Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Các bạn làm kế toán, kiểm toán
Các bạn học luật
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hiểu về Giao dịch liên kết
Biết cách tính giá giao dịch liên kết

Nội dung khóa học

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy 07 Sep 2022

Cho em hỏi về giao dịch liên kết ạ.

TH1: Công ty em vay 3 ngân hàng. Xét trên tổng 3 ngân hàng vay thì >25% vốn góp, nhưng xét từng ngân hàng thì <25% vốn góp. Vậy có phải là giao dịch liên kết không ạ?

TH2: Công ty em vay 3 ngân hàng, nhưng trong đó có 1 ngân hàng <25% vốn góp, còn 2 ngân hàng kia thì >25% vốn góp. Vậy giao dịch liên kết tính trên cả 3 ngân hàng hay chỉ có 2 ngân hàng >25% vốn góp?

Em cám ơn ạ.

G-Business
G-Business [Giảng viên] 09 Sep 2022

Chào bạn, giao dịch liên kết tính theo từng ngân hàng (từng đối tượng) nhé. 

Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền 08 Sep 2022

 điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay. 
Bài giảng ko đưa ý thứ 2 để xác định điều kiện là 50% khoản nợ trung và dài hạn

G-Business
G-Business [Giảng viên] 08 Sep 2022

Chào bạn, trong bài giảng mình đã có đề cập đấy ạ. Bạn xem lại ở phút 3:26 nhé. 

Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy 05 Sep 2022

Cho e hỏi, cty e vốn 20 tỷ. Trong năm vay ngân hàng tt công nợ 40 tỷ, cuối năm còn 15 tỷ. Vậy vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết không ạ? E cám ơn

G-Business
G-Business [Giảng viên] 06 Sep 2022

Chào bạn, bạn kiểm tra điều kiện: Vốn vay vượt 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng các khoản nợ trung và dài hạn nhé, Nếu phải thì là quan hệ liên kết và giao dịch này là giao dịch liên kết. 

Chị Hà Thái
Chị Hà Thái 31 Mar 2022

Em chào Thầy Cô . Em muốn hỏi cty vay ngân hàng nhiều lần trả rồi vay rồi trả, giống như giải ngân ạ, tổng cả năm 8 tỷ,nhưng cuối năm chỉ còn 3 tỷ.  vốn điều lệ 4 tỷ. vậy tính liên kết lãi vay sẽ tính 8 tỷ hay tính 3 tỷ còn lại .  và vay 1 chiếc xe ô tô tầm 550tr. Mong thầy cô hướng dẫn giúp em ạ 

Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Linh [Chuyên gia] 01 Apr 2022

Chào bạn, vay ngân hàng thì bạn tính tổng khoản tiền vay trong năm nhé. Tuy nhiên Vay tiền ngân hàng chỉ xuất hiện quan hệ liên kết, chưa phải là giao dịch liên kết, bạn chỉ cần điền vào phụ lục 01 thôi nhé. 

Cao Trần Hoài Thương
Cao Trần Hoài Thương 20 Aug 2022

em chào ad. em muốn hỏi trong 11 trường hợp về các bên có QHLK, trường hợp D - chiếm trên 50% tổng gtri các khoản nợ trung và DH của DN đi vay . Trường hợp này cty phải dựa  trên hợp đồng hay dựa trên công nợ phát sinh trong kỳ ạ

{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2022-09-24T13:51:00.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">S\u1ee9 m\u1ec7nh c\u1ee7a G-BUSINESS:<\/span> Gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t n\u00e2ng cao n\u0103ng su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c b\u1eb1ng c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0111\u00e0o t\u1ea1o k\u1ef9 n\u0103ng chuy\u00ean m\u00f4n \u1ee9ng d\u1ee5ng trong c\u00f4ng vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">Gi\u00e1 tr\u1ecb c\u1ed1t l\u00f5i s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e0 G-BUSINESS theo \u0111u\u1ed5i:<\/span><\/p><p>- Th\u1ef1c t\u1ebf, c\u00f3 t\u00ednh \u1ee9ng d\u1ee5ng cao, kh\u00f4ng ch\u1ec9 gi\u00fap h\u1ecdc vi\u00ean ph\u00e1t tri\u1ec3n t\u01b0 duy \u1ee9ng d\u1ee5ng m\u00e0 c\u00f2n chia s\u1ebb t\u1edbi h\u1ecdc vi\u00ean kinh nghi\u1ec7m \u00e1p d\u1ee5ng th\u1ef1c t\u1ebf trong h\u01a1n 5 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m c\u1ee7a \u0111\u1ed9i ng\u0169 chuy\u00ean gia \u0111\u00e3 t\u00e0o t\u1ea1o t\u1ea1i: Vietinbank, Vpbank, FPTsoftware, VNPT, Mobifone...<\/p><p>- Kh\u00f4ng ng\u1eebng \u0111\u1ed5i m\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng gi\u1ea3ng d\u1ea1y \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u00e1 tr\u1ecb cao nh\u1ea5t.<\/p><p>- Lu\u00f4n h\u01b0\u1edbng t\u1edbi s\u1ef1 xu\u1ea5t s\u1eafc, kh\u00f4ng ng\u1eebng c\u1ea3i ti\u1ebfn v\u00e0 c\u1eadp nh\u1eadt m\u1edbi kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u1ec3 ti\u1ebfn t\u1edbi nh\u1eefng ti\u00eau chu\u1ea9n cao nh\u1ea5t.<\/p><p>- T\u1eadp trung v\u00e0o kh\u00e1ch h\u00e0ng, l\u1ea5y kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 tr\u1ecdng t\u00e2m v\u00e0 cung c\u1ea5p gi\u00e1 tr\u1ecb v\u01b0\u1ee3t mong \u0111\u1ee3i.<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">C\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0111\u00e0o t\u1ea1o:<\/span><\/p><p>- K\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh, k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb<\/p><p>- T\u00e0i ch\u00ednh Doanh nghi\u1ec7p<\/p><p>- Marketing, B\u00e1n h\u00e0ng<\/p><p>- Nh\u00e2n s\u1ef1, H\u00e0nh ch\u00ednh<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">Th\u00e0nh t\u1ef1u:<\/span><\/p><p>- \u0110\u1ed1i t\u00e1c \u0111\u00e0o t\u1ea1o n\u1ed9i b\u1ed9 c\u1ee7a: Vietinbank, VNPT, FPTSoft ware, VPbank ...<\/p><p>- H\u01a1n 100.000 h\u1ecdc vi\u00ean online tr\u00ean to\u00e0n qu\u1ed1c.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":139197560,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":227,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null}
G-Business [Giảng viên] 20 Aug 2022

Chào bạn, số liệu sẽ lấy từ báo cáo tài chính tức là tình hình tài sản nguồn vốn của 1 năm nhé. 

{"id":154535,"crm_contact_id":235566,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Thu Th\u1ee7y","email":"thuthuy.lean@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"d8baaef5e200fe643779cc123393ed3c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-17T09:11:40.000000Z","updated_at":"2022-09-07T09:04:49.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"178 Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Ki\u1ec3u, P Hi\u1ec7p Th\u00e0nh, Qu\u1eadn 12, H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":41290,"google_id":"108689281950561519413","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/woman.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/154535-tran-thi-thu-thuy","business_employers":[],"vip_account":null}
Trần Thị Thu Thủy 05 Sep 2022

Dạ cho e hỏi, cty e vay ngân hàng để thanh toán công nợ, như vậy chưa phải là GDLK đúng k ạ? và toàn bộ chi phí lãi vay 635 e được đưa vào chi phí hợp lý dc k ạ? e cám ơn ạ

 

Cao Trần Hoài Thương
Cao Trần Hoài Thương 24 Aug 2022

Công ty mình không nằm trong các trường hợp này. Vậy thì mình phải làm thêm ND132_02 + 03 hay sao ạ? Liệu công ty mình có được miễn nộp hồ sơ giao dịch liên kết không?

G-Business
G-Business [Giảng viên] 25 Aug 2022

Chào bạn, bạn phải điền hết các phụ lục nếu không được miễn lập hồ sơ nhé. 

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

G-Business
Giảng viên
G-Business
Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc
Khóa học: 16    |    Học viên: 8,562
4.9 (15 đánh giá)

Sứ mệnh của G-BUSINESS: Giúp người Việt nâng cao năng suất làm việc bằng các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn ứng dụng trong công việc.


Giá trị cốt lõi sản phẩm mà G-BUSINESS theo đuổi:

- Thực tế, có tính ứng dụng cao, không chỉ giúp học viên phát triển tư duy ứng dụng mà còn chia sẻ tới học viên kinh nghiệm áp dụng thực tế trong hơn 5 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đã tào tạo tại: Vietinbank, Vpbank, FPTsoftware, VNPT, Mobifone...

- Không ngừng đổi mới chất lượng giảng dạy để đạt được giá trị cao nhất.

- Luôn hướng tới sự xuất sắc, không ngừng cải tiến và cập nhật mới khóa học để tiến tới những tiêu chuẩn cao nhất.

- Tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm và cung cấp giá trị vượt mong đợi.


Các chương trình đào tạo:

- Kế toán tài chính, kế toán quản trị

- Tài chính Doanh nghiệp

- Marketing, Bán hàng

- Nhân sự, Hành chính


Thành tựu:

- Đối tác đào tạo nội bộ của: Vietinbank, VNPT, FPTSoft ware, VPbank ...

- Hơn 100.000 học viên online trên toàn quốc.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 57%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

299,000đ

699,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội