Long Tuấn - Bit Man

Long Tuấn - Bit Man

Giảng viên - Entrepreneur

1

Khóa học

0

Học viên

0

Đánh giá

Giới thiệu

Doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực Công nghệ, Tuyển dụng và Tài chính: 

+ Founder & CEO CD Group., JSC 

+ Chủ tịch HĐQT HappyWorks Technology.,JSC 

+ Chuyên gia cố vấn Startup trong các giai đoạn gọi vốn 

+ Hơn 6 năm kinh nghiệm trong đầu tư Bitcoin và nghiên cứu thị trường Crypto

Khoá học đã xuất bản

1 Khoá học đã được xuất bản bởi Long Tuấn - Bit Man
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông