Trần Lan
Trần Lan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 183 lượt xem

ý nghĩa của "C" là gì ạ tại sao là cột "C" ạ

Thầy ơi, ý nghĩa của "C" là gì ạ, tại sao là cột "C" ạ


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 183 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Lan 15:12 - Dec 10, 2021

Chào bạn ở dây C nghĩa là cột C và tại sao là cột C do mình thấy cột C là cột có nhiều dữ liệu nhất chiều từ trên xuống dưới.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội