Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python..

Khoá học này sẽ có:

Video

13h 56m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

9 Chương . 77 bài giảng . 13h 56m giờ học

1

Danh sách liên kết đôi- quản lý bằng pHead

2

Danh sách liên kết đôi- quản lý bằng pHead và pTail

3

Ngăn xếp (Stack)- triển khai bằng Mảng

4

Ngăn xếp (Stack)- triển khai bằng Danh sách liên kết

5

Hàng đợi (Queue) - triển khai bằng Mảng

6

Hàng đợi (Queue) - triển khai bằng Danh Sách Liên Kết

7

Cây nhị phân

8

Sơ lược về đánh giá và tối ưu giải thuật

9

Tổng kết khóa học

Mô tả khoá học

- Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học
- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#...
- Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++
- Hàm và đệ qui
- Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân
- Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...
- Danh sách liên kết: Đơn, đôi
- Stack và Queue
- Tree: Cây nhị phân tìm kiếm
- Cơ bản về đánh giá giải thuật

Giảng viên:

Ths. Trần Duy Thanh Giảng viên

Giảng Viên

Ths. Trần Duy Thanh
  • 0 điểm đánh giá

  • 0 đánh giá

  • 56 học viên

  • 11 khóa học

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Khóa 2
0

(0 đánh giá)

2 học viên
299,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/