Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Sử dụng được cơ bản công cụ Figma
Tự thiết kế được cho mình các sản phẩm với các ý tưởng sẵn có

Khoá học này sẽ có:

Video

7h 56m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

11 Chương . 55 bài giảng . 7h 56m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mở đầu khoá học

4 bài giảng • 21 phút

Mô tả khoá học

Khóa học thiết kế giao diện bằng Figma dành cho những bạn có đam mê với ngành nghề UI/UX design hoặc những bạn muốn có công cụ đơn giản để tạo ra các bản CV. Khóa học tập trung vào những kỹ năng căn bản nhất, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quát giúp học viên có thể tạo ra sản phẩm cụ thể, nhanh chóng sau khóa học:

  • Nền tảng các công cụ cơ bản nhất, cách dùng và ứng dụng thực tế của nó.
  • Ứng dụng các plugin cần thiết để tăng hiệu quả cho công việc thiết kế
  • Hiểu và tạo được các thành phần trong Design System.

Giảng viên:

G-Multimedia
  • 4.8 điểm đánh giá

  • 93 đánh giá

  • 13,193 học viên

  • 11 khóa học

Học viên cũng mua

Trọn bộ quay dựng video cho người mới bắt đầu
95 bài giảng
4.7
12,732
599,000 đ
899,000 đ
Trọn bộ quay dựng video cho người mới bắt đầu
Nhiếp ảnh trên điện thoại và máy ảnh cho người mới bắt đầu
87 bài giảng
5
5,499
499,000 đ
699,000 đ
Nhiếp ảnh trên điện thoại và máy ảnh cho người mới bắt đầu
Học dựng video trên Premiere Pro từ cơ bản đến nâng cao
60 bài giảng
5
285
499,000 đ
999,000 đ
Học dựng video trên Premiere Pro từ cơ bản đến nâng cao

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

24 thảo luận

Nguyễn Minh Phúc

Nguyễn Minh Phúc

Trong khoá học không thấy các phần tài liệu của khoá học như hướng dẫn

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Anh/Chị cho Gitiho hỏi là phần tài liệu nào Anh/Chị thấy không giống như hướng dẫn nào thế ạ?

VH Online

VH Online

Không thấy tài liệu tải về trong khóa học này

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho ghi nhận thông tin từ Anh/Chị và báo với bộ phận liên quan để kiểm tra và xử lý ạ

Duong Mac Tung

Duong Mac Tung

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho ghi nhận thông tin của Anh/Chị ạ. Gitiho sẽ báo với bộ phận liên quan và update sớm ạ

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2024-05-29T05:51:30.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":92,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho vừa cập nhật tình hình là khóa này giảng viên xóa tài khoản Drive và đã mất hết tài liệu và không cập nhật lại được. Nếu Anh/Chị đã mua khóa học (Không áp dụng với khóa học 0đ) này thì Gitiho sẽ hỗ trợ chuyển sang khóa học Figma khác ạ

{"id":404922,"crm_contact_id":689248,"name":"Duong Mac Tung","email":"20010103@st.phenikaa-uni.edu.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"f14f03130a25589450d6bcc1572a92ad","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-01-10T12:34:47.000000Z","updated_at":"2024-01-22T02:13:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104944049352904459548","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_405\/duong-tung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/404922-duong-mac-tung","vip_account":null,"roles":[]}

Duong Mac Tung

vậy chuyển giúp mình với ạ

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2024-05-29T05:51:30.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":92,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho vừa tiến hành kiểm tra thì khóa học này Anh/Chị được tặng (mua với giá 0đ) nên không được chuyển sang khóa học khác ạ

Tran Thi Hanh

Tran Thi Hanh

Bị mất link bài học rồi ạ, anh chị cho em xin lại ạ

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho nhận thông tin từ Anh/Chị và sẽ báo với bộ phận liên quan ạ. Gitiho sẽ sớm sửa chữa lỗi ạ

Gitiho xin chân thành xin lỗi vì sự cố này ạ!

Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn

Thiếu bài 25.27.28.29?

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho ghi nhận đóng góp của Anh/Chị và sẽ liên hệ với giảng viên để kiểm tra ạ.

399,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/