Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Sinh viên đại học chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán muốn trang bị kiến thức về IFRS cho công việc trong tương lai
Người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán muốn cập nhật về IFRS để áp dụng trong công việc
Người muốn thăng tiến trong công việc, đón đầu xu thế để có thể “sống khỏe” trong cuộc cạnh tranh nhân sự khốc liệt hiện nay.
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hiểu được cách các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế IFRS được áp dụng trên toàn cầu
Giải thích cách thức hoạt động và vai trò của Uỷ ban chuẩn mực kế toán (IASB)
Kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS đổi với từng chuẩn mực
Cung cấp hướng dẫn cách áp dụng IFRS trong thực tế

Nội dung khóa học

1

Giới thiệu chung về hệ thống Chuẩn mực Kế toán quốc tế IFRS (Introduction to IFRS)

1 bài học thử
2

Khung khái niệm căn bản (Conceptual framework)

1 bài học thử
3

Quy trình hạch toán theo hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (Financial Reporting process)

1 bài học thử
4

Chi phí trả trước và Chi phí trích trước (Prepayment and Accrual)

1 bài học thử
5

Hàng tồn kho (IAS 2 - Inventory)

1 bài học thử
6

Tài sản cố định hữu hình (IAS 16 - PPE)

7

Tài sản cố định vô hình (IAS 38 - Intangiable assets)

8

Dự phòng phải thu khó đòi (Allowance for doubtful debt)

9

Dự phòng phải trả & công nợ tiềm tàng (IAS 37 - Provisions, Contingencies)

10

Doanh thu & một số giao dịch đặc thù (tích điểm, combo, chiết khấu thanh toán…) IFRS 15 - Customer contract

11

Lập báo cáo tài chính (báo cáo riêng) - Prepare Financial Statements

12

Giới thiệu về báo cáo tài chính hợp nhất, các nguyên lý căn bản (Introduction to consolidations)

13

Phân tích các chỉ số tài chính căn bản (Ratio analysis)

14

Tổng kết (Summary and Revisions)

15

Chương 15: Quà tặng ứng dụng excel lập báo cáo

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Hồ Sĩ Huy Hoàng
Hồ Sĩ Huy Hoàng 29 Aug 2022

thầy tóm tắt lại phần vay nợ và rủi ro được không?

Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 29 Aug 2022

Cái này nó liên quan đến cơ cấu tài chính của doanh nghiệp e ạ, nếu vay nợ không cân đối, ví dụ như dùng vay ngắn hạn để đi đầu tư tài sản dài hạn (thì tài sản dài hạn thời gian thu hồi vốn nó lâu) trong khi nợ thì ngắn hạn, công ty có nguy cơ phá sản; đặc biệt khi đi vay nhiều, lệ thuộc vào tài chính bên ngoài thì càng rủi ro; nên người ta rất quan tâm đến tỷ lệ Nợ/ Tổng tài sản và chỉ tiêu Interest cover (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/ lãi vay)

Hồ Sĩ Huy Hoàng
Hồ Sĩ Huy Hoàng 30 Aug 2022

dạ em cảm ơn thầy ạ

 

Phạm Thị Thuý Hằng
Phạm Thị Thuý Hằng 05 Jun 2022

video bị lỗi rồi (hình đính kèm), nhờ thấy check lại giúp em nhé. 

Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 06 Jun 2022

E thử ctrl + F5 để clear cache trên máy và vào lại xem sao, th dùng thử vẫn okie, nếu vẫn lỗi thì báo lại để th nhờ đội kỹ thuật support

BPG
BPG 22 May 2022

sao bài giảng chương 2 cứ đang xem là bị dừng thế admin?

Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 23 May 2022
Bạn kiểm tra lại vào học ở 1 mạng internet khác xem sao, mình check thử vẫn xem bình thường, mình cũng sẽ báo team kỹ thuật check đồng thời, tks b đã phản hồi.
Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 13 Apr 2022

câu này chương mấy ah, Thầy giúp em ah

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 21 Apr 2022

Chào chị Phan Thị Bích Thủy, 

GV của khóa  học đã hỗ trợ đến chị ở zalo ạ

Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 15 Apr 2022
Em học bài giảng của thầy rất là hay, nhưng khi Em thực hành thì em không làm được ah,  Thầy có tài liệu gì thêm để em dễ hiểu hơn được ko ah, Em cảm ơn Thầy
Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 20 Apr 2022

e tham khảo thêm các sách của ACCA, môn financial accounting, nếu cần inbox th :D

Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 15 Apr 2022

Thầy vui long giúp em giải bài toán này ah - EM ko hiểu , Em cảm ơn Thầy


Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 20 Apr 2022

cái này họ trả trước chi phí hàng quý, e vẽ time line 1 năm tài chính ra, bắt đầu từ 1.8.X3 kết thúc 31.7.X4, thì như vậy là từ 1.8.X3 đến ngày 1.10.X3 thì đơn giá là 60k/ năm --> chi phí 2 tháng này là 10k; còn 10 tháng tiếp theo đơn giá là 72k/năm --> chi phí là 72k/12*10 là 60k; như vậy chi phí cả năm là 70k

Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 13 Apr 2022
Thầy ơi ! Bài tập chưa được sát so với bài giảng, cho nên rất khó hiểu ah 
Và có thể song ngữ cho dễ hiêủ  được không ah ,Cảm Ơn Thầy
Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 13 Apr 2022

Th sẽ làm việc với đội ngũ để điều chỉnh, th cũng thấy dịch tiếng Việt nó ko sát lắm, th dạy ACCA nên quen bản tiếng Anh, khóa học này nhập môn nên để tiếng Việt, e có thể tham khảo môn financial accounting & financial reporting th dạy ở BISC thì toàn bộ tài liệu bằng tiếng Anh.

Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 13 Apr 2022

 Tham khảo môn financial accounting & financial reporting  o Chuong I phai ko ah .E, cam on thay 

{"id":92503,"crm_contact_id":44395,"name":"Giang Ha ACCA","email":"halonggiang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-05-25 14:47:53","confirmation_code":"2b0f691b3f95d1edd2c71b190cdff1f3","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-05-25T18:36:13.000000Z","updated_at":"2022-10-01T04:13:20.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"IC&D Group","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1591787056.jpg","gender":0,"birthday":"1988-11-22 00:00:00","position":"Tr\u01b0\u1edfng Ban KSNB","achievement":"<p><div class=\"_3x-2\" data-ft=\"{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}\" style=\"font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; lett","full_name":"H\u00e0 Long Giang","address":"18 T\u00f4n Th\u1ea5t Thuy\u1ebft, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<ul class=\"pv-top-card--list inline-flex align-items-center\" style=\"box-sizing: inherit; margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; list-style: none;\" segoe=\"\" ui\",=\"\" roboto,=\"\" \"helvetica=\"\" neue\",=\"\" \"fira=\"\" sans\",=\"\" ubuntu,=\"\" oxygen,=\"\" \"oxygen=\"\" cantarell,=\"\" \"droid=\"\" \"apple=\"\" color=\"\" emoji\",=\"\" \"segoe=\"\" ui=\"\" symbol\",=\"\" \"lucida=\"\" grande\",=\"\" helvetica,=\"\" arial,=\"\" sans-serif;=\"\" display:=\"\" inline-flex=\"\" !important;\"=\"\"><div data-testid=\"post_message\" class=\"_5pbx userContent _3576\" data-ft=\"{\" tn\":\"k\"}\"=\"\" id=\"js_3\" style=\"font-size: 14px; line-height: 1.38; margin-top: 6px;\"><p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial; font-weight: bold;\">\u0110\u00f4i n\u00e9t v\u1ec1 Gi\u1ea3ng vi\u00ean H\u00e0 Long Giang, ACCA, CPA.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">H\u1ecdc v\u1ea5n:<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">2006 \u2013 2010: C\u1eed nh\u00e2n xu\u1ea5t s\u1eafc Chuy\u00ean ng\u00e0nh Ki\u1ec3m to\u00e1n - \u0110\u1ea1i h\u1ecdc\r\nKinh t\u1ebf Qu\u1ed1c d\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">2018: H\u1ed9i vi\u00ean k\u1ef3 c\u1ef1u Hi\u1ec7p h\u1ed9i k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng ch\u1ee9ng Anh Qu\u1ed1c (FCCA)<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">2013: H\u1ed9i vi\u00ean hi\u1ec7p h\u1ed9i K\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng ch\u1ee9ng Anh qu\u1ed1c ACCA<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\"><o:p>2010: Ho\u00e0n th\u00e0nh ch\u1ee9ng ch\u1ec9 CAT c\u1ee7a Hi\u1ec7p h\u1ed9i k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng ch\u1ee9ng Anh qu\u1ed1c ACCA<\/o:p><\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">2013: Ch\u1ee9ng ch\u1ec9 ki\u1ec3m to\u00e1n vi\u00ean Vi\u1ec7t Nam - CPA (VACPA)<\/span><br><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">H\u1ecdc b\u1ed5ng Job Hunting Competition do Ernst &amp; Young,\r\nVietsourcing, ACCA t\u1ed5 ch\u1ee9c ngay t\u1eeb n\u0103m 3 \u0111\u1ea1i h\u1ecdc<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">Kinh nghi\u1ec7m Gi\u1ea3ng d\u1ea1y:<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\" style=\"\"><span style=\"font-family: Arial;\">9\/2019 - Nay: Ph\u1ee5 tr\u00e1ch \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 tr\u1ef1c ti\u1ebfp Gi\u1ea3ng d\u1ea1y ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh ACCA t\u1ea1i BISC training<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\" style=\"\"><span style=\"font-family: Arial;\">11\/2013 \u2013 2019: Gi\u1ea3ng vi\u00ean ACCA\u2013 Trung t\u00e2m \u0111\u00e0o t\u1ea1o Ngu\u1ed3n l\u1ef1c Vi\u1ec7t (Vietsourcing)<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\" style=\"\"><span style=\"font-family: Arial;\">(C\u00e1c m\u00f4n: Financial Accoungting, Financial Reporting, Audit &amp; Assurance, c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc ng\u1eafn h\u1ea1n - L\u1eadp b\u00e1o c\u00e1o t\u00e0i ch\u00ednh H\u1ee3p nh\u1ea5t, chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i b\u00e1o c\u00e1o t\u00e0i ch\u00ednh IFRS, Ki\u1ec3m to\u00e1n n\u1ed9i b\u1ed9...)<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">Kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">1\/2020 \u2013 hi\u1ec7n nay: Tr\u01b0\u1edfng Ban Ki\u1ec3m so\u00e1t n\u1ed9i b\u1ed9 - T\u1eadp \u0111o\u00e0n ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong l\u0129nh v\u1ef1c b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n, automobiles &amp; transportation<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">9\/2014 \u2013 2019: Ph\u00f3 ban t\u00e0i ch\u00ednh - C\u00f4ng ty c\u1ed5 ph\u1ea7n h\u1ee3p\r\nt\u00e1c \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n (IC&amp;D)<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">1\/2010 \u2013 9\/2014: Tr\u01b0\u1edfng nh\u00f3m ki\u1ec3m to\u00e1n - Ernst &amp; Young<\/span><br><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial;\">Th\u1ef1c hi\u1ec7n c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0111\u00e0o t\u1ea1o n\u1ed9i b\u1ed9 cho tr\u1ee3 l\u00fd ki\u1ec3m\r\nto\u00e1n t\u1ea1i Ernst &amp; Young Vi\u1ec7t Nam.<\/span><br><\/p>\r\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"color: rgb(29, 33, 41);\"><span style=\"font-family: Arial; color: rgb(29, 33, 41);\">&nbsp;<\/span><br><\/p><\/div><div class=\"_3x-2\" data-ft=\"{\" tn\":\"h\"}\"=\"\" style=\"color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px;\"><div data-ft=\"{\" tn\":\"h\"}\"=\"\" style=\"font-family: inherit;\"><div class=\"mtm\" style=\"margin-top: 10px; font-family: inherit;\"><div style=\"font-family: inherit; position: relative;\"><div class=\"_1ktf\" data-ft=\"{\" tn\":\"e\"}\"=\"\" style=\"margin-left: -12px; font-family: inherit;\"><a rel=\"theater\" ajaxify=\"\/club.tFAC.neu\/photos\/a.2675580902463340\/2858481390839956\/?type=3&amp;eid=ARABPNrdkXk4UU0y-WQughxcTwxqJi47hMq6kU9jTbbbJk4AGgGFp0F2RjKJOvRgfPb5ntoQCuOMEaIK&amp;size=720%2C960&amp;fbid=2858481390839956&amp;source=13&amp;player_origin=story_view&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARAAbScVaeRQBTTy59-YFm5SqaljrQZeN9HieGRaC063EPoXwT_PajFpq6m6Kz_o0LeWsRZy5ScOEENLKjbbiXwj-D9L8sy2poqISASctv12DT0lB9jCgtCJUYu2AiJlTItPluUEGFoRwkipRJgB5A7PdZK9rbQMTh4M5DfA07s4xMQeyHeh4xAOJ7pywSNkt_c4UuK4EMfyPA1LSWiI5biAo_zvsFB7sAImFyNHDjyfbHwrdbtUVVBxGt8PPsr5wQ3_NpwmhEHigf0iG0NVSyWyfZCwuO4cdjDKgdy4pgmKJWaEu8Bmxu6qms5Bz9ow5K3BXU-i3-uiMfSQDpFwiM-nUA&amp;__tn__=EEHH-R\" data-ploi=\"https:\/\/scontent.fhan1-1.fna.fbcdn.net\/v\/t1.0-9\/66185648_2858481397506622_2166271363961061376_n.jpg?_nc_cat=110&amp;_nc_sid=0be424&amp;_nc_oc=AQkHUuroQraAm5xhm0CwkIW31-JQ56Ksz2luv3OlE93RoXd1xIuzyHqLw2bGvjTyuho&amp;_nc_ht=scontent.fhan1-1.fna&amp;oh=95ba103e601b935312bb0c8e7241e4a4&amp;oe=5F057E05\" class=\"_4-eo _2t9n _50z9\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/club.tFAC.neu\/photos\/a.2675580902463340\/2858481390839956\/?type=3&amp;eid=ARABPNrdkXk4UU0y-WQughxcTwxqJi47hMq6kU9jTbbbJk4AGgGFp0F2RjKJOvRgfPb5ntoQCuOMEaIK&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARAAbScVaeRQBTTy59-YFm5SqaljrQZeN9HieGRaC063EPoXwT_PajFpq6m6Kz_o0LeWsRZy5ScOEENLKjbbiXwj-D9L8sy2poqISASctv12DT0lB9jCgtCJUYu2AiJlTItPluUEGFoRwkipRJgB5A7PdZK9rbQMTh4M5DfA07s4xMQeyHeh4xAOJ7pywSNkt_c4UuK4EMfyPA1LSWiI5biAo_zvsFB7sAImFyNHDjyfbHwrdbtUVVBxGt8PPsr5wQ3_NpwmhEHigf0iG0NVSyWyfZCwuO4cdjDKgdy4pgmKJWaEu8Bmxu6qms5Bz9ow5K3BXU-i3-uiMfSQDpFwiM-nUA&amp;__tn__=EEHH-R\" data-render-location=\"permalink\" data-ft=\"{\" tn\":\"e\"}\"=\"\" style=\"color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 1px; display: block; position: relative; font-family: inherit; width: 500px;\"><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/ul>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0912661988","become_teacher":0,"primary_wallet":1541247,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":4990,"google_id":"100285122759361662533","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":308,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"H\u00e0 Long Giang","contract_number":"5.6.2020","contract_date":"2022-06-04T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"H\u00e0 Long Giang","contract_address":"A0707, Skypark Residence, s\u1ed1 3 T\u00f4n Th\u1ea5t Thuy\u1ebft, HN","contract_account_number":"19028626594444","contract_bank":"Techcombank - Chi nh\u00e1nh Tr\u1ea7n Th\u00e1i T\u00f4ng","source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1591787056.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/92503-giang-ha-acca","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":92503,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":92503,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":92503,"role_id":5}}]}
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 13 Apr 2022

Đây e, e có thể vào đây học demo bất kỳ môn nào (free), có học đc 3-4 chapter th dạy ở chương trình ACCA, nó sẽ là chtr lớn hơn, có gì e inbox vào page Giang Hà ACCA hoặc BISC để th hỗ trợ thêm cũng đc nhé.

https://hockiemtoanonline.edu.vn/cour...

{"id":59109,"crm_contact_id":68902,"name":"Phan Th\u1ecb B\u00edch th\u1ee7y","email":"subeenthuy@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-06-04 19:19:16","confirmation_code":"4e1ade9f3357fb7a9edbe4fec66682b0","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-06-01T02:41:12.000000Z","updated_at":"2022-09-27T07:42:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649841455.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Phan th\u1ecb B\u00edch th\u1ee7y","address":"12 M\u1ea1c \u0110\u1ec9nh Chi, P.Dakao, Q1, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0913117740","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23160,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":6,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649841455.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/59109-phan-thi-bich-thuy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":59109,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":59109,"role_id":5}}]}
Phan Thị Bích thủy 13 Apr 2022

Da em cam on Thay ah

Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 13 Apr 2022

Câu này mình đã chọn rất  nhiều lần mà vẫn sai - Thầy vui lòng sửa bài giúp em ah


Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 13 Apr 2022

Câu này chọn multiple (nhiều đáp án), bạn chọn Current cost và Present value nhé.

Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 13 Apr 2022

Câu này mình đã chọn rất  nhiều lần mà vẫn sai - Thầy vui lòng sửa bài giúp em ah


Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 13 Apr 2022

Câu này là chọn 2 đáp án bạn nhé, bạn đang chỉ chọn có 1

Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 13 Apr 2022

hai dap  nao ah 

Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 13 Apr 2022

Câu này mình đã chọn rất  nhiều lần mà vẫn sai - Thầy vui lòng sửa bài giúp em ah


Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 13 Apr 2022

Hi bạn, câu này là 2 đáp án (multiple), điều kiện ghi nhận tài sản gồm có: 

1. Nguyên giá (cost) được đo lường đáng tin cậy

2. Mang lại lợi ích trong tương lai (Probable future economic benefit flow to the entity).

Nên chị chọn đáp án D & E

Phan Thị Bích thủy
Phan Thị Bích thủy 13 Apr 2022

Cam on Thay ah

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giang Ha ACCA
Giảng viên
Giang Ha ACCA
Trưởng Ban KSNB
Khóa học: 1    |    Học viên: 278
5 (5 đánh giá)

  Đôi nét về Giảng viên Hà Long Giang, ACCA, CPA.

  Học vấn:

  2006 – 2010: Cử nhân xuất sắc Chuyên ngành Kiểm toán - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

  2018: Hội viên kỳ cựu Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (FCCA)

  2013: Hội viên hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

  2010: Hoàn thành chứng chỉ CAT của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc ACCA

  2013: Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam - CPA (VACPA)

  Học bổng Job Hunting Competition do Ernst & Young, Vietsourcing, ACCA tổ chức ngay từ năm 3 đại học

  Kinh nghiệm Giảng dạy:

  9/2019 - Nay: Phụ trách Đào tạo và trực tiếp Giảng dạy chương trình ACCA tại BISC training

  11/2013 – 2019: Giảng viên ACCA– Trung tâm đào tạo Nguồn lực Việt (Vietsourcing)

  (Các môn: Financial Accoungting, Financial Reporting, Audit & Assurance, các khóa học ngắn hạn - Lập báo cáo tài chính Hợp nhất, chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS, Kiểm toán nội bộ...)

  Kinh nghiệm làm việc

  1/2020 – hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, automobiles & transportation

  9/2014 – 2019: Phó ban tài chính - Công ty cổ phần hợp tác đầu tư và phát triển (IC&D)

  1/2010 – 9/2014: Trưởng nhóm kiểm toán - Ernst & Young

  Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ cho trợ lý kiểm toán tại Ernst & Young Việt Nam.

   

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 76%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

599,000đ

2,500,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội