Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu về hàm QUERY và cách sử dụng và viết đúng nguyên tắc
Tự có thể tổng hợp và lấy các dữ liệu ra để làm các báo cáo cho mình
Tư duy thêm về việc dùng câu lệnh nào cho phù hợp với bối cảnh bài toán của Google sheets
Kiến thức nâng cao về cách tìm kiếm dữ liệu trong Google sheets

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 53m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

2 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

2 Chương . 19 bài giảng . 1h 53m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Kiến thức cơ bản với hàm QUERY trong Google Sheets

11 bài giảng • 1 giờ 1 phút

Mô tả khoá học

Khoá học này sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức đầy đủ nhất về hàm QUERY từ cơ bản tới nâng cao. Nó là hàm thực sự mạnh mẽ khi sử dụng khi chúng ta biết viết các TRUY VẤN  

Hàm Query sẽ giúp bạn thiết lập làm báo cáo tự động trong Google Sheets, và giảm tải được khá nhiều câu lệnh và việc lấy dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

 

Hàm Query trong Google Sheets là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng truy vấn và lọc dữ liệu từ bảng tính. Hàm này cho phép bạn thực hiện các truy vấn SQL đơn giản để lọc, sắp xếp, nhóm và tính toán dữ liệu trong bảng tính của bạn.

Một số tính năng của hàm Query trong Google Sheets bao gồm:

 • Lọc dữ liệu: Query cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm điều kiện đơn giản, điều kiện kết hợp và các toán tử so sánh khác.
 • Sắp xếp dữ liệu: Query cho phép bạn sắp xếp dữ liệu theo nhiều trường khác nhau và theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 • Nhóm dữ liệu: Query cho phép bạn nhóm dữ liệu theo các trường khác nhau và tính toán các giá trị thống kê như tổng, trung bình, min, max, count và nhiều hơn nữa.
 • Kết hợp bảng: Query cho phép bạn kết hợp nhiều bảng tính với nhau để tạo ra một bảng dữ liệu mới.
 • Tính toán dữ liệu: Query cho phép bạn tính toán các giá trị mới từ các giá trị hiện có trong bảng tính.
 • …….

Với các tính năng mạnh mẽ này, hàm Query trong Google Sheets là một công cụ rất hữu ích để truy vấn và phân tích dữ liệu trong bảng tính của bạn.

Đánh giá của học viên

4.5/5

2 Đánh giá và nhận xét

 • 50 %

 • 50 %

 • 0 %

 • 0 %

 • 0 %

Phạm Ngọc Hưng

Phạm Ngọc Hưng

11:26 11/05/2023

Khóa học rất hay. Mình phải wow khi ứng dụng Query được rất nhiều trong công việc hiện tại của mình. Cảm ơn thầy Thuật rất nhiều ạ. Mình được thầy support gần như ngay lập tức khi có thắc mắc về bài học. Rất cảm ơn thầy vì khóa học này.

Giảng viên:

Tô Văn Thuật
 • 4.8 điểm đánh giá

 • 18 đánh giá

 • 4,590 học viên

 • 18 khóa học

Học viên cũng mua

Học AppSheet Tip & Tricks
15 bài giảng
5
648
299,000 đ
499,000 đ
Học AppSheet Tip & Tricks
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
111 bài giảng
4.25
512
499,000 đ
999,000 đ
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel
25 bài giảng
3
100
399,000 đ
799,000 đ
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

39 thảo luận

NGUYỄN PHÚ KHÁNH

NGUYỄN PHÚ KHÁNH

NGUYỄN PHÚ KHÁNH

NGUYỄN PHÚ KHÁNH

undefined
Lý Thị Thu Huyền

Lý Thị Thu Huyền

Giúp em với ạ! Khi em tải tài liệu đính kèm thì thấy yêu cầu quyền truy cập. Mail của em: lyhuyen92@gmail.com ạ!

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho ghi nhận thông tin từ Anh/Chị và báo với bộ phận liên quan liên lạc với giảng viên và mở quyền truy cập tài liệu ạ

VH Online

VH Online

Yêu cầu quyền truy cập: https://prnt.sc/0rm93pEdiyG1

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng Gitiho ghi nhận thông tin từ Anh/Chị và sẽ báo với bộ phận liên quan để kiểm tra ạ

{"id":405346,"crm_contact_id":689882,"name":"VH Online","email":"it_vanphong@vtcnetviet.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2024-01-23 14:31:16","confirmation_code":"55bd6947d9204dbc36577ee53748e4d3","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-01-12T02:44:49.000000Z","updated_at":"2024-03-15T02:21:59.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0334672207","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":5970,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_405\/vh-online.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/405346-vh-online","vip_account":null,"roles":[]}

VH Online

Mình vẫn không tải được tài liệu về để thực hành

Phạm Ngọc Hưng

Phạm Ngọc Hưng

Khi em query thì checkbox tự xuất hiện thành giá trị True,False. Làm sao để kết hợp công thức khác để truy xuất dữ liệu cũng ra check box ạ?

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

Chào Hưng, vì Value của checkbo này đang là True, False. Vì thế khi lấy dữ liệu (giá trị) thì nó sẽ lấy true, false. 

Nhưng Hưng phải hiểu, lấy ra check box, vậy mình có tương tác với checkbox đó không ? nếu mong muốn khi em checkbox lại mà nó cập nhật ngược lại dữ liệu thì là câu chuyện khác. 

Nếu em chỉ mong muốn lấy dữ liệu ra để làm báo cáo, thì chỉ cần true, false 

nếu e muốn nó đẹp hơn, thì sẽ có 2 cách tham khảo sau, vì hơi phúc tạp 
+ Sử dụng google apps script tự động lấy giá trị  toàn bộ và chuyển đổi thành checkbox 
+ dùng cột tạm ở ngoài cùng để hiển thị theo checkbox mong muốn . 

{"id":157592,"crm_contact_id":243846,"name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","email":"tothuat01@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"97cb707851545a1ee6a439592f6624bc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-04T07:58:41.000000Z","updated_at":"2024-07-16T03:58:21.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gsheet T\u00f4 Thu\u1eadt","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1681442198.png","gender":0,"birthday":"1986-02-03 00:00:00","position":"Founder","achievement":null,"full_name":"T\u00f4 V\u0103n Thu\u1eadt","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tothuat","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tothuat\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914038286","become_teacher":0,"primary_wallet":4426535,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102213429444452026174","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":947,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":"011104\/2023\/GITIHO-SP","contract_date":"2023-04-10T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"T\u00d4 V\u0102N THU\u1eacT","contract_address":"S\u1ed1 5, ng\u00e1ch 27, ng\u00f5 534 TDP Ho\u00e0ng Hanh, Ph\u01b0\u1eddng D\u01b0\u01a1ng N\u1ed9i, Qu\u1eadn H\u00e0 \u0110\u00f4ng, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0451000237645","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ed5 ph\u1ea7n Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam (Vietcambank) - Chi nh\u00e1nh Th\u00e0nh C\u00f4ng","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1681442198.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/157592-to-van-thuat","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":157592,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

Phạm Ngọc Hưng

Phạm Ngọc Hưng

Chào thầy. File dữ liệu của em có cột H: ngày ký định dạng như trên (mm-dd-yyyy):

Khi query thì dữ liệu lại thành ntn:

Em có sử dụng hàm format định dạng cột ngày ký nhưng không hoạt động. Cho em hỏi lỗi là do đâu ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ

 

Tô Văn Thuật

Tô Văn Thuật [Giảng viên]

E chỉ cần định dạnh cột đó thành Ngày/ tháng/ năm bằng cách sau: 

199,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/