Đậu Khoa
Đậu Khoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 299 lượt xem

workbooks("book2")Workbooks("book4")Không nên dùng trực tiếp như thế nàyBạn nên

workbooks("book2")
Workbooks("book4")
Không nên dùng trực tiếp như thế này.
Bạn nên đặt biến đại diện cho các workbook này, sau đó viết theo biến sẽ đỡ bị sai. Viết trực tiếp như thế không đúng.
Phải chỉ rõ book2.xlsx hay book2.xlsm? book2 này đã lưu hay chưa, hay mới khởi tạo. Nếu mới khởi tạo thì phải gán biết ngay thời điểm khởi tạo => thầy nói rõ hơn chỗ này được không? tôi cũng bị lỗi như thế này và không hiểu vì sao Code trong bài học chạy được mà code của tôi y chang lại lỗi
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 299 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đậu Khoa 01:04 - Apr 21, 2020
Mình trả lời như sau nhé:
1. Vấn đề khi viết workbooks("book2")?
Khi workbook mới được tạo ra và chưa lưu thì viết workbooks("book2") không sai.
Nhưng khi workbook đó đã lưu lại rồi thì nó sẽ gắn thêm Đuôi File (như .xlsx hoặc .xlsm). Như thế tên đầy đủ là book2.xlsx hoặc book2.xlsm, nếu chỉ viết workbooks("book2") thì lại thiếu, không xác định được đúng book2.
2. Code y chang nhưng vẫn lỗi
Có rất nhiều nguyên nhân, như tên workbook sai, hoặc workbook đang đóng, hoặc workbook không tồn tại. Nên dù code đúng như bài giảng cũng vẫn có thể lỗi. Bạn có thể:
- Xem video bài giảng, cố gắng ghi lại những thao tác chính cần làm và học thuộc.
- Tự tạo ra các file thực hành theo ý bạn và thử làm theo những gì bạn vừa học được (không phụ thuộc vào các file như trong bài giảng)
---
Vấn đề của gom dữ liệu từ nhiều workbook vào 1 workbook thì sẽ làm rõ hơn trong Chương 10, bởi trong thực tế không làm ngay như chương 8 hướng dẫn.
Chương 8 chỉ là mô tả cho bạn biết cách mà VBA gom dữ liệu từ workbook khác mà thôi.
Chương 10 sẽ làm rõ hơn phương pháp thực tế hay dùng (phát triển tiếp từ chương 8) để tạo ra câu lệnh gom dữ liệu từ nhiều workbook chính xác nhất.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội