LÂM ĐẠO CƯỜNG
LÂM ĐẠO CƯỜNG
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 155 lượt xem

Làm sao thêm nút xóa để gộp dữ liệu hoàn toàn mới vào bảng dữ liệu

Làm sao thêm nút xóa để gộp dữ liệu hoàn toàn mới vào bảng dữ liệu
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 155 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
LÂM ĐẠO CƯỜNG 21:07 - Jul 29, 2020
chào bạn bạn có thể mô tả rõ hơn yêu cầu mong muốn dc không?
Vỗ tay vỗ tay
LÂM ĐẠO CƯỜNG 11:07 - Jul 30, 2020
Làm thế nào dùng macro để fill down ạ? Khi tự đánh thêm nhiều dòng mới vào thì chỉ cần chạy macro là dữ liệu sẽ tự ra ạ? Vì khi e kéo filldown xuống r chạy macro thì dữ liệu chỉ đến chỗ e đã kéo thôi, còn khi thêm mới vào thì sẽ ko đc nữa.
Vỗ tay vỗ tay
LÂM ĐẠO CƯỜNG 21:07 - Jul 30, 2020
Theo thí dụ trong bài dạy thì khi gộp workbook xong rồi nhưng muốn gộp workbook khác cùng định dạng thì làm sao?. Cám ơn
Vỗ tay vỗ tay
LÂM ĐẠO CƯỜNG 09:08 - Aug 01, 2020
trong chương 10 - bài 9, phần bài học về ứng dụng vòng lặp do-while để gộp file có nói tới nội dung này, cụ thể:
- Khi chọn thư mục để gộp file, chúng ta sẽ chỉ gộp các file excel thì sẽ viết dạng:
Dim TenFile As String 'Dai dien cho ten file duoc chon
TenFile = "*.xls*"
dấu * được hiểu là ký tự bất kỳ, do đó *.xls* sẽ tính cho các dạng file excel khác nhau như .xls, .xlsx, .xlsm, .xlsb đều được.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội