Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Sinh viên năm 3- năm 4 cần viết khóa luận
Những bạn trẻ muốn gia nhập lĩnh vực Xuất nhập khẩu – Logistics
Những nhân viên muốn chuyển đổi công việc, theo đuổi ngành Xuất nhập khẩu – Logistics
Nhân viên Cảng vụ làm các công việc liên quan đến chạy lệnh
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Tầm nhìn tổng quan về xnk liên đới cùng logistics ( 1 phần trong chuỗi cung ứng )
Được thực hành những bài thực hành chi tiết : bill, manifest, tờ khai, CO
Quy trình, các chi phí để hình thành lên 1 lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể
Tiếp cận những chứng từ thật , Gặt hái được những kinh nghiệm quý của giảng viên với 10 năm thực tế
Tự tin phỏng vấn với những thuật ngữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu – Logistics

Nội dung khóa học

1

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

2

Tổng quan về XNK – Logistics - Các chi phí cơ bản cho 1 lô hàng

5 bài học thử
3

Incoterm 2010 Contract , invoice , packing

4

Bill - Thực hành bill

5

Bảo hiểm - Thanh toán quốc tế

6

Quy trình hàng lẻ, hàng cont, hàng air, booking, báo giá

7

Manifest

8

Vỏ cont, trucking, kích thước cont - Nâng hạ, phơi hạ

1 bài học thử
9

Mã HS code - Cách quy tắc phân loại HS code

10

CO và các lưu ý giảm thuế

11

Biểu thuế, tờ khai điện tử

12

Thực hành tờ khai điện tử Ecus 5

13

Hun trùng, kiểm dịch, ktcl, kiểm hóa, hợp quy

2 bài học thử
14

Thuật ngữ chuyên ngành xnk - logistics

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Dương Viết Hoàng
Dương Viết Hoàng 03 Sep 2021

Cho e hỏi là: cảng và hãng tàu có liên hệ gì với nhau ạ, là đối tác của nhau ạ ? Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 04 Sep 2021

hi e 

hãng tàu sẽ thuê cảng để cho tàu vào , để vỏ cont rỗng 

để hỗ trợ vận chuyển từ CY ra cầu cảng , ...

cảng chịu trách nhiệm quản lý vỏ cont , hàng hóa và sửa chữa cont ....

vậy cảng và hãng tàu là đối tác của nhau , mua bán dịch vụ cho nhau 

Dương Viết Hoàng
Dương Viết Hoàng 06 Sep 2021

Vâng, e hiểu rồi ạ, e cảm ơn thầy ạ 

{"id":173899,"crm_contact_id":191946,"name":"Nguy\u1ec5n T\u00fa T\u00e0i","email":"nguyentutai6880@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"6623b7a7442446cf3d958afe8ac48cca","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-05T11:05:51.000000Z","updated_at":"2022-08-06T11:36:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n T\u00fa T\u00e0i","address":null,"status_text":"<span style=\"font-weight: 700;\">ch\u01b0a c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi y\u00eau<\/span>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":21541,"google_id":"111454637203730528296","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/trainers (1).png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/173899-nguyen-tu-tai","business_employers":[],"vip_account":null}
Nguyễn Tú Tài 07 Aug 2022

thế cảng POL/POD với icd , gfuture , depot có mối quan hệ gì không thầy 

Lê Thị Mai
Lê Thị Mai 02 Aug 2022

VD ĐƠN HÀNG 1 ĐÃ GIAO ĐÃ THANH TOÁN DC HỖ TRỢ 6% GIÁ TRỢ ĐƠN HÀNG

6% NÀY MÌNH MUỐN TRỪ VÀO ĐƠN HÀNG 2 THÌ HÌNH THỨC TRỪ SẼ NTN LÀ HỢP LÝ NHẤT Ạ 

THẦY ƠI , CHO E HỎI THÊM CÂU NÀY Ạ

 

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 06 Aug 2022

hi e 

nên khấu trừ vào lô sau , hoặc shipper và cnee thỏa thuận với nhau cho biểu tặng hàng hóa nhé

Lê Thị Mai
Lê Thị Mai 02 Aug 2022

thầy ơi, có thể giải đáp cho e trường hợp này không ạ ?

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 02 Aug 2022

hi e

nếu 2 bên ký với nhau exw , thì người thanh toán cước vận chuyển là cnee A

cnee A phải nhờ fwd 2 ( bên phía quốc gia A ) book tàu vận chuyển quốc tế và vận chuyển nội địa bên quốc gia B giúp mình 

và cnee A phải thanh toán cước vận chuyển cho fwd 2 , còn tiền hàng thì cnee A thanh toán cho shipper B

e xem  incoterm điều kiện exw chi tiết nhé 

Lê Thị Mai
Lê Thị Mai 02 Aug 2022

dạ 

trường hợp bên B book tàu hộ thì sao thầy ạ

{"id":67317,"crm_contact_id":60705,"name":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","email":"trungvu.hpvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-08-07 09:03:25","confirmation_code":"0d657363a356f401826afca9ae7430ba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-08-07T01:57:51.000000Z","updated_at":"2022-08-09T02:35:54.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1600835991.jpg","gender":0,"birthday":"1989-04-18 00:00:00","position":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","achievement":"<p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","full_name":"V\u0169 Trung","address":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","status_text":"<p style=\"margin-top:0cm\">H\u1ecdc v\u1ea5n: C\u1eed nh\u00e2n Qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh - \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i\r\nTh\u01b0\u01a1ng H\u00e0 N\u1ed9i<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">Kinh nghi\u1ec7m\r\nl\u00e0m vi\u1ec7c:&nbsp;2011: Chuy\u00ean vi\u00ean sale export - c\u00f4ng ty PSP Vi\u1ec7t Nam ( chuy\u00ean v\u1ec1\r\nh\u00e0ng n\u00f4ng s\u1ea3n )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2013 - 2018\r\n: Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh -c\u00f4ng ty SME logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 :\r\ntr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh c\u00f4ng ty DH logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 - nay:\r\nGi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\"><span style=\"color:black\">Kinh nghi\u1ec7m gi\u1ea3ng d\u1ea1y:&nbsp;<\/span><o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">T\u1eeb 2016 -\r\nnay: Ph\u1ee5 tr\u00e1ch gi\u1ea3ng d\u1ea1y Xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1ea1i HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\"><span style=\"color: black;\">Th\u00e0nh t\u00edch \u0111\u1ea1t\r\n\u0111\u01b0\u1ee3c : gi\u00fap h\u00e0ng ngh\u00ecn h\u1ecdc vi\u00ean b\u1ea3o v\u1ec7 kh\u00f3a lu\u1eadn th\u00e0nh c\u00f4ng v\u00e0 \u0111\u00e0m ph\u00e1n c\u00f4ng vi\u1ec7c\r\nt\u1ed1t, tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 cao t\u1ea1i c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, c\u00f4ng ty n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i <\/span><span lang=\"VI\" style=\"color: black;\">\u1edf c\u1ea3 H\u00e0 N\u1ed9i\r\nv\u00e0 H\u1ea3i Ph\u00f2ng<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"VI\" style=\"color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:VI\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0986579111","become_teacher":0,"primary_wallet":8629847,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":655,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"200909\/H\u0110HTBQ\/GITIHO","contract_date":"2020-09-08T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","contract_address":"S\u1ed1 8 ng\u00f5 308 Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t, Ng\u1ecdc S\u01a1n, Ki\u1ebfn An, H\u1ea3i Ph\u00f2ng","contract_account_number":"19024980407011","contract_bank":"Techcombank H\u1ea3i Ph\u00f2ng","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1600835991.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/67317-vu-thanh-trung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":67317,"role_id":5}}]}
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 03 Aug 2022

Hi e 

thì k pải giá exw nữa , vì exw thì B ko phải làm gì cả  , chỉ sản xuất hàng 

còn việc hải quan , vận chuyển là bên cnee A

TRIỆU THỊ VUI
TRIỆU THỊ VUI 31 Jul 2022
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 02 Aug 2022

hi e

e xem phần này nhé 

Vũ Anh Đức
Vũ Anh Đức 27 Jul 2022

Em chào thầy ạ em tra cứu thì mã cảng Cảng Nam Hải Đình Vũ; Đình Vũ Nam Hải là VNDNH , code 03CES15 và hải quan kv2 . Thầy cho em hỏi mã code với khu vực hải quan sao lại có sự thay đổi vậy ạ ?

 

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 28 Jul 2022

hi e 

cái này là quy định rồi , việc khai tờ khai thì pải biết dc các mã code này để khai cho chuẩn

1 khu vực hải quan , sẽ quản lý tầm 10 cảng chính , thì 10 cảng đó sẽ có từng code riêng

đôi khi hải quan thay đổi mã code , cái này thì theo chỉ đạo công văn của bộ ban ngành . 

việc nắm rõ đc vấn đề này , thì a e hiện trường nắm rõ nhất 

Vũ Anh Đức
Vũ Anh Đức 25 Jul 2022

Thầy ơi cho em hỏi định nghĩa phương án đóng hàng kết hợp và kéo vỏ là gì ạ ?

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 28 Jul 2022

hi 

kéo vỏ là kéo vỏ cont rỗng từ cảng về kho của shipper để đóng hàng

đóng hàng kết hợp là mục đích giảm thiểu chi phí 

có thể là 1 cnee mua của 2 shipper  thì sẽ cho 1 xe cont , đóng hàng của 2 shipper đóng

hoặc 1 xe cont , có thể kết hợp chở 2 cont 20' của 2 shipper khác nhau ( gần địa điểm của nhau ) 

Nguyễn Thị Duyên
Nguyễn Thị Duyên 22 Jul 2022
thầy cho e hỏi khoá học này của mình học được trong 1 năm thôi phải k thầy, 21/7/2021 e mua khoá học này và vẫn dùng, nhưng hôm nay 22/7/2022 e thấy các bài học bị khoá lại hết k vào học đc ạ.
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 23 Jul 2022

hi e, đợi chút , thứ 2 a báo IT check nhé 

 

Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà 18 Jul 2022
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 19 Jul 2022

hi e

e xem nhé:https://drive.google.com/file/d/1mAymsLTThBcjVv89XzvOZjn3UTuKEt7A/view?usp=sharing

Mã Thị Duyên
Mã Thị Duyên 15 Jul 2022

Thưa thầy ,thầy cho e hỏi công ty em nhập khẩu linh kiện từ đài loan theo hình thức H11 .hiện tại công ty em không có nhu cầu sử dụng nữa muốn xuất trả Đài loan thì dùng hình thức xuất khẩu H21 có được không ạ . Sau này có nhu cầu sử dụng lại sẽ nhập khẩu lại ak

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 15 Jul 2022

hi e

xuất theo h21 nhé 

 

Lê Thị Mai
Lê Thị Mai 08 Jul 2022

Thầy cho e hỏi ạ , vd như mình nhập hàng của 1 nước châu âu, thì khi hàng họ sx xong đống tàu , thì họ sẽ gửi invoice cho mình thanh toán, đồng thời cũng phải gửi kèm các chứng từ như CQ, CO, Mã rex về cùng hàng hóa cho mình luôn phải ko ạ 

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 11 Jul 2022

hi e 

thanh toán thì có hợp đồng , invoice la thanht oán được 

còn rex , châu âu thì a chưa va nhiều , e tham khảo thêm , hoặc phải nhờ các a e chuyên CO hoặc rex : 

 

•Hàng nhập theo Hiệp Định EVFTA- dùng mã số REX
•Công văn hướng dẫn : Công-văn-6464-TCHQ-GSQL-2020 và Công-văn-7735-TCHQ-GSQL-2020
•Câu chữ thể hiện trên chứng từ theo phụ lục VII của Thông tư số 11/2020/TT-BCT
•Check mã số REX có tồn tại : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en
•Khai câu chữ tờ khai ghi chú : DN sử dụng mã số REX tự chứng nhận xuất xứ theo điều 24 thông tư 11 của bộ công thương ngày 15/6/2020, Mã REX: ITREXIT02095570202

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Vũ Thành Trung
Giảng viên
Vũ Thành Trung
Số 8 ngõ 308 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Khóa học: 3    |    Học viên: 2,826
4.8 (37 đánh giá)

Học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc: 2011: Chuyên viên sale export - công ty PSP Việt Nam ( chuyên về hàng nông sản )

2013 - 2018 : Trưởng phòng kinh doanh -công ty SME logistics ( Hải Phòng )

2018 : trưởng phòng kinh doanh công ty DH logistics ( Hải Phòng )

2018 - nay: Giám đốc công ty HSC logistics

Kinh nghiệm giảng dạy: 

Từ 2016 - nay: Phụ trách giảng dạy Xuất nhập khẩu tại HSC logistics

Thành tích đạt được : giúp hàng nghìn học viên bảo vệ khóa luận thành công và đàm phán công việc tốt, trình độ cao tại các khu công nghiệp, công ty nước ngoài ở cả Hà Nội và Hải Phòng

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 40%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

599,000đ

999,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội