Trần Thị Phương Dung
Trần Thị Phương Dung
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 156 lượt xem

Mình làm y hệt hướng dẫn của nhưng bị lỗi Sub MergeWBs()Workbooks("TH_Merge

Mình làm y hệt hướng dẫn của Thầy nhưng bị lỗi .

Sub MergeWBs()
Workbooks("TH_Merge WBs").Sheets("Data").Range("A2:C4").Value = _
Workbooks("Book1").Sheets("Sheet1").Range("A2:C4").Value
End Sub

Nhờ AD sửa giúp mình ạ.

Cám ơn AD.
Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 156 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Dung 16:06 - Jun 20, 2020
Mình làm y hệt hướng dẫn của Thầy nhưng bị lỗi .

Sub MergeWBs()
Workbooks("TH_Merge WBs").Sheets("Data").Range("A2:C4").Value = _
Workbooks("Book1").Sheets("Sheet1").Range("A2:C4").Value
End Sub

Nhờ AD sửa giúp mình ạ.

Cám ơn AD.
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Dung 16:06 - Jun 20, 2020
Mình làm y hệt hướng dẫn của Thầy nhưng bị lỗi Subscript out of range.

Sub MergeWBs()
Workbooks("TH_Merge WBs").Sheets("Data").Range("A2:C4").Value = _
Workbooks("Book1").Sheets("Sheet1").Range("A2:C4").Value
End Sub

Nhờ AD sửa giúp mình ạ.

Cám ơn AD.
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Dung 09:06 - Jun 22, 2020
tên workbook chưa đúng.
Bạn chú ý khi viết tên Workbook phải viết tên file và đuôi file nữa.
Workbooks("TH_Merge WBs.xlsm")
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Dung 08:06 - Jun 24, 2020
Sub MergeWBs_01()
Workbooks("TH_Merge WBs.xlsm").Sheets("Data").Range("A2:C4").Value = _
Workbooks("Book1.xls").Sheets("Sheet1").Range("A2:C4").Value
End Sub
MÌnh đã chỉnh lại thêm đuôi file nhưng vẫn báo lỗi như cũ Subscript out of range ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Dung 09:06 - Jun 29, 2020
Vì kiểm tra code thấy nội dung đúng rồi. Để code chạy thì 2 workbook đều phải đang được mở. Bạn thử xem lại xem.
Nếu được bạn gửi kèm file để mình kiểm tra xem sao (xem hướng dẫn đính kèm file bên dưới khung chat)
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Dung 21:07 - Jul 07, 2020
Bạn Trần Thị Phương DUng sửa lại đuôi file của Book1 xem có chạy được không ạ =>Workbooks("Book1.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("A2:C4").Value
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Dung 11:07 - Jul 10, 2020
Mình sửa được rồi. Cám ơn bạn nhan.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội