Lộ trình trở thành Lập trình viên Web Full-Stack (Web Development 2023)

Lộ trình hoàn chỉnh giúp bạn trở thành Lập trình viên Web Full-Stack với khoảng 60+ giờ video bài học, tương đương các chương trình học từ 6-8 tháng tại các trung tâm truyền thống. Chương trình phù hợp cho những người bắt đầu từ con số 0 hoặc mới bắt đầu nhưng chưa có lộ trình bài bản. Toàn bộ chương trình được dẫn dắt bởi Chuyên gia Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa - GV khoa CNTT trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, chuyên gia về Lập trình Web, AI, Data Science với các ngôn ngữ lập trình như Python, JavaScript, PHP, C#, Java, cùng với các thư viện để thực hiện công việc như Flask, Django, React, Nodejs ...
Thông tin lộ trình

7 khóa học

57 Giờ học

137 đã follow

Chương trình học

1

Nền tảng cho Lập trình viên Website

3 Khóa học

13 Giờ học

2

Lập trình Web Front-End

2 Khóa học

19 Giờ học

3

Lập trình Web Back-End

2 Khóa học

26 Giờ học

Nhận certificate hoàn thành lộ trình từ gitiho

Một certificate hoàn thành lộ trình học tập sẽ được cấp sau khi bạn hoàn thành lộ trình học tập.

© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông