Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Sinh viên đại học chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán muốn trang bị kiến thức về IFRS cho công việc trong tương lai
Người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán muốn cập nhật về IFRS để áp dụng trong công việc
Người muốn thăng tiến trong công việc, đón đầu xu thế để có thể “sống khỏe” trong cuộc cạnh tranh nhân sự khốc liệt hiện nay.

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hiểu được cách các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế IFRS được áp dụng trên toàn cầu
Giải thích cách thức hoạt động và vai trò của Uỷ ban chuẩn mực kế toán (IASB)
Kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS đổi với từng chuẩn mực
Cung cấp hướng dẫn cách áp dụng IFRS trong thực tế

Nội dung khóa học

0

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ thống Chuẩn mực Kế toán quốc tế IFRS (Introduction to IFRS)

1 bài học thử
1

Chương 2: Khung khái niệm căn bản (Conceptual framework)

1 bài học thử
2

Chương 3: Quy trình hạch toán theo hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (Financial Reporting process)

1 bài học thử
3

Chương 4: Chi phí trả trước và Chi phí trích trước (Prepayment and Accrual)

1 bài học thử
4

Chương 5: Hàng tồn kho (IAS 2 - Inventory)

1 bài học thử
5

Chương 6: Tài sản cố định hữu hình (IAS 16 - PPE)

6

Chương 7: Tài sản cố định vô hình (IAS 38 - Intangiable assets)

7

Chương 8: Dự phòng phải thu khó đòi (Allowance for doubtful debt)

8

Chương 9: Dự phòng phải trả & công nợ tiềm tàng (IAS 37 - Provisions, Contingencies)

9

Chương 10: Doanh thu & một số giao dịch đặc thù (tích điểm, combo, chiết khấu thanh toán…) IFRS 15 - Customer contract

10

Chương 11: Lập báo cáo tài chính (báo cáo riêng) - Prepare Financial Statements

11

Chương 12: Giới thiệu về báo cáo tài chính hợp nhất, các nguyên lý căn bản (Introduction to consolidations)

12

Chương 13: Phân tích các chỉ số tài chính căn bản (Ratio analysis)

13

Chương 14: Tổng kết (Summary and Revisions)

14

Chương 15: Quà tặng ứng dụng excel lập báo cáo

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Thùy Anh
Thùy Anh 24 Oct 2021

Thầy ơi, thu nhập tài chính (như tiền lãi, ...) thì nằm trong mục other income trên statement of comprehensive income phải ko ạ?

Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 24 Oct 2021

Đúng rồi e

Huỳnh Hận Lĩnh
Huỳnh Hận Lĩnh 30 Jan 2021

file cuối cùng excel chương 15 thầy cho em xin tham khảo nhỉ , cám ơn thầy, em gõ tìm trên thông tư 200 mà ra toàn file gì không thôi

Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 30 Jan 2021

Cho th xin email, hoặc kết b zalo với th 0912661988 nha

Võ Thị Loan
Võ Thị Loan 11 Oct 2021

Thầy cho em xin file excel chương 15 để tham khảo. Thầy gửi qua mail: vothiloan.acc@gmail.com

Em cảm ơn thẩy!

Đỗ Minh Hiền
Đỗ Minh Hiền 30 Aug 2021

Từ chương 9 trở đi, mình ko thấy Gitiho up slide bài giảng ạ !  Vì nếu có slide bài giảng trước, mình sẽ dễ dàng theo dõi bài học hơn ạ !

CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 15 Sep 2021

Chào anh/chị Đỗ Minh Hiền, 
Rất xin lỗi anh/chị vì sự bất tiện anh/chị đã gặp phải 
Gitiho sẽ nhắn qua GV để up đủ slide nhé ạ
Thân!

Võ Thị Loan
Võ Thị Loan 10 Oct 2021
 Cho mình xin slide bài giảng từ chương ạ. Xin cảm ơn
{"id":88624,"crm_contact_id":44775,"name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","email":"quynhcham@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2a53af40d6add48dc0424a020ac560b1","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-04-13 19:39:42","updated_at":"2021-10-26 14:54:35","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627978363.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":8,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":88624,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":88624,"role_id":5},"permissions":[]},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":88624,"role_id":6},"permissions":[{"id":15,"name":"can_manager_content","display_name":"can manager content","system":0,"created_at":"2020-08-04 11:08:06","updated_at":"2020-08-04 11:08:06","pivot":{"role_id":6,"permission_id":15}},{"id":9,"name":"system_admin_course_manage","display_name":"system admin course manage","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":6,"permission_id":9}}]},{"id":7,"name":"Sale","created_at":"2018-06-11 09:28:21","updated_at":"2019-08-28 11:47:18","pivot":{"user_id":88624,"role_id":7},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":7,"permission_id":1}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11 09:27:44","updated_at":"2018-06-11 09:27:51","pivot":{"role_id":7,"permission_id":13}},{"id":9,"name":"system_admin_course_manage","display_name":"system admin course manage","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":7,"permission_id":9}}]},{"id":8,"name":"SaleManager","created_at":"2019-08-28 11:48:33","updated_at":"2019-08-28 12:02:07","pivot":{"user_id":88624,"role_id":8},"permissions":[{"id":1,"name":"view_backend","display_name":"View Backend","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":8,"permission_id":1}},{"id":7,"name":"system_admin_user_manage","display_name":"system admin user manage","system":1,"created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"role_id":8,"permission_id":7}},{"id":13,"name":"system_cod_manager","display_name":"System COD Manager","system":1,"created_at":"2018-06-11 09:27:44","updated_at":"2018-06-11 09:27:51","pivot":{"role_id":8,"permission_id":13}}]},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":88624,"role_id":15},"permissions":[{"id":30,"name":"gitiho_human_resources","display_name":"Gitiho Human Resources","system":0,"created_at":"2021-07-30 09:30:32","updated_at":"2021-07-30 09:30:32","pivot":{"role_id":15,"permission_id":30}}]}],"permissions":[{"id":19,"name":"access_all_course","display_name":"Access All Course","system":0,"created_at":"2021-01-07 08:55:23","updated_at":"2021-01-07 08:55:23","pivot":{"user_id":88624,"permission_id":19}},{"id":25,"name":"can_sync_account","display_name":"Can Sync Account","system":0,"created_at":"2021-06-16 13:43:54","updated_at":"2021-06-16 13:43:54","pivot":{"user_id":88624,"permission_id":25}},{"id":31,"name":"can_edit_user_info","display_name":"can_edit_user_info","system":0,"created_at":"2021-07-30 10:22:03","updated_at":"2021-07-30 10:22:03","pivot":{"user_id":88624,"permission_id":31}}]}
CSKH Gitiho Việt Nam 11 Oct 2021

Chào chị Võ Thị Loan, 

Hiện các chương học đã đầy đủ slide ạ 

Chị Loan vào lại khóa học xem sao nhé ạ

Thân!

Van Thuy
Van Thuy 07 Sep 2021

slide nay khong nghe thay gi?


Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 08 Sep 2021

e kiểm tra lại thiết bị âm thanh ở máy xem nhé, th check vẫn nghe bình thường

Nguyễn Phùng Vân Anh
Nguyễn Phùng Vân Anh 28 Aug 2021
em có 1 câu hỏi khác nữa là em thấy trong thông tư 200 có khoản mục đề cập 2 phương pháp là kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. em có thể hiểu đây là sự kết hợp giữa cách hạch toán theo chuẩn mực Việt Nam ( kê khai thường xuyên) và hạch toán theo chuẩn mực quốc tế( kiểm kê định kỳ)
Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 29 Aug 2021
Ở khía cạnh kiểm kê và theo dõi kho thì nó cũng có cả 2 phương pháp này e ạ, còn về hạch toán thì nó đi theo cách kia nhưng e hạch toán theo cả kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ đều đc, kết quả là như nhau
Nguyễn Phùng Vân Anh
Nguyễn Phùng Vân Anh 29 Aug 2021
Cảm ơn thầy nhiều ạ
Nguyễn Phùng Vân Anh
Nguyễn Phùng Vân Anh 28 Aug 2021
chào thầy, trong phần cách tính cost of inventory em thấy có other cost là bring to present location. vậy em hiểu nó là carriage Inwards đúng không ạ. cảm ơn thầy
Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 29 Aug 2021

đúng e, nhưng carriage inwards chỉ là 1 trong những loại cost này e ạ

Bùi Thị Thu Hà
Bùi Thị Thu Hà 20 Aug 2021
Tất cả các bài giảng trong phần chi phí trích trước và trả trước đều không nghe được không hiểu là tại sao. Mong quý trung tâm hỗ trợ
CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 25 Aug 2021

Chào chị Bùi Hà, 

Gitiho cảm ơn ý kiến phản hồi của chị 
Gitiho sẽ check lại nhé ạ 


Bùi Thị Thu Hà
Bùi Thị Thu Hà 20 Aug 2021
Không nghe được tiếng giảng viên vì quá nhỏ
CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 25 Aug 2021

Chào chị Bùi Hà, 

Gitiho cảm ơn ý kiến phản hồi của chị 
Gitiho sẽ check lại nhé ạ 


Bùi Thị Thu Hà
Bùi Thị Thu Hà 20 Aug 2021
Không thể nghe được giảng viên nói gì ở bài giảng này
CSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 25 Aug 2021

Chào chị Bùi Hà, 

Gitiho cảm ơn ý kiến phản hồi của chị 
Gitiho sẽ check lại nhé ạ 


Nguyễn Tiến Sĩ
Nguyễn Tiến Sĩ 04 Aug 2021

Bài thu âm các khóa IFRS dội, rất khó nghe

Giang Ha ACCA
Giang Ha ACCA [Giảng viên] 04 Aug 2021
Th đã khắc phục từ chap 2 âm thanh trong hơn, e thử giúp th xem nhé, cám ơn e đã góp ý.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giang Ha ACCA
Giảng viên
Giang Ha ACCA

Khóa học: 1    |    Học viên: 172
5 (5 đánh giá)

  Đôi nét về Giảng viên Hà Long Giang, ACCA, CPA.

  Học vấn:

  2006 – 2010: Cử nhân xuất sắc Chuyên ngành Kiểm toán - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

  2018: Hội viên kỳ cựu Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (FCCA)

  2013: Hội viên hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

  2010: Hoàn thành chứng chỉ CAT của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc ACCA

  2013: Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam - CPA (VACPA)

  Học bổng Job Hunting Competition do Ernst & Young, Vietsourcing, ACCA tổ chức ngay từ năm 3 đại học

  Kinh nghiệm Giảng dạy:

  9/2019 - Nay: Phụ trách Đào tạo và trực tiếp Giảng dạy chương trình ACCA tại BISC training

  11/2013 – 2019: Giảng viên ACCA– Trung tâm đào tạo Nguồn lực Việt (Vietsourcing)

  (Các môn: Financial Accoungting, Financial Reporting, Audit & Assurance, các khóa học ngắn hạn - Lập báo cáo tài chính Hợp nhất, chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS, Kiểm toán nội bộ...)

  Kinh nghiệm làm việc

  1/2020 – hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, automobiles & transportation

  9/2014 – 2019: Phó ban tài chính - Công ty cổ phần hợp tác đầu tư và phát triển (IC&D)

  1/2010 – 9/2014: Trưởng nhóm kiểm toán - Ernst & Young

  Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ cho trợ lý kiểm toán tại Ernst & Young Việt Nam.

   

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 76%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

599,000đ

2,500,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội