Trần Khánh
Trần Khánh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 63 lượt xem

phần tính total cost sao mình tính ngược lại tức là đi từ bảng product và

Cho mình hỏi phần tính total cost, sao mình tính ngược lại, tức là đi từ bảng product và related tới bảng sale thì không được?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 63 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Khánh 08:08 - Aug 18, 2021

Bởi vì relationship là giữa Sale-Product mà Many-To-One (nghĩa là trong bảng sale có nhiều giao dịch, productkey lặp lại liên tục, thì cần lookup tới 1 bảng mà mỗi productkey chỉ hiện 1 lần, thì mới đúng được).

Nếu bạn làm ngược lại, thì 1 productkey ở bảng product khi lookup tới bảng sale, nó sẽ thấy có rất nhiều dòng có productkey đó (1 mã hàng bán nhiều lần nhiều giao dịch nên trong bảng hiển thị nhiều dòng) và không xác định được đâu là sale của mã hàng đó, nên ko được.

Như vậy ở đây Relate phải dùng đúng theo chiều của Relationship (hiển thị ở chiều mũi tên)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội