Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Đọc và phân tích báo cáo thuế và báo cáo tài chính dựa trên kiến thức nguyên lý kế toán cơ bản đến nâng cao
Các nhà quản trị tại doanh nghiệp định hình được cơ cấu tổ chức kế toán trong doanh nghiệp, nắm bắt được hệ thống kế toán thuế và kế toán tài chính. Phân tích và thẩm định chứng từ sổ sách, thủ tục hành chính, cách quyết toán thuế tránh rủi do, phương hướng kinh doanh trong từng tháng, quý.
Thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ kế toán trưởng, có kỹ năng xử lý nhanh mọi tình huống nghiệp vụ phát sinh trong khi làm việc với đối tác, nhà cung cấp, cơ quan chức năng…
Hình thành tư duy, biết cách sử dụng đúng luật tối ưu hóa chi phí thuế.

Khoá học này sẽ có:

Video

6h 07m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

6 Chương . 31 bài giảng . 6h 07m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Chương 1: Giới thiệu chung về kế toán quản trị

5 bài giảng • 1 giờ 6 phút

Mô tả khoá học

Khóa Học "Kế Toán Quản Trị" sẽ cung cấp cho những nhà quản trị, những kế toán nội bộ phương pháp quản lý tài chính và đạt được mục tiêu một cách hiệu quả nhất. 

Kế Toán Quản Trị Là Gì? 

Trước khi lựa chọn học hay làm công việc kế toán quản trị, bạn cần phải hiểu kế toán quản trị là gì? Kế toán quản trị đóng vai trò như thế nào trong doanh nghiệp? 

- Kế toán quản trị chính là việc thu thập, phân tích, giải thích và truyền đạt thông tin cho các nhà quản lý, là cơ sở để các nhà quản lý đưa ra quyết định, lập kế hoạch cũng như kiểm soát, đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra. 

- Kế toán quản trị là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp, qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. 

- Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó. Thông tin mà kế toán quản trị cần nắm bắt bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. 

- Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không phải thông tin tài chính đơn thuần.

Khoá học giúp học viên có cái nhìn tổng thể về kế toán quản trị trong mỗi Doanh nghiệp. Có thể đọc và phân tích báo cáo thuế và báo cáo tài chính dựa trên kiến thức nguyên lý kế toán cơ bản đến nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Đánh giá của học viên

3/5

2 Đánh giá và nhận xét

  • 0%

  • 50%

  • 0%

  • 50%

  • 0%

Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn

10:08 27/05/2023

Kiến thưc rất thực tiễn. Nhưng còn rất nhiều bài giảng chưa có video
DUY HOANG DINH

DUY HOANG DINH

11:03 09/05/2023

khoá học chưa đủ

Giảng viên:

G-Business Giảng viên

Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc

G-Business
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 78 đánh giá

  • 19,734 học viên

  • 19 khóa học

Học viên cũng mua

KTG01 - Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp
162 bài giảng
4.78
32,849
499,000 đ
999,000 đ
KTG01 - Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
47 bài giảng
4.65
21,388
299,000 đ
500,000 đ
KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)
44 bài giảng
4.68
9,749
299,000 đ
699,000 đ
KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán)

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

27 thảo luận

Thanh Bình

Thanh Bình

Định mức sản xuất kinh tế- kỹ thuật là gì ạ?

G-Business

G-Business [Giảng viên]

Chào bạn, định mức này sẽ được xây dựng trong bài Xây dựng dự toán từ bài 20 đến bài 25 nhé. 

Nguyễn Thi Kim Nga

Nguyễn Thi Kim Nga

Xin giảng viên cấp tài liệu của khóa qua email kimnga0706@hmail.com giúp

G-Business

G-Business [Giảng viên]

Chào bạn, mình sẽ up lên ở phần đầu khóa học, bạn vào tải nhé. 

{"id":379496,"crm_contact_id":342735,"name":"Nguy\u1ec5n Thi Kim Nga","email":"kimnga0706@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-10-14 15:39:27","confirmation_code":"781612a80915011f5454b70783161432","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-10-14T04:00:26.000000Z","updated_at":"2024-03-07T12:45:56.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Q12","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0931041236","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":94603,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_379\/nguyen-nga.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/379496-nguyen-thi-kim-nga","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thi Kim Nga

cám ơn giảng viên

Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn

Tôi không thấy  Video bài giảng 

Gitiho Hỗ Trợ

Gitiho Hỗ Trợ

Chào anh/chị học viên

Khóa này tuần này GV sẽ update thêm ạ

Phần chương cuối sang giữa tháng 6 sẽ đẩy nốt lên ạ

{"id":29928,"crm_contact_id":98355,"name":"\u0110\u1ed7 Anh Tu\u1ea5n","email":"tuanzoi@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-10-11 13:22:14","confirmation_code":"d0abfde2e7e7c91ac49f1ffeafb9698a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-10-11T06:21:58.000000Z","updated_at":"2024-04-19T05:23:31.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_30\/do-tuan.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/29928-do-anh-tuan","vip_account":null,"roles":[]}

Đỗ Anh Tuấn

Từ bài 30 vẫn chưa update Ad ơi

{"id":82548,"crm_contact_id":29934,"name":"Gitiho H\u1ed7 Tr\u1ee3","email":"hotro@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-02-12 17:12:54","confirmation_code":"ccae872502b90d64fa68a5773858a513","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-01-30T15:32:47.000000Z","updated_at":"2024-04-27T15:14:04.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1652762083.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Qu\u1ef3nh Ch\u00e2m","address":"Gitiho Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0774116285","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":8000,"google_id":"109213028097135238411","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":55,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1652762083.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/82548-gitiho-ho-tro","vip_account":null,"roles":[{"id":10,"biz_business_id":0,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":11,"biz_business_id":0,"name":"Sale","display_name":"Sale","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":11,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":14,"biz_business_id":0,"name":"UserManager","display_name":"UserManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":14,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":27,"biz_business_id":0,"name":"Customer service","display_name":"Customer service","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":82548,"role_id":27,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Gitiho Hỗ Trợ

Dạ Gitiho sẽ làm việc lại với GV khóa học ạ

Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn

Tôi không thấy  Video bài giảng 

Gitiho Hỗ Trợ

Gitiho Hỗ Trợ

Chào anh/chị học viên

Khóa này tuần này GV sẽ update thêm ạ

Phần chương cuối sang giữa tháng 6 sẽ đẩy nốt lên ạ

Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn

Tôi không thấy  Video bài giảng 

Gitiho Hỗ Trợ

Gitiho Hỗ Trợ

Chào anh/chị học viên

Khóa này tuần này GV sẽ update thêm ạ

Phần chương cuối sang giữa tháng 6 sẽ đẩy nốt lên ạ

499,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/