Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Học viên có mục tiêu, mong muốn nâng tầm kiến thức về quản trị.

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Nắm rõ những điểm mấu chốt của Báo Cáo Quản Trị
Cách sử dụng số liệu hữu ích trong doanh nghiệp
Tư duy đúng về cơ cấu dòng tiền, doanh thu, chi phí, lợi nhuận
Phương pháp đánh giá quản trị hàng tồn kho và công nợ
Kiểm tra tình trạng của công ty bằng các chỉ số phân tích tài chính
Cơ cấu thu chi tiền mặt và sử dụng tối ưu dòng tiền
An toàn tài chính
Sử dụng excel & miễn phí phần mềm Power BI để làm báo cáo, chạy các biểu đồ phân tích
Phân tích, tư vấn các giải pháp và nhận định xu hướng về thị trường, về đối thủ

Nội dung khóa học

1

Bắt đầu khóa học

Bài 1: Giới thiệu Cấu trúc khóa học
03:52
Bài 2: Một số lưu ý (Setting Expectation)
02:10
Download: Tài nguyên cho khóa học
Tham gia nhóm học tập trên Facebook
2

Chương 1: Báo cáo Quản trị và Nguyên tắc Xây dựng

Bài 3: Định nghĩa và tầm quan trọng BCQT
12:12
Bài 4: Các loại BCQT, nguyên tắc khi lập BCQT
14:10
Bài 5: Quy trình Xây dựng Báo cáo quản trị
06:30
Bài 6: Xây dựng Tiêu chí cho BCQT
21:28
DOWNLOAD - Một số template BCQT dạng truyền thống và hiện đại
3

Chương 2: Xây dựng BCQT bằng Excel - Truy vấn, Lọc và Sắp xếp Dữ Liệu

Bài 7: Thiết lập các Chuẩn dữ liệu, kiểm tra dữ liệu
14:19
Bài 8: Xử lý dữ liệu dạng Date
23:19
Bài 9: Xử lý dữ liệu dạng Text
09:32
Bài 10: Xử lý dữ liệu dạng Number
08:09
Bài 11: Quản lý dữ liệu đầu vào với Data Validation
12:46
Bài 12: Sử dụng Format As Table cho Data
09:26
Bài 13: Sử dụng Advance Filter để lọc và chiết xuất dữ liệu lọc
16:56
DOWNLOAD - File bài học từ 14-20
Bài 14: Các hàm tổng hợp số - Sumif, Countif, SumProduct
28:57
Bài 15: Các hàm tìm kiếm Data - Vlookup, Hlookup
19:47
Bài 16: Các hàm tìm kiếm Data - Match, Index
24:42
Bài 17: Sử dụng PivotTable để tổng hợp dữ liệu - Part 1
16:23
Bài 18: Sử dụng PivotTable để tổng hợp dữ liệu - Part 2
27:03
Bài 19: Ứng dụng Marco để đơn giản hóa lọc dữ liệu
21:20
Bài 20: Sử dụng VBA để làm việc với dữ liệu
21:33
Bài 21: THỰC HÀNH - Xử lý số liệu từ phần mềm cho BCQT
19:29
4

Chương 3: Xây dựng BCQT bằng Excel - Tổ chức các loại Biểu đồ

Bài 22: Các loại biểu đồ thường dùng trong lập Báo cáo
28:26
Bài 23: Kỹ thuật sử dụng Pivot Chart
10:01
Bài 24: Kỹ thuật sử dụng Slicer
12:17
Bài 25: THỰC HÀNH - Thiết kế Dashboard với Chart và Slicer
24:44
Bài 26: Segmented Data Charts - Biều đồ cho dữ liệu nhiều thành phần
09:13
Bài 27: Actual vs Target Chart - Biểu đồ so sánh Thực tế và Kế hoạch
16:29
Bài 28: Small Multiple Charts - Biểu đồ thay thế cho nhiều biểu đồ
14:24
Bài 29: Color Conditional Chart - Biểu đồ cột cảnh báo theo màu sắc
08:25
Bài 30: Ratio Pie Chart - Biểu đồ tròn/bán khuyên theo tỷ lệ phần trăm
11:14
Bài 31: Ẩn các dự liệu hỗ trợ nâng cao (không unhide được)
04:33
Bài 32: Bảo vệ và Phân quyền truy cập cho Báo cáo Quản trị
16:57
5

Chương 4-1: Ứng dụng - Lập Báo cáo Phân tích các Chỉ tiêu Tài chính

LƯU Ý: Trước khi vào phần thực hành
06:16
File thực hành + File kết quả
Bài 33 - Phân tích yêu cầu lập Báo cáo Quản trị Tài chính
03:40
Bài 34 - Từ sổ Nhật ký chung đến các Chỉ số tài chính
23:39
Bài 35 - Trực quan Dashboard Tài chính - Part 1
21:32
Bài 36 - Trực quan Dashboard Tài chính - Part 2
22:46
6

Chương 4-2: Thực hành - Lập Báo cáo Doanh thu, Dòng tiền

Bài 37: Thực hành - Báo cáo Phân tích Doanh thu
18:05
Bài 38: Thực hành - Báo cáo Phân tích Doanh thu (Phần 2)
20:11
Bài 39: Thực hành - Báo cáo Phân tích Dòng tiền (HV thực hành theo file đính kèm)
Bài 40: Thực hành - Báo cáo Quản trị Tổng hợp (HV thực hành theo file đính kèm tham khảo)
7

Chương 5: Ứng dụng PowerBI trong lập Báo cáo Quản trị

Bài 41: PowerBI là gì ? Hướng dẫn sử dụng PowerBI cơ bản
10:14
Bài 42: Cách cấu trúc dữ liệu trong PowerBI
14:51
Bài 43: Trực quan hóa Biểu đồ và tạo Slicer trong PowerBI
20:43
Bài 44: Dùng PowerBI để lập Báo cáo Quản trị
35:44

Thảo luận mới nhất khoá học

Linh Nguyen 20 Nov 2020

Bài số 12 không có đính kèm Bài tập thầy nhé.

Nimbus Education [Giảng viên] 21 Nov 2020

Chào bạn, giảng viên đã kiểm tra và đính kèm lại tài liệu. Cảm ơn bạn.

Thuý Diễm Đào 08 Nov 2020

cho em hỏi tại sao e không kết nối được các slicer với nhau


Nimbus Education [Giảng viên] 09 Nov 2020

Bạn chụp ảnh để mình hướng dẫn với nha, bản chất là mình kết nối slicer tới các bảng, thông qua Connection trong Slicer tools, chứ mình ko kết nối được các slicer với nhau (hoặc mình chưa hiểu rõ ý bạn, bạn chụp ảnh đính kèm để mình support thêm nhé).

Lê Mai 26 Oct 2020

Mình đã tạo table nhưng tab "Insert slicer" không hiện ra trong table như file đính kèm. Khi mình chuyển qua tab Insert ở Excel và chọn Slicer thì báo "No connection" . Nhờ trung tâm chỉ cách làm sao hiện ra tab slicer trong table.

Nimbus Education [Giảng viên] 28 Oct 2020

Khi mình đã format vùng dữ liệu dạng Table (sử dụng Format as Table hoặc Chọn vùng -> Insert Table) thì phần Insert Slicer sẽ có trong group Tools phần tab mở rộng Design (Table Tools) nhé chị Mai


Thanh Ngoc 02 Oct 2020

Bài học 11 trở đi khá hữu ích.

Nimbus Education [Giảng viên] 06 Oct 2020

Cảm ơn bạn, để xây dựng được báo cáo thì rất cần bước xử lý dữ liệu. Do vậy chúng ta cần nắm chắc các hàm, công cụ mới có thể đi được đến bước tạo báo cáo.

Thanh Ngoc 15 Oct 2020

Đến bước tạo báo cáo rồi lại chưa có Video, mong sớm có file. K0 thì cho mình trả lại Khóa học ạ, vì file khá giống excel nâng cao thôi.

Thanh Ngoc 09 Oct 2020

Bài 24 lấy file nào thực hành vậy ạ?

Nimbus Education [Giảng viên] 09 Oct 2020

Bạn dùng một file bất kỳ, còn trong bài thì mình sử dụng file đính kèm ở Bài học số 25, file Sale Data

Thanh Ngoc 02 Oct 2020

Bài học hữu ích.

Nimbus Education [Giảng viên] 06 Oct 2020

Cảm ơn bạn nhiều :D

Thanh Ngoc 06 Oct 2020

Không thấy file Countif và Sumif ạ

Nimbus Education [Giảng viên] 07 Oct 2020

Nhóm hàm Countif, Sumif bạn xem Video bài 14 nha bạn

Thanh Ngoc 02 Oct 2020

File bài học bài 14 tải ở đâu vậy mn?

Nimbus Education [Giảng viên] 06 Oct 2020

Giữa Video số 13 và 14 có phần Download tài liệu cho bài từ 14-20, bạn tải ở đó nha

Trần Âu Hoàng My 05 Oct 2020

https://drive.google.com/file/d/1YIdd...

xin giúp em công thức để ra kết quả theo yêu cầu trong file ah

Nimbus Education [Giảng viên] 06 Oct 2020

Bạn có thể dùng hàm Match và Index, bạn xem video bài học số 16 - Chương 2 nha

Nguyễn Minh Thu 11 Jun 2020
Bài 25 chưa có bài giảng
Ngô Thị Thanh Thương 24 Aug 2020

Đến giờ cũng chưa có bài giảng. Sao thế nhỉ?

thevinhhv2509@gmail.com 09 Sep 2020

Không biết khi nào có bài giảng 25, từ 34 đến 37 vậy thầy ?


Lý Minh Triết 09 May 2020
Cho em hỏi khi nào mới có bài giảng về thực hành vậy ạ!
Ngô Thị Thanh Thương 25 Aug 2020

Sao mình không thấy có bài tập thực hành cũng như video hướng dẫn nhỉ?

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giảng viên
Nimbus Education
Trung tâm Đào tạo

Về Nimbus Education:

Được thành lập từ năm 2017, Nimbus Education là đơn vị đào tạo kỹ năng chuyên môn và ứng dụng Văn phòng hàng đầu. Chúng tôi đã đào tạo trên +5000 học viên, chủ yếu là các đối tượng làm việc thuộc các nhóm ngành: Kế toán - Kiểm toán - Tài chính - Ngân hàng - Sale - Marketing - Quản trị - Tư vấn - Thiết Kế ... Rất nhiều nhân viên của các Công ty lớn như Vingroup, Viettel, Deloitte, PwC, VNPay, Egroup, Techcombank, BIDV ... đã được chúng tôi đào tạo trong suốt những năm qua. 

Các khóa học của chúng tôi tập trung vào các chủ đề:

1) Hiệu suất văn phòng: Kỹ năng sử dụng Microsoft Excel, PowerPoint, Word và Outlook ....

2) Chứng chỉ tin học: Chứng chỉ MOS, Chứng chỉ IC3-GS4, Chứng chỉ ICDL ....

3) Phân tích dữ liệu: Phân tích Báo cáo Tài chính, Báo cáo quản trị, Data Analytics ...

Từ năm 2018-2020, chúng tôi là đối tác hàng đầu của IIG Việt Nam về đào tạo Tin học văn phòng tại Hà Nội.

Bằng cách chọn Nimbus Education, chắc chắn rằng bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ lý thuyết đến thực tế với các chuyên gia của chúng tôi, những người có niềm đam mê giảng dạy và có thể đưa bạn từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 46%

799,000đ

1,500,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Top tập đoàn có nhân sự lựa chọn Gitiho.com

Truyền thông nói về chúng tôi

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội