Giang Hưng
Giang Hưng
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 517 lượt xem

Vậy ng thức làm cột cuối như thế nào ạ? Mình làm như bên dưới mà

Vậy công thức làm cột cuối như thế nào ạ? Mình làm như bên dưới mà k đúng

Dim cotcuoi As Long

cotcuoi = Sheets("BT_DinhDang").Range(Columns.Count & "2").End(xlUp).Column

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 517 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Giang Hưng 17:07 - Jul 14, 2021

Chào bạn bạn đọc bài sau nhé

https://gitiho.com/blog/vba-8211-huon...

Vỗ tay vỗ tay
Giang Hưng 20:07 - Jul 14, 2021

Mình có đoạn mã bên dưới:

' DinhDang_Accent1

Range("A2:D2").Style = "Accent1"

Mình muốn thay cột D thành cột cuối.

Theo mình hiểu là cần 2 bước:

1. Tìm giá trị cột cuối.

lastcol trả về giá trị là 1 con số. Ví dụ: cột cuối cùng là cột E thì Lastcol trả về giá trị "5". Câu hỏi là làm sao để chuyển số 5 thành chữ E?

2. Ghép vào công thức trên

Mình chưa biết cách lắp vào đoạn mã trên

Vỗ tay vỗ tay
Giang Hưng 22:07 - Jul 14, 2021

chào bạn, bạn làm như sau nhé

Option Explicit
Sub LastColumnInOneRow()
'Find the last used column in a Row: row 1 in this example
    Dim LastCol As Integer
    With ActiveSheet
        LastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    End With
    Range("a1:" & Cells(1, LastCol).Address).Style = "20% - Accent1"
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Giang Hưng 11:09 - Sep 24, 2021
Thầy chữa giúp mục số 5 và 10 của bài 2 được không ạ, mình không hiểu rõ yêu cầu 2 mục này lắm.
Vỗ tay vỗ tay
Giang Hưng 13:09 - Sep 24, 2021

Chào bạn phần này gitiho sẽ báo giảng viên để sản xuất video bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông