Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Những người muốn tạo add-in trên Excel
Những người muốn tạo Tab quản lý công việc
Những muốn muốn nâng cao trình độ Excel, trở thành chuyên gia
Những người muốn xây dựng hệ thống quản lý trong Doanh nghiệp bằng Excel

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Các kiến thức về Ribbon Excel
Các công cụ để tạo Thẻ lệnh trên Ribbon
Tư duy xây dựng công cụ quản lý bằng Excel
Xây dựng hoàn thiện một Thẻ lệnh quản lý của riêng bạn

Nội dung khóa học

0

Bắt đầu Khóa học

1

Phần A: Các kiến thức về tạo thẻ lệnh trong Ribbon

2

Phần B: Dự án thực tế - Tạo Thẻ lệnh Quản lý nhân sự

3

Phần C: Mở rộng - Thêm các kiến thức hữu ích cho công việc

4

Phần D: Thực chiến

Phản hồi về khóa học

Huỳnh Cao Cường
14:02 19/02/2021
Mình đã thiết kế được ribbon riêng cho file làm việc, mong sớm có lớp về VSTO (visual studio for Office bẳng ngôn ngữ VB.net). Việc thiết kế ribbon riêng cho phép mình làm công việc nhẹ nhàng và thuận tiện hơn nhiều so với việc dùng các ribbon mặc định của Office.

Thảo luận mới nhất khoá học

Huỳnh Cao Cường 25 Feb 2021

Mình đã tạo xong cái tool chạy trên Office 365 máy nào cũng ok sao chạy trên máy Office 2013 nó báo lỗi này: system error &h80004005 (-214767259) là sao vậy thầy

Tuấn Ba [Chuyên gia] 26 Feb 2021

Chắc phải xem code ạ

Huỳnh Cao Cường 27 Feb 2021

          Trong cai chuong trinh tao ribbon mình gõ cái code này  <tab id="Tab_free" label="Tính năng free" insertBeforeMso="TabHome" getVisible="chuong_trinh_kiem_tra">

còn trong vba mình gõ cai hàm chuong_trinh_kiem_tra là:

Sub GetVisible(control As IRibbonControl, ByRef returnedVal)

        Select Case control.ID

            Case "Tab_cong_cu":    returnedVal = False

            Case "Toan_6":    returnedVal = False

            Case "Toan_7":    returnedVal = False

            Case "Toan_8":    returnedVal = False

            Case "Toan_9":    returnedVal = False

        End Select

End Sub

De minh khoa cac Tab lại ạ

Tuấn Ba [Chuyên gia] 01 Mar 2021

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không?

Huỳnh Cao Cường 24 Feb 2021

Thầy ơi có hàm nào bên VBA để mình khóa ribbon đã làm ko thầy

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Feb 2021

Chào bạn bạn có cần điều kiện để khoá không? còn bạn không để chức năng trong đó thì sẽ không cần khoá, hay nói cách đơn giản là bạn không bắt sự kiện on... thì ribon sẽ bị khoá chức năng đó.

Huỳnh Cao Cường 25 Feb 2021

Mình có điều kiện ví dụ cho dòng lệnh inputbox để nhập vào 1 câu nếu câu đó ko đúng mình quy định thì khóa ribbon.Thầy cho mình xin câu lệnh cụ thể được không vậy.

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Feb 2021

chào bạn bạn phải gắn ra 1 sheets rồi if điều kiện đó nếu đúng thì dẫn nút bấm hay sự kiện cho ribon không thì có thể chuyển nút sang trạng thái không có gì.

Huỳnh Cao Cường 25 Feb 2021

Mình muốn xin ví dụ 1 đoạn code để 1 ribbon ví dụ tên là ribbon1 chuyển sang trạng thái không có gì đó thầy.

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Feb 2021

Chào bạn đây là một dạng bạn nhé:

Sub FCC(control As IRibbonControl)
    If TH.Range("D1").Value = "X" Then
        MsgBoxUni CHUYENMA("Vui lofng ddawng nhaajp vowsi quyeenf nhaajp vaf moji quyefn")
    ElseIf TH.Range("D1").Value = "N" Then
         BCC.Activate
    Else
         BCC.Activate
    End If
     anview Range("a4:z4")
    Application.StatusBar = CHUYENMA("Bajn ddang lafm vieejc owr barng chaasm coong")
End Sub
Huỳnh Cao Cường 25 Feb 2021

sao cả 2 deu activate vậy thầy

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Feb 2021

chào bạn với D1 = "X" mình đưa ra thoong báo, còn các quyền khác mình vẫn cho vào.

Huỳnh Cao Cường 25 Feb 2021

BCC la ten ribbon hay ten id cua ribbon hay ten tag cua ribbon vay thay

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Feb 2021

BCC là tên một sheets bạn

Huỳnh Cao Cường 25 Feb 2021

Ví dụ mình có 1 ribbon id là ribbon1 tag là ribbon_tag. Nếu Ô A1.value = "F" thì actice ribbon1 còn không thì ẩn ribbon1 mình dùng code như thế nào vậy thầy

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Feb 2021

Chào bạn chỉ có thể để ribon đó và khong làm gì thôi bạn nhé.

Huỳnh Cao Cường 25 Feb 2021

sao khi mình gán địa chỉ là ổ C thì nó báo lỗi còn ổ D thì nó tạo binh thuong vay thay, co cach nao gán vô ổ C duoc ko thây

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Feb 2021

Chào bạn bạn thử check file trước nhé xem có file trong ổ c không?

Option Explicit
Sub CheckFileExists()
Dim strFileName As String
Dim strFileExists As String
    strFileName = "C:\text"
    strFileExists = Dir(strFileName)
   If strFileExists = "" Then
        MsgBox "The selected file doesn't exist"
    Else
        MsgBox "The selected file exists"
    End If
End Sub

Huỳnh Cao Cường 25 Feb 2021

chương trình này nó tạo file mới mà thầy

mà mình xin đoạn code đọc dữ liệu file txt để dán vô ô A1 luôn duoc không thầy

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Feb 2021
Public Const UTF_8_ENCODING = "UTF-8"
Sub readFileExample1()
    Dim fileName As String
    Dim content As String
    fileName = "C:\TuanBa\NewTextDocument.txt"
    content = readFile(fileName, UTF_8_ENCODING)
    Cells(1, "A").Value = content
End Sub
Function readFile(fileName As String, charSet As String) As String
    Dim objStream As Object
    Set objStream = CreateObject("ADODB.Stream")
     
    objStream.charSet = charSet
    objStream.Open
     
    objStream.LoadFromFile (fileName)
    readFile = objStream.ReadText()
     
    Set objStream = Nothing
End Function

Huỳnh Cao Cường 25 Feb 2021

Cam on thầy

Tuấn Ba [Chuyên gia] 26 Feb 2021

Cảm ơn bạn, chúc bạn học tốt

Huỳnh Cao Cường 27 Feb 2021

mình muốn làm tính năng đó là nếu ô A1 = T thì ẩn Tab id ="Toan_9" thì mình làm như thế nào vậy thầy

Huỳnh Cao Cường 04 Feb 2021

thẩy ơi cho mình hỏi sao có cái ribbon nó bung ra hết có cái nó bị thu lại là sao vậy thầy

Tuấn Ba [Chuyên gia] 04 Feb 2021
Chào bạn do ko đủ hiển thị ạ, ở đây phần hiện thị trong group quá lớn ạ, nên dẫn đến không đủ ô để hiển thị bạn mang sang màn hình lớn hơn thì excel sẽ hiện thị hết lên ạ, còn màn hình nhỏ sẽ bị thu lại, bạn có thể thu nhỏ màn hình excel lại sẽ nhìn thấy điều tương tự ở tab mặc định của excel
Huỳnh Cao Cường 05 Feb 2021
Mình đã chỉnh lại được, thầy cho hỏi mình thêm mình muốn chọn mặc định cái nào thu gọn giống cái menu công cụ thêm bớt, cái nào không như công cụ định dạng được ko thầy
Tuấn Ba [Chuyên gia] 05 Feb 2021

Chào bạn phần này excel tự động bạn nhé nên không điều chỉnh được.

Huỳnh Cao Cường 06 Feb 2021

Thầy cho mình hỏi sau khi mình dẫ làm xong 1 file đầy đủ các tool mình cần, giờ mình muốn add toàn bộ các tool này vô 1 file khác mặc nhiên mở của excel mình cần làm gì ạ. Giống tạo một cái tool add vô trong excel đó ạ

Tuấn Ba [Chuyên gia] 07 Feb 2021

Chào bạn phần này có thể mình sẽ bổ xung sau bạn nhé, phần này là xây dựng add ins cho excel giống Kutools bạn đang sử dụng

Huỳnh Cao Cường 29 Jan 2021

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2...">

<ribbon startFromScratch="false">

<tabs>

<tab id="customTab" label="Menu mới" keytip = "Z">

<group id="Trang1" label="Trang 1">


                     <splitButton id="splitButton" size="large" >

                        <button id="button" imageMso="HappyFace" label="Split Button" keytip = "o"/>

                        <menu id="menu">

                            <button id="button1" label="Button 1" />

                            <button id="button2" label="Button 2" />

                        </menu>

                    </splitButton>

                    <button id="customButton" label="Custom Button" 

imageMso="HappyFace" size="large" onAction="Callback" />

</group>

    

<group id="Trang2" label="Trang 2">

<button id="cmdbu1" label="Nút 1" 

imageMso="HappyFace" size="large" onAction="Callback" />

</group>

    

<group id="Trang3" label="Trang 3">

<button id="cmdbu2" label="Nút 1" 

imageMso="HappyFace" 

screentip ="Nút mới" supertip ="HCC"


size="large" onAction="Callback" />

</group>

</tab>

</tabs>

</ribbon>

</customUI>


minh de keytip la chữ Z mà sao nó tự gán chữ Y2 vô cái menu, còn mấy cái nút bên trong tự thành Y1,Y2,Y3, Y4 hết thầy ơi.
Tuấn Ba [Chuyên gia] 30 Jan 2021

Chào bạn một vài phím tắt không sử dụng được bạn thử đổi sang các phím tắt khác xem tài liệu bạn có thể đọc thêm tại đây:

https://docs.microsoft.com/en-us/open...

Trần Vũ Giang 24 Jan 2021

2 bài cuối sao k có nội dung gì vậy thầy?

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Jan 2021

Chào bạn phần này mình sẽ bổ xung sau nhé.

Tuấn Ba [Chuyên gia] 25 Jan 2021

Đi tới web có dạng như sau:

Sub Gitiho(control As IRibbonControl)

    On Error GoTo THOAT

ThisWorkbook.FollowHyperlink Address:=" https://gitiho.com/categories/tat-ca-kh", NewWindow:=True

THOAT: Exit Sub

End Sub

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giảng viên
G-LEARNING
Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng
Khóa học: 26    |    Học viên: 87,034
4.9 (117 đánh giá)

Sứ mệnh của G-LEARNING: Giúp người Việt nâng cao năng suất làm việc bằng các chương trình đào tạo ứng dụng tin học văn phòng.

Giá trị cốt lõi sản phẩm mà G-LEARNING theo đuổi:

- Thực tế, có tính ứng dụng cao, không chỉ giúp học viên phát triển tư duy ứng dụng mà còn chia sẻ tới học viên kinh nghiệm áp dụng thực tế trong hơn 5 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đã tào tạo tại: Vietinbank, Vpbank, FPTsoftware, VNPT, Mobifone...

- Không ngừng đổi mới chất lượng giảng dạy để đạt được giá trị cao nhất.

- Luôn hướng tới sự suất xắc, không ngừng cải tiến và cập nhật mới khóa học để tiến tới những tiêu chuẩn cao nhất.

- Tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm và cung cấp giá trị vượt mong đợi.

Các chương trình đào tạo:

- Microsoft Office,

- Business Intelligence,

- Design...

Thành tựu:

- Đối tác đào tạo nội bộ của: Vietinbank, VNPT, FPTSoft ware, VPbank ...

- Hơn 100.000 học viên online trên toàn quốc.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 42%

Đăng nhập ngay để sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

399,000đ

699,000đ
Tặng ngay:
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Top tập đoàn có nhân sự lựa chọn Gitiho.com

Truyền thông nói về chúng tôi

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội