Nguyễn Kim Phụng
Nguyễn Kim Phụng
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 241 lượt xem

Làm thế nào để thực hiện code về year count ( cách tính năm làm việc)Tôi

Làm thế nào để thực hiện code về year count ( cách tính năm làm việc).
Tôi đang gặp phải vấn này.


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 241 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Kim Phụng 08:09 - Sep 29, 2021

Ý bạn có phải là tính khoảng cách thời gian về số năm giữa 2 thời điểm?

Bạn có thể dùng hàm DATEDIF trong excel để giải quyết vấn đề này.

Hoặc trong VBA có hàm DATEDIFF cũng tương tự như hàm DATEDIF trong excel

DateDiff(Interval As String, Date1, Date2, [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek = vbSunday], [FirstWeekOfYear As VbFirstWeekOfYear = vbFirstJan1])

cú pháp hàm cũng tương tự thôi, trong đó:

Interval là khoảng cách thời gian muốn tính (nếu là số năm thì nhập "YYYY")

Date1 là thời điểm bắt đầu

Date2 là thời điểm kết thúc 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Kim Phụng 14:10 - Oct 03, 2021

Xin cảm ơn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông