Đỗ Tiến Dũng
Đỗ Tiến Dũng
Thảo luận 12 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 274 lượt xem

với Mình sử dụng Filldown Ví dụ như mình có Tab 20 dòng Mình lấy dòng

Ad cho hỏi với.  Mình sử dụng Filldown. Ví dụ như mình có Tab 20 dòng. Mình lấy dòng cột gốc là cột B để filldown các cột E F G H, nhưng dòng số 10 mình là hàng tổng k cần filldown dòng đó. Mà dòng 11 đến 19’lại đc filldown tiếp.  Thì có cách nào làm cho dòng 10 k nhận lệnh filldown k ad.

Thảo luận 12 câu trả lời
Lượt xem 274 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 14:08 - Aug 05, 2021

Bạn nên chia làm 2 bước:

- Bước 1: (sub filldown) cứ fill từ dòng đầu tới dòng cuối (bao gồm cả dòng 10)

- Bước 2: (sub TongCong): bước này chạy 1 sub gán công thức tính tổng vào vị trí dòng 10

=> Chạy sub filldown trước, chạy sub TongCong sau sẽ có kết quả như bạn muốn

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 14:08 - Aug 05, 2021

Vị trí sub tổng cộng này có thể thay đổi vị trí khác đi yêu cầu công việc. Vậy có code nào nhận diện và xoá các ô cùng hàng đó k b. Bạn có thể cho mình code cụ thể với. Mình mới đang học đến bài này.

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 14:08 - Aug 05, 2021

Bạn có thể mô tả rõ hơn qua hình ảnh hoặc file kèm theo được không? Như thế mình mới có thể hướng dẫn chi tiết hơn cho bạn được.

Cách upload tài liệu:

https://gitiho.com/blog/huong-dan-upl...


Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 14:08 - Aug 05, 2021

https://youtu.be/_9LeNạn xem hộ mình với


Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 15:08 - Aug 05, 2021

Bạn có thể dùng1 cột phụ có chứa ký hiệu nhận biết các dòng tổng cộng (tô màu vàng), ví dụ như dấu X chẳng hạn.

Sau đó xét 1 vòng lặp từ dòng đầu tới dòng cuối

Tại dòng nào có dấu X trên cột phụ kia thì sẽ FillRight công thức tổng cộng sang

ví dụ:

Dim i as Long
For i = 5 to DongCuoi
IF(Range("AA" & i). Value = "X" Then
  Range("Q" & i & ":U" & i).FillRight
End If

trong ví dụ trên mình coi:

cột AA là cột phụ có đánh dấu X tại các dòng tổng cộng

Dòng bắt đầu của bảng là dòng 5, thêm biến DongCuoi viết trước đó để tìm dòng cuối của bảng

Vùng fill right là từ cột Q sang cột U

Bạn có thể dựa trên code mẫu này áp dụng vào file của bạn thử xem.

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 15:08 - Aug 05, 2021

Bạn có thể hỗ trợ mình bằng video đc k 

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 15:08 - Aug 05, 2021

Mình ko có file như của bạn nên không hướng dẫn dạng video được.

Ở đây mình chỉ hướng dẫn phương pháp thôi, bạn dựa trên phương pháp này để áp dụng vào công việc của bạn.

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 16:08 - Aug 05, 2021
Đỗ Tiến Dũng 16:08 - Aug 05, 2021
Bạn làm hộ mình với. 
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 17:08 - Aug 05, 2021

bạn vui lòng đặt lại quyền truy cập file nhé  (là dạng public)

hiện mình chưa truy cập được do bị giới hạn

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 17:08 - Aug 05, 2021

Được rồi đó bạn. Bạn có thể làm video để mình dễ hiểu hơn đc k. Cảm ơn.

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Tiến Dũng 00:08 - Aug 06, 2021

https://drive.google.com/file/d/1WjVs...

Bạn có thể tham khảo code mẫu trong này nhé.

Về phương pháp gì như mình đã hướng dẫn ở trên, mình chỉ viết lại thành code thôi.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông