Phạm Thị Ánh Ly
Phạm Thị Ánh Ly
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 220 lượt xem

xem giúp mình bài tập này mình sai ở đâu khi mình lọc thì kết quả cập

Ad xem giúp mình, bài tập này mình sai ở đâu, khi mình lọc thì kết quả cập nhật ở cột C khác với kết quả cập nhật lúc bỏ lọc (tại cột C, mình có giữ công thức tại ô C2 để filldown, cột A2, B2 thì nó ko có công thức, chỉ là dữ liệu fill xuống)Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 220 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Ánh Ly 14:09 - Sep 27, 2021

Chào bạn bạn đang muốn lọc dữ liệu sang sheets khác đúng không?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Ánh Ly 14:09 - Sep 27, 2021
không, mình filldown cập nhật dữ liệu tại cột C, ở trạng thái lọc thì dữ liệu copy ở ô đầu tiên của lọc, còn ở trạng thái không lọc thì nó nhảy được công thức lấy từ ô C2
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Ánh Ly 15:09 - Sep 27, 2021

Chào bạn bạn cần copy rồi dán dạng value nhé

Option Explicit
Sub Copydulieu()
    'vungcopy
    Range("A1:D10").Copy
    'diachi o dau tien dan du lieu
    Sheet1.Range("A24").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Ánh Ly 15:09 - Sep 27, 2021

Đây là đoạn sub của mình nhé, tại C2=CONCATENATE(G2,"-",H2), A2 và B2 thì là dữ liệu thường không chứa công thức.

+ (1) Khi mình chạy sub này không ở trạng thái lọc thì công thức tại C2 được fill đúng xuống các dòng phía dưới. 

+ (2)Khi mình chạy sub này ở trạng thái lọc thì không fill được công thức C2 xuống các ô mà nó copy dữ liệu ở ô đầu tiên của dữ liệu lọc xuống ô phía dưới

=> Làm thế nào để sub đúng được như (1) cả ở trạng thái lọc

Sub NoiMaViTri()

'B1: gan bien

Dim DongCuoi As Long

DongCuoi = Sheet1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row

'B2: fill cong thuc hoac du lieu tu A2,B2,C2 den dong cuoi

Range("A2:C" & DongCuoi).FillDown

'B3: Bo cong thuc tu C3 xuong dong cuoi

    Range("A3:C" & DongCuoi).Select

    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy

    Selection.PasteSpecial paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _

        :=False, Transpose:=False

'B4: Bo dau hien thi copy

    Application.CutCopyMode = False

End SubVỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Ánh Ly 17:09 - Sep 27, 2021

Chào bạn, bạn có thể đẩy file lên giúp gitiho không nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Ánh Ly 17:09 - Sep 27, 2021

Mình gửi nhé

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Ánh Ly 17:09 - Sep 27, 2021
Làm thế nào để mình đính kèm file lên được nhỉ, mình không thấy nút/ chức năng đính kèm file
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Ánh Ly 08:09 - Sep 28, 2021

Chào bạn bạn gửi lên google drive rồi cho gitiiho xin link công khai nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Ánh Ly 13:09 - Sep 28, 2021
Phạm Thị Ánh Ly 10:09 - Sep 29, 2021

Như bạn có mô tả: khi chạy sub ở trạng thái bình thường thì đúng, còn trạng thái lọc thì không đúng.

=> cách giải quyết là thêm 1 đoạn code để luôn luôn đưa về trạng thái không lọc trước khi filldown.

Cách đơn giản là bạn record đoạn code liên quan tới thao tác bỏ lọc (Clear trong phần filter) hoặc bỏ luôn filter => đưa đoạn code này vào trước dòng lệnh filldown.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội