Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

You will learn 150+ SQL queries
By the end of this course you will be a professional SQL database administrator and be able to apply for SQL jobs
Administration of SQL database through Microsoft Windows
You will be able to troubleshoot everyday SQL related issues

Khoá học này sẽ có:

Video

2h 03m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

3 Chương . 26 bài giảng . 2h 03m giờ học

1

Cấu trúc cơ sở dữ liệu

2

Các câu lệnh query dữ liệu

Mô tả khoá học

Microsoft SQL Server continues to be one of the world's most popular and top databases.  Database is a heart of IT which is needed to stored all critical data and information. 

If you want to become SQL database administrator then this is the course for YOU.

This training course will provide you all the necessary skills you need to be a successful database administrator. 

Microsoft SQL Server continues to be one of the world's most popular and top databases.  Database is a heart of IT which is needed to stored all critical data and information. 

If you want to become SQL database administrator then this is the course for YOU.

This training course will provide you all the necessary skills you need to be a successful database administrator. 

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
  • 4.6 điểm đánh giá

  • 436 đánh giá

  • 224,400 học viên

  • 83 khóa học

Thảo luận về bài học

2 thảo luận

Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
0

(0 đánh giá)

12 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/