậy em phải xử lý ntn để vừa đúng luật vừa đúng thời gian lãnh đạo yêu cầu. Em cảm ơn

SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 07 Jan 2022

Cách 1: Em tư vấn là chỉ cần thử việc 2 tháng là đủ đánh giá họ có năng lực và phù hợp hay không rồi. Thì chỉ cần ký 2 tháng

Cách 2: Em ký thành hđ học việc, học kỹ năng nghề tại công ty để phục vụ cong việc thì em có thể ký 3 tháng (lưu ý hồ sơ phải đầy đủ)

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG “BỘ HỒ SƠ TẬP NGHỀ

(TUYỂN NGƯỜI VÀO TẬP NGHỀ ĐỂ LÀM VIỆC CHO CÔNG TY)

 

1.         Cơ sở pháp lý

-            Bộ luật Lao động năm 2019;

-            Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

-            Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH;

-            Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH;

2.          Mục đích xây dựng bộ hồ sơ tập nghề để tuyển người vào làm việc cho Công ty

-            Bộ hồ sơ tập nghề được dùng khi Công ty có nhu cầu đào tạo theo hình thức tập nghề cho người mới được tuyển dụng nhưng chưa đáp ứng các điều kiện trong Hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề (khung năng lực) của Công ty.

-            Trong thời gian tập nghề, người học sẽ được thực hành nhiều lần thao tác, kỹ năng nghề và tập làm nghề để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Công ty.

-            Trong thời gian tập nghề, Công ty không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN cho người học.

-            Công ty có thể ràng buộc trách nhiệm làm việc theo cam kết của người học sau khi kết thúc chương trình tập nghề; nếu người học không làm việc đủ thời gian cam kết thì phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho Công ty.

3.          Điều kiện đảm bảo an toàn pháp lý khi triển khai áp dụng bộ hồ sơ tập nghề: Phải đảm bảo ĐỦ 10 điều kiện dưới đây:

-            Điều kiện 1: Cần có hồ sơ pháp lý đầy đủ và hợp pháp. Cụ thể là:

+        Mẫu Hợp đồng đào tạo theo hình thức tập nghề (Hợp đồng tập nghề) và các văn bản có liên quan trong bộ giải pháp này phải theo đúng nội dung và các hướng dẫn chi tiết trong mẫu Hợp đồng tập nghề và các văn bản có liên quan do Bên tư vấn xây dựng/cung cấp/có ý kiến[1].

+        Bộ hồ sơ pháp lý để triển khai áp dụng giải pháp tuyển người vào tập nghề để làm việc cho Công ty, bao gồm:

 

 

STT

Tên văn bản

1.     

Hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề/Khung năng lực

2.     

Quy chế đào tạo theo hình thức tập nghề (Quy chế tập nghề)

3.     

Kế hoạch đào tạo nghề

4.     

Đơn đăng ký đào tạo theo hình thức tập nghề (Đơn đăng ký tập nghề)

5.     

Phiếu học viên

6.     

Hợp đồng đào tạo nghề theo hình thức tập nghề (Hợp đồng tập nghề)

7.     

Bảng thanh toán lương tập nghề

8.     

Tài liệu chứng minh việc tổ chức đào tạo theo hình thức tập nghề là “có thật” trong thực tế. Cụ thể là:

a.      Chương trình đào tạo, giáo trình/tài liệu đào tạo

b.      Tài liệu liên quan đến người dạy nghề (danh sách người dạy nghề, chứng chỉ kỹ năng dạy học của người dạy nghề, ...)

c.      Tài liệu liên quan đến việc bố trí cơ sở vật chất để đào tạo (bản sắp xếp phòng học/thực hành, ...)

d.      Nhật ký tập nghề

e.      Sổ theo dõi kết quả học tập

9.     

Tài liệu liên quan đến kiểm tra, đánh giá người học, cụ thể là:

a.      Tài liệu liên quan đến đề kiểm tra (kết thúc môn học/mô – đun) và đáp án

b.      Kết quả thi

10.  

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng tập nghề:

a.      Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hợp đồng tập nghề và không ký HĐLĐ

b.      Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng tập nghề trước thời hạn để ký HĐLĐ

11.  

Báo cáo trước khi đào tạo

12.  

Báo cáo kết quả đào tạo (02 lần/năm)

13.  

Báo cáo tình hình đào tạo nghề trong báo cáo hằng năm về lao động

 

-            Điều kiện 2: Công ty phải xây dựng chương trình đào tạo gồm những nội dung cơ bản như sau (căn cứ Điều 4 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH) :

+        Tên chương trình đào tạo;

+        Mục tiêu chương trình đào tạo;

+        Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác và yêu cầu năng lực thực hiện nghề của người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo;

+        Thời gian đào tạo: Bao gồm tổng thời gian thực hiện và thời gian cho các hoạt động (giảng dạy, thực hành, thực tập, kiểm tra);

+        Quy trình đào tạo, điều kiện hoàn thành khóa học;

+        Phương pháp và thang điểm đánh giá.

        Chương trình đào tạo này cần được công khai tại trụ sở chính/thông báo tuyển sinh (tuyển dụng)/website/phương tiện thông tin đại chúng

-            Điều kiện 3:  Công ty phải xây dựng tài liệu đào tạo với nội dung chủ yếu như sau (căn cứ Điều 5 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH):

+        Thông tin chung của tài liệu đào tạo (tên tài liệu, lời giới thiệu, mục lục,...);

+        Nội dung chi tiết về các kiến thức, kỹ năng, câu hỏi, bài tập, thời lượng lý thuyết và thực hành, hình thức giảng dạy/đào tạo;

+        Yêu cầu về đánh giá kết quả đào tạo khi kết thúc môn học/mô – đun, chương trình đào tạo.

-            Điều kiện 4: Người dạy nghề là nhà giáo; nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành; người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 trở lên, nghệ nhân cấp tỉnh, nghệ nhân làng nghề, nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, người trực tiếp làm nghề liên tục từ 05 năm trở lên và có chứng chỉ kỹ năng dạy học (theo điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH đã sửa đổi bởi Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH)

-            Điều kiện 5: Công ty phải cơ cở vật chất, thiết bị, phương tiện phù hợp với yêu cầu của nghề đào tạo (có phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, ....) (căn cứ Điều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH)

-            Điều kiện 6: Thời gian học thực hành ít nhất chiếm 80% tổng thời gian đào tạo; thời gian học tối đa là 05 giờ/buổi, 08 giờ/ngày; lớp lý thuyết tối đa 35 người học và lớp thực hành tối đa 18 người học[4] (căn cứ Điều 10 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH).

-            Điều kiện 7: Công ty phải xây dựng hệ thống đề kiểm tra/đề thi kết thúc môn học/ mô – đun để đánh giá kết quả đào tạo của người học (căn cứ Điều 12 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH đã sửa đổi bởi Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH). Kết quả kiểm tra/thi phân thành 02 mức: i) đạt yêu cầu; ii) không đạt yêu cầu.

        Trường hợp người học không đạt yêu cầu thì được thi lại tối đa 02 lần, sau đó nếu vẫn không đạt thì có thể đăng ký học lại (nếu người học có nhu cầu) hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng tập nghề và không ký tiếp hợp đồng lao động để đảm bảo an toàn pháp lý

-            Điều kiện 8: Công ty phải thực hiện 03 báo cáo cho Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội (căn cứ Điều 60 Bộ luật Lao động năm 2012, điểm e khoản 2 Điều 42 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP và Điều 14 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH đã sửa đổi bởi Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH), gồm: i) Báo cáo trước khi đào tạo, ii) Báo cáo tình hình đào tạo nghề trong báo cáo hằng năm về lao động; iii) Báo cáo kết quả đào tạo 02 lần/năm.

ð   Công ty nên chia 02 lần báo cáo như sau:

+        Lần 1 (trước ngày 30/6 hàng năm):

ü  Báo cáo kết quả đào tạo 06 tháng đầu năm (đã qua)

ü  Báo cáo nhu cầu đào tạo cho 06 tháng cuối năm (sắp tới)

+        Lần 2 (trước ngày 31/12 hàng năm):

ü  Báo cáo kết quả đào tạo 06 tháng cuối năm (đã qua)

ü  Báo cáo hàng năm về lao động, trong đó có nội dung về đào tạo (đã qua)

ü  Báo cáo nhu cầu đào tạo cho 06 tháng đầu năm sau (sắp tới)

-            Điều kiện 9: Thời gian tập nghề tối đa là khoảng 03 tháng (pháp luật hiện hành không quy định rõ ràng, theo quan điểm của nhiều cơ quan nhà nước và các đoàn kiểm tra, thanh tra thì đây là khoảng thời gian hợp lý)

ð   Thời gian tập nghề Công ty mong muốn là 12 tháng => Công ty cần chứng minh hết thời gian tập nghề 03 tháng, người tập nghề vẫn không đáp ứng yêu cầu nên cần đào tạo lại.

ð   Cần có phiếu đánh giá kết quả công việc và được đo lường với tiêu chuẩn.

-            Điều kiện 10: Sau khi kết thúc thời gian đào tạo theo hình thức tập nghề, nếu người học có 100% kết quả kiểm tra môn học/mô – đun đạt yêu cầu thì Công ty phải ký Hợp đồng lao động với người học (trừ các trường hợp nêu tại “điều kiện 7”).

4.         Rủi ro pháp lý có thể phát sinh

        Trong quá trình triển khai thực hiện bộ hồ sơ tập nghề, nếu Công ty không tuân thủ đầy đủ các điều kiện nêu tại mục 3 của văn bản này thì có thể gặp phải các rủi ro pháp lý sau:

i)          Bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 10, Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định số 88/2015/NĐ-CP) và Điều 57 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật về đào tạo nghề và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

ii)        Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017) về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

iii)      Có thể bị người lao động khiếu nại/khởi kiện do ký sai hợp đồng, yêu cầu phải ký hợp đồng lao động, trả lương và đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc.

Trang Bùi Thu
Trang Bùi Thu 07 Jan 2022

Em cảm ơn ạ

phạm huy
phạm huy 22 Dec 2021
bài giảng nên cập nhập phù hợp với các hướng dẫn mới
SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 22 Dec 2021

Cô cảm ơn góp ý của em nhé.

Võ Thị Hồng Tín
Võ Thị Hồng Tín 14 Nov 2021

dạ cho em hỏi không có slide bài giảng ạ

SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 15 Nov 2021
Bài giảng như trên video, em theo dõi trên video e nhé.
Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn 03 Nov 2021

Trong phần tài liệu tải về không thấy phần "Mẫu hợp đồng lao động" và "Mẫu phụ lục HĐLĐ"

SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 04 Nov 2021

Em xem trong tài liệu nha (tài liệu .docx:  "1. Hợp đồng lao động", "2. Phụ lục HDLD").

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn 04 Nov 2021

Dạ em không thấy. chỉ thấy co file bài giảng.

{"id":178697,"crm_contact_id":305051,"name":"Ng\u1ecdc Nguy\u1ec5n","email":"rulowestlife@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-10-26 23:28:38","confirmation_code":"f1873bc8d9dc5d2a6b7ca0466806b68c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-26 16:52:30","updated_at":"2021-11-03 23:34:33","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ng\u1ecdc Nguy\u1ec5n","address":"T\u00e2n Ph\u00fa, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0938083412","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":29530,"google_id":"116658899641121270118","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":178697,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":178697,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Ngọc Nguyễn 04 Nov 2021
.
{"id":91381,"crm_contact_id":14034,"name":"SprinGO HR","email":"hrspring.vn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-12 08:51:50","confirmation_code":"34febf555b0667f725c21b6ecb83080d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-12 19:50:14","updated_at":"2022-01-19 19:27:46","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624004774.jpg","gender":1,"birthday":"1982-07-15 00:00:00","position":"Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o doanh nghi\u1ec7p v\u1ec1 Qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n T\u1ed5 ch\u1ee9c","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","address":"s\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-size: 14px; font-weight: bold;\">Mrs Nguy\u1ec5n Thanh Xu\u00e2n<\/span><\/p><p><span style=\"font-size: 14px;\">Founder &amp; CEO \u2013 SprinGO Academy &amp; Consultant<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\">MBA Qu\u1ea3n tr\u1ecb Ngu\u1ed3n nh\u00e2n l\u1ef1c\/<span style=\"background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);\">SHRM International<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><o:p><\/o:p><\/p><p><span style=\"font-weight: bold; background-color: transparent;\">Ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p:<\/span><br><\/p><ul><li><span style=\"font-size: 14px;\">Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n nh\u00e2n l\u1ef1c cho t\u1ed5 ch\u1ee9c, doanh nghi\u1ec7p, c\u00e1 nh\u00e2n.<\/span><\/li><li>Gi\u1ea3ng vi\u00ean th\u1ec9nh gi\u1ea3ng th\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c c\u1ee7a Trung t\u00e2m doanh nh\u00e2n VCCI<\/li><li>Founder &amp; CEO: SprinGO Academy &amp; Consultant \u2013 C\u00d4NG TY TNHH \u0110\u00c0O T\u1ea0O T\u01af V\u1ea4N PH\u00c1T TRI\u1ec2N SPRINGO<\/li><li>Founder: hocnhansuonline v\u00e0 daotaonhansuhc \u2013 Gi\u1ea3i ph\u00e1p \u0111\u00e0o t\u1ea1o nh\u00e2n s\u1ef1 tr\u1ef1c tuy\u1ebfn chuy\u00ean nghi\u1ec7p<\/li><li>Founder: C\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng nh\u00e2n s\u1ef1 chia s\u1ebb - k\u1ebft n\u1ed1i \u2013 th\u00e0nh c\u00f4ng <\/li><li>Founder: Di\u1ec5n \u0111\u00e0n nh\u00e2n s\u1ef1 hrspring.vn - s\u00e2n ch\u01a1i c\u1ee7a HR<\/li><li>T\u1ed5 ch\u1ee9c c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc Ti\u1ebfng Anh nh\u00e2n s\u1ef1 k\u1ebft n\u1ed1i to\u00e0n c\u1ea7u<\/li><\/ul><p><span style=\"font-size: 14px; font-weight: bold;\">Kinh nghi\u1ec7m t\u01b0 v\u1ea5n, gi\u1ea3ng d\u1ea1y, th\u00e0nh t\u1ef1u nghi\u00ean c\u1ee9u:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"font-size: 14px;\">Th\u1ea1c s\u1ef9 chuy\u00ean ng\u00e0nh Qu\u1ea3n tr\u1ecb nh\u00e2n l\u1ef1c.<\/span><\/li><li>Tr\u00ean 17 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c trong l\u0129nh v\u1ef1c nh\u00e2n s\u1ef1.<\/li><li>Tr\u00ean 17 n\u0103m trong t\u01b0 v\u1ea5n x\u00e2y d\u1ef1ng h\u1ec7 th\u1ed1ng qu\u1ea3n l\u00fd nh\u00e2n s\u1ef1 doanh nghi\u1ec7p.<\/li><li>T\u1eebng \u0111\u1ea3m nhi\u1ec7m v\u1ecb tr\u00ed: CEO-Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh, Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c nh\u00e2n s\u1ef1, Tr\u1ee3 l\u00fd Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u0110QT, Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng HCNS t\u1ea1i c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, D\u1ecbch v\u1ee5, X\u00e2y d\u1ef1ng, S\u1ea3n xu\u1ea5t, D\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m, ... t\u1eeb 200 \u0111\u1ebfn tr\u00ean 10.000 lao \u0111\u1ed9ng.<\/li><li>Nghi\u00ean c\u1ee9u v\u00e0 t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u00e0o t\u1ea1o c\u00e1c kh\u00f3a nghi\u1ec7p v\u1ee5 HCNS, c\u00e1c kh\u00f3a k\u1ef9 n\u0103ng d\u00e0nh cho c\u00e1 nh\u00e2n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o Inhouse Doanh nghi\u1ec7p.<\/li><li>L\u00e0 \u0111\u1ed1i t\u00e1c t\u01b0 v\u1ea5n c\u1ee7a nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p trong n\u01b0\u1edbc v\u00e0 n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam.<\/li><\/ul>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969798944","become_teacher":0,"primary_wallet":2055567,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":4990,"google_id":"104603570306614645465","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":156,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":91381,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":91381,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":91381,"role_id":5}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05 12:06:06","updated_at":"2021-07-05 12:06:06","pivot":{"user_id":91381,"role_id":13}}]}
SprinGO HR [Giảng viên] 04 Nov 2021
Kỹ thuật viên bên cô đã kiểm tra lại, em xem lại trong Folder "Pháp luật lao động" nhé. Cảm ơn em,
Vũ Ngọc Thúy
Vũ Ngọc Thúy 27 Sep 2021

cô cho em xin tài liệu với ạ SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 29 Sep 2021
Em tải tài liệu tại mục TẢI TÀI LIỆU HỌC TẬP (link đính kèm) nhé.
Vũ Ngọc Thúy
Vũ Ngọc Thúy 29 Sep 2021
trong bài k có file đính kèm ạ
{"id":91381,"crm_contact_id":14034,"name":"SprinGO HR","email":"hrspring.vn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-12 08:51:50","confirmation_code":"34febf555b0667f725c21b6ecb83080d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-12 19:50:14","updated_at":"2022-01-19 19:27:46","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624004774.jpg","gender":1,"birthday":"1982-07-15 00:00:00","position":"Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o doanh nghi\u1ec7p v\u1ec1 Qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n T\u1ed5 ch\u1ee9c","achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thanh Xu\u00e2n","address":"s\u1ed1 nh\u00e0 17, ng\u00f5 61\/1 \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n V\u0103n Gi\u00e1p, C\u1ea7u Di\u1ec5n, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-size: 14px; font-weight: bold;\">Mrs Nguy\u1ec5n Thanh Xu\u00e2n<\/span><\/p><p><span style=\"font-size: 14px;\">Founder &amp; CEO \u2013 SprinGO Academy &amp; Consultant<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\">MBA Qu\u1ea3n tr\u1ecb Ngu\u1ed3n nh\u00e2n l\u1ef1c\/<span style=\"background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);\">SHRM International<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><o:p><\/o:p><\/p><p><span style=\"font-weight: bold; background-color: transparent;\">Ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p:<\/span><br><\/p><ul><li><span style=\"font-size: 14px;\">Chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p qu\u1ea3n tr\u1ecb v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n nh\u00e2n l\u1ef1c cho t\u1ed5 ch\u1ee9c, doanh nghi\u1ec7p, c\u00e1 nh\u00e2n.<\/span><\/li><li>Gi\u1ea3ng vi\u00ean th\u1ec9nh gi\u1ea3ng th\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c c\u1ee7a Trung t\u00e2m doanh nh\u00e2n VCCI<\/li><li>Founder &amp; CEO: SprinGO Academy &amp; Consultant \u2013 C\u00d4NG TY TNHH \u0110\u00c0O T\u1ea0O T\u01af V\u1ea4N PH\u00c1T TRI\u1ec2N SPRINGO<\/li><li>Founder: hocnhansuonline v\u00e0 daotaonhansuhc \u2013 Gi\u1ea3i ph\u00e1p \u0111\u00e0o t\u1ea1o nh\u00e2n s\u1ef1 tr\u1ef1c tuy\u1ebfn chuy\u00ean nghi\u1ec7p<\/li><li>Founder: C\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng nh\u00e2n s\u1ef1 chia s\u1ebb - k\u1ebft n\u1ed1i \u2013 th\u00e0nh c\u00f4ng <\/li><li>Founder: Di\u1ec5n \u0111\u00e0n nh\u00e2n s\u1ef1 hrspring.vn - s\u00e2n ch\u01a1i c\u1ee7a HR<\/li><li>T\u1ed5 ch\u1ee9c c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc Ti\u1ebfng Anh nh\u00e2n s\u1ef1 k\u1ebft n\u1ed1i to\u00e0n c\u1ea7u<\/li><\/ul><p><span style=\"font-size: 14px; font-weight: bold;\">Kinh nghi\u1ec7m t\u01b0 v\u1ea5n, gi\u1ea3ng d\u1ea1y, th\u00e0nh t\u1ef1u nghi\u00ean c\u1ee9u:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"font-size: 14px;\">Th\u1ea1c s\u1ef9 chuy\u00ean ng\u00e0nh Qu\u1ea3n tr\u1ecb nh\u00e2n l\u1ef1c.<\/span><\/li><li>Tr\u00ean 17 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c trong l\u0129nh v\u1ef1c nh\u00e2n s\u1ef1.<\/li><li>Tr\u00ean 17 n\u0103m trong t\u01b0 v\u1ea5n x\u00e2y d\u1ef1ng h\u1ec7 th\u1ed1ng qu\u1ea3n l\u00fd nh\u00e2n s\u1ef1 doanh nghi\u1ec7p.<\/li><li>T\u1eebng \u0111\u1ea3m nhi\u1ec7m v\u1ecb tr\u00ed: CEO-Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh, Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c nh\u00e2n s\u1ef1, Tr\u1ee3 l\u00fd Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u0110QT, Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng HCNS t\u1ea1i c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, D\u1ecbch v\u1ee5, X\u00e2y d\u1ef1ng, S\u1ea3n xu\u1ea5t, D\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m, ... t\u1eeb 200 \u0111\u1ebfn tr\u00ean 10.000 lao \u0111\u1ed9ng.<\/li><li>Nghi\u00ean c\u1ee9u v\u00e0 t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u00e0o t\u1ea1o c\u00e1c kh\u00f3a nghi\u1ec7p v\u1ee5 HCNS, c\u00e1c kh\u00f3a k\u1ef9 n\u0103ng d\u00e0nh cho c\u00e1 nh\u00e2n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o Inhouse Doanh nghi\u1ec7p.<\/li><li>L\u00e0 \u0111\u1ed1i t\u00e1c t\u01b0 v\u1ea5n c\u1ee7a nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p trong n\u01b0\u1edbc v\u00e0 n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam.<\/li><\/ul>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969798944","become_teacher":0,"primary_wallet":2055567,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":4990,"google_id":"104603570306614645465","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":156,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":91381,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":91381,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":91381,"role_id":5}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05 12:06:06","updated_at":"2021-07-05 12:06:06","pivot":{"user_id":91381,"role_id":13}}]}
SprinGO HR [Giảng viên] 29 Sep 2021

Em vào trong link tải tài liệu về, tất cả các tài liệu đều trong file đó nhé.

{"id":168757,"crm_contact_id":280909,"name":"V\u0169 Ng\u1ecdc Th\u00fay","email":"vungocthuy16250@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"49ee215dc190c8fd7f0568c605267f41","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-07 16:54:48","updated_at":"2021-10-23 03:15:41","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1631712797.jpg","gender":1,"birthday":"1997-02-16 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":27920,"google_id":"113828031540874801979","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168757,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168757,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Vũ Ngọc Thúy 29 Sep 2021

Link tải tài liệu ở đâu ạ?

{"id":88624,"crm_contact_id":44775,"name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","email":"quynhcham@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2a53af40d6add48dc0424a020ac560b1","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-04-13 19:39:42","updated_at":"2022-01-10 18:34:40","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627978363.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":14,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0}
CSKH Gitiho Việt Nam 30 Sep 2021

Chào chị Ngọc Thúy, 
Link ở trong màn hình video ạ

Chị bấm lại bài tài liệu sẽ thấy link nhé ạ 
Thân!{"id":168757,"crm_contact_id":280909,"name":"V\u0169 Ng\u1ecdc Th\u00fay","email":"vungocthuy16250@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"49ee215dc190c8fd7f0568c605267f41","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-07 16:54:48","updated_at":"2021-10-23 03:15:41","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1631712797.jpg","gender":1,"birthday":"1997-02-16 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":27920,"google_id":"113828031540874801979","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168757,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":168757,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Vũ Ngọc Thúy 30 Sep 2021
MÌNH KHÔNG THẤY CÓ. BẠN CÓ THỂ GỬI LẠI LINK QUA ĐÂY ĐC KHÔNG.
{"id":88624,"crm_contact_id":44775,"name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","email":"quynhcham@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2a53af40d6add48dc0424a020ac560b1","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-04-13 19:39:42","updated_at":"2022-01-10 18:34:40","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627978363.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":14,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":88624,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":88624,"role_id":5},"permissions":[]},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":88624,"role_id":6},"permissions":[{"id":15,"name":"can_manager_content","display_name":"can manager content","system":0,"created_at":"2020-08-04 11:08:06","updated_at":"2020-08-04 11:08:06","pivot":{"role_id":6,"permission_id":15}},{"id":9,"name":"system_admin_course_manage","display_name":"system admin course manage","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":6,"permission_id":9}}]},{"id":7,"name":"Sale","created_at":"2018-06-11 09:28:21","updated_at":"2019-08-28 11:47:18","pivot":{"user_id":88624,"role_id":7},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":7,"permission_id":1}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11 09:27:44","updated_at":"2018-06-11 09:27:51","pivot":{"role_id":7,"permission_id":13}},{"id":9,"name":"system_admin_course_manage","display_name":"system admin course manage","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":7,"permission_id":9}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01 13:37:06","updated_at":"2021-11-01 13:37:06","pivot":{"role_id":7,"permission_id":35}}]},{"id":8,"name":"SaleManager","created_at":"2019-08-28 11:48:33","updated_at":"2019-08-28 12:02:07","pivot":{"user_id":88624,"role_id":8},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":8,"permission_id":1}},{"id":7,"name":"system_admin_user_manage","display_name":"system admin user manage","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":8,"permission_id":7}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11 09:27:44","updated_at":"2018-06-11 09:27:51","pivot":{"role_id":8,"permission_id":13}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01 13:37:06","updated_at":"2021-11-01 13:37:06","pivot":{"role_id":8,"permission_id":35}}]},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":88624,"role_id":15},"permissions":[{"id":30,"name":"gitiho_human_resources","display_name":"Gitiho Human Resources","system":0,"created_at":"2021-07-30 09:30:32","updated_at":"2021-07-30 09:30:32","pivot":{"role_id":15,"permission_id":30}}]}],"permissions":[{"id":19,"name":"access_all_course","display_name":"Access All Course","system":0,"created_at":"2021-01-07 08:55:23","updated_at":"2021-01-07 08:55:23","pivot":{"user_id":88624,"permission_id":19}},{"id":25,"name":"can_sync_account","display_name":"Can Sync Account","system":0,"created_at":"2021-06-16 13:43:54","updated_at":"2021-06-16 13:43:54","pivot":{"user_id":88624,"permission_id":25}},{"id":31,"name":"can_edit_user_info","display_name":"can_edit_user_info","system":0,"created_at":"2021-07-30 10:22:03","updated_at":"2021-07-30 10:22:03","pivot":{"user_id":88624,"permission_id":31}}]}
CSKH Gitiho Việt Nam 30 Sep 2021

Dạ chị bấm vào bài đầu tiên: Tài liệu học tập ạ 

Hoàng Bích Phương
Hoàng Bích Phương 12 Aug 2021
sao mình k thể xem bài giảng vậy?
SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 13 Aug 2021

Để cô kiểm tra lại em nhé. 

Hoàng Bích Phương
Hoàng Bích Phương 12 Aug 2021
sao mình không thấy có tài liệu đính kèm nào như trong video hướng dẫn hoặc cam kết ban đầu vậy
SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 12 Aug 2021

Khóa học nào cũng có tài liệu, để mình kiểm tra lại các thư mục bạn nhé

Chị Hương
Chị Hương 05 Aug 2021

Có các biểu mẫu đăng ký bhxh không cô?SprinGO HR
SprinGO HR [Giảng viên] 05 Aug 2021

Tài liệu biểu mẫu có em nhé, ở phần Tài liệu đính kèm khóa học, các biểu mẫu này để em xem và hiểu nhưng bản chất là sau khi em mua phần mềm bảo hiểm thì sẽ có đầy đủ trên phần mềm em ạ. 

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

SprinGO HR
Giảng viên
SprinGO HR
Chuyên gia tư vấn và đào tạo doanh nghiệp về Quản trị và phát triển Tổ chức
Khóa học: 7    |    Học viên: 627
5 (2 đánh giá)

Mrs Nguyễn Thanh Xuân

Founder & CEO – SprinGO Academy & Consultant

MBA Quản trị Nguồn nhân lực/SHRM International

Nghề nghiệp:

 • Chuyên gia tư vấn giải pháp quản trị và phát triển nhân lực cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
 • Giảng viên thỉnh giảng thường trực của Trung tâm doanh nhân VCCI
 • Founder & CEO: SprinGO Academy & Consultant – CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN PHÁT TRIỂN SPRINGO
 • Founder: hocnhansuonline và daotaonhansuhc – Giải pháp đào tạo nhân sự trực tuyến chuyên nghiệp
 • Founder: Cộng đồng nhân sự chia sẻ - kết nối – thành công
 • Founder: Diễn đàn nhân sự hrspring.vn - sân chơi của HR
 • Tổ chức các khóa học Tiếng Anh nhân sự kết nối toàn cầu

Kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy, thành tựu nghiên cứu:

 • Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị nhân lực.
 • Trên 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự.
 • Trên 17 năm trong tư vấn xây dựng hệ thống quản lý nhân sự doanh nghiệp.
 • Từng đảm nhiệm vị trí: CEO-Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Trưởng phòng HCNS tại các doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Sản xuất, Dược phẩm, ... từ 200 đến trên 10.000 lao động.
 • Nghiên cứu và tổ chức đào tạo các khóa nghiệp vụ HCNS, các khóa kỹ năng dành cho cá nhân và đào tạo Inhouse Doanh nghiệp.
 • Là đối tác tư vấn của nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 37%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

499,000đ

799,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội