Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người muốn có một trợ lý Excel để tra cứu khi cần
Người muốn xử lý dữ liệu, chuẩn hoá dữ liệu, chuẩn hoá nhập liệu để phục vụ mục đích báo cáo
Người muốn làm kế toán trên Excel, hiểu bản chất hạch toán, làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp
Người muốn sử dụng Excel để phân tích, lập và quản lý các dự án đầu tư
Người muốn ứng dụng Excel để xây dựng các mô hình quản trị, đo đếm đánh giá nhân sự
Người muốn nhân viên của mình giỏi Excel để phục vụ báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp
Không phù hợp với người không muốn phát triển tư duy quản trị và quản lý

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Ứng dụng thành thạo 150 hàm Excel, Pivot Table, kỹ thuật lọc, định dạng dữ liệu, vẽ biểu đồ chuyên nghiệp...vào công việc
Hình thành và phát triển tư duy tổ chức, xử lý dữ liệu khoa học
Rèn luyện kỹ năng báo cáo theo các công việc cụ thể để sử dụng Excel thành thạo, đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ năng Excel của các doanh nghiệp, tập đoàn
Tự xây dựng hệ thống báo cáo động, hệ thống quản trị chuyên nghiệp để đo lường hiệu quả công việc
Có chuyên gia Excel bên cạnh 24/7 để hỏi khi cần
Được làm quen với công việc thực tế tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý, phát triển sự nghiệp nhanh chóng
Tiết kiệm chi phí và thời gian so với học offline, thời gian học linh hoạt
Vượt qua các kỳ thi cấp chứng nhận năng lực

Nội dung khóa học

1

Chương 0: Hướng dẫn chung

1. Hướng dẫn sử dụng giao diện học tập
01:57
2. Hướng dẫn giải nén tài liệu
03:15
3. Tham gia nhóm học tập trên Facebook
2

Chương 1: Tổng quan về phần mềm Excel

1. Giới thiệu chung về giao diện Excel
04:05
2. Tìm hiểu các phiên bản Excel thường sử dụng
03:43
3. Giải thích các thuật ngữ thường sử dụng trong Excel
09:50
4. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Workbook
04:01
5. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Worksheet
09:25
6. Kỹ thuật di chuyển nhanh giữa các Sheet
03:49
7. Giải quyết vấn đề khi làm việc với file có nhiều Sheet
04:19
8. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Hàng, Cột
04:48
9. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Hàng, Cột
14:01
10. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Ô, vùng ô
09:59
11. Kỹ thuật và các phím tắt di chuyển nhanh trong vùng dữ liệu
06:00
12. Các thông tin bổ trợ trên màn hình làm việc Excel
04:53
13. Tìm hiểu về thanh công cụ của Excel: giới thiệu về chức năng các thẻ trên thanh công cụ
11:50
14. Kỹ thuật tùy biến thanh công cụ
06:12
15. Tìm hiểu về Tùy chọn trong Excel và những thiết lập thường gặp
07:46
3

Chương 2: Tổng quan về dữ liệu và định dạng dữ liệu trong Excel

1. Hướng dẫn cách nhập dữ liệu trong Excel
04:46
2. Giới thiệu về các kiểu dữ liệu trong Excel
07:54
3. Cách định dạng dữ liệu
08:06
4. Định dạng nhanh với công cụ Format Painter
05:51
5. Kỹ năng nhận dạng, phân biệt các kiểu dữ liệu
11:27
6. Thiết lập chuẩn dữ liệu khi nhập trên Excel
07:08
7. Mối quan hệ giữa kiểu dữ liệu với việc định dạng dữ liệu
07:19
8. Bài tập: Luyện tập kỹ năng phân biệt các dữ liệu dễ nhầm lẫn
9. Cách tìm kiếm dữ liệu trong Excel
03:54
10. Cách sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế dữ liệu
03:58
11. Kỹ thuật định dạng phông chữ trong Excel
10:21
12. Kỹ thuật định dạng kẻ khung trong Excel
08:06
13. Kỹ thuật trộn ô trong Excel
04:28
14. Kỹ thuật xuống dòng trong 1 ô
04:23
15. Kỹ thuật căn chỉnh lề trong 1 ô
06:03
4

Chương 3: Tìm hiểu về cấu trúc bảng dữ liệu tiêu chuẩn trong Excel

Tải tài liệu kèm theo bài học
1. Thế nào là bảng dữ liệu? Các thành phần trong bảng dữ liệu
06:51
2. Luyện tập về định dạng bảng dữ liệu và sử dụng công cụ Cell styles trong định dạng
13:35
3. Kỹ thuật cố định dòng-cột trong bảng dữ liệu
04:59
4. Bài tập thực hành định dạng bảng dữ liệu
5

Chương 4: Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc dữ liệu (Auto Filter) trong Excel

1. Cách tạo và sử dụng bộ lọc Filter trong Excel
07:23
2. Kỹ thuật lọc dữ liệu dạng Number
05:27
3. Kỹ thuật lọc dữ liệu dạng Date
06:17
4. Kỹ thuật lọc dữ liệu dạng Text
05:08
6

Chương 5: Hướng dẫn sử dụng chức năng sắp xếp dữ liệu trong Excel

1. Cách sắp xếp dữ liệu cơ bản trong Excel
03:05
2. Cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều điều kiện
04:25
3. Cách bỏ sắp xếp, trở lại vị trí ban đầu
03:48
4. Một vài lưu ý khi thực hiện việc sắp xếp trong Excel
04:13
7

Chương 6: Các hàm và kỹ năng sử dụng hàm trong Excel

Tài liệu kèm theo chương 6
1. Cách viết hàm trong Excel
04:19
2. Cách nạp giá trị vào hàm
07:10
3. Cách cố định tọa độ trong công thức, hàm
05:08
4. Kỹ thuật viết hàm khoa học, hiệu quả, hạn chế sai sót
10:07
5. Chế độ tính toán của Excel và cách thiết lập
03:44
6. Hàm với dữ liệu dạng Text: Phân tách chuỗi ký tự
09:08
7. Hàm với dữ liệu dạng Text: Ghép nối chuỗi ký tự
11:21
8. Hàm với dữ liệu dạng Text: Thay đổi cách viết
08:55
9. Hàm với dữ liệu dạng Text: Tìm kiếm và thay thế
11:46
10. Hàm với dữ liệu dạng Text: Chuyển đổi cách viết định dạng
09:14
11. Hàm với dữ liệu dạng Number: Các phép tính toán cơ bản
06:33
12. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm cộng trừ nhân chia
10:26
13. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm thống kê, xếp hạng
06:07
14. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm liên quan tới tính chất của số
03:46
15. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm làm tròn số
09:33
16. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm lấy số ngẫu nhiên
04:00
17. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về ngày tháng năm
08:43
18. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về tuần, thứ trong tuần
05:31
19. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về ngày trong tháng, tháng trong quý
13:49
20. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm tính khoảng cách thời gian
07:19
21. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về giờ phút giây
09:05
22. Hàm Logic: nhóm hàm IF-AND-OR và kỹ thuật lồng ghép hàm
17:04
23. Hàm tra cứu thông tin: các hàm kiểm tra dữ liệu, loại dữ liệu, tính chất dữ liệu
06:15
24. Hàm Vlookup - Cấu trúc hàm, cách sử dụng hàm vlookup
06:31
25. Hàm Vlookup - Trường hợp sử dụng phương pháp tìm kiếm theo khoảng
07:38
26. Phân biệt hàm VLOOKUP với hàm HLOOKUP
10:00
27. Cách sử dụng hàm SUBTOTAL
08:20
28. Luyện tập: Ứng dụng hàm subtotal
05:27
29. Hàm thống kê: Nhóm hàm COUNT
10:32
30. Hàm Sumproduct cơ bản
03:32
31. Hàm Sumproduct có điều kiện
07:42
32. Hàm Sumproduct theo điều kiện AND OR
11:03
33. Hàm Sumproduct dùng để đếm
08:06
34. Hàm Sumproduct tính trung bình cộng
04:20
8

Chương 7: Định dạng dữ liệu theo điều kiện với công cụ Conditional formatting

File tài liệu chương 7
1. Cách thiết lập định dạng theo điều kiện
04:10
2. Cách xóa bỏ định dạng theo điều kiện
03:41
3. Quản lý các thiết lập đã tạo
04:38
4. Tìm hiểu các nhóm điều kiện có sẵn trong Conditional formatting
09:10
5. Cách sử dụng công thức trong định dạng dữ liệu theo điều kiện
08:23
6. Kết hợp định dạng theo điều kiện với Filter để quản lý dữ liệu
04:28
9

Chương 8: Quản lý nhập dữ liệu với công cụ Data Validation

1. Giới thiệu về công cụ Data Validation và tác dụng trong việc quản lý nhập dữ liệu
03:40
2. Cách thiết lập chỉ nhập dữ liệu dạng Số
06:28
3. Cách thiết lập chỉ nhập dữ liệu dạng Ngày
04:05
4. Cách thiết lập chỉ nhập dữ liệu dạng Text
03:52
5. Cách thiết lập nhập dữ liệu theo 1 danh sách tự động co dãn
06:33
6. Thiết lập cảnh báo khi sử dụng Data validation
06:13
7. Những hạn chế của Data validation và kinh nghiệm khi sử dụng
03:21
8. Bài tập: ứng dụng Data validation
02:49
10

Chương 9: Kỹ thuật sửa lỗi, làm sạch bảng dữ liệu

Tải tài liệu kèm theo bài học.
1. Đánh giá nhanh bảng dữ liệu
06:57
2. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu thời gian
11:17
3. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu dạng Số
06:22
4. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi sai chính tả theo 1 danh sách
06:40
5. Kỹ thuật tìm và phân biệt dữ liệu trùng lặp
07:07
11

Chương 10: Kỹ năng quản lý dữ liệu theo Tên (Name Range)

1. Tác dụng của việc sử dụng Name Range và cách đặt tên vùng
08:11
2. Những lưu ý khi đặt tên
05:43
3. Quản lý tên đã đặt với Name Manager: Sửa, xóa, lọc tìm tên
05:44
4. Kỹ thuật đặt tên nhanh với tên tại dòng tiêu đề
04:06
5. Kỹ thuật đặt tên vùng tự động co dãn theo nội dung
05:31
6. Kỹ thuật đặt tên vùng phụ thuộc vào 1 tên khác
08:08
12

Chương 11: Khóa và bảo vệ dữ liệu trong Excel

1. Ý nghĩa của việc khóa, bảo vệ dữ liệu trong Excel
02:02
2. Kỹ thuật khóa truy cập vào Workbook
03:22
3. Kỹ thuật khóa cấu trúc của Workbook
02:11
4. Kỹ thuật khóa Worksheet: chỉ nhập vào ô được chỉ định trước
04:42
5. Kỹ thuật khóa Worksheet: không được nhập vào những ô đã có dữ liệu
02:54
13

Chương 12: Kỹ năng lập báo cáo tổng hợp trên Excel

File bài giảng chương 12
1. Đặc điểm cấu trúc báo cáo tổng hợp
04:18
2. Các thành phần trong báo cáo và cách định dạng các phần trong báo cáo
10:41
3. Kỹ năng phân tích yêu cầu báo cáo để xác định cấu trúc báo cáo
14:50
4. Các công tác chuẩn bị để đảm bảo yêu cầu tính toán
04:45
5. Cách sử dụng công thức SUMIFS để tính toán kết quả báo cáo
10:16
6. Nguyên tắc cố định tọa độ khi viết công thức tính
07:11
7. Cấu trúc và cơ chế tính toán của hàm SUMIFS, COUNTIFS
10:13
8. Cách viết điều kiện trong hàm SUMIFS, COUNTIFS theo các dạng: Số, ngày, Text
13:28
9. Kỹ năng kiểm tra kết quả báo cáo
06:39
10. Kỹ thuật tối ưu báo cáo tổng hợp
03:56
14

Chương 13: Kỹ năng lập báo cáo chi tiết trên Excel

File tài liệu chương 13
1. Đặc điểm cấu trúc báo cáo chi tiết
03:49
2. Cách xây dựng cấu trúc báo cáo dựa theo yêu cầu
05:37
3. Kỹ thuật lập báo cáo bằng phương pháp Lọc-copy-Paste
04:09
4. Phương pháp lập báo cáo sử dụng hàm logic IF, AND, OR
10:33
5. Phương pháp lập báo cáo sử dụng Advanced Filter
11:09
6. Tự động hóa báo cáo chi tiết với VBA và Advanced Filter
07:03
15

Chương 14: Kỹ năng in báo cáo

1. Yêu cầu về trình bày, in hoặc trích xuất báo cáo ra file PDF
02:32
2. Các kỹ thuật thiết lập liên quan tới in, trình bày trang in
08:45
3. Kỹ thuật in vừa đúng 1 trang A3 hoặc A4, A5
04:45
4. Kỹ thuật tạo header, footer cho trang in
04:45
16

Chương 15: Sử dụng Pivot Table trong báo cáo

1. Pivot Table là gì? Cách tạo pivot table
04:29
2. Phân tích cấu trúc Pivot Table so với cấu trúc báo cáo thường gặp
04:04
3. Mối quan hệ giữa các trường dữ liệu trong bảng Pivot
08:05
4. Cách cập nhật kết quả của Pivot Table
03:39
5. Những chú ý về dữ liệu nguồn cho Pivot Table
07:29
6. Cách trình bày, định dạng bảng Pivot
10:47
7. Cách tùy biến kết quả trong báo cáo Pivot
05:05
8. Cách nhóm kết quả trong báo cáo Pivot
04:07
17

Chương 16: Cách tạo biểu đồ trong Excel

1. Các loại biểu đồ trong Excel và cách vẽ biểu đồ nhanh
04:29
2. Kỹ thuật thiết lập dữ liệu để vẽ biểu đồ
04:34
3. Các thành phần trong biểu đồ
04:18
4. Kỹ thuật trình bày, định dạng biểu đồ
06:18
18

Chương 17: Bài tập thực hành

1. Bài tập thực hành ứng dụng Excel trong công việc
2. Đáp án bài tập thực hành
3. Bài tập thực hành Excel theo chuyên đề
4. Bộ đề kiểm tra đánh giá trình độ Excel
19

Chương 18: Hướng dẫn chi tiết giải bài tập thực hành trong khóa học

Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 01
17:54
Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 02
13:46
Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 03
07:28
Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 04
16:19
Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 05
08:47
Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 06
11:37
20

Chương 19: Trắc nghiệm kiến thức Excel theo chủ đề

Kiến thức về sử dụng Hàm, Công thức
Kiến thức về nhận biết và phân biệt 'Kiểu dữ liệu' trong Excel
Các kỹ thuật, thao tác thường dùng trong Excel (Áp dụng từ phiên bản Microsoft Office 2010 trở lên)

Phản hồi về khóa học

Nguyên Thị Minh Triều
00:10 07/10/2020
tốt, mong sẽ thêm nhiều bài tập nâng cao hơn nữa, trong phần cuối để là 50 bài nhưng mới chỉ có 16, mong nhanh chống cập nhật nhiều hơn nữa. Cần cập nhật nhiều hơn các dạng thực hành văn phòng thiết yếu khi đi làm
Nguyễn Tiến Trung
16:09 25/09/2020
Rất dễ hiểu và quan trọng là các thầy rất nhiệt tình và hỗ trợ nhanh chóng. Khóa học cũng rất tiện dụng cho người đi làm, có thể học mọi lúc mọi nơi. Nói chung là cảm ơn Gitiho đã đưa ra 1 deal khá là hời
Lê Thị Dung
10:09 25/09/2020
Mình đã đăng kí rất nhiều khóa học của Gitiho, khóa học Excel có nhiều kiến thức từ cơ bản tới chuyên sâu, thầy dạy rất dễ hiểu. Sau khóa học mình đã tự tin hơn nhiều về trình độ Excel của mình. Cảm ơn đội ngũ Gitiho đã hỗ trợ mình trong suốt quá trình học online.
Trần Tuấn Anh
22:09 12/09/2020
Khóa học đề cập tới những vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cơ sở rất quan trọng. Nhờ có những điểm cơ bản này mà việc thao tác trong công việc văn phòng, tổng hợp dữ liệu trở nên nhanh chóng, hiệu suất công việc cao hơn. Phát âm tiếng Anh của giảng viên khá chuẩn.
Nguyễn Thị Mến
09:06 04/06/2020
Mình đang làm Excel co ban-bài tập 07_Nhan su, Nhờ bạn hướng dẫn giúp mình download hàm datedif để tính số tuổi của các nhân viên do máy mình không có, thanks bạn.
Hoàng Minh Hiếu
21:05 28/05/2020
Hóa ra báo cáo hiệu quả Marketing cũng không quá phức tạp, quan trọng là thành thạo excel để biết cách lấy đúng dữ liệu, tổng hợp và bóc tách được nó, là làm báo cáo được ngay. Phải cảm ơn Gitiho và thầy Quân đã giúp mình phát triển được tư duy tổ chức dữ liệu tốt như ngày hôm nay.
Phạm Hồng Anh
17:05 28/05/2020
Mình đã tiến bộ sau từng video bài giảng Từ một đứa không biết gì về Excel, không biết sắp xếp số liệu như thế nào và giờ mình đã tự xây dựng được báo cáo đo lường cực chi tiết cho công việc của mình. Đầu tiên tưởng học online khô khan, khó hiểu, nhưng học được 5 video của khóa học xong bị cuốn theo luôn.
Hà Linh
17:05 28/05/2020
Điểm mình thích nhất ở khóa học Excel của GITIHO đó chính là sự hỗ trợ nhiệt tình từ giảng viên. Bất kì vấn đề gì về bài giảng, thậm chí là công việc, mình đều nhận được sự tư vấn cực có tâm từ giảng viên chỉ trong thời gian ngắn. Thêm nữa, mỗi video bài giảng về lí thuyết đều có ví dụ minh họa, từ đó giúp mình dễ hiểu bài hơn và thao tác theo giảng viên cũng dễ dàng hơn.

Thảo luận mới nhất khoá học

Nguyễn Phúc Hưng 28 Nov 2020

cho em hỏi hàm dạng text chuyển đổi chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong trường hợp nếu muốn chuyển đổi danh sách họ và tên học sinh mình phải viết hàm nhiều lần hay sao ạ


Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Nov 2020

Chào bạn đúng rồi bạn viết 1 lần và kéo công thức xuống nhé.

Nguyễn Phúc Hưng 28 Nov 2020

cho em hỏi làm thế nào để thay đổi kí tự dạng text viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ cho cả cột mà không phải nhập công thức nhiều lần ạ, e chưa làm đc 

Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Nov 2020
Chào bạn bạn phải nhập công thức sang ô bên cạnh để tính toán chuyền sang chữ hoa đầu câu nhé, rồi copy > pates value sang ô bạn muốn hiện thị thì được nhé.
Lê Thị Yến 28 Nov 2020

em muốn chuyển các 10,1,45,26:8088:86
10,1,45,26
10,1,45,26
 VỀ dạng số thì làm như thế nào ạ


Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Nov 2020

Chào bạn bạn phải dùng hàm để bỏ dấu bạn gõ thừa đi nhé, bạn tham khảo hàm sau


Lê Thị Yến 28 Nov 2020

Hàm nào hả anh. Hàm Trim() Rồi đưa về số mà vẫn bão lỗi giá trị thì làm ntn a

Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Nov 2020

chào bạn là hàm như sau:=VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,":",","),",","")) với A1 là 10,1,45,26:8088:86

bạn tìm hàm SUBSTITUTE nhé.

Nguyễn Đức Hữu 27 Nov 2020

Làm thế nào để dùng hàm Vlookup để lọc ra dữ liệu mình cần nếu trong ô tìm kiếm có nhiều giá trị trong đó có giá trị mình cần tìm kiếm .Giả sử ô tìm kiếm chứa giá trị (110,114,116,118,12345) Mình muốn dùng hàm vlookup để lọc giá trị 116 thì làm thế nào?

Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2020

Chào bạn bạn phải tách ô ra trước rồi tìm kiếm nhé.

Nguyễn Đức Hữu 27 Nov 2020

Không có cách nào nữa sao? Mình có thể dùng regex của excel được không?

Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Nov 2020

Chào bạn bạn bắt buộc phải tách ra thì hàm vlookup mới có thể tìm kiếm được không thì bạn phải sử dụng vba mới có thể tìm được 

HUỲNH THANH MẪN 27 Nov 2020
hướng dẫn cách đặt dấu chấm phân cách các con số. đã làm theo hướng dẫn nhưng không được. 
Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Nov 2020

Chào bạn bạn phải vào trong control panel để chỉnh sửa phần này nhé hoặc phần này:

https://gitiho.com/blog/huong-dan-tha...

Ngô Thị Kim Ngân 27 Nov 2020
không hiểu tài liệu về để làm gì, ko có câu hỏi hướng dẫn gì hết
Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2020

Chào bạn bạn đang vướng chỗ nào vậy??

Ngô Thị Kim Ngân 27 Nov 2020

tài liệu ko có câu hỏi gì hết nên e ko biết làm chỗ nào

Gitiho 27 Nov 2020

Đây là tài liệu kèm theo các video, nên bạn xem từng video rồi thực hành theo. Bạn nên xem video bài giảng trước, sau đó mới thực hành trên file tài liệu.

Thường ở những chương đầu chủ yếu là khái niệm nên chưa có những bài tập cụ thể. Từ chương 4 trở đi bài tập sẽ cụ thể hơn.

Nguyễn Thị Châm 27 Nov 2020
      
Ngày: 01/06/2019
STTSố BillThời gianTên khách hàngSố điện thoạiSố TKSố tiềnLoại tiềnLoại giao dịch
1102019060100108:54Khách hàng 100036.xxx.xxxx43103000VNDGửi tiền
2102019060100216:11Khách hàng 101099.xxx.xxxx49595000VNDGửi tiền
3102019060100308:24Khách hàng 102091.xxx.xxxx14334000VNDChuyển khoản
4102019060100413:38Khách hàng 103094.xxx.xxxx42489000VNDRút tiền
5102019060100515:35Khách hàng 104036.xxx.xxxx1070000VNDChuyển khoản
6102019060100609:13Khách hàng 105039.xxx.xxxx22805000VNDChuyển khoản
7102019060100713:56Khách hàng 106091.xxx.xxxx46885000VNDRút tiền
8102019060100811:48Khách hàng 107090.xxx.xxxx48263000VNDGửi tiền
9102019060100909:46Khách hàng 108090.xxx.xxxx80724000VNDChuyển khoản
10102019060101011:35Khách hàng 109091.xxx.xxxx69446000VNDRút tiền
11102019060101113:06Khách hàng 110099.xxx.xxxx23375000VNDGửi tiền
12102019060101209:33Khách hàng 111090.xxx.xxxx27775000VNDRút tiền
13102019060101317:38Khách hàng 112090.xxx.xxxx75077000VNDRút tiền
14102019060101416:53Khách hàng 113090.xxx.xxxx69919000VNDChuyển khoản
   Tổng cộng  614860000  
Thủ quỹGiám sátNgười lập
(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)
Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2020

Chào bạn bạn bạn đang vướng chỗ  nào vậy ?

Bùi Vương 27 Nov 2020

Dear Thầy ! File excell khó mở, mỗi lần mở phải chờ 5 - 10 phút mới mở được. Nguyên nhân có thể file nặng nhiều dữ liệu hoặc file bị lỗi gì đó. Nhờ Thầy chỉ cách khắc phục giúp. Thanks

Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2020

chào bạn bạn đọc bài sau nhé:

https://gitiho.com/blog/huong-dan-cac...

Nguyễn Thị Hà Ngân 27 Nov 2020

thầy oi em nhập đáp ấn nhưng máy báo lỗi nàyhttps://imgur.com/5ulrmNW

Nguyễn Thị Hà Ngân 27 Nov 2020
Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2020

Chào bạn bạn xem lại dấu phân cách công thức nhé xem là dấu  , hay ;

Hoàng Văn Lâm 27 Nov 2020

Mình muốn học excel

Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2020

Chào bạn bạn rê chuột phải đến góc trái màn hình phần màu xanh tím than và chọn bài học nhé.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giảng viên
G-LEARNING
Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING

Là Đơn vị trực thuộc Nền tảng xuất bản khóa học trực tuyến Gitiho.com

Sứ mệnh của G-LEARNING: Giúp người Việt nâng cao năng suất làm việc bằng các chương trình đào tạo ứng dụng tin học văn phòng.

Giá trị cốt lõi sản phẩm mà G-LEARNING theo đuổi:

- Thực tế, có tính ứng dụng cao, không chỉ giúp học viên phát triển tư duy ứng dụng mà còn chia sẻ tới học viên kinh nghiệm áp dụng thực tế trong hơn 5 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đã tào tạo tại: Vietinbank, Vpbank, FPTsoftware, VNPT, Mobifone...

- Không ngừng đổi mới chất lượng giảng dạy để đạt được giá trị cao nhất.

- Luôn hướng tới sự suất xắc, không ngừng cải tiến và cập nhật mới khóa học để tiến tới những tiêu chuẩn cao nhất.

- Tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm và cung cấp giá trị vượt mong đợi.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 37%

499,000đ

799,000đ
Lợi ích:
 • Ứng dụng thành thạo 150 hàm Excel, Pivot Table, kỹ thuật lọc, định dạng dữ liệu, vẽ biểu đồ chuyên nghiệp để xử lý dữ liệu và lên báo cáo siêu tốc
 • Có ngay trợ lý Excel để hỏi khi cần
Tặng ngay:
 • Khoá học EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng trị giá 199,000đ
 • Khoá học Ebook Tuyệt đỉnh Excel - Khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng Excel mà đại học không dạy bạn trị giá 99,000đ
 • FREE SHIP toàn quốc mã kích hoạt
 • HOÀN LẠI TIỀN nếu bạn thấy không hiệu quả trong 365 ngày
 • GIẢM 60% khi bạn đăng ký thêm bất kỳ khoá học nào tại GITIHO
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Top tập đoàn có nhân sự lựa chọn Gitiho.com

Truyền thông nói về chúng tôi

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội