Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin muốn tìm hiểu hoặc chuyển đổi sang làm về thiết kế UX/UI
Người đang đang làm ngành thiết kế đồ hoạ muốn tìm hiểu và chuyển đổi sang làm về thiết kế UX/UI
Người làm marketing cho các ngành công nghệ, phần mềm muốn học và tìm hiểu thêm về UX/UI giúp tiếp cận người dùng tốt hơn.
Những bạn sinh viên đang theo học CNTT, Thiết kế đồ hoạ, Marketing, Truyền thông,… muốn học thêm để đưa UX/UI vào chuyên ngành mình đang học và định hướng tương lai
Những người đang làm trong lĩnh vực thiết kế UX/UI nhưng chưa có kiến thức nền tảng để phát triển ngành nghề của mình và áp dụng vào cải thiện thiết kế.
Hay bất kỳ ai có đam mê theo đuổi lĩnh vực này, mà chưa biết bắt đầu từ đâu.
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Nắm bắt trọn gói toàn bộ khối kiến thức nền tảng từ tư duy thiết kế, tư duy tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề và kiến thức đồ hoạ.
Biết cách đánh gía và nhìn nhận các vấn đề trong thiết kế, qua đó có thể tìm được giải pháp khắc phục cho những vấn đề của hệ thống hiện tại.
Biết cách sáng tạo để tìm ra sự đổi với, khác biệt trong thiết kế của bản thân.
Biết cách tiếp cận được người dùng và khai thác những thông tin từ người dùng
Biết cách thực hiện một dự án từ ý tưởng đến thiết kế hình ảnh.

Nội dung khóa học

1

Giới thiệu về khoá học

3 bài học thử
2

Kiến thức nền tảng chung

3 bài học thử
3

Thiết kế người dùng làm trung tâm

4

User Experience research

5

Khả năng sử dụng của sản phẩm

6

Thiết kế hành vi người dùng

7

Phân tích và xây dựng các chức năng

8

Thiết kế kiến trúc thông tin

9

Thiết kế tương tác

10

Thiết kế giao diện người dùng UI

11

Thiết kế UI với figma

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Vũ Thị Thùy Trang
Vũ Thị Thùy Trang 17 Sep 2022

Video bị lỗi không xem tiếp được

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 19 Sep 2022

Chào anh/chị Thùy Trang, 
 

Gitiho có check lại  thấy rằng video chạy tốt , hiện chưa có lỗi gì, chị vào học lại giùm Gitiho nhé ạ

Vũ Thị Thùy Trang
Vũ Thị Thùy Trang 16 Sep 2022
video bị lỗi ạ mình không thể xem tiếp được
CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 19 Sep 2022

Chào chị Trang, 

 

Gitiho xin nhận thông tin check lại nhé ạ

Phan Lâm Duy Khôi
Phan Lâm Duy Khôi 04 Sep 2022

Chào gitiho và cô,

Hiện tại mình thường bị lỗi khi xem các video  bài giảng. Như trong video này mình thường hay bị đứng tại phút thứ 4:00.  Hi vọng gitiho sẽ cải thiện lại chỗ này nhé….

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 09 Sep 2022

Chào anh/chị Duy Khôi, 

 

Gitiho xin nhận thông tin ạ

 

Xin hỏi thêm anh ngoài ra còn video nào gặp tình trạng này nữa không ạ?


Trân trọng!

Phan Lâm Duy Khôi
Phan Lâm Duy Khôi 09 Sep 2022

Tình trạng này xuất hiện ngẫu nhiên ở các video khác nhau ấy bạn. Như chương 3, 4 và video đầu chương 5 (mình mới học đến đây) cũng bị tình trạng này.

Các video ở chương 1 và video 5, 6, 7 ở chương 2 này thì mình không bị.

{"id":82548,"crm_contact_id":29934,"name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","email":"hotro@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-02-12 17:12:54","confirmation_code":"ccae872502b90d64fa68a5773858a513","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-01-30T15:32:47.000000Z","updated_at":"2022-09-26T06:39:45.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1652762083.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","address":"Gitiho Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0774116285","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":8000,"google_id":"109213028097135238411","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":14,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1652762083.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/82548-cskh-gitiho-viet-nam","business_employers":[{"id":2713,"biz_business_id":79,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""},{"id":2715,"biz_business_id":12,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""},{"id":2716,"biz_business_id":61,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":5},"permissions":[]},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":6},"permissions":[{"id":9,"name":"system_admin_course_manage","display_name":"system admin course manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":9}},{"id":15,"name":"can_manager_content","display_name":"can manager content","system":0,"created_at":"2020-08-04T04:08:06.000000Z","updated_at":"2020-08-04T04:08:06.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":15}},{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":1}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","updated_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":35}},{"id":44,"name":"view_course","display_name":"View course","system":0,"created_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","updated_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":44}}]},{"id":7,"name":"Sale","created_at":"2018-06-11T02:28:21.000000Z","updated_at":"2019-08-28T04:47:18.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":7},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":1}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11T02:27:44.000000Z","updated_at":"2018-06-11T02:27:51.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":13}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","updated_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":35}},{"id":44,"name":"view_course","display_name":"View course","system":0,"created_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","updated_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":44}}]},{"id":8,"name":"SaleManager","created_at":"2019-08-28T04:48:33.000000Z","updated_at":"2019-08-28T05:02:07.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":8},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":1}},{"id":7,"name":"system_admin_user_manage","display_name":"system admin user manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":7}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11T02:27:44.000000Z","updated_at":"2018-06-11T02:27:51.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":13}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","updated_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":35}},{"id":44,"name":"view_course","display_name":"View course","system":0,"created_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","updated_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":44}},{"id":8,"name":"system_admin_affiliate_manage","display_name":"system admin affiliate manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":8}},{"id":38,"name":"view_student_info","display_name":"Xem th\u00f4ng tin h\u1ecdc vi\u00ean","system":0,"created_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","updated_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":38}}]},{"id":10,"name":"UserManager","created_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","updated_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":10},"permissions":[{"id":7,"name":"system_admin_user_manage","display_name":"system admin user manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":10,"permission_id":7}},{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":10,"permission_id":1}},{"id":38,"name":"view_student_info","display_name":"Xem th\u00f4ng tin h\u1ecdc vi\u00ean","system":0,"created_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","updated_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","pivot":{"role_id":10,"permission_id":38}}]},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":13},"permissions":[{"id":29,"name":"partner_affiliate","display_name":"partnerAffiliate","system":0,"created_at":"2021-07-04T15:19:22.000000Z","updated_at":"2021-07-04T15:19:22.000000Z","pivot":{"role_id":13,"permission_id":29}}]}],"permissions":[{"id":19,"name":"access_all_course","display_name":"Access All Course","system":0,"created_at":"2021-01-07T01:55:23.000000Z","updated_at":"2021-01-07T01:55:23.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"permission_id":19}},{"id":25,"name":"can_sync_account","display_name":"Can Sync Account","system":0,"created_at":"2021-06-16T06:43:54.000000Z","updated_at":"2021-06-16T06:43:54.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"permission_id":25}},{"id":31,"name":"can_edit_user_info","display_name":"can_edit_user_info","system":0,"created_at":"2021-07-30T03:22:03.000000Z","updated_at":"2021-07-30T03:22:03.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"permission_id":31}}]}
CSKH Gitiho Việt Nam 09 Sep 2022

Chào anh/chị Duy Khôi, 
 

Gitiho check lại trên thiết bị của các nhân viên công ty thì không gặp tình trạng này 

 

Gitiho sẽ cố gắng check thêm xem vấn đề nằm ở đâu ạ

Trân trọng!

{"id":238968,"crm_contact_id":416951,"name":"Phan L\u00e2m Duy Kh\u00f4i","email":"phanlamduykhoi@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-08-28 14:32:52","confirmation_code":"3a0ee48c691a22ea5c4bcce7a2d73815","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-08-06T10:22:51.000000Z","updated_at":"2022-09-13T09:28:04.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1662694780.JPG","gender":0,"birthday":"1997-09-05 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Phan L\u00e2m Duy Kh\u00f4i","address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/khoi.duy.503","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0931819777","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":67400,"google_id":"117107761707622176484","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1662694780.JPG","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/238968-phan-lam-duy-khoi","business_employers":[],"vip_account":{"id":1618,"user_id":238968,"vip_account_id":1,"sale_price":279000,"discount":50,"time_start":"2022-08-28 14:32:13","time_end":"2023-08-28 14:32:13","created_at":"2022-08-28T07:32:13.000000Z","updated_at":"2022-08-28T07:32:13.000000Z"},"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":238968,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":238968,"role_id":5}}]}
Phan Lâm Duy Khôi 09 Sep 2022

Mình sử dụng Safari trên MacOS. 

 

Nếu có thể bạn có thể check trên trình duyệt này giúp mình xem có bị lỗi như vậy không ạ.

 

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình hỗ trợ.

{"id":82548,"crm_contact_id":29934,"name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","email":"hotro@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-02-12 17:12:54","confirmation_code":"ccae872502b90d64fa68a5773858a513","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-01-30T15:32:47.000000Z","updated_at":"2022-09-26T06:39:45.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1652762083.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","address":"Gitiho Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0774116285","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":8000,"google_id":"109213028097135238411","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":14,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1652762083.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/82548-cskh-gitiho-viet-nam","business_employers":[{"id":2713,"biz_business_id":79,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""},{"id":2715,"biz_business_id":12,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""},{"id":2716,"biz_business_id":61,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":5},"permissions":[]},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":6},"permissions":[{"id":9,"name":"system_admin_course_manage","display_name":"system admin course manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":9}},{"id":15,"name":"can_manager_content","display_name":"can manager content","system":0,"created_at":"2020-08-04T04:08:06.000000Z","updated_at":"2020-08-04T04:08:06.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":15}},{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":1}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","updated_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":35}},{"id":44,"name":"view_course","display_name":"View course","system":0,"created_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","updated_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":44}}]},{"id":7,"name":"Sale","created_at":"2018-06-11T02:28:21.000000Z","updated_at":"2019-08-28T04:47:18.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":7},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":1}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11T02:27:44.000000Z","updated_at":"2018-06-11T02:27:51.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":13}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","updated_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":35}},{"id":44,"name":"view_course","display_name":"View course","system":0,"created_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","updated_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":44}}]},{"id":8,"name":"SaleManager","created_at":"2019-08-28T04:48:33.000000Z","updated_at":"2019-08-28T05:02:07.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":8},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":1}},{"id":7,"name":"system_admin_user_manage","display_name":"system admin user manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":7}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11T02:27:44.000000Z","updated_at":"2018-06-11T02:27:51.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":13}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","updated_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":35}},{"id":44,"name":"view_course","display_name":"View course","system":0,"created_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","updated_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":44}},{"id":8,"name":"system_admin_affiliate_manage","display_name":"system admin affiliate manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":8}},{"id":38,"name":"view_student_info","display_name":"Xem th\u00f4ng tin h\u1ecdc vi\u00ean","system":0,"created_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","updated_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":38}}]},{"id":10,"name":"UserManager","created_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","updated_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":10},"permissions":[{"id":7,"name":"system_admin_user_manage","display_name":"system admin user manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":10,"permission_id":7}},{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":10,"permission_id":1}},{"id":38,"name":"view_student_info","display_name":"Xem th\u00f4ng tin h\u1ecdc vi\u00ean","system":0,"created_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","updated_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","pivot":{"role_id":10,"permission_id":38}}]},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":13},"permissions":[{"id":29,"name":"partner_affiliate","display_name":"partnerAffiliate","system":0,"created_at":"2021-07-04T15:19:22.000000Z","updated_at":"2021-07-04T15:19:22.000000Z","pivot":{"role_id":13,"permission_id":29}}]}],"permissions":[{"id":19,"name":"access_all_course","display_name":"Access All Course","system":0,"created_at":"2021-01-07T01:55:23.000000Z","updated_at":"2021-01-07T01:55:23.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"permission_id":19}},{"id":25,"name":"can_sync_account","display_name":"Can Sync Account","system":0,"created_at":"2021-06-16T06:43:54.000000Z","updated_at":"2021-06-16T06:43:54.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"permission_id":25}},{"id":31,"name":"can_edit_user_info","display_name":"can_edit_user_info","system":0,"created_at":"2021-07-30T03:22:03.000000Z","updated_at":"2021-07-30T03:22:03.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"permission_id":31}}]}
CSKH Gitiho Việt Nam 09 Sep 2022

Chào anh/chị Duy Khôi, 
 

Thông thường Gitiho sử dụng trình duyệt Chome

Anh có thể truy cập khóa học trên Chome xem có cải thiện tình trạng không ạ

Trân trọng!

{"id":238968,"crm_contact_id":416951,"name":"Phan L\u00e2m Duy Kh\u00f4i","email":"phanlamduykhoi@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-08-28 14:32:52","confirmation_code":"3a0ee48c691a22ea5c4bcce7a2d73815","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-08-06T10:22:51.000000Z","updated_at":"2022-09-13T09:28:04.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1662694780.JPG","gender":0,"birthday":"1997-09-05 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Phan L\u00e2m Duy Kh\u00f4i","address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/khoi.duy.503","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0931819777","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":67400,"google_id":"117107761707622176484","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1662694780.JPG","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/238968-phan-lam-duy-khoi","business_employers":[],"vip_account":{"id":1618,"user_id":238968,"vip_account_id":1,"sale_price":279000,"discount":50,"time_start":"2022-08-28 14:32:13","time_end":"2023-08-28 14:32:13","created_at":"2022-08-28T07:32:13.000000Z","updated_at":"2022-08-28T07:32:13.000000Z"},"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":238968,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":238968,"role_id":5}}]}
Phan Lâm Duy Khôi 09 Sep 2022

Được bạn,

 

Mình sẽ thử chuyển sang chrome học xem sao.

 

Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ mình nhé !

{"id":82548,"crm_contact_id":29934,"name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","email":"hotro@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-02-12 17:12:54","confirmation_code":"ccae872502b90d64fa68a5773858a513","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-01-30T15:32:47.000000Z","updated_at":"2022-09-26T06:39:45.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1652762083.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","address":"Gitiho Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0774116285","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":8000,"google_id":"109213028097135238411","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":14,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1652762083.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/82548-cskh-gitiho-viet-nam","business_employers":[{"id":2713,"biz_business_id":79,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""},{"id":2715,"biz_business_id":12,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""},{"id":2716,"biz_business_id":61,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":5},"permissions":[]},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":6},"permissions":[{"id":9,"name":"system_admin_course_manage","display_name":"system admin course manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":9}},{"id":15,"name":"can_manager_content","display_name":"can manager content","system":0,"created_at":"2020-08-04T04:08:06.000000Z","updated_at":"2020-08-04T04:08:06.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":15}},{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":1}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","updated_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":35}},{"id":44,"name":"view_course","display_name":"View course","system":0,"created_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","updated_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","pivot":{"role_id":6,"permission_id":44}}]},{"id":7,"name":"Sale","created_at":"2018-06-11T02:28:21.000000Z","updated_at":"2019-08-28T04:47:18.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":7},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":1}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11T02:27:44.000000Z","updated_at":"2018-06-11T02:27:51.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":13}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","updated_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":35}},{"id":44,"name":"view_course","display_name":"View course","system":0,"created_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","updated_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","pivot":{"role_id":7,"permission_id":44}}]},{"id":8,"name":"SaleManager","created_at":"2019-08-28T04:48:33.000000Z","updated_at":"2019-08-28T05:02:07.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":8},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":1}},{"id":7,"name":"system_admin_user_manage","display_name":"system admin user manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":7}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11T02:27:44.000000Z","updated_at":"2018-06-11T02:27:51.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":13}},{"id":35,"name":"view_review","display_name":"Xem review","system":0,"created_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","updated_at":"2021-11-01T06:37:06.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":35}},{"id":44,"name":"view_course","display_name":"View course","system":0,"created_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","updated_at":"2022-05-19T03:57:21.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":44}},{"id":8,"name":"system_admin_affiliate_manage","display_name":"system admin affiliate manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":8}},{"id":38,"name":"view_student_info","display_name":"Xem th\u00f4ng tin h\u1ecdc vi\u00ean","system":0,"created_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","updated_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","pivot":{"role_id":8,"permission_id":38}}]},{"id":10,"name":"UserManager","created_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","updated_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":10},"permissions":[{"id":7,"name":"system_admin_user_manage","display_name":"system admin user manage","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":10,"permission_id":7}},{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"role_id":10,"permission_id":1}},{"id":38,"name":"view_student_info","display_name":"Xem th\u00f4ng tin h\u1ecdc vi\u00ean","system":0,"created_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","updated_at":"2022-02-11T04:47:35.000000Z","pivot":{"role_id":10,"permission_id":38}}]},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"role_id":13},"permissions":[{"id":29,"name":"partner_affiliate","display_name":"partnerAffiliate","system":0,"created_at":"2021-07-04T15:19:22.000000Z","updated_at":"2021-07-04T15:19:22.000000Z","pivot":{"role_id":13,"permission_id":29}}]}],"permissions":[{"id":19,"name":"access_all_course","display_name":"Access All Course","system":0,"created_at":"2021-01-07T01:55:23.000000Z","updated_at":"2021-01-07T01:55:23.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"permission_id":19}},{"id":25,"name":"can_sync_account","display_name":"Can Sync Account","system":0,"created_at":"2021-06-16T06:43:54.000000Z","updated_at":"2021-06-16T06:43:54.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"permission_id":25}},{"id":31,"name":"can_edit_user_info","display_name":"can_edit_user_info","system":0,"created_at":"2021-07-30T03:22:03.000000Z","updated_at":"2021-07-30T03:22:03.000000Z","pivot":{"user_id":82548,"permission_id":31}}]}
CSKH Gitiho Việt Nam 09 Sep 2022

Chào anh/chị Duy Khôi,
 

Cảm ơn anh đã phản hồi nhanh chóng
 

Hi vọng với cách này anh/chị có thể học tập trơn tru hiệu quả

 

Trân trọng!

Nguyễn Thành Long
Nguyễn Thành Long 18 Aug 2022

Em muốn hỏi cách bật tắt công cụ Ruler trong frame ở phần mềm Figma

Bùi Thu Huế
Bùi Thu Huế [Giảng viên] 18 Aug 2022

nhấn Shift+R là được em nhé

Nguyễn Thành Long
Nguyễn Thành Long 15 Aug 2022

khi mà e tạo 1 kiến trúc thông tin phân nhánh , thì có 1 nhánh e click vào nó sẽ hiện ra 1 trang web khác thì gọi nó là gì v chị ?

 

Bùi Thu Huế
Bùi Thu Huế [Giảng viên] 17 Aug 2022

Hi em! Đó là một trang đó là một nhánh nhỏ trong cấu trúc đó thôi em. 

Vũ Thế Đức
Vũ Thế Đức 04 Mar 2022

chị cho em hỏi 1 chút về vấn đề người dùng nào quan trọng ở ví dụ app tiếng anh, nếu cha mẹ và cô giáo không thấy ứng dụng đó hay thì làm sao ứng dụng đó có thể đến được với trẻ em (là người dùng quan trọng như chị bảo). Theo em đang nghĩ người dùng quan trọng là bố mẹ và giáo viên, chị có thể giải thích kỹ hơn cho e được k ạ, e cảm ơn


Bùi Thu Huế
Bùi Thu Huế [Giảng viên] 07 Mar 2022

Ở đây mình đang đề cập đến User, và User quan trọng là người dùng cuối, người dùng mà sẽ trực tiếp sử dụng sản phẩm đó. Đứa trẻ sẽ phải sử dụng ứng dụng này hàng ngày, chúng phải học được cách thao tác, cách làm bài trên ứng dụng. Cha mẹ, hoặc cô giáo có thể là người sẽ hướng dẫn chúng ban đầu, cũng có thể sẽ mở bài ra cho chúng làm. Nhưng vẫn không phải là người sử dụng trực tiếp. Mức độ quan trọng ở đây mình đề cập đến đối tượng sử dụng ảnh hưởng đến thiết kế của ứng dụng. Theo em nói cha mẹ cũng quan trọng, nhưng họ quan trọng trong việc quyết định mua ứng dụng đó, và khi họ mua ứng dụng thì họ là khách hàng. Chúng ta sẽ xem xét họ là một khách hàng. Tôi sẽ quảng cáo như thế nào để họ thấy được những lợi ích của ứng dụng này mang lại. Và là một khía cạnh khác trong business. 

Giáp Thanh Tâm
Giáp Thanh Tâm 16 Jul 2022

bài 12 chương 3 bị lỗi không xem đc đoạn cuối chị ơi, bài giảng đang rất hay ạ.

Le Hoang
Le Hoang 14 Jun 2022

Chào các bạn,

Nhiều video xem được 1 ít thì bị đứng không thể tiếp tục học được. Nhờ các bạn xem lại và điều chỉnh giúp để học viên học được tốt nhé.

Thanks.


Tuan Hoang Anh
Tuan Hoang Anh 18 Jun 2022

Bài 5: Lịch sử của User Experience, từ 5'6 là bị đứng

Nguyễn Thị Hoài Thương
Nguyễn Thị Hoài Thương 16 May 2022

Cấp quyền truy cập drive xem slide bài giảng với ạ.

mail: Thuongspring.nguyen@gmail.com

Bùi Thu Huế
Bùi Thu Huế [Giảng viên] 19 May 2022

Em liên hệ với Gitiho để lấy tài liệu nhé 

Thành Phạm
Thành Phạm 01 May 2022

Chào cô giáo, em có thể xin bản slide này không ạ

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 12 May 2022

Chào anh/chị Thành Phạm,

 Xin gửi anh/chị File slide nhé ạ:  https://drive.google.com/drive/folder...

Anh Hoang
Anh Hoang 11 Apr 2022

Vâng, em chào cô ạ ^_^

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 13 Apr 2022

<3

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Bùi Thu Huế
Giảng viên
Bùi Thu Huế

Khóa học: 1    |    Học viên: 212
3.5 (2 đánh giá)

Kinh nghiệm:

 • 3 năm làm việc và nghiên cứu về các sản phẩm phần mềm tại Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT. Chị đã tham gia vào xây dựng và thiết kế cho các phần mềm nội bộ của VNPT, những phần mềm hợp tác cùng Nokia.
 • 7 năm làm giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Chị đã tham gia giảng dạy chính các bộ môn về thiết kế UX/UI, thiết kế web, mobile cho khoa Đa phương tiện. Chị cũng tham gia giảng dạy các môn liên quan đến web cho khoa Marketing, và Truyền thông Đa phương tiện.
 • Tham gia đào tạo chuyên môn UX/UI cho bộ phận Thiết kế và phát triển phần mềm của Samsung Display.
 • Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện các dự án thực tế cho các doanh nghiệp.

Thông tin khác

 • Trình độ: Thạc sỹ Điện tử viễn thông - Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông
 • Hoàn thành một số khoá học trên IDF – Interaction Design Foundation, một tổ chức hàng đầu thế giới về thiết kế trải nghiệm người dùng, như User Research, Human Computer Interaction, Web Design for Usability, UI Design Patterns for Successful Software.
 • Là những người đầu tiên tham gia xây dựng chương trình đào tạo Đại học với các bộ môn về thiết kế UX/UI.
 • Là youtuber chia sẻ về thiết kế UX/UI (https://www.youtube.com/channel/UCUtIODvUa3LKHnldiEn7GfA)
 • Owner Fanpage UX/UI Design – I Learn UX (https://www.facebook.com/UX-UI-Design-I-learn-UX-884643124923769)
 • Khoá học này là sự đóng gói đầy đủ các khối kiến thức cơ bản về UX/UI tại trường đại học, mà chị muốn chia sẻ tới các bạn học.  

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 46%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

799,000đ

1,500,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội