Nguyễn Chiến Thắng
Nguyễn Chiến Thắng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 144 lượt xem

muốn tìm hiểu một hàm mới mà chưa rõ cú pháp như thế nào thì phải

Thầy cho hỏi, muốn tìm hiểu một hàm mới mà chưa rõ cú pháp như thế nào thì phải tìm hiểu ở đâu trong PBI? Cảm ơn Thầy!

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 144 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Chiến Thắng 09:06 - Jun 19, 2021

Hi Thắng, 

Bạn có thể tìm hiểu tất cả DAX ở đây: https://docs.microsoft.com/en-us/dax/... (rất tiếc ko có nguồn tiếng việt)

Ở thư viện DAX của Microsoft đã có chia theo nhóm, ví dụ về Date&Time, Filter ... trong đó có cấu trúc và cách sử dụng luôn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông