Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Có kiến thức Excel cơ bản
Có môi trường học tập hiệu quả

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Những thủ thuật nhanh gọn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tới 200%
Làm việc hiệu quả hơn với Excel, nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc

Nội dung khóa học

Hướng dẫn sử dụng giao diện học tập
01:57
1

Chương : Cách sử dụng các công cụ trong Excel

01. Sao chép định dạng nhanh với Format Painter
01:32
02. Định dạng nhanh bằng Cell Styles
02:12
03. Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần/ giảm dần với công cụ Sort
02:42
04. Thay đổi thiết lập chế độ tính toán với Calculation Options
02:07
05. Đặt tên nhanh cho bảng tính theo tên tiêu đề cột
03:01
06. Hiển thị công thức bên trong ô với chức năng Show Formulas
01:25
07. Cách tạo ghi chú trong ô bằng New Note
01:49
08. Cố định dòng - cột trên bảng tính bằng chức năng Freeze Panes
02:23
09. Dự đoán kết quả mục tiêu bằng công cụ Goal Seek
03:50
10. Fill - Phần 1: Đánh số thứ tự nhanh với chức năng Fill - Series
01:30
11. Fill - Phần 2: Nối nhiều ô thành 1 ô bằng chức năng Fill - Justify
01:45
12. Fill - Phần 3: Tách họ - tên đệm - tên ra khỏi họ tên bằng công cụ Flash Fill
02:29
13. Data Validation - Phần 1: Tạo ghi chú trong ô bằng Data Validation
02:02
14. Data Validation - Phần 2: Tạo danh sách chọn trong 1 ô không chứa các giá trị trùng lặp
02:09
15. Data Validation - Phần 3: Thiết lập chỉ nhập dữ liệu ngày tháng trong ô
03:11
16. Conditional Formatting - Phần 1: Tự động tô màu ngày thứ 7 chủ nhật
05:40
17. Conditional Formatting - Phần 2: Tự động tìm giá trị lớn nhất - nhỏ nhất
02:59
18. Conditional Formatting - Phần 3: Tự động tìm top 10 giá trị lớn nhất - nhỏ nhất
02:56
19. Conditional Formatting - Phần 4: Thiết lập thêm biểu tượng (icon) trong bảng báo cáo
05:11
20. Conditional Formatting - Phần 5: Tự động phân biệt ô chứa công thức
02:37
21. Conditional Formatting - Phần 6: Tự động tô màu giá trị thỏa mãn theo điều kiện
04:05
22. Conditional Formatting - Phần 7: Tự động phân biệt ô chứa dữ liệu kiểu số
02:16
23. Conditional Formatting - Phần 8: Tự động ẩn các kết quả lỗi của công thức
02:17
2

Chương : Các kỹ thuật định dạng, xử lý dữ liệu

01. Tự động thêm ký hiệu tiền tệ khi nhập số tiền trong 1 ô
04:14
02. Cách viết biểu thức hóa học - toán học trong Excel
02:45
03. Căn giữa cho 1 vùng ô nhưng không sử dụng Merge cells
01:37
04. Hiển thị ngày tháng năm đầy đủ theo 2 cách khác nhau
05:16
05. Phát hiện và loại bỏ các dữ liệu trùng lặp
03:18
06. Ba cách loại bỏ dữ liệu trùng lặp trong bảng tính
04:20
07. Hai cách ẩn dữ liệu trong ô khi làm việc trên Excel
01:33
08. Hai phương pháp giúp loại bỏ dấu cách trong đoạn văn bản
04:09
09. Hai cách loại bỏ dấu nháy đơn trước các ký tự số
02:33
10. Hai cách loại bỏ dòng trống xen kẽ trong bảng dữ liệu
03:20
11. Chuyển dữ liệu từ dạng Text về dạng Số, Ngày
07:10
12. Cách thiết lập nhập ngày trước tháng sau trong Excel
03:30
13. Phím tắt nhập ngày giờ nhanh trong Excel
01:09
14. Kỹ thuật làm đầy các ô trống trong bảng dữ liệu
03:39
15. Thêm dòng trống xen kẽ vào bảng tính
02:17
16. Kỹ thuật tô màu xen kẽ các dòng trong bảng
02:04
17. Hai cách ẩn giá trị số 0 khỏi bảng tính
02:34
18. Kỹ thuật sao chép và xoay chiều bảng dữ liệu
02:44
19. Kỹ thuật sao chép và dán nội dung bỏ qua ô trống
01:34
3

Chương: Các thủ thuật liên quan tới hàm, công thức

01. Cách tắt - mở chức năng gợi ý khi viết hàm, công thức
01:55
02. Phím tắt hiển thị toàn bộ cú pháp của hàm
01:15
03. Kiểm tra dữ liệu số trước khi tính toán trong Excel
04:29
04. Đặt tên và sử dụng tên trong công thức
05:13
05. Dùng hàm tạo bảng tính có dữ liệu ngẫu nhiên
06:11
06. Hàm chuyển đổi từ Số thường sang Số la mã và ngược lại
01:27
07. Kỹ thuật thêm số 0 vào trước số điện thoại
03:50
08. Kỹ thuật tránh lỗi NA khi dùng hàm VLOOKUP
02:41
09. Hai cách tính tổng bỏ qua các giá trị lỗi
03:53
4

Chương : Hàm, công thức tính toán theo thời gian

01. Các hàm tính toán theo tháng trong Excel
07:21
02. Tìm ngày cuối tháng trong Excel bằng 3 cách khác nhau
03:08
03. Dùng hàm xác định thứ trong tuần theo 4 cách khác nhau
06:25
04. Hai cách tính tuổi trong Excel bằng hàm, công thức
03:50
05. Tính ngày hết hạn hợp đồng với hàm DATE kết hợp hàm VLOOKUP
05:41
06. Tự động cảnh báo hợp đồng đã hết hạn bằng công thức trong Conditional Formatting
02:42
07. Viết công thức tạo lịch tháng trong Excel
09:12
08. Tìm thứ trong tuần theo bảng lịch
03:09
09. Tính số năm công tác theo nguyên tắc tròn tháng bằng hàm DATEDIF
03:47
10. Xác định nhân viên có đi muộn không dựa vào giờ chấm công
05:28
11. Tính toán ngày tháng với hàm DAY-MONTH-YEAR-DATE
05:14
5

Chương : Các hàm và công thức nâng cao

01. Tính tổng lũy tiến bằng hàm SUM
02:22
02. Tính tổng lũy tiến theo nhiều điều kiện với hàm SUMIFS
05:49
03. Cách dùng hàm COUNTIFS để thống kê theo tên trong cột Họ tên
03:22
04. Dùng hàm VLOOKUP tìm kiếm từ phải qua trái bằng cách kết hợp hàm CHOOSE
03:22
05. Đặt tên vùng và sử dụng tên trong công thức VLOOKUP
03:00
06. Dùng hàm INDEX để xoay chiều bảng dữ liệu (từ chiều dọc sang chiều ngang và ngược lại)
04:14
07. Cách viết hàm tìm dòng cuối có chứa dữ liệu trong bảng tính
05:19
08. Sử dụng công thức để tách riêng Họ, Tên đệm, Tên ra khỏi Họ tên
07:21
09. Cách viết hàm tách riêng tỉnh - thành phố - quận - huyện ra khỏi địa chỉ ban đầu
05:00
110. Hàm đếm số lần xuất hiện của 1 đoạn ký tự trong đoạn văn bản gốc
03:57
11. Cách viết công thức làm tròn xuống 2 bậc (làm tròn tới 0.5 và làm tròn tới 0)
05:58
12. Cách viết hàm tách từng chữ trong 1 đoạn văn bản ra các ô riêng lẻ
05:56
13. Điền giá trị vào nhiều ô cùng lúc bằng công thức mảng
06:31
6

Chương: Những thiết lập chế độ làm việc trên Excel

01. Cách chèn hình ảnh làm hình nền trên màn hình làm việc của Excel
01:38
02. Cách thay đổi theme - background trong màn hình làm việc của excel
01:12
03. Cách tạo hình nền chìm (logo chìm) cho trang in
02:44
04. Thiết lập in luôn vừa đúng trong 1 trang A4
03:28
05. Tìm hiểu cơ chế tự động gộp nhóm dữ liệu ngày tháng trong AutoFilter
02:46
06. Thiết lập Ẩn/ Hiện thanh Sheet Tabs
01:14
07. Thiết lập Ẩn/ Hiện thanh cuộn ngang - thanh cuộn dọc trên màn hình Excel
01:28
08. Thiết lập Ẩn/ hiện Thanh công thức - Phần tiêu đề - Đường kẻ lưới trong Excel
01:34
09. Thiết lập viết tắt và bỏ viết tắt trong Excel
02:54
7

Chương : Các đối tượng trong Excel: Hình khối, Biểu đồ

01. Vẽ biểu đồ trong ô bằng chức năng Sparklines.
01:54
02. Vẽ biểu đồ trong ô bằng hàm REPT - Phần 1: Sử dụng font chữ thường
03:28
03. Vẽ biểu đồ trong ô bằng hàm REPT - Phần 2: sử dụng font chữ Webdings
02:24
04. Vẽ biểu đồ trong ô bằng hàm REPT - Phần 3: biểu đồ tiến độ thực hiện so với kế hoạch
02:11
05. Tạo biểu đồ động bằng Pivot Table và Slicer
08:37
06. Tạo biểu đồ tự động thay đổi theo nội dung được chọn
05:53
07. Cách thêm các nội dung vào biểu đồ
03:02
08. Cố định các đối tượng hình khối - hình ảnh - biểu đồ
02:44
09. Gán nội dung văn bản trong 1 ô vào hình khối
02:08
8

Chương : Một số thủ thuật hữu ích khác

01. Khóa bảo vệ nội dung trong Sheet bằng mật khẩu
03:20
02. Tạo mục lục di chuyển nhanh tới các Sheet
04:56
03. Kỹ thuật thao tác trên nhiều Sheet cùng lúc
02:40
04. Hai cách di chuyển nhanh trong file Excel
03:07
05. Ba cách tạo liên kết trong Excel
05:42
06. Tổng hợp các cách đánh số thứ tự trong Excel
04:18
07. Cách sử dụng hàm đọc số tiền ra chữ tiếng việt
02:25
08. Kỹ thuật bỏ dấu tiếng việt bằng công cụ Unikey
02:16
09. Tự động hóa thao tác trích lọc dữ liệu bằng Advanced Filter kết hợp VBA
05:23

Phản hồi về khóa học

Đặng Thị Phương
22:10 31/10/2020
Thầy dạy dễ hiểu, nhiệt tình trả lời các câu hỏi được đưa ra. nhưng nhiều video dù tiêu đề khác nhau nhưng cách làm lại giống nhau, nhiều video ngắn chưa kịp hiểu đã hết phải xem đi xem lại nhiều lần.
Tran Tuan Loc
15:09 29/09/2020
Rất hữu dụng cho dân văn phòng và dân xử lý dữ liệu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đặng Chí Công
19:06 08/06/2020
Khoá học hay và hữu ích, bổ sung thêm được những kiến thức mình chưa từng được học trước đây. Tuy giá thành khá học có cao hơn một số trang nhưng nội dung bài giảng rất có đầu tư và kỹ càng, chất lượng bài giảng mình so sánh khi học trên udemy cũng khá tương tự (dù udemy đôi khi sales cũng có giá thấp được chút nhưng bù lại ở đây mình học bằng tiếng Việt), phù hợp cho các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn trong quá trình làm việc hằng ngày. Đặc biệt là trường luôn tiếp nhận đóng góp của học viên để nâng cấp trải nghiệm học tốt hơn nên mình đánh giá đây là trải nghiệm mình thích nhất.

Thảo luận mới nhất khoá học

Vũ Thị Giang 26 Nov 2020

A7 mình làm ko ra đúng mà trả kq #value là sao vậy ạ?


Tuấn Ba [Chuyên gia] 26 Nov 2020

Chào bạn bạn có thể cho mình xem hình ảnh bạn viết hàm được không?

Vũ Thị Giang 24 Nov 2020

m làm đúng như công thức mà toàn bị sai thôi, ko hiểu tại sao


Tuấn Ba [Chuyên gia] 24 Nov 2020

Chào bạn bạn làm theo hướng dẫn tại sheets kết quả nhé:

công thức

AND($A7>=$B$2,$A7<=$B$3,$B7=$B$4)

Trần Hữu Trang 20 Nov 2020

Thầy ơi cho e có ý kiến xíu nha. em thấy có bài tập tải về sheet Kqua có ghi cách hướng dẫn làm, có bài thì k có, cụ thể là bài thiết lập chỉ nhập dữ liệu ngày tháng trong ô. nên em đề nghị mỗi bài đều ghi cách hướng dẫn làm dc k a?

em cám ơn

Tuấn Ba [Chuyên gia] 20 Nov 2020

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến gitiho sẽ xem xét và tổng hợp để bài giảng ngày một hiệu quả hơn.

Trần Hữu Trang 20 Nov 2020

dạ cám ơn thầy

Phạm Thúy 19 Nov 2020

Thầy cho em hỏi : em tải tài liệu về không thực hành được?


Tuấn Ba [Chuyên gia] 19 Nov 2020

Chào bạn bạn đang vướng ở chỗ nào trong phần thực hành

Phạm Thúy 19 Nov 2020

E tải file về thực hành nhưng không thực hiện được thao tác nào cả.thanh công cụ ko sáng.

Tuấn Ba [Chuyên gia] 20 Nov 2020

Chào bạn bạn đang sử dụng phiên bản office nào?

Trần Hữu Trang 19 Nov 2020

thầy cho em hỏi trong thẻ Home của em k có phần Fill thì làm sao để hiển thị ra vậy a?


Tuấn Ba [Chuyên gia] 19 Nov 2020

chào bạn bạn đang sử dụng office nào ? bạn có thể chụp ảnh lên không? office dưới 2013 không có công cụ flash fill nhé.

Nguyễn Thị Hoàng Minh 19 Nov 2020

Thầy ơi, sao phần cố định dòng- cột bằng chức năng Freez Pane này k có file luyện tập ạ?

Tuấn Ba [Chuyên gia] 19 Nov 2020

Chào bạn bạn có thể để một file bất kỳ để luyện tập nhé.

Diễm Trinh  19 Nov 2020

Conditional
formatting > New Rules

Nhập
công thức: =ISFORMULA(B3) vào phần nào trong bảng New Rules vậy thầy


Tuấn Ba [Chuyên gia] 19 Nov 2020

Chào bạn bạn xem từ 00:33 trở đi nhé.

Hoàng Thị Thanh Tú 18 Nov 2020

Thầy ơi. Tại sao đang nghe lại không có tiếng


Tuấn Ba [Chuyên gia] 19 Nov 2020

Chào bạn bạn thử F5 lại và thử lại nhé.

Phan Thị Mỹ Loan 17 Nov 2020

chào bạn, nếu mình muốn đổi màu cho ngày Sat, Sun (mình chuyển ngày qua Tiếng anh và đã cài công thức)thì làm sao vậy bạn?

Tuấn Ba [Chuyên gia] 17 Nov 2020

Chào bạn bạn xem chương 4 bài 3 nhé.

Phạm Thị Xoan 12 Nov 2020

sao mình bấm chuôt phải để tìm new note ko thấy nhỉ


Tuấn Ba [Chuyên gia] 12 Nov 2020

Chào bạn bạn có thể bấm shift+f2 để ghi note nhé.

Phạm Thị Xoan 17 Nov 2020

cám ơn chuyên gia nhé

Tuấn Ba [Chuyên gia] 17 Nov 2020

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giảng viên
Đội ngũ Gitiho
Đội ngũ chuyên gia

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC SỰ LÀM GIÁO DỤC TẠI GITIHO

Với đội ngũ giảng viên hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tin học văn phòng, tràn đầy đam mê, tâm huyết, sở hữu trình độ chuyên môn cao, đúc kết rất nhiều những kinh nghiệm thực tế, Gitiho sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích, thiết thực và chất lượng nhất. Đồng thời, chúng tôi không chỉ là giảng viên, mà còn là người đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về chuyên môn.

Gitiho luôn tin tưởng vào đội ngũ giảng viên và tự hào về kết quả giảng dạy mà các thầy cô mang lại. Đó chính là những "sản phẩm vàng" được minh chứng bởi cộng đồng hơn 200.000 học viên đã hoàn thành khóa học, phát triển sự nghiệp như mong muốn tại khắp các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 0%

199,000đ

199,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Top tập đoàn có nhân sự lựa chọn Gitiho.com

Truyền thông nói về chúng tôi

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội