Trực quan, Phân tích dữ liệu với Excel

Các khóa học cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để thiết lập bảng tính chuyên nghiệp. Kết thúc khóa học, học viên có đủ kiến thức, kỹ năng để thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu với Excel.
Thông tin lộ trình

4 khóa học

24 Giờ học

93 đã follow

Chương trình học

1

Trực quan, Phân tích dữ liệu với Excel

Các khóa học cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để thiết lập bảng tính chuyên nghiệp. Kết thúc khóa học, học viên có đủ kiến thức, kỹ năng để thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu với Excel.

4 Khóa học

24 Giờ học

Nhận certificate hoàn thành lộ trình từ gitiho

Một certificate hoàn thành lộ trình học tập sẽ được cấp sau khi bạn hoàn thành lộ trình học tập.

© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông