Nguyễn Thị Hồng Lê
Nguyễn Thị Hồng Lê
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 159 lượt xem

Tại sao dùng hàm MONTH nhưng không ra kết quả mà hiện lỗi #VALUE! ?

Cho e hỏi tại sao khi mình đặt hàm Month nó k ra giá trị số như ví dụ trên ạ.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 159 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng Lê 17:09 - Sep 09, 2022

Bạn isnumber xem ô f3 ra là true không? =Month(value(F3))

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội