Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu được các nguyên tắc thiết yếu của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)
Sử dụng thành thạo các câu lệnh SQL trong phân tích dữ liệu gồm: Khởi tạo, Cập nhật, Trích xuất, Phân tích dữ liệu
Hiểu và ứng dụng thực tế trong công việc DA dựa trên hệ thống các bài tập mang tính ứng dụng cao

Khoá học này sẽ có:

Video

7h 02m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

4 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

14 Chương . 54 bài giảng . 7h 02m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mở đầu

4 bài giảng • 16 phút

Mô tả khoá học

Nếu bạn đang muốn trở thành một Nhà phân tích dữ liệu (Data Analyst), thì khóa học này chính là bước chuẩn bị đầu tiên. Bạn sẽ hiểu rõ về SQL, một trong những công cụ phổ biến nhất để phân tích dữ liệu và thậm chí học cách chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn chuyên môn

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để trích xuất và phân tích dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Trước tiên, bạn sẽ học cách trích xuất dữ liệu, nối các bảng với nhau và thực hiện tổng hợp. Sau đó, bạn sẽ học cách thực hiện các phân tích và thao tác phức tạp hơn bằng cách sử dụng truy vấn con, bảng tạm thời và các hàm cửa sổ. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể viết các truy vấn SQL hiệu quả để xử lý thành công nhiều tác vụ phân tích dữ liệu khác nhau.

Nội dung khóa học được thiết kế bởi giảng viên nhiều năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong ngành phân tích và xử lý dữ liệu ở nhiều doanh nghiệp lớn trong nước.

Đánh giá của học viên

5/5

8 Đánh giá và nhận xét

 • 100%

 • 0%

 • 0%

 • 0%

 • 0%

Nguyễn Thanh Binh

Nguyễn Thanh Binh

06:01 23/09/2022

Co giao day rat de hieu va co tom tat noi dung chinh sau moi bai giang. Neu toc do nhanh hon, noi dung da dang va sau hon thi se la xuat sac. Chan thanh cam on Co. Toi muon biet nhung lop hoc khac do G-learning day thi phai lam sao?

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
 • 4.3 điểm đánh giá

 • 758 đánh giá

 • 290,227 học viên

 • 99 khóa học

Học viên cũng mua

VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
143 bài giảng
4.86
20,021
499,000 đ
799,000 đ
VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
PBIG01 - Tuyệt đỉnh Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
63 bài giảng
4.77
5,531
799,000 đ
1,500,000 đ
PBIG01 - Tuyệt đỉnh Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero
49 bài giảng
4.31
1,326
499,000 đ
799,000 đ
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero
SQLG01 - Truy vấn dữ liệu với SQL
45 bài giảng
4.55
1,152
499,000 đ
1,499,000 đ
SQLG01 - Truy vấn dữ liệu với SQL
Google Data Studio cho người mới bắt đầu
36 bài giảng
4.8
670
699,000 đ
1,499,000 đ
Google Data Studio cho người mới bắt đầu
Học AppSheet Tip & Tricks
15 bài giảng
5
643
299,000 đ
499,000 đ
Học AppSheet Tip & Tricks
EXG04 - Kỹ năng báo cáo - Tư duy tổ chức dữ liệu trên Excel
76 bài giảng
0
321
499,000 đ
799,000 đ
EXG04 - Kỹ năng báo cáo - Tư duy tổ chức dữ liệu trên Excel
R01-Thống kê, phân tích dữ liệu và lập mô hình với R
33 bài giảng
5
106
599,000 đ
899,000 đ
R01-Thống kê, phân tích dữ liệu và lập mô hình với R
Power Query Cơ bản – Xử Lý Dữ Liệu Chuyên Sâu cùng giảng viên Minh Trí
58 bài giảng
4.83
101
599,000 đ
900,000 đ
Power Query Cơ bản – Xử Lý Dữ Liệu Chuyên Sâu cùng giảng viên Minh Trí

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

272 thảo luận

Phạm Thanh Hà

Phạm Thanh Hà 03 Aug 2023

Thưa cô, khi em viết lệnh theo mẫu của cô:

SELECT PROVINCE, PRODUCT_NAME, SUM(PROFIT) AS TOTAL_PROFIT

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY PROVINCE GROUP BY SUM(PROFIT) DESC) AS RN

FROM ORDERS

GROUP BY PROVINCE, PRODUCT_NAME

Thì kết quả trả ra là:

Msg 102, Level 15, State 1, Line 299
Incorrect syntax near 'ROW_NUMBER'.

Completion time: 2023-08-03T11:14:03.1871228+07:00

Cô giải đáp giúp em ạ! Em cảm ơn cô.

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho 03 Aug 2023

Dạ vâng Gitiho xin giải đáp thắc mắc của Anh/Chị là Lỗi "Incorrect syntax near 'ROW_NUMBER'" xuất hiện vì câu lệnh của anh/chị không được viết đúng cú pháp của SQL. Trong câu lệnh SELECT, anh/chị không thể sử dụng hàm window như ROW_NUMBER() cùng lúc với GROUP BY. Thay vào đó, anh/chị phải sử dụng ROW_NUMBER() trong một câu lệnh con và sau đó join hoặc filter kết quả bằng cách sử dụng câu lệnh chính. (Như hướng dẫn thì giảng viên đang sử dụng ORDER BY ạ)

{"id":342687,"crm_contact_id":598685,"name":"Ph\u1ea1m Thanh H\u00e0","email":"hathanh.7111@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-13 11:06:48","confirmation_code":"84be55d25c0487bf6ba18902a9013264","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-13T03:59:41.000000Z","updated_at":"2023-09-12T16:16:10.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1689253912.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"CK - KH gi\u1edbi thi\u1ec7u","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0365922951","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":5,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1689253912.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/342687-pham-thanh-ha","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Thanh Hà 03 Aug 2023

dạ em sửa thành Order by rồi vẫn bị lỗi như vậy ạ

SELECT PROVINCE, SUM(PROFIT) AS TOTAL_PROFIT 
ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY PROVINCE ORDER BY SUM(PROFIT) DESC) AS RN
FROM ORDERS
GROUP BY PROVINCE, PRODUCT_NAME

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2023-09-18T08:58:57.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":13,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","business_employers":[{"id":14153,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"badge badge-secondary\"> Deactivated <\/span>","bizUser":"","had_subscription":1}],"vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho 03 Aug 2023

Dạ vâng Anh/Chị có thể cap màn hình lỗi để Gitiho kiểm tra không ạ?

{"id":342687,"crm_contact_id":598685,"name":"Ph\u1ea1m Thanh H\u00e0","email":"hathanh.7111@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-13 11:06:48","confirmation_code":"84be55d25c0487bf6ba18902a9013264","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-13T03:59:41.000000Z","updated_at":"2023-09-12T16:16:10.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1689253912.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"CK - KH gi\u1edbi thi\u1ec7u","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0365922951","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":5,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1689253912.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/342687-pham-thanh-ha","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Thanh Hà 03 Aug 2023

dạ Gitiho xem giúp em

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2023-09-18T08:58:57.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":13,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","business_employers":[{"id":14153,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"badge badge-secondary\"> Deactivated <\/span>","bizUser":"","had_subscription":1}],"vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho 04 Aug 2023

Dạ vâng ở đây thì ROW_NUMBER() không được cách như này ạ: ROW_NUMBER ()

{"id":342687,"crm_contact_id":598685,"name":"Ph\u1ea1m Thanh H\u00e0","email":"hathanh.7111@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-13 11:06:48","confirmation_code":"84be55d25c0487bf6ba18902a9013264","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-13T03:59:41.000000Z","updated_at":"2023-09-12T16:16:10.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1689253912.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"CK - KH gi\u1edbi thi\u1ec7u","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0365922951","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":5,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1689253912.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/342687-pham-thanh-ha","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Thanh Hà 04 Aug 2023

dạ vẫn lỗi syntax

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2023-09-18T08:58:57.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":13,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","business_employers":[{"id":14153,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"badge badge-secondary\"> Deactivated <\/span>","bizUser":"","had_subscription":1}],"vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho 04 Aug 2023

Anh/Chị thiếu PRODUCT_NAME sau SELECT PROVINCE, ạ

{"id":342687,"crm_contact_id":598685,"name":"Ph\u1ea1m Thanh H\u00e0","email":"hathanh.7111@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-07-13 11:06:48","confirmation_code":"84be55d25c0487bf6ba18902a9013264","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-13T03:59:41.000000Z","updated_at":"2023-09-12T16:16:10.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1689253912.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"CK - KH gi\u1edbi thi\u1ec7u","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0365922951","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":5,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1689253912.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/342687-pham-thanh-ha","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Thanh Hà 04 Aug 2023

dạ em nhận được kết quả rồi, cảm ơn Trợ giảng

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2023-09-18T08:58:57.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":13,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","business_employers":[{"id":14153,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"badge badge-secondary\"> Deactivated <\/span>","bizUser":"","had_subscription":1}],"vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho 04 Aug 2023

Dạ vâng ạ. Chúc Anh/Chị học tốt cùng Gitiho ạ!!!!!

{"id":13474,"crm_contact_id":114577,"name":"Nguyen Minh Thang","email":"tvminhthang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-05-23 09:34:23","confirmation_code":"a3d30f55fa93bb30cc237a9c413c517c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-05-21T03:39:00.000000Z","updated_at":"2023-09-20T07:59:38.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":103153,"google_id":"100686664831161109720","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_13\/nguyen-thang.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/13474-nguyen-minh-thang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen Minh Thang 21 Sep 2023

BÀI TẬP 2 TRANG 98, RA KẾT QUẢ CỘT COUNT_ORDER KHÔNG ĐÚNG KẾT QUẢ THAM KHẢO. NHỜ MỌI NGƯỜI HỖ TRỢ GIÚP

{"id":13474,"crm_contact_id":114577,"name":"Nguyen Minh Thang","email":"tvminhthang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-05-23 09:34:23","confirmation_code":"a3d30f55fa93bb30cc237a9c413c517c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-05-21T03:39:00.000000Z","updated_at":"2023-09-20T07:59:38.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":103153,"google_id":"100686664831161109720","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_13\/nguyen-thang.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/13474-nguyen-minh-thang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen Minh Thang 21 Sep 2023

MÌNH COUNT BẰNG ORDER_ID CŨNG KHÔNG RA KẾT QUẢ ĐÚNG

Vũ Kim Chi

Vũ Kim Chi 29 Aug 2023

bật azure bị như này là sao b

 

Vũ Kim Chi

Vũ Kim Chi 21 Sep 2023

m đặt câu hỏi lâu r

ko thấy đc support

 

 

Lê Văn Minh

Lê Văn Minh 20 Sep 2023

Khi create một bảng tạm, câu lệnh đã chạy thành công nhưng khi kiểm tra trên system database thì bảng tạm không có lưu trữ trên đó.

Ngoài ra trong system database của tôi không có thư mục “temporary tables” như hướng dẫn.

Hãy giúp tôi xem và khắc phục chổ này. Thanks

Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho 21 Sep 2023

Dạ vâng Anh/Chị có thể thử đóng các tệp lại và mở ra để kiểm tra ạ

Hoặc khi mở ra Anh/Chị thấy có tệp Temporary Tables thì click chuột phải để ra như trên và chọn Refresh ạ

 

Lê Văn Minh

Lê Văn Minh 18 Sep 2023

Khi xem video hướng dẫn và cài đặt trên máy MAC OS Monterey chip Intel thì tôi gặp một số lỗi như sau:

 1. Khi cài xong Docker thì thấy có phần login nhưng trên hướng dãn không có, vậy có phải đăng ký một acc cho docker để login khi sử dụng không?
 2. Khi cài Rosetta thì báo là chương trình này không được hỗ trợ trên máy của tôi. -→ Máy tôi là chip Intel vậy có phải cài chương trình này không?
 3. Tại hướng dẫn điểm 2, mục 1 bước 2 tôi thấy trong file hướng có 2 dòng lệnh trong khi trên video chỉ có 1 dòng lệnh. Khi tôi chạy dòng lệnh này “docker run --cap-add SYS_PTRACE -e 'ACCEPT_EULA=1' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=Password.1' -p 1433:1433 --name azuresqledge-d mcr.microsoft.com/azure-sql-edge” thì chạy được một lúc rồi dừng lại chứ không có thông báo finish (xem hình đính kèm). 
 4. Vui lòng xem và hướng dẫn xử lý các vấn đề trên giúp tôi. Thanks
Trợ Giảng Gitiho

Trợ Giảng Gitiho 19 Sep 2023

Dạ vâng Gitiho xin giải đáp thắc mắc của Anh/Chị như sau ạ:

Dường như Anh/Chị  gặp một số vấn đề khi cài đặt SQL Server trên macOS Monterey với chip Intel. Hãy cố gắng giải quyết từng vấn đề một:

1. **Đăng ký tài khoản Docker**: Đúng, Anh/Chị cần một tài khoản Docker Hub để đăng nhập vào Docker Desktop. Anh/Chị có thể đăng ký miễn phí tại [Docker Hub](https://hub.docker.com/). Sau khi đăng ký, Anh/Chị có thể đăng nhập vào Docker Desktop bằng tài khoản này.

2. **Rosetta không được hỗ trợ trên máy Intel**: Rosetta là một công cụ của Apple để chạy ứng dụng dành cho kiến trúc ARM trên các máy Mac M1 (chip Apple Silicon). Nếu máy tính của Anh/Chị sử dụng chip Intel, Anh/Chị không cần cài đặt Rosetta.

3. **Lệnh Docker run dừng lại mà không có thông báo hoàn thành**: Có một số lý do mà container SQL Server có thể không chạy thành công. Hãy thử các bước sau để xem thông tin lỗi cụ thể:

   a. Mở Terminal và chạy lệnh sau để xem các container đang chạy:
   docker ps -a

   b. Tìm container có tên "azuresqledge-d" trong danh sách. Nếu container này có trạng thái "Exited", Anh/Chị có thể xem thông tin lỗi bằng cách chạy lệnh sau:
   docker logs azuresqledge-d

   c. Kiểm tra thông tin lỗi trong log và thử sửa vấn đề đó. Thông thường, thông báo lỗi sẽ giúp Anh/Chị xác định vấn đề và tìm cách khắc phục.

{"id":368066,"crm_contact_id":633054,"name":"L\u00ea V\u0103n Minh","email":"leminhtcdn9@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-09-18 14:47:28","confirmation_code":"66a00e677f216f053d2749c74b0095f7","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-09-18T07:45:02.000000Z","updated_at":"2023-09-20T03:45:22.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0905316879","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":33291,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_368\/le-minh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/368066-le-van-minh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Lê Văn Minh 19 Sep 2023

Cảm ơn vì đã phản hồi. Tôi đã tạo tk trên Docker và sign in thành công.

Về lỗi khi chạy Container SQL Server thì sau khi thực hiện theo hướng dẫn thì kết quả như sau:

 1. sau chạy câu lệnh “docker ps -d” thì kết quả như hình 1 đính kèm, trong đó có 2 container nhưng container tên “azuresqledge-d”đang chạy, như vậy thì tôi đã xong bước này chưa?
 2. khi chạy câu lệnh tiếp theo để xem thông tin lỗi thì kết quả như hình 2
 3. Ngoài ra tôi cũng muốn hỏi thêm là mỗi lần chạy Azure data studio thì có cần phải chạy docker và run cái image hay container nữa không?
 4. xin vui lòng xem xét và phản hồi giúp để tôi có thể cài đặt và sử dụng được trên máy tính của mình.Thanks
{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2023-09-18T08:58:57.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":13,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","business_employers":[{"id":14153,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"badge badge-secondary\"> Deactivated <\/span>","bizUser":"","had_subscription":1}],"vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho 20 Sep 2023

Dạ vâng dựa trên thông tin Anh/Chị cung cấp, dường như container có tên "azuresqledge-d" đã được tạo và chạy thành công. Tuy nhiên, lỗi Anh/Chị đang gặp có thể do không thể kết nối đến container SQL Server Edge hoặc có lỗi trong quá trình khởi động SQL Server Edge.

Để kiểm tra lỗi chi tiết, Anh/Chị có thể sử dụng lệnh docker logs azuresqledge-d để xem logs của container. Logs này sẽ hiển thị thông tin về quá trình khởi động SQL Server Edge và bất kỳ lỗi nào có thể đã xảy ra.

Nếu Anh/Chị gặp khó khăn trong việc xác định và khắc phục lỗi, hãy chắc chắn rằng Anh/Chị đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu hệ thống được đề xuất trong tài liệu của Microsoft về SQL Server Edge cho Docker. Điều này bao gồm việc kiểm tra xem Anh/Chị đã cấp đủ tài nguyên cho container SQL Server Edge (RAM, CPU) và xác định rõ thông số cụ thể cho mật khẩu và các biến môi trường như "MSSQL_SA_PASSWORD" và "ACCEPT_EULA".

Về việc chạy Azure Data Studio, Anh/Chị không cần phải chạy lại container SQL Server Edge mỗi lần Anh/Chị mở Azure Data Studio. Sau khi Anh/Chị đã tạo và chạy container, SQL Server Edge sẽ tiếp tục chạy trong container đó cho đến khi Anh/Chị dừng container hoặc tắt máy tính. Anh/Chị có thể sử dụng Azure Data Studio để kết nối tới SQL Server Edge trong container bằng cách chỉ định thông tin kết nối (ví dụ: tên máy chủ, tên người dùng, mật khẩu) trong Azure Data Studio.

Còn về thông báo lỗi "Error: 18456, Severity: 14, State: 8" là một lỗi xác thực trong SQL Server. Lỗi này thường xuất hiện khi SQL Server không thể xác định được tài khoản hoặc thông tin đăng nhập mà Anh/Chị đang cố gắng sử dụng để kết nối. Mã State thường được sử dụng để xác định nguyên nhân cụ thể của lỗi. Trong trường hợp State 8, nó thường liên quan đến quyền truy cập hoặc cách xác thực.

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến của lỗi này và cách khắc phục:

Tên đăng nhập không tồn tại: Đảm bảo tên đăng nhập Anh/Chị đang sử dụng tồn tại trong SQL Server và Anh/Chị đã nhập nó đúng cách.

Mật khẩu không đúng: Kiểm tra xem Anh/Chị đã nhập mật khẩu đúng cách. Mật khẩu không phân biệt chữ hoa và chữ thường, vì vậy hãy chắc chắn Anh/Chị đã nhập mật khẩu chính xác.

Tài khoản bị khóa: Nếu Anh/Chị đã nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, tài khoản có thể bị khóa. Anh/Chị có thể mở khóa tài khoản trong SQL Server Management Studio.

Quyền truy cập bị giới hạn: Kiểm tra xem tài khoản có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu mà Anh/Chị đang cố gắng kết nối không. Đảm bảo rằng tài khoản được cấp đủ quyền để kết nối và thực hiện các thao tác cần thiết.

Xác thực Windows hoặc SQL Server: Đảm bảo Anh/Chị đã chọn loại xác thực đúng (Windows hoặc SQL Server) cho tài khoản Anh/Chị đang sử dụng.

Kiểm tra chi tiết State 8: State 8 có thể có nhiều nguyên nhân cụ thể. Anh/Chị nên kiểm tra nhật ký lỗi SQL Server (SQL Server Error Log) để biết thêm chi tiết về lỗi. Sử dụng SQL Server Management Studio để xem nhật ký lỗi và thông tin chi tiết về lỗi.

{"id":368066,"crm_contact_id":633054,"name":"L\u00ea V\u0103n Minh","email":"leminhtcdn9@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-09-18 14:47:28","confirmation_code":"66a00e677f216f053d2749c74b0095f7","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-09-18T07:45:02.000000Z","updated_at":"2023-09-20T03:45:22.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0905316879","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":33291,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_368\/le-minh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/368066-le-van-minh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Lê Văn Minh 20 Sep 2023

Cảm ơn vì đã phản hồi. 

Vì container có tên "azuresqledge-d" được chạy nên tôi có thể kết nối để làm việc với Azure data Studio, tuy nhiên các lỗi khác mà tôi gặp phải đã và đang dẫn đến nhiều hệ luỵ trong quá trình sử dụng Azure để học SQL, điển hình là mỗi lần sử dụng Azure tôi phải mở Docker và run lại cái container có tên "azuresqledge-d" và nhiều vấn đề khác nữa.

Nhưng tôi là Non-IT nên thú thực là tôi không thể tự mình khắc phục vấn đề mà tôi đang gặp, hy vọng bên Gitiho có thể có giải pháp hỗ trợ khác tốt hơn để tôi có thể sớm khắc phục các sự cố đang tồn tại.

{"id":340417,"crm_contact_id":null,"name":"Tr\u1ee3 Gi\u1ea3ng Gitiho","email":"namnn.gitiho@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"624b981d8e74794f030f85b7fea07011","confirmed":0,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-07-03T06:37:27.000000Z","updated_at":"2023-09-18T08:58:57.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1688439444.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"102549768268220581564","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":13,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1688439444.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/340417-tro-giang-gitiho","business_employers":[{"id":14153,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"badge badge-secondary\"> Deactivated <\/span>","bizUser":"","had_subscription":1}],"vip_account":null,"roles":[{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":340417,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ Giảng Gitiho 20 Sep 2023

Dạ vâng Gitiho rất tiếc nghe về các khó khăn Anh/Chị đang gặp khi sử dụng Azure Data Studio và SQL Server trên Docker. Để đơn giản hóa quá trình làm việc với SQL Server và tránh phải mở Docker và container mỗi lần, Anh/Chị có thể thử một số giải pháp sau đây:

Chạy Docker Container Như Một Dịch Vụ: Để tránh việc phải thủ công mở và chạy container mỗi lần, Anh/Chị có thể cân nhắc sử dụng Docker Compose để định nghĩa và chạy các dịch vụ Docker cùng một lúc. Điều này sẽ cho phép Anh/Chị quản lý một tập hợp các container liên quan như SQL Server và khởi động chúng một cách tự động.

Kết nối Tự Động: Azure Data Studio cho phép Anh/Chị cấu hình các kết nối đã lưu trước đến SQL Server. Anh/Chị có thể tạo một kết nối đến SQL Server trong Azure Data Studio và lưu nó lại. Khi Anh/Chị mở Azure Data Studio lần sau, Anh/Chị có thể chọn kết nối đã lưu trước để kết nối mà không cần nhập lại thông tin kết nối mỗi lần.

Sử Dụng Containers Với Docker Compose: Nếu Anh/Chị đang làm việc với nhiều containers liên quan đến một dự án hoặc học tập, Docker Compose có thể là một cách tốt để quản lý chúng. Anh/Chị có thể tạo một tệp docker-compose.yml để định nghĩa và quản lý các containers, sau đó Anh/Chị có thể khởi động chúng cùng một lúc bằng một lệnh duy nhất.

Đào Thanh Nhật

Đào Thanh Nhật 20 Sep 2023

Dữ liệu từ file excel mình có thể chuyển vào SQL được không?

499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/