Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu rõ bản chất Bitcoin là gì
Hiểu rõ giá trị Bitcoin đến từ đâu
Biết được lịch sử phát triển của Bitcoin
Hiểu được sự kiện Bitcoin chia tách ảnh hưởng tới giá của Bitcoin như thế nào
Biết được tiềm năng tăng trưởng của Bitcoin trong tương lai
Biết được những kiến thức cơ bản trước khi đầu tư Bitcoin cho người mới

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 36m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

7 Chương . 20 bài giảng . 1h 36m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu về khoá học

1 bài giảng • 3 phút

Mô tả khoá học

Cuộc cách mạng công nghệp lần thứ IV với rất nhiều sự đổi mới khác thường và Bitcoin là một trong số đó. Bitcoin đã khiến cả thế giới phải chú ý bởi sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua. 

Bitcoin đã thay đổi cuộc sống của rất rất nhiều người trên thế giới, giúp cho những người bình thường trở thành triệu phú.

Vậy Bitcoin là gì và điều gì khiến Bitcoin có giá trị như vậy. Tương lai Bitcoin sẽ như thế nào. Hãy cùng nghiên cứu dưới góc nhìn phân tích của Doanh nhân, Nhà đầu tư có hơn 6 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto nói chung và đầu tư Bitcoin nói riêng: Long Tuấn - Bit Man.

Bài 1 - Bitcoin là gì

Bài 2 - Giá trị của Bitcoin đến từ đâu

Bài 3 - Đào Bitcoin như thế nào

Bài 4 - Sự công nhận Bitcoin của các tổ chức

Bài 5 - Sự công nhận Bitcoin của các Quốc gia

Bài 6 - Bitcoin và Pizza

Bài 7 - Bitcoin giai đoạn 2010 - 2022

Bài 8 - Bitcoin Vàng và Chứng khoán

Bài 9 - Bitcoin Halving

Bài 10 - Những chu kỳ Bitcoin Halving trong lịch sử

Bài 11 - Chu kỳ Bitcoin Halving lần tiếp theo

Bài 12 - Dự báo của CathieWood

Bài 13 - Dự báo của CEO BitMex

Bài 14 - Dự báo của Quỹ đầu tư Fidelidy

Bài 15 - Những triệu phú Bitcoin

Bài 16 - Bao nhiêu tiền thì đầu tư được Bitcoin

Bài 17 - Ví lưu trữ Bitcoin

Bài 18 - Theo dõi thông tin Bitcoin và thị trường Crypto

Bài 19 - Lời nhắn nhủ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Khoá học không nặng lý thuyết mà dựa trên góc nhìn và kinh nghiệm của giảng viên, chính vì vậy chỉ được xem là thông tin tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đánh giá của học viên

5/5

1 Đánh giá và nhận xét

  • 100 %

  • 0 %

  • 0 %

  • 0 %

  • 0 %

Ngo Hoang Duy

Ngo Hoang Duy

05:28 03/10/2023

thầy chia sẻ hay với 1 góp ý là vì là đây là cung cấp kiến thức nên thấy khá đầy đủ ở mức lý thuyết là nhiều nếu được sẽ học thêm về chuyên sâu sẽ tốt hơn.

Giảng viên:

Long Tuấn - Bit Man Giảng viên

Entrepreneur

Long Tuấn - Bit Man
  • 5 điểm đánh giá

  • 1 đánh giá

  • 0 học viên

  • 1 khóa học

Doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực Công nghệ, Tuyển dụng và Tài chính: 

+ Founder & CEO CD Group., JSC 

+ Chủ tịch HĐQT HappyWorks Technology.,JSC 

+ Chuyên gia cố vấn Startup trong các giai đoạn gọi vốn 

+ Hơn 6 năm kinh nghiệm trong đầu tư Bitcoin và nghiên cứu thị trường Crypto

Học viên cũng mua

FSAG01 - Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập
26 bài giảng
4.56
1,707
599,000 đ
999,000 đ
FSAG01 - Phân tích Báo cáo tài chính toàn tập
Tài chính cơ bản dành cho nhà quản lý
15 bài giảng
4.71
251
499,000 đ
799,000 đ
Tài chính cơ bản dành cho nhà quản lý

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

4 thảo luận

Vũ Hồng Thu

Vũ Hồng Thu

Thầy ơi, cho em hỏi Onecoin thì có giống Bitcoin ko ạ?

Long Tuấn - Bit Man

Long Tuấn - Bit Man [Giảng viên]

Bitcoin là duy nhất và không có bất kỳ loại tài sản nào giống tài sản nào. Bitcoin là Bitcoin bạn nhé!

{"id":327650,"crm_contact_id":316862,"name":"V\u0169 H\u1ed3ng Thu","email":"vuhongthu2021@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-05-08 17:56:02","confirmation_code":"a7ba5b0166c1b3be893bfc137af5c161","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-05-08T10:53:43.000000Z","updated_at":"2024-02-24T07:05:26.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Ng\u00f5 13 Khu\u1ea5t Duy Ti\u1ebfn","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0963027676","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_328\/vu-thu.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/327650-vu-hong-thu","vip_account":null,"roles":[]}

Vũ Hồng Thu

vậy onecoin thì có phải loại tiền số ko thầy?
{"id":285561,"crm_contact_id":509783,"name":"Long Tu\u1ea5n - Bit Man","email":"anhtuan.daz@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"e3e8f4dcac80c119fe79f820d7fc9937","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-02-09T06:37:22.000000Z","updated_at":"2024-07-15T00:22:46.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1675964634.jpeg","gender":0,"birthday":"1993-10-04 00:00:00","position":"Entrepreneur","achievement":null,"full_name":"\u0110\u1ed7 Anh Tu\u1ea5n","address":"Vinhome Smart City, T\u00e2y M\u1ed7, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);\"><i>Doanh nh\u00e2n ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c C\u00f4ng ngh\u1ec7, Tuy\u1ec3n d\u1ee5ng v\u00e0 T\u00e0i ch\u00ednh:&nbsp;<\/i><\/span><\/p><p><span style=\"background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);\"><i>+ Founder &amp; CEO CD Group., JSC&nbsp;<\/i><\/span><\/p><p><span style=\"background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);\"><i>+ Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u0110QT HappyWorks Technology.,JSC&nbsp;<\/i><\/span><\/p><p><span style=\"background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);\"><i>+ Chuy\u00ean gia c\u1ed1 v\u1ea5n Startup trong c\u00e1c giai \u0111o\u1ea1n g\u1ecdi v\u1ed1n&nbsp;<\/i><\/span><\/p><p><span style=\"background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);\"><i>+ H\u01a1n 6 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong \u0111\u1ea7u t\u01b0 Bitcoin v\u00e0 nghi\u00ean c\u1ee9u th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Crypto<\/i><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/anhtuanda0","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0968315786","become_teacher":0,"primary_wallet":642364,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":762,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"\u0110\u1ed7 Anh Tu\u1ea5n","contract_number":"10.06.01\/2023\/H\u0110HT-GITIHO-SP","contract_date":"2023-01-05T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"\u0110\u1ed7 Anh Tu\u1ea5n","contract_address":"Vinhome Smart City, T\u00e2y M\u1ed7, Nam T\u1eeb Li\u00eam, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033138330016","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n K\u1ef9 Th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Techcombank) - Chi nh\u00e1nh H\u1ed9i S\u1edf","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1675964634.jpeg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/285561-long-tuan-bit-man","vip_account":null,"roles":[{"id":7,"biz_business_id":0,"name":"User","display_name":"User","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":285561,"role_id":7,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":285561,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":9,"biz_business_id":0,"name":"Student","display_name":"Student","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":285561,"role_id":9,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Long Tuấn - Bit Man [Giảng viên]

Hiện tại ai cũng có thể tạo ra cho riêng mình 1 loại tiền số trong khoảng thời gian từ 1 - 2 phút. Do vậy, có rất nhiều loại tiền số sinh ra chỉ để lừa đảo và không có giá trị. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi đầu tư. Trong khuôn khổ bài học mình chỉ đề cập tới Bitcoin.

499,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/