Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Sinh viên năm 3- năm 4 cần viết khóa luận
Những bạn trẻ muốn gia nhập lĩnh vực Xuất nhập khẩu – Logistics
Những nhân viên muốn chuyển đổi công việc, theo đuổi ngành Xuất nhập khẩu – Logistics
Nhân viên Cảng vụ làm các công việc liên quan đến chạy lệnh
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Tầm nhìn tổng quan về xnk liên đới cùng logistics ( 1 phần trong chuỗi cung ứng )
Được thực hành những bài thực hành chi tiết : bill, manifest, tờ khai, CO
Quy trình, các chi phí để hình thành lên 1 lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể
Tiếp cận những chứng từ thật , Gặt hái được những kinh nghiệm quý của giảng viên với 10 năm thực tế
Tự tin phỏng vấn với những thuật ngữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu – Logistics

Nội dung khóa học

1

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

2

Tổng quan về XNK – Logistics - Các chi phí cơ bản cho 1 lô hàng

5 bài học thử
3

Incoterm 2010 Contract , invoice , packing

4

Bill - Thực hành bill

5

Bảo hiểm - Thanh toán quốc tế

6

Quy trình hàng lẻ, hàng cont, hàng air, booking, báo giá

7

Manifest

8

Vỏ cont, trucking, kích thước cont - Nâng hạ, phơi hạ

1 bài học thử
9

Mã HS code - Cách quy tắc phân loại HS code

10

CO và các lưu ý giảm thuế

11

Biểu thuế, tờ khai điện tử

12

Thực hành tờ khai điện tử Ecus 5

13

Hun trùng, kiểm dịch, ktcl, kiểm hóa, hợp quy

2 bài học thử
14

Thuật ngữ chuyên ngành xnk - logistics

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Dương Viết Hoàng
Dương Viết Hoàng 03 Sep 2021

Cho e hỏi là: cảng và hãng tàu có liên hệ gì với nhau ạ, là đối tác của nhau ạ ? Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 04 Sep 2021

hi e 

hãng tàu sẽ thuê cảng để cho tàu vào , để vỏ cont rỗng 

để hỗ trợ vận chuyển từ CY ra cầu cảng , ...

cảng chịu trách nhiệm quản lý vỏ cont , hàng hóa và sửa chữa cont ....

vậy cảng và hãng tàu là đối tác của nhau , mua bán dịch vụ cho nhau 

Dương Viết Hoàng
Dương Viết Hoàng 06 Sep 2021

Vâng, e hiểu rồi ạ, e cảm ơn thầy ạ 

{"id":173899,"crm_contact_id":191946,"name":"Nguy\u1ec5n T\u00fa T\u00e0i","email":"nguyentutai6880@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"6623b7a7442446cf3d958afe8ac48cca","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-05T11:05:51.000000Z","updated_at":"2022-08-06T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n T\u00fa T\u00e0i","address":null,"status_text":"<span style=\"font-weight: 700;\">ch\u01b0a c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi y\u00eau<\/span>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":21541,"google_id":"111454637203730528296","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/barista.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/173899-nguyen-tu-tai","business_employers":[],"vip_account":null}
Nguyễn Tú Tài 07 Aug 2022

thế cảng POL/POD với icd , gfuture , depot có mối quan hệ gì không thầy 

{"id":67317,"crm_contact_id":60705,"name":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","email":"trungvu.hpvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-08-07 09:03:25","confirmation_code":"0d657363a356f401826afca9ae7430ba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-08-07T01:57:51.000000Z","updated_at":"2022-08-12T11:50:08.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1600835991.jpg","gender":0,"birthday":"1989-04-18 00:00:00","position":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","achievement":"<p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","full_name":"V\u0169 Trung","address":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","status_text":"<p style=\"margin-top:0cm\">H\u1ecdc v\u1ea5n: C\u1eed nh\u00e2n Qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh - \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i\r\nTh\u01b0\u01a1ng H\u00e0 N\u1ed9i<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">Kinh nghi\u1ec7m\r\nl\u00e0m vi\u1ec7c:&nbsp;2011: Chuy\u00ean vi\u00ean sale export - c\u00f4ng ty PSP Vi\u1ec7t Nam ( chuy\u00ean v\u1ec1\r\nh\u00e0ng n\u00f4ng s\u1ea3n )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2013 - 2018\r\n: Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh -c\u00f4ng ty SME logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 :\r\ntr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh c\u00f4ng ty DH logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 - nay:\r\nGi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\"><span style=\"color:black\">Kinh nghi\u1ec7m gi\u1ea3ng d\u1ea1y:&nbsp;<\/span><o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">T\u1eeb 2016 -\r\nnay: Ph\u1ee5 tr\u00e1ch gi\u1ea3ng d\u1ea1y Xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1ea1i HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\"><span style=\"color: black;\">Th\u00e0nh t\u00edch \u0111\u1ea1t\r\n\u0111\u01b0\u1ee3c : gi\u00fap h\u00e0ng ngh\u00ecn h\u1ecdc vi\u00ean b\u1ea3o v\u1ec7 kh\u00f3a lu\u1eadn th\u00e0nh c\u00f4ng v\u00e0 \u0111\u00e0m ph\u00e1n c\u00f4ng vi\u1ec7c\r\nt\u1ed1t, tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 cao t\u1ea1i c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, c\u00f4ng ty n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i <\/span><span lang=\"VI\" style=\"color: black;\">\u1edf c\u1ea3 H\u00e0 N\u1ed9i\r\nv\u00e0 H\u1ea3i Ph\u00f2ng<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"VI\" style=\"color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:VI\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0986579111","become_teacher":0,"primary_wallet":9386995,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":680,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"200909\/H\u0110HTBQ\/GITIHO","contract_date":"2020-09-08T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","contract_address":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","contract_account_number":"19024980407011","contract_bank":"Techcombank H\u1ea3i Ph\u00f2ng","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1600835991.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/67317-vu-thanh-trung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":5}}]}
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 12 Aug 2022

hi e 

depot thì là bãi để cont được  ,ko phải cảng , cảng thì máy móc nâng hạ hiện đại hơn 

icd thì có hải quan giám sát , làm được thủ tục hải quan ,  là địa điểm bảo thuế , kéo hàng về đó mà ko pải nộp thuế

Jenny Nguyen
Jenny Nguyen 08 Aug 2022
Thầy cho em hỏi tại sao 1 số hãng tàu)/FWD 1 họ báo họ không thể issue SWB vậy Thầy?
Jenny Nguyen
Jenny Nguyen 10 Aug 2022
Nhờ Thầy phản hồi câu hỏi dùm em được không?
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 12 Aug 2022

hi e 

có thể do hãng tàu ko thích xuất swb

hoặc họ book slot qua 1 hãng tàu khác , hoặc họ chưa phát triển hoặc tin tưởng đổi tác bên đầu nước ngoài …

An Khanh
An Khanh 18 Feb 2022

Ở phần ký tên bên dưới, nếu ghi là "As agents for the carrier" thì đó là master B/L hay HBL ạVũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 18 Feb 2022

hi e

cả mbl và hbl đều có chữ đó nhé 

Jenny Nguyen
Jenny Nguyen 10 Aug 2022
nếu vậy ý nghĩa của dòng chữ này trên HBL và MBL là sao vậy Thầy?
Nguyễn Võ Quế Thanh
Nguyễn Võ Quế Thanh 17 Oct 2021

Thầy ơi, cho em hỏi,

Theo như bài học, thì MBL thì chỗ shipper và cnee là 2 fwd ở 2 đầu,

Còn đối với HBL thì do fwd phát hành thì chỗ shipper vẫn là shipper, chỗ cnee sao lại là ngân hàng? còn chỗ notify party lại là địa chỉ cnee?

Như hình em đính kèm thì nó thuộc dạng MBL hay HBL vậy thầy? tại này là BL do hãng tàu phát hành, chỗ shipper vẫn là địa chỉ-tên shipper, cnee là tên-địa chỉ cnee, notify party (same as cnee). Những book này là do fwd bán cho shipper chứ không shipper tự lấy book.

Mong thầy giải thích giúp em.


Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 18 Oct 2021

hi e 

tình huống này đây là mbl của hãng tàu hapag lloyd phát hành 

fwd book tàu cho shipper , nhưng có thể do fwd ko có đối tác bên đầu brazil , thì để shipper và cnee trực tiếp trên mbl luôn , để hãng tàu tự care hàng cho shipper và cnee luôn  

hoặc shipper muốn yêu cầu lấy mbl để tránh phát sinh ( tăng phí local charge ... ) cái này tùy shipper , cnee đàm phán với fwd 

Nguyễn Võ Quế Thanh
Nguyễn Võ Quế Thanh 19 Oct 2021

Dạ thầy cho em hỏi thêm, Khi có số cont - seal, GW - tare,.... chứng từ của shipper sẽ gửi SI đến fwd. Trong phần này thường ghi chú thêm SI lấy dạng House bill hay Master Bill á, là do bên shipper muốn lấy billl gì hay là có quy tắc vậy thầy?

Giống như 2 hình dưới đây ạ.

Theo em biết thì hình trên do bên em bán vs giá CFR, fwd đầu POL lấy book nên lấy Master bill hả thầy?

Còn hình này là do bán với giá FOB, cnee lấy book thông, nên lấy House bill?

**Như vậy, nếu FOB thì mình lấy House bill, và CFR thì lấy Master bill hả thầy?
{"id":67317,"crm_contact_id":60705,"name":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","email":"trungvu.hpvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-08-07 09:03:25","confirmation_code":"0d657363a356f401826afca9ae7430ba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-08-07T01:57:51.000000Z","updated_at":"2022-08-12T11:50:08.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1600835991.jpg","gender":0,"birthday":"1989-04-18 00:00:00","position":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","achievement":"<p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","full_name":"V\u0169 Trung","address":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","status_text":"<p style=\"margin-top:0cm\">H\u1ecdc v\u1ea5n: C\u1eed nh\u00e2n Qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh - \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i\r\nTh\u01b0\u01a1ng H\u00e0 N\u1ed9i<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">Kinh nghi\u1ec7m\r\nl\u00e0m vi\u1ec7c:&nbsp;2011: Chuy\u00ean vi\u00ean sale export - c\u00f4ng ty PSP Vi\u1ec7t Nam ( chuy\u00ean v\u1ec1\r\nh\u00e0ng n\u00f4ng s\u1ea3n )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2013 - 2018\r\n: Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh -c\u00f4ng ty SME logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 :\r\ntr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh c\u00f4ng ty DH logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 - nay:\r\nGi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\"><span style=\"color:black\">Kinh nghi\u1ec7m gi\u1ea3ng d\u1ea1y:&nbsp;<\/span><o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">T\u1eeb 2016 -\r\nnay: Ph\u1ee5 tr\u00e1ch gi\u1ea3ng d\u1ea1y Xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1ea1i HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\"><span style=\"color: black;\">Th\u00e0nh t\u00edch \u0111\u1ea1t\r\n\u0111\u01b0\u1ee3c : gi\u00fap h\u00e0ng ngh\u00ecn h\u1ecdc vi\u00ean b\u1ea3o v\u1ec7 kh\u00f3a lu\u1eadn th\u00e0nh c\u00f4ng v\u00e0 \u0111\u00e0m ph\u00e1n c\u00f4ng vi\u1ec7c\r\nt\u1ed1t, tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 cao t\u1ea1i c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, c\u00f4ng ty n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i <\/span><span lang=\"VI\" style=\"color: black;\">\u1edf c\u1ea3 H\u00e0 N\u1ed9i\r\nv\u00e0 H\u1ea3i Ph\u00f2ng<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"VI\" style=\"color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:VI\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0986579111","become_teacher":0,"primary_wallet":9386995,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":680,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"200909\/H\u0110HTBQ\/GITIHO","contract_date":"2020-09-08T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","contract_address":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","contract_account_number":"19024980407011","contract_bank":"Techcombank H\u1ea3i Ph\u00f2ng","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1600835991.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/67317-vu-thanh-trung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":5}}]}
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 19 Oct 2021

hi e 

-shipper  muốn lấy mbl hay hbl thì  yêu cầu với ng book để chốt  . Nhưng đôi khi theo icc thì cnee là người book tàu , thì cnee sẽ tác động dùng mbl hay hbl . dùng mbl sẽ giảm nhẹ được phí local charger chút 

-điều kiện icc nào cũng yêu cầu dùng mbl và hbl  được ( chứ ko phải FOB thì mình lấy House bill, và CFR thì lấy Master bill  ) . nếu ko có hbl ( fwd 1 ko có đối tác fwd2 ở bên kia đại dương - thì sẽ không có hbl ) , thì shipper sẽ đi thằng mbl luôn

{"id":187137,"crm_contact_id":320292,"name":"Phan V\u0169 B\u1ea3o Uy\u00ean","email":"phanvubaouyen123@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b1b093c7ed858eeeffcba828e587cd9b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-12-05T02:25:17.000000Z","updated_at":"2022-05-06T13:35:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"T\u1ed5 15, Th\u00f4n B\u00ecnh T\u00fay, B\u00ecnh Giang, Th\u0103ng B\u00ecnh, Qu\u1ea3ng Nam","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":44620,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/pastor.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/187137-phan-vu-bao-uyen","business_employers":[],"vip_account":null}
Phan Vũ Bảo Uyên 22 Mar 2022

"nếu ko có hbl ( fwd 1 ko có đối tác fwd2 ở bên kia đại dương - thì sẽ không có hbl ) , thì shipper sẽ đi thằng mbl luôn"

Dạ thầy em cho e hỏi với ạ: fw1 ko có đối tác fw2 thì vì sao ko có hbl ạ, hbl là fw1 phát hàng và để thể hiện mối quan hệ giữa shipper và cnee chứ ạ?

Mong thầy giải đáp hộ em ạ

{"id":67317,"crm_contact_id":60705,"name":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","email":"trungvu.hpvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-08-07 09:03:25","confirmation_code":"0d657363a356f401826afca9ae7430ba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-08-07T01:57:51.000000Z","updated_at":"2022-08-12T11:50:08.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1600835991.jpg","gender":0,"birthday":"1989-04-18 00:00:00","position":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","achievement":"<p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","full_name":"V\u0169 Trung","address":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","status_text":"<p style=\"margin-top:0cm\">H\u1ecdc v\u1ea5n: C\u1eed nh\u00e2n Qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh - \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i\r\nTh\u01b0\u01a1ng H\u00e0 N\u1ed9i<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">Kinh nghi\u1ec7m\r\nl\u00e0m vi\u1ec7c:&nbsp;2011: Chuy\u00ean vi\u00ean sale export - c\u00f4ng ty PSP Vi\u1ec7t Nam ( chuy\u00ean v\u1ec1\r\nh\u00e0ng n\u00f4ng s\u1ea3n )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2013 - 2018\r\n: Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh -c\u00f4ng ty SME logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 :\r\ntr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh c\u00f4ng ty DH logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 - nay:\r\nGi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\"><span style=\"color:black\">Kinh nghi\u1ec7m gi\u1ea3ng d\u1ea1y:&nbsp;<\/span><o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">T\u1eeb 2016 -\r\nnay: Ph\u1ee5 tr\u00e1ch gi\u1ea3ng d\u1ea1y Xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1ea1i HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\"><span style=\"color: black;\">Th\u00e0nh t\u00edch \u0111\u1ea1t\r\n\u0111\u01b0\u1ee3c : gi\u00fap h\u00e0ng ngh\u00ecn h\u1ecdc vi\u00ean b\u1ea3o v\u1ec7 kh\u00f3a lu\u1eadn th\u00e0nh c\u00f4ng v\u00e0 \u0111\u00e0m ph\u00e1n c\u00f4ng vi\u1ec7c\r\nt\u1ed1t, tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 cao t\u1ea1i c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, c\u00f4ng ty n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i <\/span><span lang=\"VI\" style=\"color: black;\">\u1edf c\u1ea3 H\u00e0 N\u1ed9i\r\nv\u00e0 H\u1ea3i Ph\u00f2ng<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"VI\" style=\"color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:VI\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0986579111","become_teacher":0,"primary_wallet":9386995,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":680,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"200909\/H\u0110HTBQ\/GITIHO","contract_date":"2020-09-08T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","contract_address":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","contract_account_number":"19024980407011","contract_bank":"Techcombank H\u1ea3i Ph\u00f2ng","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1600835991.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/67317-vu-thanh-trung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":5}}]}
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 23 Mar 2022

hi e 

nếu ko có đối tác fwd 2 bên pod thì ko show dc thông tin ở ô : 

nên là thường ko dùng hbl được 

lúc này để shipper và cnee trực tiếp trên mbl thôi ( nhưng fwd1 vẫn book chỗ cho shipper qua hãng tàu , và ăn chênh lệch giá booking ) 

{"id":187137,"crm_contact_id":320292,"name":"Phan V\u0169 B\u1ea3o Uy\u00ean","email":"phanvubaouyen123@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b1b093c7ed858eeeffcba828e587cd9b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-12-05T02:25:17.000000Z","updated_at":"2022-05-06T13:35:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"T\u1ed5 15, Th\u00f4n B\u00ecnh T\u00fay, B\u00ecnh Giang, Th\u0103ng B\u00ecnh, Qu\u1ea3ng Nam","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":44620,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/pastor.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/187137-phan-vu-bao-uyen","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":187137,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":187137,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Phan Vũ Bảo Uyên 27 Mar 2022

dạ thầy

{"id":151325,"crm_contact_id":227395,"name":"Jenny Nguyen","email":"cactus_duong.ttt0209@yahoo.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"09503a9f98901ce17cdfca18f0805e93","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T06:39:11.000000Z","updated_at":"2022-08-08T08:06:48.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":"1999-09-09 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":36089,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/editor.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151325-jenny-nguyen","business_employers":[],"vip_account":null}
Jenny Nguyen 10 Aug 2022
Thầy cho em hỏi trường hợp shipper gửi Consignee SWB của hãng tàu, trên SWB thể hiện shipper/consignee thuc tế luôn và phần also notify party là của thông tin FWD2. Vậy tình huống này là sao vậy Thầy?
Nguyễn Ngọc Minh Anh
Nguyễn Ngọc Minh Anh 09 Aug 2022

Thầy cho em hỏi một tí ạ: Mã địa điểm đích vận chuyển bảo thuế là địa điểm gì vậy thầy, cách xác định nó như thế nào, thầy cho em ví du trong các trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu, XKTC và NKTC nhé thầy!

Em cảm ơn thầy.

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 10 Aug 2022

hi e 

địa điểm đích vận chuyển bảo thuế là nơi cuối cùng hàng tập kết để xuất khỏi việt nam
thường là cảng biển đối với  hàng fcl và  kho cfs đối với lcl

Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu 06 Aug 2022

thầy cho em hỏi: bên em đang muốn xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang Châu Âu. nhưng chưa biết cần làm những thủ tục . có cần CO, CQ không? Nếu có thì làm ở đâu. Thầy biết thì cho em xin thông tin đầy đủ và nơi cấp Chứng chỉ CO, CQ cho sản phẩm. Em xin cảm ơn.

Mong thầy cho xin thông tin đầy đủ , cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trân trọng!

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 10 Aug 2022

hi e 

CO , CQ thì e pải hỏi bên đầu nước ngoài , xem cnee có cần ko  . Rồi pải nhờ dịch vụ bên thứ 3, đi làm hộ mình 

ngoài ra còn pải hỏi xem kiểm dịch đầu Việt Nam ko , cái này quan trọng 

Nguyễn Tú Tài
Nguyễn Tú Tài 07 Aug 2022

Thầy ơi khi khai eport để hạ cont hàng ở cát lái/spitc thì có mất phí hạ không thầy 

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 10 Aug 2022

hi e 

có mất phí hạ nhé 

Nguyễn Tú Tài
Nguyễn Tú Tài 07 Aug 2022

Thầy cho em hỏi sao có 1 số hãng tàu không để nơi cấp rỗng trên booking mà phải gửi mail duyệt lệnh mới lấy được
Làm cách nào để nhận biết book của hãng tàu nào cần duyệt lệnh và cách duyệt ntn vậy thầy 
Em cảm ơn ạ

 

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 10 Aug 2022

hi e 

cái này thì cần đọc emal hãng tàu hướng dẫn và nội dung booking và học thuộc hãng nào cần mail thôi, k có quy luật nào cả 

Lê Thị Mai
Lê Thị Mai 06 Aug 2022

Thầy cho e hỏi :Trường hợp nhà cung cấp chịu hết tất cả cho phí cước biển , nhưng điều kiện giao hàng để là điều kiện FOB, thì trên invoice buộc phải tách tiền hàng riêng + tiền cước biển riêng, phải ko ạ. chứ ko được chỉ để mình tiền hàng.

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 09 Aug 2022

hi e 

invoice thể hiện tiền hàng giá FOB 

còn hóa đơn cước biển thì pải có hóa đơn riêng ( từ fwd hoặc hãng tàu )

vì trong fob chưa có tiền cước biển , nên phải có thêm hóa đơn cước biển riêng biệt nữa nhé

Nguyễn Tú Tài
Nguyễn Tú Tài 06 Aug 2022

THẦY CHO EM XEM HÌNH ẢNH THỰC TẾ CONT G0 VỚI 
CONT OPEN TOP CÓ DẤU HIỆU NÀO NHẬN BIẾT KO THẦY , HAY PHẢI NHÌN HÌNH CONT THỰC TẾ KO NÓC 

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 09 Aug 2022

hi e 

nhìn trực tiếp dễ nhất nhé

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Vũ Thành Trung
Giảng viên
Vũ Thành Trung
Số 8 ngõ 308 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Khóa học: 3    |    Học viên: 2,840
4.8 (37 đánh giá)

Học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc: 2011: Chuyên viên sale export - công ty PSP Việt Nam ( chuyên về hàng nông sản )

2013 - 2018 : Trưởng phòng kinh doanh -công ty SME logistics ( Hải Phòng )

2018 : trưởng phòng kinh doanh công ty DH logistics ( Hải Phòng )

2018 - nay: Giám đốc công ty HSC logistics

Kinh nghiệm giảng dạy: 

Từ 2016 - nay: Phụ trách giảng dạy Xuất nhập khẩu tại HSC logistics

Thành tích đạt được : giúp hàng nghìn học viên bảo vệ khóa luận thành công và đàm phán công việc tốt, trình độ cao tại các khu công nghiệp, công ty nước ngoài ở cả Hà Nội và Hải Phòng

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 40%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

599,000đ

999,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội