Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Mọi người, không giới hạn học viên.
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Được tải và sử dụng file mẫu: Phần mêm quản lý kho
Được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chương trình bằng VBA
Trao đổi, thảo luận với tác giả thiết kế file về những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng

Nội dung khóa học

1

Hướng dẫn sử dụng chương trình

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Trần Thị Bé Phương 
Trần Thị Bé Phương  04 Jun 2022

Cho em hỏi sao em tải file mẫu về máy xong mở lên thì báo lỗi như này xử lí ntn ạ?

Macros cannot be run because the VBA support library is not installed

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Giảng viên] 04 Jun 2022

Đó là do bộ cài office của bạn đang bị thiếu phần thư viện VBA.

Bạn vui lòng cài đặt lại office nếu được nhé, vì thiếu VBA như vậy bạn sẽ không dùng được các file chứa VBA (và không học được cách sử dụng VBA trong excel).

Tốt nhất là nên cài đặt bản office từ 2010 trở lên (như 2010, 2013, 2016, 2019, office 365) và khi cài đặt bạn để chế độ mặc định.

Trần Thị Bé Phương 
Trần Thị Bé Phương  12 Sep 2022

dạ em cảm ơn Thầy

 

NGUYỄN BÁ LÂM
NGUYỄN BÁ LÂM 15 Jun 2022
nhờ thầy kiểm tra lại giúp from tông hợp báo cáo ạ , from này không update được theo từng thời gian ?
Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Giảng viên] 15 Jun 2022

Bạn bấm nút Update rồi nhập thời gian báo cáo là được nhé.

Bạn cần xem lại cách quy định về thời gian trên máy tính của bạn, xem cách viết ngày tháng là dạng Ngày trước - tháng sau hay là Tháng trước - Ngày sau để đảm bảo tính chính xác về thời gian của báo cáo.

Ngoài ra chú ý ngày tháng trong bảng Nhập-xuất đang là năm 2021, nên chú ý năm báo cáo so với thời gian của dữ liệu.

NGUYỄN BÁ LÂM
NGUYỄN BÁ LÂM 17 Jun 2022

KHÔNG PHẢI ĐÂU THẦY ƠI ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC MÌNH ĐÃ PHẢI TẢI TRỰC TIẾP FILE CẢ THẦY VỀ CHƯA THAY ĐỔI PHÁT SINH XUẤT NHẬP GÌ CẢ NHƯNG VẪN TÌNH TRẠNG VẬY MONG GIẢNG VIÊN KIỂM TRA LẠI !

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2022-09-24T12:27:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":53075710,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1038,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":9.81,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":5}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","updated_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":11}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30T02:30:37.000000Z","updated_at":"2021-07-30T02:31:39.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":15}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":13}}]}
Dương Mạnh Quân [Giảng viên] 17 Jun 2022

Mình hướng dẫn như sau nhé:

- Bạn cần cho phép file excel chạy VBA.

- Dữ liệu mẫu trong file (phần ngày tháng) là dạng dd/mm/yyyy (ngày viết trước, tháng viết sau)

- Sau đó bạn xem ở máy tính của bạn phần thiết lập ngày tháng đang ở dạng ngày trước, tháng sau hay là tháng trước, ngày sau.

Bạn xem video này để biết về cách thiết lập ngày nhé:

https://youtu.be/IZzXG

Việc nhập ngày đúng thì báo cáo sẽ chạy thôi. Mình đã kiểm tra lại và thấy file hoạt động bình thường ở mục báo cáo này. Không rõ bạn có gặp lỗi gì không hay chỉ là thấy cập nhật xong báo cáo không thay đổi gì? Nếu báo cáo không thay đổi bạn có thể đổi khung thời gian báo cáo khác xem sao.

NGUYỄN BÁ LÂM
NGUYỄN BÁ LÂM 14 Jun 2022

GIẢNG VIÊN CHO HOI TRONG MUC THIẾT LẬP DANH SÁCH THÊM VÀO NHÓM HÀNG HÓA VÀ ĐON VỊ TÍNH XONG RỒI NHÂN CẬP NHÂP MÀ BÁO LỖI VBA 


NGUYỄN BÁ LÂM
NGUYỄN BÁ LÂM 14 Jun 2022

CHUYỂN SANG MỤC PHÁT SINH BÊN PHIẾU XUẤT CỘT NHÓM HÀNG CŨNG KHÔNG THỂ TÙY TRỌN ĐC?

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Giảng viên] 14 Jun 2022

Mình đã cập nhật lại lỗi này trên file mẫu rồi nhé.

Bạn vui lòng tải lại file mẫu giúp mình.

Trương Thị Sương
Trương Thị Sương 09 Jun 2022
file em cần theo dõi có thêm lô số hạn dùng thì làm thế nào ạ
Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Giảng viên] 09 Jun 2022

Với mỗi 1 lô hàng thì bạn nên tạo thành 1 mã riêng. 1 mã hàng có thể nhập về theo nhiều lô => tạo mã hàng kết hợp cả 2 yếu tố này cùng lúc thì khi theo dõi, bạn có thể biết N-X-T của từng mã, từng lô.

Trương Thị Sương
Trương Thị Sương 09 Jun 2022
vậy sao có thể theo dõi hàng tồn của 1 loại hàng được nhỉ
{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2022-09-24T12:27:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":53075710,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1038,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":9.81,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":5}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","updated_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":11}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30T02:30:37.000000Z","updated_at":"2021-07-30T02:31:39.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":15}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":66,"role_id":13}}]}
Dương Mạnh Quân [Giảng viên] 09 Jun 2022

Mình ví dụ nhé:

Bạn nhập hàng Sữa tươi chẳng hạn. Mã hàng là ST001, ST002, ST003... theo từng loại sữa tươi.

Nhưng mỗi loại sữa tươi lại có thời hạn sử dụng theo lô. Khi đó bạn tạo mã chi tiết hơn dạng ST001_TH200522, ST001_TH250522... => khi nhập, xuất bạn ghi theo mã này.

Trên báo cáo bạn muốn xem loại hàng nào thì bạn cập nhật báo cáo => sau đó lọc theo loại hàng.

Cao Hoàng Tuấn Phong
Cao Hoàng Tuấn Phong 10 May 2022

Sao tôi không thấy phần cho tải file mẫu như mô tả khóa học?

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 23 May 2022

Chào anh Tuấn Phong, 

File mẫu đã được GV đính kèm trong bài số 1 ạ, anh Phong truy cập lại khóa học, chọn bài 1, bấm Tải về ở mục Tài liệu đính kèm trong bài học nhé ạ


Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật 22 May 2022

Tại sao mình không tìm thấy file ạ

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Giảng viên] 22 May 2022

Mình đã thêm phần tải file mẫu rồi nhé. Cảm ơn góp ý của bạn.

Trần Thùy Linh
Trần Thùy Linh 11 May 2022

em xin lỗi nhưng mà nội dung bài giảng này dùng cho chương trình VBA mua từ Gitiho hay sao ạ? Lúc đầu em tưởng khóa học này dạy cách quản lý xuất nhập kho nên mua ạ. 

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Giảng viên] 11 May 2022

Nội dung khóa học này là khóa VBAG03 đó bạn. Do có nhiều bạn chỉ muốn mua riêng file mẫu nên mình có biên soạn lại file mẫu thành 1 file hoàn chỉnh, sử dụng được ngay. Còn bạn nào muốn tìm hiểu toàn bộ quy trình tạo file thì học trong khóa VBAG03.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Dương Mạnh Quân
Giảng viên
Dương Mạnh Quân
Chuyên gia excel
Khóa học: 12    |    Học viên: 10,060
4 (114 đánh giá)

Giảng viên: Dương Mạnh Quân

- Nơi công tác hiện tại: Chuyên gia giáo dục tại Gitiho.com

- Từng làm kế toán quản trị tại công ty TNHH DTK'Vina, trực thuộc tập đoàn DEAHO, Hàn Quốc.

- Hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc với excel trong lĩnh vực kế toán, tài chính

- Xây dựng nhiều phần mềm excel trong các lĩnh vực: Kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán tiền lương... trong nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.

- Xây dựng phần mềm excel trong lĩnh vực tài chính: lập phương án kinh doanh, quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp...

- Tư vấn giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý doanh nghiệp, áp dụng phần mềm excel nâng cao hiệu suất làm việc.


Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 74%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

50,000đ

199,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội