Trần Thị Phương Diễm
Trần Thị Phương Diễm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 93 lượt xem

Lúc làm thì chạy được nhưng sau lại ra lỗi

Lúc làm thì chạy được nhưng sau lại ra lỗi

 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 93 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Diễm 09:07 - Jul 25, 2022

Có thuộc tính nào đó đang không sử dụng được. Bạn có thể gửi cả đoạn code báo lỗi được không? vì thông báo lỗi này không chỉ ra lỗi cụ thể ở đâu nên mình chưa hỗ trợ bạn được.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội