Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Học sinh, sinh viên đang theo học Kế toán, Tài chính
Kế toán viên, Chuyên viên tài chính chuyên nghiệp
Chủ doanh nghiệp muốn theo dõi tình hình kế toán, tài chính thực hiện trên công cụ Excel
Các nhà đầu tư, muốn thực hiện các công việc Phân tích tài chính
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Được hệ thống hóa Kiến thức Excel bài bản
Hướng dẫn sử dụng thành thạo các chức năng liên quan đến làm việc dữ liệu trên Excel
Hướng dẫn các Hàm hay sử dụng trên Excel cho Tài chính, Kế toán
Ứng dụng tính toán các chỉ số PV, FV, IRR
Ứng dụng Phân tích BCTC, xây dựng Báo cáo Quản trị Tài chính trên Excel

Nội dung khóa học

1

Hệ thống hóa các Kiến thức Excel cơ bản

2 bài học thử
2

Data Validation, Conditional Formatting, Bảo vệ Sheet trong Excel

3

Hàm trong Excel quan trọng cho Tài chính - Kế toán - Phân tích

1 bài học thử
4

Sử dụng Pivot Table

5

Các vẽ và tùy chỉnh Biểu đồ cho Lập báo cáo

6

Ứng dụng Excel cho một số Công việc Tài chính - Kế toán - Phân tích

1 bài học thử

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam 24 Jun 2022

Cho e hỏi sao hơn 1 năm rồi mà em vẫn chưa thấy tài liệu đi kèm ạ 


Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 24 Jun 2022

Gitiho bảo bộ phận giảng viên nhé

Trịnh Toàn Khanh
Trịnh Toàn Khanh 14 Jun 2022

Hàm countif và countifs


Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 14 Jun 2022

Chào bạn bạn đang hỏi về ứng dụng hàm này hay sao?

Nguyễn Thị Minh Thư
Nguyễn Thị Minh Thư 15 May 2022

tại sao tôi không vào được phần ứng dụng excel cho 1 số công việc tài chính kế toán

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 16 May 2022

Chào bạn bạn đang nói đến chương 6 đúng không? Bạn kích lại giúp gitiho nhé.

Bùi Việt Hà
Bùi Việt Hà 30 May 2022

Minh cung ko vao dc chuong 6

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2022-07-04T07:18:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":5780047,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1468,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1637917341.jpg","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":39.31,"bizUser":""}],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","updated_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30T02:30:37.000000Z","updated_at":"2021-07-30T02:31:39.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 30 May 2022

Chào bạn bạn ấn f5 và thử lại nhé

Đinh Thị Ngọc Hân
Đinh Thị Ngọc Hân 17 May 2021

tại sao tôi không vào được phần ứng dụng excel cho 1 số công việc tài chính kế toán

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 03 Jun 2021

Chào bạn, phần này đang hoàn thiện bạn nhé 

Nguyễn Thị Minh Thư
Nguyễn Thị Minh Thư 15 May 2022

cho hỏi tại sao tôi không vào được phần ứng dụng excel cho 1 số công việc tài chính kế toán

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2022-07-04T07:18:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":5780047,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1468,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1637917341.jpg","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":39.31,"bizUser":""}],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","updated_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30T02:30:37.000000Z","updated_at":"2021-07-30T02:31:39.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 16 May 2022

Chào Minh thư bạn kích vào lại video giúp gitiho nhé,.

Đặng Tuấn
Đặng Tuấn 10 May 2022

Trong nội dung này, Tôi không thấy  Thầy giáo giảng về Bài tập 2 "Bài tập 2: tạo danh sách chọn (drop-down list) tự động co dãn bỏ qua ô trống" ạ

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 12 May 2022

Chào bạn có co giãn thôi bạn nhé, với csdl chuẩn thì sẽ không có dòng trống ở những ô buộc có dữ liệu bạn nhé.

Đặng Tuấn
Đặng Tuấn 10 May 2022

Thầy giáo cho góp ý 1 chút. Với Excel này rất cần có bài tập thực hành thì mới có thể ghi nhớ lâu được. Chứ học không như này dễ quên lắm, lúc vào việc vẫn phải Google

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 12 May 2022
Chào bạn phần này gitiho sẽ báo bộ phận giảng viên để thêm nhé, cảm ơn bạn đã góp ý.
Lê Thị Xuân
Lê Thị Xuân 18 Mar 2022
mình đang ko hiểu dùng pivot làm gì. mình có thể dùng sumifs vs vùng dữ liệu data luôn đc đúng ko
Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 18 Mar 2022

Dùng pivot có thể làm các báo cáo nhanh hơn (với những báo cáo đơn giản), rồi dùng pivot để tạo slicer giúp lọc các báo cáo nhanh hơn, từ pivot tạo thành các biểu đồ và phân tích dữ liệu tốt hơn.

Tùy nhu cầu công việc có thể linh hoạt giữa pivot với dùng hàm để làm báo cáo bạn nhé.

Đặng Tuấn
Đặng Tuấn 10 May 2022

Dùng Pivot có thể thay đổi kiểu bảng chỉ = vài click chuột, kéo thả. Tiện hơn nhiều chứ

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2022-07-04T07:18:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":5780047,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1468,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1637917341.jpg","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":39.31,"bizUser":""}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 12 May 2022

Chào Đặng Tuấn tiện thì có tiện nhưng để tuỳ biến thì không bằng những thứ khác được

Đặng Phượng
Đặng Phượng 03 May 2022
Thưa thầy. Thầy có tài liệu file excel của chương 6 không ạ?
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 05 May 2022

Chào bạn phần này gitiho sẽ báo bộ phận giảng viên để cập nhật nhé.

Trần Thảo My
Trần Thảo My 22 May 2021

Video bài 11 và bài 12 chương 3 bị trùng rồi ạ. Bài 11 nội dung về hàm Vlookup nâng cao, còn bài 12 tên là hàm hlookup nhưng lại chiếu về vlookup. Mong được sửa sớm ạ!

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 24 May 2021

Cảm ơn bạn đã góp ý.

Hệ thống xin ghi nhận và có điều chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Trà Huỳnh
Trà Huỳnh 16 Sep 2021

video bài 12 chương 3 vẫn chưa update lại ạ

{"id":212443,"crm_contact_id":366315,"name":"Ho\u00e0ng Xu\u00e2n Mai","email":"xuanmai@tmcom.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-04-02 11:09:23","confirmation_code":"505d21aaaad187238841aee4935e9e0f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-03-31T07:30:04.000000Z","updated_at":"2022-05-09T10:12:15.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0333400291","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":36534,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/teenager.png","business_employers":[]}
Hoàng Xuân Mai 26 Apr 2022

Video 35.12 Hàm HLookup nhưng bên trong vẫn là Vlookup. Mình thấy 1 năm trước đã có người phản hồi rồi mà hệ thống vẫn chưa cập nhật cho học viên 

Hoàng Xuân Mai
Hoàng Xuân Mai 14 Apr 2022

E nghĩ ở chương 2 cũng cần có file tài liệu có chứa các bảng như  trong video để thực hành luôn ạ

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 21 Apr 2022
Chào chị Hoàng Xuân Mai, 

Cảm ơn ý kiến đóng góp của chị ạ

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

G-LEARNING
Giảng viên
G-LEARNING
Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng
Khóa học: 48    |    Học viên: 188,260
4.7 (400 đánh giá)

Sứ mệnh của G-LEARNING: Giúp người Việt nâng cao năng suất làm việc bằng các chương trình đào tạo ứng dụng tin học văn phòng.

Giá trị cốt lõi sản phẩm mà G-LEARNING theo đuổi:

- Thực tế, có tính ứng dụng cao, không chỉ giúp học viên phát triển tư duy ứng dụng mà còn chia sẻ tới học viên kinh nghiệm áp dụng thực tế trong hơn 5 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đã tào tạo tại: Vietinbank, Vpbank, FPTsoftware, VNPT, Mobifone...

- Không ngừng đổi mới chất lượng giảng dạy để đạt được giá trị cao nhất.

- Luôn hướng tới sự xuất sắc, không ngừng cải tiến và cập nhật mới khóa học để tiến tới những tiêu chuẩn cao nhất.

- Tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm và cung cấp giá trị vượt mong đợi.

Các chương trình đào tạo:

- Microsoft Office,

- Business Intelligence,

- Design...

Thành tựu:

- Đối tác đào tạo nội bộ của: Vietinbank, VNPT, FPTSoft ware, VPbank ...

- Hơn 100.000 học viên online trên toàn quốc.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 44%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

499,000đ

899,000đ
Tặng ngay:
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội