Lưu Thị Xuân
Lưu Thị Xuân
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 120 lượt xem

lệnh mở một file excel khác với đường link được input trong một ô cụ

Cho em hỏi lệnh mở một file excel khác với đường link được input trong một ô cụ thể thì câu lệnh viết như thế nào ạ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 120 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lưu Thị Xuân 11:07 - Jul 18, 2022

bạn làm như sau nhé

Sub vba_open()
   Workbooks.Open (sheet1.range("A1").value)
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội