Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Thành thạo Phân Tích Kỹ Thuật Và Một Số Chỉ Báo Thông Dụng Nhất

Khoá học này sẽ có:

Video

3h 59m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

0 Chương . 21 bài giảng . 3h 59m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mô tả khoá học

Khóa học giúp bạn nắm vững phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán, sử dụng thành thạo, chi tiết một số chỉ báo thông dụng trong thực tế đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, khóa học cung cấp cho người học các khái niệm, những vấn đề nền tảng, cùng cái nhìn chi tiết thực tế và kinh nghiệm quý giá của giảng viên về phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán. 

Sau khi hoàn thành khóa học "Kỹ Thuật Phân Tích Chứng Khoán", học viên sẽ nắm bắt được cách thức sử dụng, ý nghĩa thực tế của phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán, từ đó áp dụng trực tiếp và cải thiện hiệu quả đầu tư của bản thân.

Đánh giá của học viên

1/5

1 Đánh giá và nhận xét

  • 0%

  • 0%

  • 0%

  • 0%

  • 100%

Thuhien Tran

Thuhien Tran

11:31 06/02/2023

cố xem hết mới đánh giá nhưng thật sự giảng viên quá chán, giọng ko lưu loát ậm à ậm ừ, nội dung ít nhưng nói lan man, ko cô đọng gây khó chịu cho người học thật sự.

Giảng viên:

Alphabooks Giảng viên

Giám Đốc

Alphabooks
  • 4 điểm đánh giá

  • 32 đánh giá

  • 854 học viên

  • 31 khóa học

Học viên cũng mua

FSAG01 - Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập
26 bài giảng
4.56
1,676
599,000 đ
999,000 đ
FSAG01 - Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập
Tài chính cơ bản dành cho nhà quản lý
15 bài giảng
4.6
225
499,000 đ
799,000 đ
Tài chính cơ bản dành cho nhà quản lý

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

18 thảo luận

Nguyễn Diệu Anh

Nguyễn Diệu Anh

cho mình hỏi, đỉnh mới và đáy mới cao/ thấp hơn đỉnh cũ và đáy cũ nghĩa là đỉnh cũ và đáy cũ gần nhâ
Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Chào bạn! Bạn có thể nói rõ thắc mắc của mình được không ạ ?

Nguyễn Diệu Anh

Nguyễn Diệu Anh

nếu ở 2 chu kỳ liên tiếp thì làm sao để dự báo tín hiệu up trend và down trend , để xác định điểm mua vào hay bán ra vì sẽ chỉ phân tích được qua dữ liệu quá khứ?
Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Chào bạn! Bạn dựa vào dấu hiệu dự báo 2 xu hướng này và vẽ đường Trendlines để xác định xu hướng thị trường. Nếu đường Trendlines nối các đáy và đỉnh có xu hướng đi lên, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn Uptrend, tăng trưởng mạnh. Ví dụ:

Bạn có thể tham khảo về cách vẽ đường Trendlines https://fibonacci.edu.vn/cach-ve-duong-trend-line-duong-xu-huong-chinh-xac-nhat/ 

Chúc bạn học tập vui vẻ cùng Gitiho!

 

Nguyễn Diệu Anh

Nguyễn Diệu Anh

mình muốn hỏi thêm về khái niệm đỉnh cũ và đáy cũ. Có phải là đỉnh và đáy trong 2 phiên giao dịch liên tiếp hay tn ạ?
Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Chào bạn! Khi quan sát đồ thị giá sẽ thấy đồ thị hình thành các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, và các đáy sau cũng sâu hơn đáy trước là xu hướng Downtrend và ngược lại. Ví dụ :

Trần Văn Trường

Trần Văn Trường

Nguyễn Xuân Bách

Nguyễn Xuân Bách

Hi Trường, hiện tại đơn vị xây dựng khoá học không chia sẻ file PPT nên Gitiho chưa cung cấp cho Trường được, hiện tại mình có 1 Ebook chia sẻ về Phân tích kỹ thuâtj trong đầu tư chứng khoán, nếu Trường cần thì mình có thể chia sẻ cho Trường

{"id":96515,"crm_contact_id":18176,"name":"Tr\u1ea7n V\u0103n Tr\u01b0\u1eddng","email":"truongtran.neo@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"8d7ecbec81d89f068bc757e451d78e4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-07-24T14:24:39.000000Z","updated_at":"2024-03-27T04:26:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"CK","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":103389,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":1,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_97\/tran-truong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/96515-tran-van-truong","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Văn Trường

um. share cho mình với.
{"id":96515,"crm_contact_id":18176,"name":"Tr\u1ea7n V\u0103n Tr\u01b0\u1eddng","email":"truongtran.neo@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"8d7ecbec81d89f068bc757e451d78e4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-07-24T14:24:39.000000Z","updated_at":"2024-03-27T04:26:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"CK","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":103389,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":1,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_97\/tran-truong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/96515-tran-van-truong","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Văn Trường

cấp quyền cho mình với.

{"id":96515,"crm_contact_id":18176,"name":"Tr\u1ea7n V\u0103n Tr\u01b0\u1eddng","email":"truongtran.neo@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"8d7ecbec81d89f068bc757e451d78e4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-07-24T14:24:39.000000Z","updated_at":"2024-03-27T04:26:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"CK","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":103389,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":1,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_97\/tran-truong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/96515-tran-van-truong","vip_account":null,"roles":[]}

Trần Văn Trường

truongtran.neo@gmail.com

{"id":8,"crm_contact_id":19514,"name":"Nguy\u1ec5n Xu\u00e2n B\u00e1ch","email":"bachnx89@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-14 13:43:52","confirmation_code":"ac633a1ab0defac0cd44b73b86c588da","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-04-28T23:55:12.000000Z","updated_at":"2024-04-21T04:43:36.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1617287605.jpg","gender":0,"birthday":"1989-11-05 00:00:00","position":"CEO","achievement":null,"full_name":"Xu\u00e2n B\u00e1ch Nguy\u1ec5n","address":"19 To Huu, Hanoi","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977972223","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":14970,"google_id":"101003095594227297400","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":815,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1617287605.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/8-nguyen-xuan-bach","vip_account":null,"roles":[{"id":5,"biz_business_id":0,"name":"Administrator","display_name":"Qu\u1ea3n tr\u1ecb vi\u00ean h\u1ec7 th\u1ed1ng.","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-19T02:53:32.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":8,"role_id":5,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":8,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":12,"biz_business_id":0,"name":"SaleManager","display_name":"SaleManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":8,"role_id":12,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"biz_business_id":0,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":8,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":22,"biz_business_id":0,"name":"B2B Manager","display_name":"B2B Manager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":8,"role_id":22,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":742,"biz_business_id":0,"name":"B2B_account_manager","display_name":"Vai tr\u00f2 account manager cho t\u00e0i kho\u1ea3n doanh nghi\u1ec7p","guard_name":"web","created_at":"2023-07-27T04:47:35.000000Z","updated_at":"2023-07-27T04:49:01.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":8,"role_id":742,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Nguyễn Xuân Bách

Okie rồi đó Trường ơi

Trần Văn Trường

Trần Văn Trường

học viên muốn gitiho làm 1 dạng kiến thức dưới dạng tài liệu mềm.

Nguyễn Xuân Bách

Nguyễn Xuân Bách

Hi Trường, Trường cần 1 Ebook để tham khảo ạ?

599,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/