Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu được các công việc mà Project Manager phải làm trong một dự án phần mềm
Biết cách quản lý dự án bằng phần mềm [Google Sheets]
Các hàm cơ bản mà vị trí Project Manager cần phải biết khi sử dụng [Google Sheets]
Biết cách quản lý SCOPE (Phạm vi dự án) bằng [Google Sheets]
Biết cách quản lý TIME/SCHEDULE (Tiến độ dự án) bằng [Google Sheets]
Biết cách quản lý COST (Chi phí dự án) bằng [Google Sheets]
Biết cách quản lý QUALITY (Chất lượng dự án) bằng [Google Sheets]
Biết cách quản lý HUMMAN RESOURCE (Nhân lực dự án) bằng [Google Sheets]
Biết cách quản lý ISSUES (vấn đề) / RISK (rủi ro) bằng [Google Sheets]
Biết cách tạo DASHBOARD báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau bằng [Google Sheets]
Các thủ thuật liên kết và lấy data từ nhiều nguồn vào trong [Google Sheets]
Mindset về việc sử dụng Google Apps Script (GAS) trong [Google Sheets] để xử lý dữ liệu
Mindset tích hợp xây dựng hệ thống quản lý vào [Google Sheets] thông qua GAS
Tạo báo cáo một cách tự động từ raw data (dữ liệu thô) của hệ thống quản lý
Được tham gia vào nhóm hỗ trợ trọn đời của Giảng Viên (trong quá trình học và kể cả khi đi làm)
Có tài khoản Redmine miễn phí để thực hành (liên hệ tác giả khi tham gia khóa học để tạo)

Khoá học này sẽ có:

Video

7h 29m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

16 Chương . 57 bài giảng . 7h 29m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu về khoá học

4 bài giảng • 11 phút

Mô tả khoá học

Khóa học giúp các bạn Project Manager tổ chức dữ liệu và quản lý toàn bộ dự án phần mềm bằng một file Google Sheets

Khóa học ứng dụng [Google sheets] vào trong quản lý dự án phần mềm sẽ giúp cho bạn:

 • Hiểu được về dự án phần mềm và cách thức tổ chức dữ liệu bằng [Google sheets]
 • Định nghĩ mỗi bải giàng từng phần chi tiết và định nghĩa sát với thực tế, sẽ giúp cho học viên có thể biết được cách sử dụng [Google sheets] vào trong quản lý dự án.
 • Có thể biết được các công việc cần thực hiện, các phần cần quản lý và báo cáo của một Project Manager (PM) trong công ty phần mềm outsourcing.
 • Khóa học thực hành với nhiều kiến thức bổ ích, chia sẻ trực tiếp từ giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành phần mềm.
 • Nhiều quà tặng hấp dẫn đính kèm trong quá trình học tập sẽ được nhận từ Giảng Viên như: tài khoản Redmine thực hành miễn phí, hỗ trợ đăng ký tài khoản chatGPT giá rẻ, ebook miễn phí, template quản lý dự án miễn phí.

Sau khóa học bạn sẽ hiểu được:

 1. Hiểu được các công việc mà Project Manager phải làm trong một dự án phần mềm.
 2. Biết cách quản lý dự án bằng phần mềm [Google sheets].
 3. Các hàm cơ bản mà vị trí Project Manager cần phải biết khi sử dụng [Google sheets]
 4. Biết cách quản lý SCOPE (Phạm vi dự án) bằng [Google sheets]
 5. Biết cách quản lý SCHEDULE (Tiến độ dự án) bằng [Google sheets]
 6. Biết cách quản lý COST (Chi phí dự án) bằng [Google sheets]
 7. Biết cách quản lý QUALITY (Chất lượng dự án) bằng [Google sheets]
 8. Biết cách quản lý HUMMAN RESOURCE (Nhân lực dự án) bằng [Google sheets]
 9. Biết cách quản lý ISSUES (vấn đề) / RISK (rủi ro) bằng [Google sheets]
 10. Biết cách tạo DASHBOARD báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau bằng [Google sheets]
 11. Các thủ thuật liên kết và lấy data từ nhiều nguồn vào trong [Google sheets]
 12. Mindset về việc sử dụng Google Apps Script (GAS) trong [Google sheets] để xử lý dữ liệu
 13. Mindset tích hợp xây dựng hệ thống quản lý vào [Google sheets] thông qua GAS
 14. Tạo báo cáo một cách tự động từ raw data (dữ liệu thô) của hệ thống quản lý
 15. Các điểm lưu ý về việc lưu trữ và tổ chức dữ liệu đặt tên file quản lý dự án
 16. Được tham gia vào nhóm hỗ trợ trọn đời của Giảng Viên (trong quá trình học và kể cả khi đi làm)
 17. Có tài khoản Redmine miễn phí để thực hành (liên hệ tác giả khi tham gia khóa học để tạo)
 18. Hỗ trợ đăng ký tài khoản chatGPT, claude

Các công cụ chia sẻ miễn phí:

 1. Tài khoản thực hành công cụ quản lý dự án bằng [Redmine]
 2. Template quản lý dự án miễn phí (Project Plan, Burndown chart, etc.)
 3. Số NORM trong outsourcing (gia công phần mềm)

Giảng viên:

Nguyễn Thiện Ân Giảng viên

Operation Manager

Nguyễn Thiện Ân
 • 5 điểm đánh giá

 • 2 đánh giá

 • 28 học viên

 • 8 khóa học

Tôi tên là Nguyễn Thiện Ân.

Tôi có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phần mềm, các thị trường mà tôi đã từng tham gia bao gồm: Nhật, Mỹ và Việt Nam.

Tôi cũng đã trải qua nhiều vị trí trong các dự án phần mềm: Developer, Tester, Quality Assurance, Business Analyst, đặc biệt là nhiều năm với vị trí Project Manager và Senior Manager.

Hiện tôi đang làm vị trí Quality Assurance / Quality Control Manager cho một công ty phần mềm có quy mô hơn 100 người.

Tôi tin với kinh nghiệm của mình và các công cụ của tôi tạo ra trong suốt quá trình các bạn tham gia khóa học, sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn, ứng dụng nhanh hơn và tốt hơn trong công việc của bạn.

Học viên cũng mua

VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
143 bài giảng
4.86
22,168
499,000 đ
799,000 đ
VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
PBIG01 - Khóa học Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
68 bài giảng
4.78
6,524
799,000 đ
1,500,000 đ
PBIG01 - Khóa học Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero
49 bài giảng
4.31
1,400
499,000 đ
799,000 đ
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

4 thảo luận

Nguyễn Thiện Ân

Nguyễn Thiện Ân [Giảng viên]

Chào bạn,

Thanks!

{"id":223930,"crm_contact_id":371339,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1eadu\u00a0","email":"nguyenhau.2411.bn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"20e0617f5977a7d1001d5b4d1794209b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-05-20T01:36:30.000000Z","updated_at":"2024-05-12T13:53:50.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1707718061.jpg","gender":1,"birthday":"1994-11-24 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"H\u00e0 N\u1ed9i , nguyenhau.2411.bn@gmail.com","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0362329508","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23254,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1707718061.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/223930-nguyen-thi-hau","vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Hậu 

Thầy ơi các link trên đang để chế độ Request Access nên em không truy cập được ạ?

{"id":213600,"crm_contact_id":368837,"name":"Nguy\u1ec5n Thi\u1ec7n \u00c2n","email":"annguyenthienit@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1d67de90607d5d7a98639d93cbb56f7d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-06T02:44:33.000000Z","updated_at":"2024-05-25T02:26:39.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Splus Software JSC","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1654051824.jpg","gender":0,"birthday":"1989-07-02 00:00:00","position":"Operation Manager","achievement":"<p>https:\/\/www.linkedin.com\/in\/annguyenit\/<\/p>","full_name":"Nguy\u1ec5n Thi\u1ec7n \u00c2n","address":"4S Building Linh Dong, 30 Street, Ward Linh Dong, District Thu Duc","status_text":"<p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;\">T\u00f4i t\u00ean l\u00e0 Nguy\u1ec5n Thi\u1ec7n \u00c2n.<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;\">T\u00f4i c\u00f3 kinh nghi\u1ec7m h\u01a1n 10 n\u0103m trong l\u0129nh v\u1ef1c ph\u1ea7n m\u1ec1m, c\u00e1c th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng m\u00e0 t\u00f4i \u0111\u00e3 t\u1eebng tham gia bao g\u1ed3m: Nh\u1eadt, M\u1ef9 v\u00e0 Vi\u1ec7t Nam.<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;\">T\u00f4i c\u0169ng \u0111\u00e3 tr\u1ea3i qua nhi\u1ec1u v\u1ecb tr\u00ed trong c\u00e1c d\u1ef1 \u00e1n ph\u1ea7n m\u1ec1m: Developer, Tester, Quality Assurance, Business Analyst, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 nhi\u1ec1u n\u0103m v\u1edbi v\u1ecb tr\u00ed Project Manager v\u00e0 Senior Manager.<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;\">Hi\u1ec7n t\u00f4i \u0111ang l\u00e0m v\u1ecb tr\u00ed Quality Assurance \/ Quality Control Manager cho m\u1ed9t c\u00f4ng ty ph\u1ea7n m\u1ec1m c\u00f3 quy m\u00f4 h\u01a1n 100 ng\u01b0\u1eddi.<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;\">T\u00f4i tin v\u1edbi kinh nghi\u1ec7m c\u1ee7a m\u00ecnh v\u00e0 c\u00e1c c\u00f4ng c\u1ee5 c\u1ee7a t\u00f4i t\u1ea1o ra trong su\u1ed1t qu\u00e1 tr\u00ecnh c\u00e1c b\u1ea1n tham gia kh\u00f3a h\u1ecdc, s\u1ebd gi\u00fap cho c\u00e1c b\u1ea1n hi\u1ec3u r\u00f5 h\u01a1n, \u1ee9ng d\u1ee5ng nhanh h\u01a1n v\u00e0 t\u1ed1t h\u01a1n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c c\u1ee7a b\u1ea1n.<\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/smartitsoft","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/annguyenit\/","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0378115292","become_teacher":0,"primary_wallet":611095,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"108215819230924890984","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":863,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"Nguy\u1ec5n Thi\u1ec7n \u00c2n","contract_number":"01.2022\/GITIHO-NGUYENTHIENAN","contract_date":"2021-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Thi\u1ec7n \u00c2n","contract_address":"C2.04.05 - Chung c\u01b0 4S Linh \u0110\u00f4ng, s\u1ed1 65 \u0110\u01b0\u1eddng s\u1ed1 30, Ph\u01b0\u1eddng Linh \u0110\u00f4ng, tr\u1ef1c thu\u1ed9c, th\u00e0nh ph\u1ed1 Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","contract_account_number":"00061552001","contract_bank":"TPBANK CONG HOA","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1654051824.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/213600-nguyen-thien-an","vip_account":null,"roles":[{"id":8,"biz_business_id":0,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":213600,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"biz_business_id":0,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":213600,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Nguyễn Thiện Ân [Giảng viên]

Nhờ Hậu truy cập vào folder khóa học, khi bạn request vào folder khóa học, mình sẽ cấp quyền cho bạn một lần và bạn có thể truy cập toàn bộ các tài liệu trong các khóa học.

679,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/