Nguyen Van Thanh
Nguyen Van Thanh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 140 lượt xem

có mấy file template mẫu về chart power BI hay dùng báo cáo thuyết trình không

Thầy có mấy file template mẫu về chart power BI hay dùng báo cáo thuyết trình không thầy, kèm raw data

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 140 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Van Thanh 09:01 - Jan 10, 2022

Hay dùng Báo cáo thuyết trình là sao bạn nhỉ, gv chưa hiểu ý của bạn. Các Báo cáo PBI ta đều có thể dùng để trình bày với người khác, trong các template ở bài 62 thì giảng viên đã đính kèm các file pbix, trong đó đã có data (bạn có thể vào Data view để nhìn trực tiếp các data đó), bạn có thể tham khảo nha

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông