Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Kế toán viên đang hoặc muốn làm việc trong các Công ty FDI, Tập đoàn lớn
Kiểm toán viên, người làm tài chính
Học viên ACCA, CFA, ICAEW
Người muốn phát triển công việc Kế toán quốc tế

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Chuyển đổi Báo cáo tài chính VAS sang báo cáo IFRS
Hiểu bản chất của Chuẩn mực IFRS thông qua thực hành
Trở thành Kế toán viên quốc tế
Thu nhập theo tiêu chuẩn toàn cầu
Bắt kịp xu hướng chuyển đổi từ VAS sang áp dụng IFRS đã được Bộ Tài chính thông qua nhanh nhất, hiệu quả nhất

Nội dung khóa học

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Bích Ngọc Nguyễn
Bích Ngọc Nguyễn 09 Sep 2021
tổng thời lượng khoá học là bao nhiêu giờ vậy adm? học phí mình đã thanh toán là 2trd phải ko ad nhỉ?
CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 11 Sep 2021

Chào chị Bích Ngọc Nguyễn, 

Vui lòng gửi lại SĐT liên hệ để Gitiho có thể hướng dẫn chị chi tiết hơn ạ 

Lê Hằng
Lê Hằng 02 Sep 2021

VUI LÒNG CHO HỌC VIÊN FILE EXCE L BÀI GIẢNG ĐỂ THỰC HÀNH

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 07 Sep 2021

Chào chị Lê Hằng, 

File Excel này nằm ở Bài 1 nhé ạ 
Chị Hằng bấm vào Bài 1, sau đó kéo chuột qua màn hình video sẽ thấy phần 

Tài liệu đính kèm trong bài học, chị bấm vào nút Tải về là tải được file đính kèm nhé ạ 
Thân! Phạm Thị Duyên
Phạm Thị Duyên 08 Apr 2021

Thầy giáo gửi giúp password để mở 3 file excel tài liệu đính của bài 8 với ạ

Phạm Thị Duyên
Phạm Thị Duyên 08 Apr 2021

Phạm Thị Duyên
Phạm Thị Duyên 08 Apr 2021
Mình đã lấy được pw trong video để mở file nhưng không dùng pw đó để Enable Editing để xem được số liệu và công thức các cột từ cột D đến cột Q
{"id":114011,"crm_contact_id":144313,"name":"EAAF Academy","email":"eaaf@taichinhketoan.edu.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"ee31a9db7f77814fa88f659d05326ee8","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-11 17:46:38","updated_at":"2021-10-27 11:38:40","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00f4ng ty TNHH T\u01b0 v\u1ea5n & \u0110\u00e0o t\u1ea1o EAAF","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1608434080.png","gender":2,"birthday":null,"position":"","achievement":"<p>Ch\u00fang t\u00f4i coi s\u1ef1 ghi nh\u1eadn c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u00f3ng g\u00f3p c\u1ee7a Ch\u00fang t\u00f4i tr\u00ean con \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a h\u1ecd l\u00e0 th\u00e0nh t\u00edch quan tr\u1ecdng nh\u1ea5t. H\u00e3y xem kh\u00e1ch h\u00e0ng nh\u1eadn x\u00e9t g\u00ec v\u1ec1 ch\u00fang t\u00f4i b\u1ea1n nh\u00e9:<\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">T\u1ea6M NH\u00ccN<\/span><br><\/p><p>EAAF s\u1ebd l\u00e0 c\u00f4ng ty h\u00e0ng \u0111\u1ea7u c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam v\u00e0 ch\u00e2u \u00c1 trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u01b0 v\u1ea5n qu\u1ea3n tr\u1ecb doanh nghi\u1ec7p. L\u00e0 n\u01a1i quy t\u1ee5 c\u00e1c chuy\u00ean gia \u0111\u1ea7u ng\u00e0nh v\u1ec1 qu\u1ea3n tr\u1ecb doanh nghi\u1ec7p, qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh, k\u1ebf to\u00e1n, ki\u1ec3m to\u00e1n\u2026 c\u00f3 chung kh\u00e1t v\u1ecdng ph\u00e1t tri\u1ec3n n\u0103ng l\u1ef1c qu\u1ea3n tr\u1ecb cho c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t, h\u00f2a nh\u1eadp ng\u00e0y m\u1ed9t s\u00e2u r\u1ed9ng v\u1edbi th\u1ebf gi\u1edbi.<\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">S\u1ee8 M\u1ec6NH<\/span><\/p><p>\u201cC\u00f9ng Ch\u00fang t\u00f4i v\u1eefng v\u00e0ng ti\u1ebfn b\u01b0\u1edbc\u201d<\/p><p>Ch\u00fang t\u00f4i mang s\u1ee9 m\u1ec7nh h\u1ed7 tr\u1ee3 ph\u00e1t tri\u1ec3n n\u0103ng l\u1ef1c qu\u1ea3n tr\u1ecb cho c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t, v\u01b0\u01a1n t\u1ea7m qu\u1ed1c t\u1ebf, h\u1ed9i nh\u1eadp ng\u00e0y m\u1ed9t s\u00e2u, r\u1ed9ng v\u1edbi th\u1ebf gi\u1edbi.<\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">GI\u00c1 TR\u1eca<\/span><\/p><p>EAAF c\u00f3 \u0111\u1ed9i ng\u0169 chuy\u00ean gia gi\u00e0u ki\u1ebfn th\u1ee9c, kinh nghi\u1ec7m, \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang c\u00f4ng t\u00e1c t\u1ea1i c\u00e1c v\u1ecb tr\u00ed quan tr\u1ecdng \u1edf c\u00e1c T\u1eadp \u0111o\u00e0n, C\u00f4ng ty, T\u1ed5ng C\u00f4ng ty top 1 t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam v\u00e0 h\u00e0ng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi. Ch\u00fang t\u00f4i cam k\u1ebft mang \u0111\u1ebfn cho kh\u00e1ch h\u00e0ng c\u00e1c d\u1ecbch v\u1ee5 t\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c khoa h\u1ecdc, c\u00f3 t\u00ednh thi\u1ebft th\u1ef1c cao nh\u01b0ng v\u1eabn \u0111\u1ea3m b\u1ea3o t\u00ednh kinh t\u1ebf.<\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">C\u00c1C GI\u1ea2NG VI\u00caN C\u1ee6A CH\u00daNG T\u00d4I<\/span><\/p><p>C\u00e1c gi\u1ea3ng vi\u00ean c\u1ee7a Ch\u00fang t\u00f4i c\u00f3 ch\u1ee9ng ch\u1ec9 ACCA, FCCA, CPA, \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang l\u00e0 Ch\u1ee7 nhi\u1ec7m ki\u1ec3m to\u00e1n (Manager) c\u1ee7a C\u00f4ng ty Big 4 Enrst &amp; Young, v\u1edbi kinh nghi\u1ec7m ki\u1ec3m to\u00e1n, t\u01b0 v\u1ea5n v\u1ec1 BCTC VAS &amp; IFRS cho c\u00e1c T\u1eadp \u0111o\u00e0n kinh t\u1ebf t\u01b0 nh\u00e2n l\u1edbn c\u1ea3 trong n\u01b0\u1edbc v\u00e0 FDI trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n, x\u00e2y d\u1ef1ng, c\u00e1c c\u00f4ng ty \u0111a ng\u00e0nh, s\u1ea3n xu\u1ea5t, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i..., c\u00e1c T\u1ed5ng C\u00f4ng ty Nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c vi\u1ec5n th\u00f4ng, \u0111i\u1ec7n l\u1ef1c, xi m\u0103ng...<\/p><p>C\u00e1c chuy\u00ean gia sau khi th\u00f4i c\u00f4ng t\u00e1c ki\u1ec3m to\u00e1n \u0111\u00e3 chuy\u1ec3n sang l\u00e0m vi\u1ec7c t\u1ea1i c\u00e1c T\u1eadp \u0111o\u00e0n kinh t\u1ebf l\u1edbn t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam, n\u1eafm gi\u1eef c\u00e1c v\u1ecb tr\u00ed quan tr\u1ecdng trong b\u1ed9 m\u00e1y k\u1ebf to\u00e1n - t\u00e0i ch\u00ednh.<\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">KH\u00c1CH H\u00c0NG N\u00d3I G\u00cc V\u1ec0 CH\u00daNG T\u00d4I<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u00d4ng Nguy\u1ec5n Tu\u1ea5n Anh - Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng Ki\u1ec3m to\u00e1n H\u00e3ng Ki\u1ec3m to\u00e1n AASC:&nbsp;<\/span><span style=\"font-family: Arial, sans-serif; font-style: italic;\">\u201cT\u00f4i \u0111\u00e3 \u0111\u1eb7t h\u00e0ng EAAF \u0111\u00e0o t\u1ea1o chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i BCTC IFRS cho nh\u00e2n vi\u00ean c\u1ee7a m\u00ecnh. C\u00e1 nh\u00e2n t\u00f4i \u0111\u00e1nh gi\u00e1 n\u1ed9i dung kh\u00f3a \u0111\u00e0o t\u1ea1o ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a Ch\u00fang t\u00f4i. T\u00f4i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u00e1nh gi\u00e1 cao Gi\u1ea3ng vi\u00ean Ho\u00e0ng Minh Th\u00e1i. Anh Th\u00e1i c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng di\u1ec5n \u0111\u1ea1t, truy\u1ec1n \u0111\u1ea1t r\u1ea5t t\u1ed1t, t\u01b0 duy m\u1ea1ch l\u1ea1c, ph\u1ea3n \u1ee9ng v\u00e0 x\u1eed l\u00fd nhanh nh\u1ea1y v\u1edbi c\u00e2u h\u1ecfi c\u1ee7a h\u1ecdc vi\u00ean, nhi\u1ec7t t\u00ecnh chia s\u1ebb ki\u1ebfn th\u1ee9c v\u00e0 kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c th\u1ef1c t\u1ebf trong c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p thu\u1ed9c nhi\u1ec1u l\u0129nh v\u1ef1c kh\u00e1c nhau. T\u00f4i s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u1eb7t h\u00e0ng EAAF \u0111\u1ec3 \u0111\u00e0o t\u1ea1o cho nh\u00e2n vi\u00ean c\u1ee7a m\u00ecnh th\u00eam c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc ti\u1ebfp theo.\u201d<\/span><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/EAAF-102346565040822","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0934576635","become_teacher":0,"primary_wallet":4767358,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":127}
EAAF Academy [Giảng viên] 20 Apr 2021

Dear Ms. Duyên, rất cảm ơn Duyên đã tham gia khóa học này của EAAF và gửi phản hồi về cho chúng tôi. Vấn đề của Duyên gửi thì xử lý như sau:

Sau khi mở file bằng pw chúng tôi đã cung cấp, excel sẽ hỏi tiếp pw modify thì người dùng chọn Read only là được. (hoặc nếu chọn cancel thì sau khi mở được file lại bật enable editting lên và cũng chọn Read only)

Rất mong nhận được thêm ý kiến phản hồi của Duyên đối với khóa học!


{"id":145077,"crm_contact_id":214762,"name":"Nguy\u1ec5n Huy\u1ec1n Trang","email":"trangnguyen@vietuc.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-05-14 09:09:50","confirmation_code":"932d69e525a8b60ac4e505c3565ba873","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-13 17:49:05","updated_at":"2021-10-24 08:00:36","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Huy\u1ec1n Trang","address":"CK","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0914406079","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":35960,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0}
Nguyễn Huyền Trang 14 May 2021

Nhờ thầy cung cấp giúp pw mở file thực hành ạ


{"id":114011,"crm_contact_id":144313,"name":"EAAF Academy","email":"eaaf@taichinhketoan.edu.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"ee31a9db7f77814fa88f659d05326ee8","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-11 17:46:38","updated_at":"2021-10-27 11:38:40","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00f4ng ty TNHH T\u01b0 v\u1ea5n & \u0110\u00e0o t\u1ea1o EAAF","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1608434080.png","gender":2,"birthday":null,"position":"","achievement":"<p>Ch\u00fang t\u00f4i coi s\u1ef1 ghi nh\u1eadn c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u00f3ng g\u00f3p c\u1ee7a Ch\u00fang t\u00f4i tr\u00ean con \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a h\u1ecd l\u00e0 th\u00e0nh t\u00edch quan tr\u1ecdng nh\u1ea5t. H\u00e3y xem kh\u00e1ch h\u00e0ng nh\u1eadn x\u00e9t g\u00ec v\u1ec1 ch\u00fang t\u00f4i b\u1ea1n nh\u00e9:<\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">T\u1ea6M NH\u00ccN<\/span><br><\/p><p>EAAF s\u1ebd l\u00e0 c\u00f4ng ty h\u00e0ng \u0111\u1ea7u c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam v\u00e0 ch\u00e2u \u00c1 trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u01b0 v\u1ea5n qu\u1ea3n tr\u1ecb doanh nghi\u1ec7p. L\u00e0 n\u01a1i quy t\u1ee5 c\u00e1c chuy\u00ean gia \u0111\u1ea7u ng\u00e0nh v\u1ec1 qu\u1ea3n tr\u1ecb doanh nghi\u1ec7p, qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh, k\u1ebf to\u00e1n, ki\u1ec3m to\u00e1n\u2026 c\u00f3 chung kh\u00e1t v\u1ecdng ph\u00e1t tri\u1ec3n n\u0103ng l\u1ef1c qu\u1ea3n tr\u1ecb cho c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t, h\u00f2a nh\u1eadp ng\u00e0y m\u1ed9t s\u00e2u r\u1ed9ng v\u1edbi th\u1ebf gi\u1edbi.<\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">S\u1ee8 M\u1ec6NH<\/span><\/p><p>\u201cC\u00f9ng Ch\u00fang t\u00f4i v\u1eefng v\u00e0ng ti\u1ebfn b\u01b0\u1edbc\u201d<\/p><p>Ch\u00fang t\u00f4i mang s\u1ee9 m\u1ec7nh h\u1ed7 tr\u1ee3 ph\u00e1t tri\u1ec3n n\u0103ng l\u1ef1c qu\u1ea3n tr\u1ecb cho c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t, v\u01b0\u01a1n t\u1ea7m qu\u1ed1c t\u1ebf, h\u1ed9i nh\u1eadp ng\u00e0y m\u1ed9t s\u00e2u, r\u1ed9ng v\u1edbi th\u1ebf gi\u1edbi.<\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">GI\u00c1 TR\u1eca<\/span><\/p><p>EAAF c\u00f3 \u0111\u1ed9i ng\u0169 chuy\u00ean gia gi\u00e0u ki\u1ebfn th\u1ee9c, kinh nghi\u1ec7m, \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang c\u00f4ng t\u00e1c t\u1ea1i c\u00e1c v\u1ecb tr\u00ed quan tr\u1ecdng \u1edf c\u00e1c T\u1eadp \u0111o\u00e0n, C\u00f4ng ty, T\u1ed5ng C\u00f4ng ty top 1 t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam v\u00e0 h\u00e0ng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi. Ch\u00fang t\u00f4i cam k\u1ebft mang \u0111\u1ebfn cho kh\u00e1ch h\u00e0ng c\u00e1c d\u1ecbch v\u1ee5 t\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c khoa h\u1ecdc, c\u00f3 t\u00ednh thi\u1ebft th\u1ef1c cao nh\u01b0ng v\u1eabn \u0111\u1ea3m b\u1ea3o t\u00ednh kinh t\u1ebf.<\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">C\u00c1C GI\u1ea2NG VI\u00caN C\u1ee6A CH\u00daNG T\u00d4I<\/span><\/p><p>C\u00e1c gi\u1ea3ng vi\u00ean c\u1ee7a Ch\u00fang t\u00f4i c\u00f3 ch\u1ee9ng ch\u1ec9 ACCA, FCCA, CPA, \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang l\u00e0 Ch\u1ee7 nhi\u1ec7m ki\u1ec3m to\u00e1n (Manager) c\u1ee7a C\u00f4ng ty Big 4 Enrst &amp; Young, v\u1edbi kinh nghi\u1ec7m ki\u1ec3m to\u00e1n, t\u01b0 v\u1ea5n v\u1ec1 BCTC VAS &amp; IFRS cho c\u00e1c T\u1eadp \u0111o\u00e0n kinh t\u1ebf t\u01b0 nh\u00e2n l\u1edbn c\u1ea3 trong n\u01b0\u1edbc v\u00e0 FDI trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n, x\u00e2y d\u1ef1ng, c\u00e1c c\u00f4ng ty \u0111a ng\u00e0nh, s\u1ea3n xu\u1ea5t, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i..., c\u00e1c T\u1ed5ng C\u00f4ng ty Nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c vi\u1ec5n th\u00f4ng, \u0111i\u1ec7n l\u1ef1c, xi m\u0103ng...<\/p><p>C\u00e1c chuy\u00ean gia sau khi th\u00f4i c\u00f4ng t\u00e1c ki\u1ec3m to\u00e1n \u0111\u00e3 chuy\u1ec3n sang l\u00e0m vi\u1ec7c t\u1ea1i c\u00e1c T\u1eadp \u0111o\u00e0n kinh t\u1ebf l\u1edbn t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam, n\u1eafm gi\u1eef c\u00e1c v\u1ecb tr\u00ed quan tr\u1ecdng trong b\u1ed9 m\u00e1y k\u1ebf to\u00e1n - t\u00e0i ch\u00ednh.<\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">KH\u00c1CH H\u00c0NG N\u00d3I G\u00cc V\u1ec0 CH\u00daNG T\u00d4I<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u00d4ng Nguy\u1ec5n Tu\u1ea5n Anh - Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng Ki\u1ec3m to\u00e1n H\u00e3ng Ki\u1ec3m to\u00e1n AASC:&nbsp;<\/span><span style=\"font-family: Arial, sans-serif; font-style: italic;\">\u201cT\u00f4i \u0111\u00e3 \u0111\u1eb7t h\u00e0ng EAAF \u0111\u00e0o t\u1ea1o chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i BCTC IFRS cho nh\u00e2n vi\u00ean c\u1ee7a m\u00ecnh. C\u00e1 nh\u00e2n t\u00f4i \u0111\u00e1nh gi\u00e1 n\u1ed9i dung kh\u00f3a \u0111\u00e0o t\u1ea1o ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a Ch\u00fang t\u00f4i. T\u00f4i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u00e1nh gi\u00e1 cao Gi\u1ea3ng vi\u00ean Ho\u00e0ng Minh Th\u00e1i. Anh Th\u00e1i c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng di\u1ec5n \u0111\u1ea1t, truy\u1ec1n \u0111\u1ea1t r\u1ea5t t\u1ed1t, t\u01b0 duy m\u1ea1ch l\u1ea1c, ph\u1ea3n \u1ee9ng v\u00e0 x\u1eed l\u00fd nhanh nh\u1ea1y v\u1edbi c\u00e2u h\u1ecfi c\u1ee7a h\u1ecdc vi\u00ean, nhi\u1ec7t t\u00ecnh chia s\u1ebb ki\u1ebfn th\u1ee9c v\u00e0 kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c th\u1ef1c t\u1ebf trong c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p thu\u1ed9c nhi\u1ec1u l\u0129nh v\u1ef1c kh\u00e1c nhau. T\u00f4i s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u1eb7t h\u00e0ng EAAF \u0111\u1ec3 \u0111\u00e0o t\u1ea1o cho nh\u00e2n vi\u00ean c\u1ee7a m\u00ecnh th\u00eam c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc ti\u1ebfp theo.\u201d<\/span><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/EAAF-102346565040822","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0934576635","become_teacher":0,"primary_wallet":4767358,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":127,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":114011,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":114011,"role_id":4}}]}
EAAF Academy [Giảng viên] 14 May 2021

Dear Ms. Trang,

pw của các file thực hành được trình bày trong video của bài 8. Trang học đến bài này sẽ thấy pw bôi đỏ trên góc màn hình nhé.

Trân trọng cảm ơn.

{"id":139617,"crm_contact_id":202161,"name":"L\u00ea H\u1eb1ng","email":"lemyhang273@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-04-16 11:21:55","confirmation_code":"119a63b499f900a9317101353b4d0978","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-04-16 11:12:41","updated_at":"2021-10-24 12:38:53","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00ea H\u1eb1ng","address":"","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"CK","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":178213,"google_id":"100318891107482760586","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2}
Lê Hằng 02 Sep 2021

KHÔNG MỞ ĐƯỢC FILE À THẦY. THIẾT NGHĨ THẦY NÊN CHO PASS ĐỂ HỌC VIÊN MỞ VÀ NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH CHỨ ĐỂ CHỈ ĐỌC CŨNG KHÔNG TÁC DỤNG

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương 21 Aug 2021

Thầy ơi sao em không thấy báo cáo lưu chuyển tiển tệ trực tiếp trong bộ báo cáo này ạ ?

EAAF Academy
EAAF Academy [Giảng viên] 23 Aug 2021

Về cơ bản chuẩn mực IAS 7 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không có nhiều khác biệt so với VAS và Thông tư 200. Cách trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa VAS và IAS cũng ít khác biệt, mục tiêu của khóa học này là giúp học viên nắm được nguyên lý chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS nên chúng tôi tập trung hướng dẫn dựa trên mẫu báo cáo phổ biến. Nếu Hương đã từng làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo VAS rồi thì chuyển sang mẫu IFRS cũng sẽ rất đơn giản thôi. Hương có thể tham khảo video tóm tắt những khác biệt cơ bản giữa các chuẩn mực IFRS so với VAS của chúng tôi ở link sau để dễ hình dung được được mẫu báo cáo tài chính IFRS sẽ khác biệt như thế nào so với BCTC VAS nhé:  https://eaaf.edubit.vn/ifrs---tom-tat...

Phan Thị Hồng Hạnh
Phan Thị Hồng Hạnh 22 Dec 2020

Em đang học lớp Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS. Thầy có thể cho em xin file mềm bài giảng và file Excel thực hành được không ạ . Vì nếu chỉ nghe mà không ghi chú lại những điểm cần lưu ý thì sẽ không nhớ. Nếu ghi tay thì rất mất thời gian.

EAAF Academy
EAAF Academy [Giảng viên] 14 May 2021

Cảm ơn Hạnh đã tham gia học và phản hồi thông tin về khóa học của Chúng tôi. Hiện EAAF đã upload toàn bộ bản mềm giáo trình đính kèm vào các video rồi, các học viên có thể tải về sử dụng cho việc học tập hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

EAAF Academy
Giảng viên
EAAF Academy

TẦM NHÌN

EAAF sẽ là công ty hàng đầu của Việt Nam và châu Á trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp. Là nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán… có chung khát vọng phát triển năng lực quản trị cho các doanh nghiệp Việt, hòa nhập ngày một sâu rộng với thế giới.

SỨ MỆNH

“Cùng Chúng tôi vững vàng tiến bước”

Chúng tôi mang sứ mệnh hỗ trợ phát triển năng lực quản trị cho các doanh nghiệp Việt, vươn tầm quốc tế, hội nhập ngày một sâu, rộng với thế giới.

GIÁ TRỊ

EAAF có đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức, kinh nghiệm, đã và đang công tác tại các vị trí quan trọng ở các Tập đoàn, Công ty, Tổng Công ty top 1 tại Việt Nam và hàng đầu thế giới. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn và đào tạo chất lượng, được tổ chức khoa học, có tính thiết thực cao nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế.

CÁC GIẢNG VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Các giảng viên của Chúng tôi có chứng chỉ ACCA, FCCA, CPA, đã và đang là Chủ nhiệm kiểm toán (Manager) của Công ty Big 4 Enrst & Young, với kinh nghiệm kiểm toán, tư vấn về BCTC VAS & IFRS cho các Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn cả trong nước và FDI trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, các công ty đa ngành, sản xuất, thương mại..., các Tổng Công ty Nhà nước trong các lĩnh vực viễn thông, điện lực, xi măng...

Các chuyên gia sau khi thôi công tác kiểm toán đã chuyển sang làm việc tại các Tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam, nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy kế toán - tài chính.

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Kiểm toán Hãng Kiểm toán AASC: “Tôi đã đặt hàng EAAF đào tạo chuyển đổi BCTC IFRS cho nhân viên của mình. Cá nhân tôi đánh giá nội dung khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu của Chúng tôi. Tôi đặc biệt đánh giá cao Giảng viên Hoàng Minh Thái. Anh Thái có khả năng diễn đạt, truyền đạt rất tốt, tư duy mạch lạc, phản ứng và xử lý nhanh nhạy với câu hỏi của học viên, nhiệt tình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế trong các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi sẽ tiếp tục đặt hàng EAAF để đào tạo cho nhân viên của mình thêm các khóa học tiếp theo.”

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 55%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

899,000đ

2,000,000đ
Tặng ngay:
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội