Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Biết cách thiết kế 1 bộ Template PowerPoint chuyên nghiệp
Thành thạo bộ công cụ thiết kế Template PowerPoint siêu việt từ Jovis Academy
Thiết kế trên 4200+ Template PowerPoint chuyên nghiệp

Khoá học này sẽ có:

Video

2h 38m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

142 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

37 Chương . 136 bài giảng . 2h 38m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Để bắt đầu khóa học thiết kế Template PowerPoint đặc biệt này

9 bài giảng • 19 phút

Mô tả khoá học

  1. Một khóa học dành cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian để thiết kế nhưng vẫn muốn Slide chuyên nghiệp.
  2. Khóa học hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ từ tư duy đến thực hành để các bạn sử dụng được Template đó một cách nhanh nhất và tốt nhất. 
  3. Cung cấp hơn 4200+ Infographic Template chuyên nghiệp như: Dòng thời gian (Timeline), Quá trình (Process), Dashboard, Biểu đồ (Chart), Lịch trình (Agenda), Phễu Marketing, Bản đồ (Map), Lưu đồ KPI, phân tích SWOT, So sánh (Comparision), Lưu đồ dự án (Project), Lưu đồ trí não (Brain), Lưu đồ kinh doanh (Business Model), chủ đề văn phòng (Office), E-learning, Digital Marketing, Lịch sử, Sales, ẩm thực, du lịch,...

Giảng viên:

Lương Minh Thanh - Jovis Academy
  • 4.9 điểm đánh giá

  • 212 đánh giá

  • 1,957 học viên

  • 7 khóa học

Học viên cũng mua

PPG01 - Tuyệt đỉnh PowerPoint - Chinh phục mọi ánh nhìn trong 9 bước
91 bài giảng
4.82
21,250
599,000 đ
799,000 đ
PPG01 - Tuyệt đỉnh PowerPoint - Chinh phục mọi ánh nhìn trong 9 bước
Thực chiến với hơn 30 thủ thuật Powerpoint giúp tăng hiệu quả sáng tạo Slide
32 bài giảng
5
2,877
299,000 đ
599,000 đ
Thực chiến với hơn 30 thủ thuật Powerpoint giúp tăng hiệu quả sáng tạo Slide
PPG03 - Thiết kế Bài giảng điện tử trên Powerpoint từ A-Z
104 bài giảng
4.71
1,693
499,000 đ
799,000 đ
PPG03 - Thiết kế Bài giảng điện tử trên Powerpoint từ A-Z

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

43 thảo luận

Tuan Nguyen

Tuan Nguyen

Lương Minh Thanh - Jovis Academy

Lương Minh Thanh - Jovis Academy [Giảng viên]

Bạn đã đưa File Blank vào theo hướng dẫn chi tiết bên trên chưa ạ:

Bạn click vào Blank presentation kia thử xem có ra trang Slide trắng không hay vẫn mặc định có 2 khung như bản thiết kế thông thường

Bạn làm đúng theo các bước như sau:

Copy File Blank > Ổ C > User > Tên máy bạn > bật thư mục ẩn (view chọn hidden items > App data > Roaming > Microsoft > Template > Dán vô đây nhé

{"id":456860,"crm_contact_id":766923,"name":"Tuan Nguyen","email":"tuannguyen16222@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2024-06-17 19:41:01","confirmation_code":"5188a6338bf6265a13a8592d43c6c1b0","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-06-17T11:08:16.000000Z","updated_at":"2024-07-11T15:03:16.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0368840161","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":38899,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_457\/tuan-nguyen.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/456860-tuan-nguyen","vip_account":null,"roles":[]}

Tuan Nguyen

mình kich vào blank presentation nó ra như vậy :

 

{"id":107327,"crm_contact_id":130129,"name":"L\u01b0\u01a1ng Minh Thanh - Jovis Academy","email":"jovisacademy.edu@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"6455b72f67a68c3cb5dc21930e946cf2","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-11-04T03:50:26.000000Z","updated_at":"2024-07-14T10:51:15.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Jovis Academy","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1675657228.jpg","gender":0,"birthday":"1995-01-13 00:00:00","position":"H\u00e0 N\u1ed9i","achievement":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean Jovis Academy l\u00e0 chuy\u00ean gia \u0111\u00e3 c\u00f3 h\u01a1n 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong \u0111\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 thi\u1ebft k\u1ebf c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p, t\u1eadp \u0111o\u00e0n l\u1edbn nh\u01b0 MB Bank, PVCOMBANK, BIDV, MASAN HIGH-TECH MATERIALS, c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea1i h\u1ecdc nh\u01b0 \u0110\u1ea1i h\u1ecdc B\u00e1ch Khoa H\u00e0 N\u1ed9i, \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Kinh T\u1ebf Qu\u1ed1c D\u00e2n.<\/p><p>H\u01a1n 9000+ h\u1ecdc vi\u00ean \u0111\u00e3 theo h\u1ecdc kh\u00f3a Online v\u00e0 Offline tr\u00ean kh\u1eafp c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc.<\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Minh Thanh","address":"S216 khu \u0111\u00f4 th\u1ecb Ocean Park, huy\u1ec7n Gia L\u00e2m, Th\u00e0nh Ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/jovis.edu.vn\/","social_google":"https:\/\/jovis.edu.vn\/","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0332376733","become_teacher":0,"primary_wallet":118239559,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11960,"google_id":"106274697315387848802","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1207,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Jovis Academy","contract_number":"0111.2021\/HDDV-GITIHO","contract_date":"2021-11-08T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Minh Thanh","contract_address":"S\u1ed1 43, Ng\u00f5 01, Ph\u1ed1 Ki\u1ec1u Mai, Qu\u1eadn B\u1eafc T\u1eeb Li\u00eam, th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"178542238","contract_bank":"VP Bank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1675657228.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/107327-luong-minh-thanh-jovis-academy","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":107327,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Lương Minh Thanh - Jovis Academy [Giảng viên]

vậy bạn chưa cài thành công rồi. bạn thực hiện theo đúng hướng dẫn giúp mình là 100% thành công
{"id":456860,"crm_contact_id":766923,"name":"Tuan Nguyen","email":"tuannguyen16222@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2024-06-17 19:41:01","confirmation_code":"5188a6338bf6265a13a8592d43c6c1b0","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-06-17T11:08:16.000000Z","updated_at":"2024-07-11T15:03:16.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0368840161","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":38899,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_457\/tuan-nguyen.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/456860-tuan-nguyen","vip_account":null,"roles":[]}

Tuan Nguyen

mình cài theo video HD đó ấy: 

{"id":456860,"crm_contact_id":766923,"name":"Tuan Nguyen","email":"tuannguyen16222@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2024-06-17 19:41:01","confirmation_code":"5188a6338bf6265a13a8592d43c6c1b0","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-06-17T11:08:16.000000Z","updated_at":"2024-07-11T15:03:16.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0368840161","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":38899,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_457\/tuan-nguyen.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/456860-tuan-nguyen","vip_account":null,"roles":[]}

Tuan Nguyen

id: 63 409 506

pass: 6615

mình gửi ultral bạn cài giúp mình vs ạ

{"id":107327,"crm_contact_id":130129,"name":"L\u01b0\u01a1ng Minh Thanh - Jovis Academy","email":"jovisacademy.edu@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"6455b72f67a68c3cb5dc21930e946cf2","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-11-04T03:50:26.000000Z","updated_at":"2024-07-14T10:51:15.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Jovis Academy","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1675657228.jpg","gender":0,"birthday":"1995-01-13 00:00:00","position":"H\u00e0 N\u1ed9i","achievement":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean Jovis Academy l\u00e0 chuy\u00ean gia \u0111\u00e3 c\u00f3 h\u01a1n 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong \u0111\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 thi\u1ebft k\u1ebf c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p, t\u1eadp \u0111o\u00e0n l\u1edbn nh\u01b0 MB Bank, PVCOMBANK, BIDV, MASAN HIGH-TECH MATERIALS, c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea1i h\u1ecdc nh\u01b0 \u0110\u1ea1i h\u1ecdc B\u00e1ch Khoa H\u00e0 N\u1ed9i, \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Kinh T\u1ebf Qu\u1ed1c D\u00e2n.<\/p><p>H\u01a1n 9000+ h\u1ecdc vi\u00ean \u0111\u00e3 theo h\u1ecdc kh\u00f3a Online v\u00e0 Offline tr\u00ean kh\u1eafp c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc.<\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Minh Thanh","address":"S216 khu \u0111\u00f4 th\u1ecb Ocean Park, huy\u1ec7n Gia L\u00e2m, Th\u00e0nh Ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/jovis.edu.vn\/","social_google":"https:\/\/jovis.edu.vn\/","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0332376733","become_teacher":0,"primary_wallet":118239559,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11960,"google_id":"106274697315387848802","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1207,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Jovis Academy","contract_number":"0111.2021\/HDDV-GITIHO","contract_date":"2021-11-08T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Minh Thanh","contract_address":"S\u1ed1 43, Ng\u00f5 01, Ph\u1ed1 Ki\u1ec1u Mai, Qu\u1eadn B\u1eafc T\u1eeb Li\u00eam, th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"178542238","contract_bank":"VP Bank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1675657228.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/107327-luong-minh-thanh-jovis-academy","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":107327,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Lương Minh Thanh - Jovis Academy [Giảng viên]

bạn đổi lại tên File là Blank và mở File đó ra, sau đố lưu lại với đúng đuôi của Powerpoint template: .potx nhé
{"id":456860,"crm_contact_id":766923,"name":"Tuan Nguyen","email":"tuannguyen16222@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2024-06-17 19:41:01","confirmation_code":"5188a6338bf6265a13a8592d43c6c1b0","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2024-06-17T11:08:16.000000Z","updated_at":"2024-07-11T15:03:16.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0368840161","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":38899,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_457\/tuan-nguyen.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/456860-tuan-nguyen","vip_account":null,"roles":[]}

Tuan Nguyen

CẢM ƠN B

Trương Kiên Trung

Trương Kiên Trung

Mình sử dụng máy tính công ty và không được phép cài phần mềm ngoài như iSlide thì phải làm thế nào?

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho

Dạ vâng phần mềm ngoài Islide sẽ có nhiều nút tắt để Anh/Chị điều chỉnh nhanh nhưng Anh/Chị cũng có thể điều chỉnh chay bằng sử dụng tay nên nếu không tải được islide thì Anh/Chị chỉ mất thời gian hơn chứ vẫn hoàn toàn tạo được PPT như video bài giảng ạ.

Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Văn Bình

Lương Minh Thanh - Jovis Academy

Lương Minh Thanh - Jovis Academy [Giảng viên]

hiện chức năng này mình cũng đang thấy bị lỗi, nên bạn tạm thời hút màu bằng công cụ eyedroper của chính PowerPoint luôn ạ. Mình sẽ liên hệ với bên islide để báo lỗi này
Võ

video nào hướng dẫn cách khắc phục lỗi vậy admin ? mình đang bị lỗi này

Lương Minh Thanh - Jovis Academy

Lương Minh Thanh - Jovis Academy [Giảng viên]

Mình tìm đến islide toolbox nhé. Mình sẽ kiểm tra lại xem upload video hướng dẫn khắc phục lỗi đấy

{"id":376258,"crm_contact_id":24382,"name":"V\u00f5","email":"khaihuyentg@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-10-04 16:17:42","confirmation_code":"fa4d8d52baf3e7ebdc2aa24e347381da","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-10-04T08:38:16.000000Z","updated_at":"2024-06-18T03:14:17.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939999262","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":31930,"google_id":"118177530694556444059","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_376\/vo-vo.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/376258-vo","vip_account":null,"roles":[]}

Thầy vui lòng cho em xin đường link ạ

 

Phan PHAN THU THẢO

Phan PHAN THU THẢO

Xin hỏi, Phần Design Tool của mình không hiển thị như phần app của Thầy giáo ạ

Lương Minh Thanh - Jovis Academy

Lương Minh Thanh - Jovis Academy [Giảng viên]

Bạn có thể chụp ảnh màn hình gửi lên đây mình xem ạ

{"id":376258,"crm_contact_id":24382,"name":"V\u00f5","email":"khaihuyentg@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-10-04 16:17:42","confirmation_code":"fa4d8d52baf3e7ebdc2aa24e347381da","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-10-04T08:38:16.000000Z","updated_at":"2024-06-18T03:14:17.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939999262","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":31930,"google_id":"118177530694556444059","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_376\/vo-vo.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/376258-vo","vip_account":null,"roles":[]}

Mình cũng bị giống như bạn này

 

499,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/